Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du prøver å bruke skriveren og støter på problemer, finner du her noen fremgangsmåter for vanlige skriverproblemer som du kan prøve for å få ting til å fungere igjen.

Før du begynner

Start med å kjøre det automatiserte feilsøkingsverktøyet for skriver i Få hjelp-appen. Få hjelp kjører diagnose automatisk og utfører de riktige trinnene for å løse de fleste skriverproblemer.

Åpne Få hjelp

Hvis Få hjelp-appen ikke kan løse skriverproblemet, kan du prøve de mulige løsningene som er oppført: 

Noen ganger kan problemet løses ved å slå skriveren av og på. Slå av skriveren og koble den fra, vent 30 sekunder, koble den til igjen og slå den på igjen.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 2.

Kontroller kablene (for kabelbaserte skrivere). Kontroller at skriverens USB-kabel er riktig tilkoblet fra skriveren til PC-en. Hvis USB-enheten ikke blir gjenkjent, kan du se Diagnostisere og løse problemer med Windows USB-problemer automatisk.

Kontroller den trådløse tilkoblingen (for trådløse skrivere). Gjør ett av følgende:

 • Kontroller at skriverens alternativ for trådløs bruk er aktivert og tilgjengelig. Mange skrivere har en knapp med et blått trådløsikon når et alternativ for trådløs tilkobling for skriveren er tilgjengelig. Finn ut hvor denne knappen er plassert på skriveren. For å finne instruksjoner om hvordan du slår den på, kan du se instruksjonene som fulgte med skriveren, eller sjekke produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 • Kjør skriverens test for trådløs tilkobling. Mange skrivere har en meny for å teste skriverens trådløse tilkobling. Les instruksjonene som fulgte med skriveren, eller se nettstedet til skriverens produsent for å finne instruksjoner om hvordan du gjør dette.

 • Hvis du har sjekket disse og fremdeles har problemer, kan det hende at PC-en ikke kobler seg til det trådløse nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor kommer jeg ikke på nett? For mer avansert hjelp kan du se Løse problemer med nettverkstilkobling i Windows.

 • Hvis du har problemer med å koble til en Bluetooth-skriver, kan du se Løse problemer med Bluetooth i Windows.

Obs!: 

 • Hvis du bruker trådløse tilgangspunkter, Extender-enheter eller flere trådløse rutere med separate SSID-er, må du kontrollere at du er koblet til samme nettverk som skriveren for PC-en.

 • Hvis statusen for skriveren viser "Printer in error state", kan det være et problem med selve skriveren.  Hvis disse to første trinnene ikke løste feilen, kontrollerer du skriveren for lite papir eller håndskrift, og pass på at dekselet ikke er åpent og at papiret ikke er fastkjørt.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 3.

Forsøk å fjerne skriveren og installere den på nytt.

Fjerne skriveren

 1. Velg knappen Start , og velg deretter Innstillinger  > Bluetooth og enheter  > Skrivere og skannere .
  Åpne innstillinger for Skrivere og skannere

 2. Velg skriveren du vil avinstallere.

 3. Velg Fjern-knappen. Bekreft deretter at du er sikker på at du vil fjerne denne enheten ved å velge Ja.

Installere skriveren på nytt

Hvis skriveren er slått på og koblet til nettverket, skal det være enkelt for Windows å finne den. Tilgjengelige skrivere kan omfatte alle skrivere på et nettverk, for eksempel Bluetooth-skrivere og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og delt på nettverket. Du må kanskje ha tillatelse for å installere enkelte skrivere. Følg disse trinnene for å installere skriveren på nytt:

 1. Velg knappen Start , og velg deretter Innstillinger  > Bluetooth og enheter  > Skrivere og skannere .
  Åpne innstillinger for Skrivere og skannere

 2. Kontroller at skriveren er slått på og tilkoblet.  Velg deretter knappen Legg til enhet (eller Oppdater).

 3. Vent litt mens Windows søker etter skrivere som er koblet til enheten (lokalt eller trådløst).  Windows viser deretter en liste over skrivere som er koblet til enheten.  Hvis du ser skriveren oppført, velger du Legg til enhet-knappen for skriveren.  Hvis du ikke ser enheten oppført, velger du Legg til manuelt.

Obs!: 

 • Hvis du bruker trådløse tilgangspunkter, Extender-enheter eller flere trådløse rutere med separate SSID-er, må du kontrollere at du er koblet til samme nettverk som skriveren for PC-en for å finne og installere den.

 • Hvis du har en ny trådløs skriver som ikke er lagt til på hjemmenettverket ditt, må du lese instruksjonene som fulgte med skriveren, og se skriverprodusentens nettsted hvis du vil vite mer og få tak i oppdatert programvare for skriveren.

Tips!: Du kan skrive ut en testside for å kontrollere at skriveren fungerer riktig. Hvis du har installert skriveren, men den ikke fungerer, kan du se etter feilsøkingsinformasjon eller driveroppdateringer på nettstedet til produsenten.

Installere skriveren på nytt manuelt

Hvis systemet ikke kan installere skriveren automatisk, kan du installere den på nytt manuelt. Når du velger Legg til manuelt, får du fem alternativer for å finne en skriver etter andre alternativer.  Velg alternativet som gjelder best for din situasjon, og følg deretter fremgangsmåten.  Alle alternativene kan gjelde for en skriver som er koblet til trådløst eller via nettverket.  Hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen lokalt, velger du Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger , og deretter velger du Neste.  

Installere en lokal skriver manuelt

Når du har valgt Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger, følger du disse trinnene:

 1. Velg Bruk en eksisterende port, og velg deretter porten skriveren er koblet til.  Velg deretter Neste. Hvis skriveren er koblet til via USB, velger du den fra listen. Det finnes også alternativer for parallelle porter (LPT) og serielle porter (COM).

 2. Du får nå alternativer for å installere skriverdriveren. Hvis skriveren ble levert med en plate som inneholder driveren, velger du Har plate. Ellers velger du Windows Update.

 3. Vent litt mens Windows oppdaterer listen med skrivere.  Velg deretter skriverprodusenten fra venstre kolonne, og skrivermodellen fra den høyre kolonne. Velg deretter Neste.

  Obs!: Hvis det finnes flere versjoner av en driver for enheten, kan du bli spurt om hvilken versjon av driveren du vil bruke.  I de fleste tilfeller bør du velge Erstatt gjeldende driver. Hvis du er sikker på at den installerte driveren er riktig, velger du Bruk driveren som er installert.

 4. Skriv inn et navn på skriveren, og velg deretter Neste. Dette navnet er bare for din personlige referanse, du kan velge et hvilket som helst navn du foretrekker. 

 5. Velg Ikke del denne skriveren. (Hvis du vil dele skriveren med andre enheter i nettverket, velger du Del denne skriveren og skriver inn navnet og plasseringen.) Velg Neste.

 6. Velg Skriv ut en testside for å bekrefte at skriveren fungerer, og velg deretter Ferdig.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 4.

De fleste skrivere krever den nyeste driveren for å fungere som de skal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hvordan du laster ned og installerer de nyeste skriverdriverne.

Hvis skriveren fremdeles ikke fungerer etter at du har installert den nyeste driveren for skriveren, fortsetter du til trinn 5.

Hvis det forrige trinnet i feilsøkingen ikke fungerte, må du kanskje fjerne filer i utskriftskøen og starte utskriftskøtjenesten på nytt. Utskriftskøen er en fil som styrer utskriftsprosessen. Slik tømmer og tilbakestiller du utskriftskøen:

 1. I søkeboksen på oppgavelinjen skriver du tjenester og velger Tjenester i listen over resultater.

 2. Velg Standarder-fanen og dobbeltklikk på Utskriftskø i listen over tjenester.

 3. Velg Stopp og velg deretter OK.

 4. I søkeboksen på oppgavelinjen skriver du inn %WINDIR%\system32\spool\printers, velger %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS i listen over resultater og sletter alle filene i mappen.

 5. I søkeboksen på oppgavelinjen søker du etter tjenester og velger Tjenester i listen over resultater.

 6. Velg Standarder-fanen og dobbeltklikk på Utskriftskø i listen over tjenester.

 7. Velg Start, velg Automatisk Oppstartstype-boksen og deretter OK.

Hvis skriveren fremdeles ikke fungerer, fortsetter du til trinn 6.

Hvis skriveren viser statusen «frakoblet», kan du se Feilsøking av problemer med frakoblede skrivere.

Obs!: 

Noen ganger kan problemet løses ved å slå skriveren av og på. Slå av skriveren og koble den fra, vent 30 sekunder, koble den til igjen og slå den på igjen.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 2.

Kontroller kablene (for kabelbaserte skrivere). Kontroller at skriverens USB-kabel er riktig tilkoblet fra skriveren til PC-en. Hvis USB-enheten ikke blir gjenkjent, kan du se Diagnostisere og løse problemer med Windows USB-problemer automatisk.

Kontroller den trådløse tilkoblingen (for trådløse skrivere). Gjør ett av følgende:

 • Kontroller at skriverens alternativ for trådløs bruk er aktivert og tilgjengelig. Mange skrivere har en knapp med et blått trådløsikon når et alternativ for trådløs tilkobling for skriveren er tilgjengelig. Finn ut hvor denne knappen er plassert på skriveren. For å finne instruksjoner om hvordan du slår den på, kan du se instruksjonene som fulgte med skriveren, eller sjekke produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 • Kjør skriverens test for trådløs tilkobling. Mange skrivere har en meny for å teste skriverens trådløse tilkobling. Les instruksjonene som fulgte med skriveren, eller se nettstedet til skriverens produsent for å finne instruksjoner om hvordan du gjør dette.

 • Hvis du har sjekket disse og fremdeles har problemer, kan det hende at PC-en ikke kobler seg til det trådløse nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvorfor kommer jeg ikke på nett? For mer avansert hjelp kan du se Løse problemer med nettverkstilkobling i Windows.

 • Hvis du har problemer med å koble til en Bluetooth-skriver, kan du se Løse problemer med Bluetooth i Windows 10: VANLIGE SPØRSMÅL.

Obs!: 

 • Hvis du bruker trådløse tilgangspunkter, Extender-enheter eller flere trådløse rutere med separate SSID-er, må du kontrollere at du er koblet til samme nettverk som skriveren for PC-en.

 • Hvis statusen for skriveren viser "Printer in error state", kan det være et problem med selve skriveren.  Hvis disse to første trinnene ikke løste feilen, kontrollerer du skriveren for lite papir eller håndskrift, og pass på at dekselet ikke er åpent og at papiret ikke er fastkjørt.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 3.

Forsøk å fjerne skriveren og installere den på nytt.

Fjerne skriveren

 1. Velg startknappen  og deretter Innstillinger > Enheter  > Skrivere og skannere .
  Åpne innstillinger for Skrivere og skannere

 2. Finn skriveren under Skrivere og skannere, velg den, og velg deretter Fjern enhet.

Installere skriveren på nytt

Du må følge ulike trinn for å installere på nytt eller legge til en trådløs eller lokal skriver. Slik gjør du det.

Installere en trådløs skriver på nytt

 1. Velg startknappen  og deretter Innstillinger > Enheter  > Skrivere og skannere .
  Åpne innstillinger for Skrivere og skannere

 2. Velg Legg til skrivere eller skannere. Vent til enheten har funnet skrivere i nærheten, velg skriveren du vil bruke, og velg deretter Legg til enhet.

Hvis skriveren er slått på og koblet til nettverket, skal det være enkelt for Windows å finne den. Tilgjengelige skrivere kan omfatte alle skrivere på et nettverk, for eksempel Bluetooth-skrivere og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og delt på nettverket. Du må kanskje ha tillatelse for å installere enkelte skrivere.

Obs!: 

 • Hvis du bruker trådløse tilgangspunkter, Extender-enheter eller flere trådløse rutere med separate SSID-er, må du kontrollere at du er koblet til samme nettverk som skriveren for PC-en for å finne og installere den.

 • Hvis du har en ny trådløs skriver som ikke er lagt til på hjemmenettverket ditt, må du lese instruksjonene som fulgte med skriveren, og se skriverprodusentens nettsted hvis du vil vite mer og få tak i oppdatert programvare for skriveren.

Tips!: Du kan skrive ut en testside for å kontrollere at skriveren fungerer riktig. Hvis du har installert skriveren, men den ikke fungerer, kan du se etter feilsøkingsinformasjon eller driveroppdateringer på nettstedet til produsenten.

Installere en lokal skriver på nytt

Hvis du vil installere på nytt eller legge til en lokal skriver, kobler du USB-kabelen fra skriveren til en ledig USB-port på PC-en, og deretter slår du på skriveren.

 1. Velg startknappen  og deretter Innstillinger > Enheter  > Skrivere og skannere .
  Åpne innstillinger for Skrivere og skannere

 2. Se etter skriveren under Skrivere og skannere.

  • Hvis skriveren er oppført, vet du at den er installert.

  • Hvis du ikke ser skriveren oppført, velger du Legg til skrivere eller skannere. Vent til enheten har funnet tilgjengelige skrivere, velg den du vil bruke, og velg deretter Legg til enhet.

Tips!: Du kan kontrollere at skriveren fungerer ved å skrive ut en testside. Hvis du har installert skriveren, men den ikke fungerer, kan du se etter feilsøkingsinformasjon eller driveroppdateringer på nettstedet til produsenten.

Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer, fortsetter du til trinn 4.

De fleste skrivere krever den nyeste driveren for å fungere som de skal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hvordan du laster ned og installerer de nyeste skriverdriverne.

Hvis skriveren fremdeles ikke fungerer etter at du har installert den nyeste driveren for skriveren, fortsetter du til trinn 5.

Hvis det forrige trinnet i feilsøkingen ikke fungerte, må du kanskje fjerne filer i utskriftskøen og starte utskriftskøtjenesten på nytt. Utskriftskøen er en fil som styrer utskriftsprosessen. Slik tømmer og tilbakestiller du utskriftskøen:

 1. I søkeboksen på oppgavelinjen skriver du tjenester og velger Tjenester i listen over resultater.

 2. Velg Standarder-fanen og dobbeltklikk på Utskriftskø i listen over tjenester.

 3. Velg Stopp og velg deretter OK.

 4. I søkeboksen på oppgavelinjen skriver du inn %WINDIR%\system32\spool\printers, velger %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS i listen over resultater og sletter alle filene i mappen.

 5. I søkeboksen på oppgavelinjen søker du etter tjenester og velger Tjenester i listen over resultater.

 6. Velg Standarder-fanen og dobbeltklikk på Utskriftskø i listen over tjenester.

 7. Velg Start, velg Automatisk Oppstartstype-boksen og deretter OK.

Hvis skriveren fremdeles ikke fungerer, fortsetter du til trinn 6.

Hvis skriveren viser statusen «frakoblet», kan du se Feilsøking av problemer med frakoblede skrivere.

Koble til skriveren

Når du kobler en skriver til PC-en eller legger til en ny skriver i hjemmenettverket, kan du vanligvis begynne å skrive ut umiddelbart. Windows har støtte for de fleste skrivere, og du slipper sannsynligvis å installere egen skriverprogramvare. Hvis du bruker Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, kan du hente mer skriverstøtte og flere drivere via Windows Update.

Slik installerer du en skriver

I de fleste tilfeller trenger du ikke gjøre annet enn å koble skriveren til PC-en for å konfigurere den. Bare koble USB-kabelen fra skriveren til en ledig USB-port på PC-en, og slå på skriveren.

For trådløse skrivere i Windows 8.1:

Obs!: Hvis du har en ny trådløs skriver som ikke er lagt til i hjemmenettverket ditt ennå, leser du instruksjonene som fulgte med skriveren, for å få mer informasjon om hvordan du legger den til. Se nettstedet til produsenten hvis du vil lære mer og få tak i oppdatert programvare for skriveren din.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk på Innstillinger, og trykk deretter på Endre PC-innstillinger. (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover, velger Innstillinger og velger deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Enheter. Hvis skriveren er installert, skal den vises under Skrivere.

 3. Hvis du ikke ser skriveren i denne listen, trykker eller klikker du Legg til en enhet, og deretter velger du skriveren for å installere den.

Slik installerer du (legger du til) en lokal skriver

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til skriver.

 3. Klikk Legg til en lokal skriver i Veiviser for skriver.

 4. På siden Velg en skriverport må du kontrollere at knappen Bruk en eksisterende port og den anbefalte skriverporten er valgt, og deretter klikke Neste.

 5. På siden Installer skriverdriveren velger du skriverprodusenten og -modellen, og deretter klikker du Neste.

  • Hvis du ikke ser skriveren i denne listen, klikker du Windows Update, og deretter venter du mens Windows leter etter flere drivere.

  • Hvis ingen er tilgjengelige og du har installasjons-CD-en, klikker du Har disk, og deretter blar du til mappen der skriverdriveren er plassert. (Se skriverhåndboken for ytterligere hjelp.)

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!: Du kan skrive ut en testside for å kontrollere at skriveren fungerer riktig. Hvis du har installert skriveren, men den ikke fungerer, kan du se etter feilsøkingsinformasjon eller driveroppdateringer på nettstedet til produsenten.

Slik installerer du en nettverksskriver, en trådløs skriver eller en Bluetooth-skriver

Hvis du prøver å legge til en nettverksskriver på kontoret, trenger du vanligvis navnet på skriveren. Hvis du ikke finner det, kontakter du systemansvarlig.

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til skriver.

 3. Klikk Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver i Veiviser for skriver.

 4. I listen over tilgjengelige skrivere velger du den du vil bruke, og deretter klikker du Neste. (Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, vises bare skrivere oppført i Active Directory for ditt domene i listen.)

 5. Hvis du blir bedt om det, installerer du skriverdriveren på datamaskinen ved å klikke på Installer driverAdministratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.

 6. Fullfør de resterende trinnene i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Tips!: Tilgjengelige skrivere kan omfatte alle skrivere på et nettverk, for eksempel Bluetooth-skrivere og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og delt på nettverket. Du må kanskje ha tillatelse for å installere enkelte skrivere. Du kan kontrollere at skriveren fungerer ved å skrive ut en testside.

Obs!: Når skriveren er installert, kan du holde den oppdatert med automatiske Windows 7-driveroppdateringer.

Feilsøke skriverproblemer

Start med å sjekke maskinvaren

Kontroller at strømledningen for skriveren er satt i stikkontakten, og at du har slått på strømbryteren. Hvis du skriver ut på en delt skriver eller en skriver på et nettverk, kontrollerer du at alle nødvendige datamaskiner og rutere også er slått på. Hvis skriveren eller annet utstyr er koblet til et overspenningsvern eller en ekstra strømforsyning, kontrollerer du at maskinvaren er koblet til og slått på.

Hvis du bruker en kabelbasert skriver, kontrollerer du at skriverkabelen er riktig koblet fra skriveren til PC-en.

Når det gjelder trådløse skrivere, kontrollerer du den trådløse tilkoblingen. Kontroller at skriverens alternativ for trådløs bruk er aktivert og tilgjengelig. Mange skrivere har en knapp med et blått trådløsikon når trådløs tilkobling er tilgjengelig.

Kjør deretter skriverens test for trådløs tilkobling. Les instruksjonene som fulgte med skriveren, eller se nettstedet til skriverens produsent for å finne instruksjoner om hvordan du gjør dette.

Hvis statusen for skriveren viser "Printer in error state", kan det være et problem med selve skriveren.  Hvis de forrige trinnene ikke løste feilen, kontrollerer du skriveren for lite papir eller håndskrift, og pass på at dekselet ikke er åpent og at papiret ikke er fastkjørt.

Bruke et feilsøkingsprogram

Et feilsøkingsprogram er et automatisert verktøy som kan finne og reparere enkelte problemer med PC-en automatisk. Med feilsøkingsprogrammet for utskrift kan du løse problemer med installasjon av og tilkobling til en skriver.

Oppdatere drivere

De fleste skrivere krever driverprogramvare for å fungere som de skal. Hvis du nylig oppgraderte fra én versjon av Windows til en annen, kan det hende at den gjeldende skriverdriveren er for den forrige versjonen av Windows. Hvis du nylig har hatt strømbrudd, virus eller andre problemer med datamaskinen, kan det hende at driverne er skadet. Hvis du laster ned og installerer den nyeste skriverdriveren, kan det hende disse problemene løses.

Tre måter å finne og installere en driver på:

 • Bruke Windows Update. Windows Update har kanskje en oppdatert versjon av skriverdriveren.

 • Installer programvare fra skriverprodusenten. Hvis skriveren ble levert med en CD, kan det hende den CD-en inneholder programvare som installerer en driver for skriveren.

 • Last ned og installer driveren selv. Du kan søke etter en driver på produsentens nettsted. Prøv dette hvis Windows Update ikke finner en driver for skriveren, og skriveren ikke ble levert med programvare som installerer en driver.

Støtten for Windows 7 ble avviklet 14. januar 2020.  Teknisk støtte og programvareoppdateringer fra Windows Update, som bidrar til å beskytte PC-en, er ikke lenger tilgjengelige for Windows 7.  Microsoft anbefaler på det sterkeste at du bytter til Windows 11.  

Klikk her for å få mer informasjon og finne ut hva det betyr for deg.

Beslektede emner

Finn ut hvordan du installerer en skriver i Windows.

Finn ut hvordan du laster ned og installerer de nyeste skriverdriverne.

Finn ut hvordan du konfigurerer en standardskriver i Windows.

Finn ut hvordan du viser en skriverkø i Windows.

Hvis du har problemer med å endre statusen for skriveren «frakoblet», kan du gå til Feilsøking av frakoblede skriverproblemer.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×