Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Oppdateringer og hurtigreparasjoner for Microsoft Dynamics CRM 4.0

INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder en liste med alle oppdateringene og hurtigreparasjonene som er tilgjengelige for Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Mer informasjon

Den siste kumulative samleoppdateringen for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Følgende tabell viser en liste for den siste kumulative samleoppdateringen for Microsoft Dynamics CRM 4.0. Den kumulative samleoppdateringen inneholder alle hurtigreparasjoner som har blitt utgitt for begrenset distribusjon. Den inneholder også alle tidligere samleoppdateringer.
ArtikkelnummerArtikkeltittelUtgivelsesdato
2028381Samleoppdatering 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig29. juli 2010

Oppdateringer for generell distribusjon

Følgende tabell inneholder oppdateringene som har blitt utgitt for generell distribusjon. For å vise artikkelen som er tilknyttet en oppdatering, klikk på koblingen i tabellen for å se Microsoft Knowledge Base-artikkelen. Hvis du vil laste ned én eller flere av oppdateringene som er oppgitt i artikkelen, går du til følgende Microsoft-webområde:
ArtikkelnummerArtikkeltittelUtgivelsesdato
948917Slik skaffer du konfigurasjonsoppdateringer for Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. februar 2008
948593Feilmelding når du installerer Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Ugyldig domenenavn. Domenenavnet er enten ugyldig eller kan ikke nås" 28. februar 2008
948041En oppdatering for hjelpefilene for Microsoft Dynamics CRM 4.0 ble utgitt 7. mars 20087. mars 2008
955921En oppdatering for hjelpefilene for Microsoft Dynamics CRM 4.0 ble utgitt 26. september 2008 (955921)26. september 2008
952858Samleoppdatering 1 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 4.024. november 2008
959419Samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig15. januar 2009
961768Samleoppdatering 3 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig12. mars 2009
968176Samleoppdatering 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig7. mai 2009
970141Samleoppdatering 5 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig2. juli 2009
970148Samleoppdatering 6 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig27. august 2009
971782Samleoppdatering 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig22. oktober 2009
975995Samleoppdatering 8 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig17. desember 2009
977650Samleoppdatering 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig11. februar 2010
979347Samleoppdatering 10 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig8. april 2010
981328Samleoppdatering 11 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 er tilgjengelig3. juni 2010

Hurtigreparasjoner som har begrenset distribusjon

Følgende tabell inneholder hurtigreparasjoner for Microsoft Dynamics CRM som har blitt utgitt for begrenset distribusjon. En hurtigreparasjon er bare beregnet på å rette opp problemet som er beskrevet i en tilhørende Microsoft Knowledge Base-artikkel For å få tak i en hurtigreparasjon, klikk på artikkelnummeret for å gå til koblingen hos Microsofts kundestøtte. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsofts kundestøttetjenester og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende webområde for Microsoft:
ArtikkelnummerArtikkeltittelUtgivelsesdato
946649Feilmelding når du henter CRM-skjemaer fra en CRM 4.0-webtjeneste: "401 Ikke autorisert"14. februar 2008
948045Outlook stopper å svare når du sporer en Outlook-kontakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook5. mars 2008
948035LØSNING: Knappene "Ny oppføring" og "Legg til eksisterende oppføring" mangler i Microsoft Dynamics CRM 4.012. mars 2008
948876Internet Explorer slutter å svare når du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0-webklienten til å lagre eller sende e-postmeldinger som har en lang meldingstekst12. mars 2008
949141Feilmelding når du klikker "Vis i CRM" etter at du oppretter en avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Minst én mottaker hadde ingen tilsvarende oppføring i systemet"12. mars 2008
948005Hendelseskodene OnSave eller OnLoad utløses ikke etter at du modifiserer et trinn i en arbeidsflytregel i Microsoft Dynamics CRM 4.012. mars 2008
948155Det kan hende en dato eller et tidspunkt ikke kan konverteres til UTC-tid i databasen for enkelte tidssoner i Microsoft Dynamics CRM 4.013. mars 2008
947860LØSNING: Feilmelding når du bruker svarmeldinger for SetStateEmailRequest-objektet for å angi at e-postmeldinger skal være fullført i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Melding: Den angitte sendertypen støttes ikke"13. mars 2008
948008En ny oppfølgingsaktivitet eies fortsatt av den opprinnelige brukeren etter at du bytter bruker i Microsoft Dynamics CRM 4.013. mars 2008
948157Feilmelding når du oppretter en ny oppføring eller åpner en eksisterende oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ugyldig argument"16. mars 2008
948002Starttiden og fullføringstiden er feil i arbeidsflyter i en enhetsoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.017. mars 2008
948122Samlingen med installerte lokaliserte etiketter er ufullstendig når du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0-metadatawebtjenesten for å hente samlingen19. mars 2008
947401Feilmelding når du importerer tilpasninger til en annen Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisasjon: "Identifikatorer kan ikke være på mer enn 50 tegn"19. mars 2008
949086Du mottar Outlook-synkroniseringsmeldinger når du viser en delt kalender eller delt kontaktmappe i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook1. april 2008
951179Feilmelding når du prøver å koble fra i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook med frakoblet tilgang: "Kunne ikke flytte data for enheten" 6. april 2008
949569Duplikatsjekk-funksjonen kan ikke oppdage duplikatoppføringer når du bruker en plugin-modulsamling som er fra før en oppdatering ble installert i oppdateringsprosessen i Microsoft Dynamics CRM 4.017. april 2008
948121Outlook kan stoppe å svare når du avslutter Outlook, kobler fra i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook eller kobler til i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook17. april 2008
951180 Feilmelding når du oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 3.0 til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Handlingen Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction mislyktes. Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst" 25. april 2008
948746Feilmelding når du kjører en pluginmodul på en ikke-standard organisasjonsinstans i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Forespørselen mislyktes med HTTP-status 401 Ikke autorisert"27. april 2008
948298Oppføringslisten i Slå opp oppføringer-dialogboksen filtreres ikke av en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM 4.027. april 2008
948629Feilmelding når du prøver å koble fra i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook med frakoblet tilgang: "Kunne ikke flytte data for enheten "plugin-modulsamling" under handlingen Insert, countRows=[Number]" 27. april 2008
948172Feilmelding når du sletter et køelement fra en kø i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Oppføringen er ikke tilgjengelig"3. mai 2008
948588Feilmelding når du importerer tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil: masseoperasjon: Ugyldig argument" 4. mai 2008
951884Tjenesten Microsoft.crm.Application.Hoster.exe slutter å kjøre når du kjører Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook med frakoblet tilgang5. mai 2008
950229Feilmelding når du forsøker å legge til et produkt til en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil under prissettingen av et detaljlinjeelement"6. mai 2008
949347Knappene "Flytt opp" og "Flytt ned" er ikke tilgjengelige når du åpner Attributt-siden for en bittype i Microsoft Dynamics CRM 4.0 6. mai 2008
949925 En servicesak tilordnes ikke til en bruker når du klikker Tilordne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mai 2008
952945Personvern-kategorien på siden Angi personlige alternativer inneholder ikke en kobling til personvernerklæringen for feilrapportering i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mai 2008
951718Du mottar skriptfeilmeldinger når du blar gjennom sider i Microsoft Dynamics CRM-mappen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook15. mai 2008
948604Feilmelding når du prøver å klargjøre et språk i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Kan ikke sette inn duplikatnøkkelrekke i objektet "dbo.LocalizedLabel" med unik indeks "ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect"" 19. mai 2008
952724Du kan ikke vise e-postmeldinger i mappene etter at du installerer Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise-klienten for Outlook 19. mai 2008
951301 Feilmelding når du prøver å koble fra i Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook med frakoblet tilgang: "Det oppstod en SQL Server-feil. Prøv denne handlingen igjen på grunn av konfigurert overlapping" 29. mai 2008
947978Noen strengvariabler sendes ikke til et egendefinert webskjema etter at du angir en egendefinert webside som standard hjemmeside i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. mai 2008
951206En FetchXML-setning som inneholder <Link-Entity>-setningen kan returnere feil data i Microsoft Dynamics CRM 4.029. mai 2008
953185Fortsett-funksjonen virker ikke som forventet når du kjører funksjonen for Oppdater kontraktstatuser i den tyrkiske utgaven av Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. mai 2008
950202De oversatte etikettene forsvinner når du legger til en ny verdi til et valgelistefelt for et attributt for en enhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 3. juni 2008
951477Feilmelding når du bruker "Send direkte e-post"-funksjonen ved å bruke en brukerdefinert spørring i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Enten har du ikke tilgang til oppføringen, eller oppføringen eksisterer ikke" 3. juni 2008
949719Feilmelding når du sporer en mottatt e-post eller når du sender en sporet e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil under forfremmelse av dette elementet til Microsoft Dynamics CRM." 5. juni 2008
947818Et felt som ikke har et navn vises i kategorien Avhengigheter som ikke er knyttet til hendelser i Skjemaegenskaper-dialogboksen etter at du oppretter en ny egendefinert enhet i MicrosoftDynamics CRM 4.05. juni 2008
950006En e-postaktivitet legges ikke til en sak når du konverterer den til en sak i Microsoft Dynamics CRM 4.0 5. juni 2008
952925Feilmelding når du prøver å legge til en bruker til Microsoft Dynamics CRM 4.0 fra et klarert domene: "Det oppstod en feil. Prøv denne handlingen igjen" 9, juni 2008
951274Feilmelding når du prøver å importere en organisasjon til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Det finnes ikke et slikt objekt på serveren" 9, juni 2008
950414Feilmelding når du forfremmer en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Det oppstod en feil under forfremmelse av en Microsoft CRM-e-postmelding" 9, juni 2008
951502Du kan ikke åpne en e-postmelding som er sendt fra en Microsoft Dynamics CRM 4.0-bruker 16. juni 2008
951919En arbeidsflytregel fortsetter ikke selv om "Vent" betingelsene er oppfylt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. juni 2008
951197"ModifiedBy"-feltet for en oppføring er ikke automatisk angitt når du aktiverer eller deaktiverer en bruker i Microsoft Dynamics CRM 3.0 18. juni 2008
952149Mann- og Kvinne-etikettene er oversatt feil i den tsjekkiske utgaven av Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18. juni 2008
950542Synkrone plugin-moduler svarer ikke på hendelser som utløses i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. juni 2008
949068Angående-feltet i en e-postaktivitet inneholder ingen verdi når du bruker en mal som inneholder et Angående-felt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 21. juni 2008
952018En POP3-leverandør leverer hundrevis av kopier av de samme e-postmeldingene til en Microsoft Dynamics CRM 4.0-database 24. juni 2008
950374Tekst vises på én enkelt linje når du åpner forhåndvisningssiden for en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.016. juli 2008
955049Feilmelding når du prøver å koble fra i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Kunne ikke flytte data for enheten "Lagret visning" under handlingen Sett inn, countRows=13"16. juli 2008
952019E-postruter for Microsoft Dynamics CRM 4.0-tjenesten stopper å behandle e-postmeldinger etter en bestemt tidsperiode16. juli 2008
951711En oppdatering for endring av sommertid i Israel i 2008 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook21. juli 2008
951098År-visningen av MiniCalendar-visningen viser ikke dataene korrekt hvis du krysser av for "Vis ukenummer i kalendervisninger" i avmerkingsboksen på Regionale kundeinnstillinger - Personlige alternativer-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.023. juli 2008
948843Ytelsen kan være treg når du kjører eller redigerer arbeidsflyter i Microsoft Dynamics CRM 4.024. juli 2008
950175Du kan ikke bruke Outlook som forventet før alle Microsoft Dynamics CRM 4.0-plugin-moduler er lastet25. juli 2008
952815Feilmelding når du kjører en Avansert søk-spørring i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Detaljer for ubehandlet feil i Microsoft CRM: Serverfeil i programmet /."25. juli 2008
950088E-postmeldinger sendes ikke fra Outlook Web Access, Outlook Mobile Access eller fra Outlook Rules etter at du åpner Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook28. juli 2008
948126Ikke alle arbeidsflyter vises i et oppslagsvindu for relasjonene for en konto i Microsoft Dynamics CRM 4.01. august 2008
951538Verdien i Faktisk slutt-kolonnen er feil i "Mine mottatte e-poster"-visningen i aktivitetslisten for e-posttyper i Microsoft Dynamics CRM 4.01. august 2008
951174Det kan hende at innholdet i Notater-kategorien ikke vises når du klikker på Notater-kategorien på en enhetsside i Microsoft Dynamics CRM 4.013. august 2008
952547En oppføring flyttes til nederst i rutenettområdet hvis du utvider forhåndsvisningsdelen av oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 4.013. august 2008
950886Feilmelding når du starter rapportveiviseren eller når du utfører masseimportaktiviteten i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Den påloggede brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser til å vise disse oppføringene eller utføre denne handlingen"13. august 2008
950154Feilmelding når du forsøker å endre Overordnet forretningsforbindelse-feltet i et salgsmulighetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ingen attributt"14. august 2008
954498Markedsføringslisten inneholder fortsatt medlemmene du vil fjerne når du klikker Oppdater markedsføringsliste på siden Administrer medlemmer i Microsoft Dynamics CRM 4.014. august 2008
954800Outlook slutter å svare når du åpner, lukker, svarer på eller videresender e-postmeldinger i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook14. august 2008
952115De dynamiske feltverdiene innholder ingen innhold når du bruker en e-postmal for å sende en e-postmelding direkte i Microsoft Dynamics CRM 4.014. august 2008
950374 Tekst vises på én enkelt linje når du åpner forhåndvisningssiden for en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. juli 2008
955049 Feilmelding når du prøver å koble fra i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Kunne ikke flytte data for enheten "Lagret visning" under handlingen Sett inn, countRows=13" 16. juli 2008
952019 E-postruter for Microsoft Dynamics CRM 4.0-tjenesten slutter å behandle e-postmeldinger etter en bestemt tidsperiode 16. juli 2008
951711 En oppdatering for endring av sommertid i Israel i 2008 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook 21. juli 2008
951098 År-visningen av MiniCalendar-visningen viser ikke dataene korrekt hvis du krysser av for "Vis ukenummer i kalendervisninger" i avmerkingsboksen på Regionale kundeinnstillinger - Personlige alternativer-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. juli 2008
948126 Ikke alle arbeidsflyter vises i et oppslagsvindu for relasjonene for en konto i Microsoft Dynamics CRM 4.0 24.07.2008
948843 Ytelsen kan være treg når du kjører eller redigerer arbeidsflyter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 24. juli 2008
950175 Du kan ikke bruke Outlook som forventet før alle Microsoft Dynamics CRM 4.0-plugin-moduler er lastet 25. juli 2008
952815 Feilmelding når du kjører en Avansert søk-spørring i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Detaljer for ubehandlet feil i Microsoft CRM: Serverfeil i programmet /." 25. juli 2008
951538 Verdien i Faktisk slutt-kolonnen er feil i "Mine mottatte e-poster"-visningen i aktivitetslisten for e-posttyper i Microsoft Dynamics CRM 4.0 25. juli 2008
950088 E-postmeldinger sendes ikke fra Outlook Web Access, Outlook Mobile Access eller fra Outlook Rules etter at du åpner Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 28. juli 2008
951174 Det kan hende at innholdet i Notater-kategorien ikke vises når du klikker på Notater-kategorien på en enhetsside i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. august 2008
952547 En oppføring flyttes til nederst i rutenettområdet hvis du utvider forhåndsvisningsdelen av oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. august 2008
950886 Feilmelding når du starter rapportveiviseren eller når du utfører masseimportaktiviteten i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Den påloggede brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser til å vise disse oppføringene eller utføre denne handlingen" 13. august 2008
950154 Feilmelding når du forsøker å endre Overordnet forretningsforbindelse-feltet i et salgsmulighetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ingen attributt" 14. august 2008
954498 Markedsføringslisten inneholder fortsatt medlemmene du vil fjerne når du klikker Oppdater markedsføringsliste på siden Administrer medlemmer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. august 2008
954800 Microsoft Outlook slutter å svare når du åpner, lukker, svarer på eller videresender e-postmeldinger i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 14. august 2008
952115 De dynamiske feltverdiene innholder ingen innhold når du bruker en e-postmal for å sende en e-postmelding direkte i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. august 2008
952601 Feilmelding når installasjonsprogrammet for Microsoft Dynamics CRM 4.0 utfører en kontroll i diagnoseveiviseren for miljø (EDW): "Error| Check FullTextRunningValidator : Feil: Tjenesten msftesql ble ikke funnet på datamaskinen "[Computer_Name]"" 15. august 2008
952602 Feilmelding når du prøver å installere Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Kan ikke validere installasjonen av SQL Server Reporting Services Report Server" 15. august 2008
951252 Én eller flere tilpasninger kan uventet bli slettet fra en rapport når du bruker rapportveiviseren for å modifisere rapporten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. august 2008
950490 Feilmelding når du oppgraderer arbeidsflytregler fra Microsoft Dynamics CRM 3.0 til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 21. august 2008
949732 Et bittypefelt blir uventet angitt tilbake til standardverdien når du kjører en arbeidsflytregel for å oppdatere noen andre felter for en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. august 2008
951300 Fulltekstsøkefunksjonen kan ikke finne Microsoft Knowledge Base-artikler, og statusen for noen kontrakter kan ikke angis til å utløpe når du kjører Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager 3. september 2008
951849 Feilmelding når du kjører E-postruter for Microsoft Dynamics CRM 4.0-tjenesten på en datamaskin som har flerkjerneprosessorer: "Det er allerede lagt til et element med samme nøkkel" 4. september 2008
947278 Feilmelding når du prøver å installere Microsoft Dynamics CRM Connector for SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction mislyktes" 4. september 2008
951268 Desimalskilletegnet som du angir i brukerinnstillingene i en ikke-engelsk versjon av Microsoft Dynamics CRM 3.0 endres uventet etter at du oppgraderer til Microsoft Dynamics CRM 4.0 8. september 2008
956720 Den planlagte forfallstiden for en aktivitet endres uventet til "12:00 AM" etter at du angir en utsettelsestid eller du lukker aktiviteten i en påminnelse i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 9. september 2008
948043 Du kan ikke importere tilpasningene fra et Microsoft Dynamics CRM 4.0-system som du har oppgradert, til et annet Microsoft Dynamics CRM 4.0-system som du også har oppgradert 9. september 2008
954916 Feilmelding når du skriver ut en aktivitet fra aktivitetsvisningen i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil: "LOCID_UI_DIR" er udefinert" 9. september 2008
951319 Du mottar feilmeldinger når du oppretter en avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. september 2008
952673 Feilmelding når du prøver å åpne en kalendervisning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ugyldig mottakertype for hendelsesloggføring" 10. september 2008
952576 "RetrieveTeamsSystemUserResponse"-klassen returnerer ikke alle attributter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. september 2008
953906 En oppdatering for endring av tidssoner og sommertider er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook 18. september 2008
954351 Feilmelding når du prøver å vise en dato i kalendervisningen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error de servidor en la aplicación '/'" 25. september 2008
956869 Feilmelding når du oppretter en ny organisasjon eller importerer en organisasjon til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tjenesten msftesql ble ikke funnet på datamaskinen "[Computer_Name]"" 26. september 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan uventet lukkes når du klikker på oppslagsknappen i et kundetypefelt som utløser OnChange-hendelsen 26. september 2008
956129 Du kan motta en feilmelding når du prøver å lagre en avtale, forfremme en e-postmelding eller kjøre e-postruteren i Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. oktober 2008
952046 Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook kan stoppe å svare når andre Outlook-plugin-moduler også er installert på datamaskinen 7. oktober 2008
955056 "Utskriftsfletting"-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 overfører spesialtegn feil til Microsoft Word 14. oktober 2008
953905 En oppdatering for endring av tidssoner og sommertider er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 4.0 og Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 15. oktober 2008
948530 En oppdatering av Microsoft Dynamics CRM 4.0 endrer ikke Microsoft Dynamics CRM-databasen hvis du installerer MUI-pakken på en datamaskin som kjører Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. oktober 2008
957701 En arbeidsflyt har fortsatt statusen Pågår eller Venter når du kjører den i Microsoft Dynamics CRM 4.0 21. oktober 2008
951549 Feilmelding når du prøver å fjerne en overordnet fra en bruker i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil" 22. oktober 2008
953284 Når du sender en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook, forblir meldingen i "Pågår"-mappen for "Mine oppgaver"-køen 22. oktober 2008
953340 E-postmeldinger fra en CRM-bruker til en kø, leveres ikke i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. oktober 2008
952979 Feilmelding når du bruker Avansert søk-funksjonen til å vise lagrede visninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil ved visningen av denne koblede enheten" 22. oktober 2008
950521 En MSN Money-webside på engelsk åpner når du dobbeltklikker en URL som inkluderer den japanske ticker-koden eller en kinesisk ticker-kode i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. oktober 2008
953099 En arbeidsflyt utløses uventet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. oktober 2008
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager bruker lang tid på å åpne på en Microsoft Dynamics CRM 4.0-server 23. oktober 2008
950430 Du kan sende inn et Microsoft Dynamics CRM 4.0-skjema selv om et nødvendig oppslagsfelt ikke inneholder en gyldig verdi 23. oktober 2008
950475 Statusårsak-verdien for en avtaleoppføring endres til en standardverdi når du kjører Lukk-funksjonen på en sporet Outlook-kalenderpåminnelse i Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. oktober 2008
951309 Etiketter oversettes ikke som forventet etter at du importerer etiketter til Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. oktober 2008
954549 E-postmeldinger fra Internett som inneholder tegn som er farlige eller ikke kan skrives ut i Emne-linjen sendes direkte til videresendingspostboksen i Microsoft Dynamics CRM når du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 23. oktober 2008
954256 Feilmelding når du planlegger en serviceaktivitet som involverer utstyr eller et lokale i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Minst én mottaker har ikke en e-postadresse eller er merket som "Ikke tillat" e-post" 23. oktober 2008
957788 Feilmelding når du prøver å åpne en aktivitet som er basert på en ActivityPointer-enhet i en egendefinert rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 gjenkjennes ikke som en objekttype" 24. oktober 2008
951640 Feilmelding når du viser en arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Den forespurte oppføringen ble ikke funnet eller du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å vise den." 27. oktober 2008
956757 Du kan ikke importere sikkerhetsroller fra en oppgradert organisasjon til en organisasjon som ikke er oppgradert i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. oktober 2008
954917 Du kan ikke opprette en oppfølgingsaktivitet hvis du angir "Tilordne til"-feltet til en kø i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. oktober 2008
953291 Du kan ikke bruke SetFocus()-funksjonen til å beholde fokus på et felt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. oktober 2008
952733 Endringer av kontaktdatafiltre synkroniseres ikke med en brukers Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook 27. oktober 2008
951065 Feilmelding når du prøver å bruke Avansert søk-funksjonen til å legge til kontakter til en markedsføringsliste i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil" 27. oktober 2008
955247 Feilmelding når du prøver å lukke en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en valideringsfeil. Lengden på "emne"-attributtet til "opportunityclose"-enheten overskredet maksimumslengden på "100"" 27. oktober 2008
955745 Feilmelding når du prøver å konfigurere Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Denne implementeringen er ikke en del av de Windows Platform FIPS-validerte kryptografiske algoritmene" 27. oktober 2008
955286 Deployment Manager stopper å svare når du åpner Serverbehandling i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. oktober 2008
952311 Feilmelding når du klikker Oppdater liste-knappen på et rutenett i en visning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: ""Sorter etter"-kolonner stemmer ikke med de i sideveksling" 28. oktober 2008
958031 Feilmelding når du kobler til i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook over et nettverk med lite båndbredde eller høy forsinkelse: "Det har oppstått en ukjent feil" 28. oktober 2008
957792 Feilmelding når du prøver å importere en organisasjon til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil| Import av organisasjonen (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) mislyktes" 28. oktober 2008
956805 Feilmelding når du redigerer en ordre som har prisen låst i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Melding: Produktet og enheten kan ikke oppdateres mens enheten er låst., Feilkode: -2147206371" 28. oktober 2008
957703 Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook stopper å svare når du endrer et alternativ i Alternativer-dialogboksen 28. oktober 2008
956585 Feilmelding når du installerer Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Handlingen Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction mislyktes" 28. oktober 2008
955234 Endringene som du gjorde i frakoblet modus går tapt når du kobler til i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 28. oktober 2008
954227 Feilmelding når du kjører Duplikatsjekk-funksjonen på dataoppføringer i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Objekt kreves" 28. oktober 2008
953033 Feilmelding når du prøver å importere data som er knyttet til et valglisteattributt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transformasjonsanalysedata" 28. oktober 2008
952874 Et automatisk generert fakturanummer er et tegn for kort når du oppretter en faktura i Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. oktober 2008
954673 E-postmeldingen sendes ikke etter at du fullfører veiviseren for å lage en hurtigkampanje i Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. oktober 2008
954349 Du kan ikke velge en prisliste selv om en Prisliste-oppslagsknapp eksisterer i Opprett enhet-skjemaet eller i Oppdater enhet-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. oktober 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 utfører ikke en sjekk om unikhet på et produktnummer etter at du har lagt til et egendefinert attributt til en produktenhet 29. oktober 2008
955452 Linjereturer brukes ikke når du sender en e-postmelding som bruker en e-postmal for å gjengi data som har linjereturer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. oktober 2008
953842 Feilmelding når du prøver å konvertere en eksisterende innledning til noen raske kampanjesvar til enheter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 "Den forespurte oppføringen ble ikke funnet eller du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å vise den." 29. oktober 2008
956354 Omsetningsbeløpet som beregnes for en lukket salgsmulighet ganges med 10 000 etter at du oppgraderer den italienske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 til den italienske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. oktober 2008
958571 Du kan ikke importere en organisasjon i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 30. oktober 2008
954433 Du mottar en feilmelding, eller du kan ikke velge oppslagsverdien på Avansert søk-siden i Microsoft Dynamics CRM 4.0 30. oktober 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 returnerer ikke resultatene hvis du prøver å eksportere dem til et Excel-regneark etter at du bruker Neste X dager-betingelsen i Avansert søk-spørringen 5. november 2008
955055 Feilmelding når du åpner et utskriftsflettingsdokument i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] er et utskriftsflettingshoveddokument. Word finner ikke datakilden" 5. november 2008
952855 En bruker som har lisens for klienttilgang til administrasjonsmodusen kan uventet få tilgang til egendefinerte enheter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. november 2008
955065 Du kan oppleve problemer med layouten eller formateringsproblemer når du kjører en rapport i enkelte versjoner av Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. november 2008
948987 Feilmelding når du importerer data til Microsoft Dynamics CRM 4.0 ved å bruke veiviseren for importering av data eller starter en ny datamigrering ved bruk av Data Migration Manager: "Feil antall dataskilletegn: Bare ett skilletegn ble funnet" 11. november 2008
956859 Microsoft Dynamics CRM-verktøylinjen er deaktivert i Outlook etter at du mister nettverkstilkoblingen i mindre enn ett minutt 20. november 2008
952680 Feilmelding når du forsøker å legge til en kontraktslinje til en kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Den forespurte oppføringen ble ikke funnet eller du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å vise den." 20. november 2008
950119 Feilmelding når du forsøker å lagre en avtale for en tilknyttet konto i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Brudd på UNIQUE KEY begrensning "UQ_PrincipalObjectAccess"" 5. desember 2008
949202 Feilmelding når du klikker en del av et diagram for å vise noen datatabeller i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Behandlingen av FilterExpression for tabellen "Table0" kan ikke utføres" 5. desember 2008
951909 Feilmelding når du prøver å importere en tilpasning til en annen Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "Ugyldig navneprefiks" 8. desember 2008
950372 Du blir bedt om å taste inn brukernavn og passord flere ganger når du starter Outlook, eller når du klikker på en Microsoft Dynamics CRM-mappe i Outlook, på en Windows Vista-basert datamaskin 8. desember 2008
958902 Fanene er avkortede eller usynlige når du legger til notater til et enhetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. desember 2008
954322 Feilmelding når du importerer noen tilpasninger til en oppgradert installasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Enten var det umulig å laste opp filen, eller importen mislyktes" 9. desember 2008
950207 Feilmelding når du prøver å åpne en kampanjeaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod et unntak av typen "System.Web.HttpUnhandledException"" 9. desember 2008
957406 Feilmelding når du forsøker å opprette en avtale ved å bruke Kontakt-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Minst én mottaker har ikke en e-postadresse eller er merket som "Ikke tillat" e-post" 9. desember 2008
958836 Feilmelding når du kjører en egendefinert rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil" 9. desember 2008
959394 Feil oppføring åpnes når du dobbeltklikker på en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. desember 2008
952322 En arbeidsflytregel virker ikke som forventet når du kjører den i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. desember 2008
958287 Feilmelding når du viser et aktivitetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod et unntak av typen "System.Web.HttpUnhandledException"" 10. desember 2008
953489 Ingen oppføringer vises når du utfører en utskriftsfletting mot "Alle oppføringer på gjeldende side"-alternativet eller mot "Alle oppføringer på alle sider"-alternativet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. desember 2008
954313 Feilmelding når du forsøker å logge deg på Microsoft Dynamics CRM-webområdet fra Microsoft Dynamics CRM 4.0-serveren: "Spørrende IP-adresse har forskjellig adressefamilie fra nettverksadressen" 10. desember 2008
952658 Du kan ikke finne en Knowledge Base-artikkel når du søker etter den i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 10. desember 2008
955418 Du kan ikke slette et notat ved å bruke en bruker som har en rolle som ikke har Utskrift-tillatelsen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. desember 2008
954592 Alle tilordninger mellom Oppslag-egenskapen for en egendefinert enhet og Kunde-egenskapen for et tilbud bruker feil objekttype etter at du oppretter en relasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. desember 2008
955981 Feilmelding når du prøver å åpne en egendefinert visning i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery med Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e eksisterer ikke" 10. desember 2008
958181 Feilmelding når du importerer en organisasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Typenavnet eller navneområdet "InvokeDotNetAssembly" eksisterer ikke i navneområdet "Microsoft.Crm.Workflow"" 11. desember 2008
957270 Du kan uventet forfremme en avtale som ikke har noe spesifisert emne, selv om Emne-attributtet for Avtale-enheten er angitt til Nødvendig for selskapet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
956127 Noen enhetsattributter for Outlook-synkronisering mangler i en eksportert tilpasningsfil fra Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
956282 Feilmelding når du bruker Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK til å utvikle en Egendefinert arbeidsflytaktivitet-samling: "Nøkkelen kan ikke være NULL" 11. desember 2008
953887 Feilmelding når du prøver å redigere noen egenskaper for en importert arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Oppføringen er ikke tilgjengelig" 11. desember 2008
954940 Feilmelding når du forsøker å slette en egendefinert enhetsoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil. Kontakt systemansvarlig" 11. desember 2008
955253 Feilmelding når du forsøker å legge deltakere til en eksisterende i avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Du har ikke nok rettigheter til å utføre den forespurte operasjonen eller til å få tilgang til Microsoft Dynamics CRM-objektet" 11. desember 2008
955064 Du kan ikke vise opprettede aktiviteter i Kampanjeaktivitet-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0-webklienten 11. desember 2008
956237 Arbeidsflyten forblir i ventende tilstand etter at du oppretter en arbeidsflytregel for å oppdatere statusen for en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
951432 Du kan ikke koble til igjen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook med frakoblet tilgang hvis du bytter til en annen nettverkstilkobling mens du er frakoblet 11. desember 2008
956771 En utskriftsflettingsmal er uventet tilknyttet feil egendefinert enhet etter at du eksporterer malen til et nytt miljø i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
957305 Feilmelding når du forsøker å legge til produkter til tilbud, ordrer eller fakturaer som er opprettet fra en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: 11. desember 2008
957920 Ingen e-postmelding sendes etter at du fullfører veiviseren for å lage en hurtigkampanje i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
955977 Du kan ikke åpne en egendefinert enhetsoppføring mens du er frakoblet selv om du har tillatelse til å åpne oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook 11. desember 2008
959226 Feilmelding når du importerer en organisasjon til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det er ikke tillatt å endre rapportparametrene eller datakildene til verdiene som du spesifiserte" 11. desember 2008
954929 Ytelsen er dårlig når du endrer forretningsenheten for en bruker til en annen i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
954640 En mappe uten navn vises i Overordnet-feltet når du åpner Adresse-skjemaet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
956370 Datoen i Startdato-feltet i en kontraktslinje er feil etter at du utfører Forny kontrakt-handlingen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
959775 Ingen e-postmelding sendes etter at du fullfører veiviseren for å lage en hurtigkampanje selv om du har installert hurtigreparasjonen 954673 i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
953586 Feilmelding når du prøver å starte asynkron tjeneste for Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Unntak under start av asynkron tjeneste: MSCRMAsyncService" 11. desember 2008
956751 En arbeidsflyt utløses to ganger selv om du har angitt at den tilknyttede arbeidsflytregelen bare skal kjøre når aktivitetsstatusen er Fullført i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 behandler en desimalverdi feil når du kjører en arbeidsflyt 11. desember 2008
957421 Outlook kan krasje når du synkroniserer Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 11. desember 2008
957299 Du mottar en feilmelding når du klikker Angi egenskaper på et Send e-post-trinn i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer 11. desember 2008
957919 Du mottar en feilmelding når du oppretter samme faktura på nytt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
958072 Du kan ikke bruke noen brukerspørringer som kjører mot kontakter, kundeemner eller kontoer etter du oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 3.0 til Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. desember 2008
957377 Lokaliserte visninger inneholder et ugyldig layoutXML-element etter at du oppgraderer den norske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 til den norske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
949069 Fleroppslagsattributter er deaktiverte i enkelte skjemaet etter at du importerer noen tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
955750 Du kan uventet opprette en serviceavtale selv om du ikke har rettighetene til Service-enheten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
955061 Feilmelding når du bruker en Presend Callout-hendelse til å hente det angående objektet for en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook: "Send() mislyktes, HR = 80045f00" 12. desember 2008
956445 En oppføring blir gjenværende i Microsoft Dynamics CRM-databasen etter at du har slettet oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 4.0-webklienten 12. desember 2008
955487 Linjereturer forsvinner når du sender en e-postmelding ved bruk av utskriftsflettingsmalen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
955006 Du kan ikke legge til en bruker fra et overordnet domene til Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
955058 Ytelsen er dårlig når du utfører enkelte konfigurasjonsendringer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. desember 2008
956079 Bare oppføringer som har vært endret de siste 30 dagene vises for den relaterte oppføringstypen når du oppretter en rapport ved å bruke rapportveiviseren i Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. desember 2008
947762 En arbeidsflyt som er definert til å bli utløst av en "Registrer attributtendring"-tilstand kan uventet utløses selv om det overvåkede attributtet ikke er endret i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
958003 Feilmelding når du publiserer en importert arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatisk arbeidsflyt kan ikke publiseres hvis ingen aktiveringsparametere er angitt" 16. desember 2008
958563 Innholdet i en e-postmelding vises ikke når du viser egenskapene for et trinn som refererer til en e-postmelding i en arbeidsflyt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
955482 Attributtene "actualstart" og "actualend" for ActivityPointer-enheten er uventet angitt til "Bare dato" in Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 krasjer når du behandler e-postmeldinger ved bruk av e-postruteren for Microsoft Dynamics CRM 16. desember 2008
958280 Feilmelding når du forsøker å lagre en ny regelmessig ukentlig plan Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Verdien var for stor eller for liten for en Int32" 16. desember 2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 utløser uventet en arbeidsflytregel når du sender en e-postaktivitet for en hurtigkampanje 16. desember 2008
956112 Feilmeldinger i programloggen på Microsoft Dynamics CRM-serveren etter at du sletter en hurtigkampanje: "Slettetjeneste klarte ikke rense table=[Table_Name]" 16. desember 2008
954682 Kategorisekvensen er ikke i forventet rekkefølge hvis kategoriene inneholder store deler som inkluderer felter som går over flere rekker i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
957086 Feilmelding når du forsøker å endre en arrangør for en avtale i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Du kan ikke oppheve delingen av denne oppføringen. Eieren av den valgte oppføringen er den eneste som kan fjerne andre fra delingen" 16. desember 2008
960249 Feilmeldinger når du prøver å kjøre dataimportfunksjonen for å importere data i den tradisjonelle kinesiske (CHT) versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension oppdaget non-CrmException" 16. desember 2008
952852 Det returnert antallet er feil når du kjører en FetchXML-spørring fra Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit 16. desember 2008
950307 Frakoblingsprosessen laster ikke ned en brukeroppføring til den lokale MSDE-databasen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
956045 Bare datoer i kortformat vises i feltene "Opprettet den" og "Sist endret den" i "Egenskaper-webside"-dialogboksen for en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. desember 2008
953764 "Overordnet lastet ned"-filteret på en egendefinert enhet virker ikke som forventet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
956257 Startdatoen for regnskapsåret er feil i Microsoft Dynamics CRM 4.0 hvis du er i tidssonene GMT+12 eller GMT+13 17. desember 2008
959572 "Kildekampanje"-feltet i en salgsmulighet er ikke fylt ut når du konverterer et kampanjesvar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
956537 Vedlegget som er inkludert i en utskriftsflettingsmal forsvinner under importeringen av tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
955833 Feilmelding når du prøver å endre en brukerkonto på siden Angi sikkerhetskonto i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM-tjenestekontoen er ugyldig" 17. desember 2008
958487 Feilmelding når administratoren masseomfordeler oppføringer fra en bruker til en annen i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Bare publiserte arbeidsflyter og arbeidsflytmaler kan være upublisert" 17. desember 2008
958250 Feilmelding oppstår når du velger 11. oktober 2008 i Microsoft CRM-kalenderen hvis du konfigurerer innstillingene dine til Santiago-tidssonen på en Windows-basert datamaskin: "Uventet feil" 17. desember 2008
956521 Endringer gjenspeiles ikke hvis du planlegger en serviceaktivitet på nytt ved hjelp av "Planlegg på nytt"-knappen Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
958256 Overordnet kunde-feltet fylles ikke ut på kontaktoppføringen etter at du har konvertert et kundeemne til en kontooppføring og til en kontaktoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
956283 Feilmelding når du prøver å redigere en ukentlig arbeidsplan for en bruker eller for utstyr i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil og du bør kontakte systemansvarlig" 17. desember 2008
957380 Du kan ikke angi statuscode-attributtet ved å bruke CompoundCreate-prosessen før du oppretter fakturaen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
958791 Feilmelding når du prøver å legge til en bruker fra et klarert domene til Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil" 17. desember 2008
959208 Duplikatsjekk-jobben finner ikke alle duplikater i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
955469 Du mottar en feilmelding når du prøver å tilordne en instans av en enhet til en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM-webklienten eller i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 17. desember 2008
958818 Feilmelding når du prøver å tilordne en e-postmelding til en bruker fra en Microsoft Dynamics CRM 3.0-kø: "Aktiviteter som er lukket, kan ikke tilordnes til en annen bruker" 17. desember 2008
955423 Feilmelding når du slår sammen to kontoer som er lagt til en inaktiv markedsføringsliste i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sammenslåingen er avbrutt. Kontakt systemansvarlig og prøv igjen" 17. desember 2008
955685 En bruker som har Tilordne rolle-rettigheten i en underordnet forretningsenhet kan uventet tilordne Systemansvarlig-rollen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2008
957589 Feilmelding når du prøver å redigere noen kolonner for visning av arbeidsflytenheter ved å bruke Avansert søk-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 "Microsoft Dynamics CRM oppdaget en feil" 19. desember 2008
957318 I servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan du vise oppføringer for brukerne og utstyret som du ikke har tilgang til gjennom sikkerhetsrollen din 19. desember 2008
961135 Feilmelding når du prøver å åpne en visning i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil: Det oppstod et unntak av typen "System.Web.HttpUnhandledException"" 12. desember 2008
957960 Du kan ikke koble til etter at du sender en e-postmelding til en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook 19. desember 2008
955233 Du mottar en feilmelding når du lagrer en sikkerhetsrolle i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. desember 2008
950266 Påloggingssiden går i en løkke når du prøver å kjøre veiviseren for Data Migration Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. desember 2008
966206 En øyeblikksrapport opprettes ikke når du prøver å planlegge en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. desember 2008
955051 Ikke alle de nødvendig attributtene er valgt og blir vist korrekt når du definerer en ny datatilordning som retter seg mot Kontrakt-enheten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 5. januar 2009
957970 Kategorier kan forsvinne når du klikker mellom kategorier på noen enhetsskjemaer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 og på skrivebordet 6. januar 2009
955422 Feilmelding når du prøver å gjenåpne en lukket salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 er ikke en gyldig statuskode på salgsmulighet" 6. januar 2009
957031 Feilmelding når du prøver å starte Microsoft Dynamics CRM 4.0 etter at du har oppgradert operativsystemet til Windows Server 2008: "Den forespurte ytelsestelleren er ikke en egendefinert teller, men den må startes som skrivebeskyttet" 6. januar 2009
952599 Etiketten for adressefeltet kan være feil etter at du publiserer tilpasningene av Kontakt-enheten og Konto-enheten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 07.01.2009
952148 Feilmelding første gang du prøver å koble til etter at du har oppgradert Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook til Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook med frakoblet tilgang: "Det oppstod en uidentifisert feil" 9. januar 2009
956852 Feilmelding når du kjører en rapport som bruker "StoredProcedure"-kommandotypen i Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Spørringskjøringen mislyktes for datasettet "Test_MSCRM"" 12. januar 2009
955574 Feilmelding når du utfører en utskriftsfletting i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil 0x80041103 "Kontakt"-enheten inneholder ikke et attributt med Name = ''" 13. januar 2009
957057 Du kan ikke angi slettevirkemåten til "Fjern kobling" eller til "Begrens" for et kundeforhold mellom to egendefinerte enheter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. januar 2009
957704 Ingen brukere ble funnet når du søkte etter noen systembrukere ved å bruke etternavnet deres fra et forhold i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. januar 2009
960286 En ny oppdatering for endring av tidssoner og sommertider er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 4.0 og Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook 15. januar 2009
957871 Arbeidsflytoppgaver-oppføringer gjør at AsyncOperationTable-tabellen i MSCRM-databasen vokser til den blir for stor i Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. januar 2009
953821 En arbeidsflyt utløses uventet når du oppdaterer en oppføring som har en duplikatoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. mars 2009
968135 Feilmelding når du prøver å importere en arbeidsflytregel i den tyrkiske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: "isCrmUIWorkflow" er et ugyldig kolonnenavn" 9. mars 2009
957966 Du kan ikke eksportere en oppføring til et Excel-regneark hvis du bruker et dynamisk alternativ i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. mars 2009
968672 Mottakeren ser ikke sporingsikonet for e-post for Microsoft Dynamics CRM når en Microsoft Dynamics CRM-bruker sender en sporet e-post til en annen Microsoft Dynamics CRM-bruker 12. mars 2009
958601 I Microsoft Dynamics CRM 4.0 forsvinner notater hvis en duplikatoppføring oppdages når du prøver å lagre en oppføring 12. mars 2009
968755 Tabellene AsyncOperationBase og WorkflowLogBase blir veldig store og det kan oppstå ytelsesproblemer når du bruker mange arbeidsflyter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mars 2009
968515 Eksisterende egendefinerte sikkerhetsroller får ikke skjulte rettigheter etter at du tar i bruk hurtigreparasjon 950886 i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mars 2009
956330 Treg ytelse og høy prosessorbruk oppstår når du importerer tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mars 2009
966331 Du kan tilordne en sak fra én kø til en annen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 uansett hva slags sikkerhetsrettigheter du har 12. mars 2009
958562 Standardpresisjonen for et pengefelt er angitt til to når du bruker koreansk eller japansk språk i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mars 2009
950266 Påloggingssiden går i en løkke når du prøver å kjøre veiviseren for Data Migration Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. mars 2009
955138 Du opplever treg ytelse eller tidsavbrudd når du prøver å få tilgang til enkelte visninger i Microsoft Dynamics CRM 4.0 18. mars 2009
959549 Administratorer kan uventet vise Active Directory-brukere som ikke tilhører administratorens organisasjonsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. mars 2009
969287 E-postruteren flytter uønskede e-postmeldinger til en mappe som ikke kan leveres hvis krøllalfa (@) er første tegn i senderens visningsnavn i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. mars 2009
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager bruker lang tid på å åpne på en Microsoft Dynamics CRM 4.0-server 30. mars 2009
961135 Feilmelding når du prøver å åpne en visning i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Feil: Det oppstod et unntak av typen "System.Web.HttpUnhandledException"" 6. april 2009
970136 En konto som ikke lenger er den overordnede kontoen for en underordnet konto kan uventet vise oppføringene til den underordnede kontoen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. april 2009
969946 Det finnes et verktøy for å hente ut sporingstokenet fra e-postemnet og oppdatere kolonnen for sporingstokenet for e-posttabellen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. april 2009
958084 Det finnes en hurtigreparasjon for å deaktivere Smart Matching-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. april 2009
969776 Enkelte notater synkroniseres ikke som forventet når du kobler fra i Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 7. mai 2009
969758 Du kan ikke konfigurere et Active Directory-domeneskjema og Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL-adresser uavhengig av hverandre for eksterne Active Directory-brukere og for interne Active Directory-brukere 7. mai 2009
953812 En hurtigreparasjon som gjør det mulig å spore en avtale i en delt kalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook er tilgjengelig 7. mai 2009
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 genererer aktiviteter for inaktive medlemmer i en markedsføringsliste når du oppretter kampanjeaktiviteter, hurtigkampanjeaktiviteter eller utskriftsflettingsaktiviteter fra markedsføringslisten 7. mai 2009
957720 Enkelte rapporter i frakoblede databaser forsvinner etter at du ignorerer problemer som oppstår når du kobler til i Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook med frakoblet tilgang 2. juli 2009
959072 Et enhetsskjema laster tregt etter at du legger til mange felter med flere forskjellige attributtyper i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
956526 Når du oppretter en kampanje eller en hurtigkampanje for å generere en e-postaktivitet ved hjelp av "Tilordne til en kø"-alternativet, blir avsenderen feil angitt som eieren av en masseoperasjonsjobb i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
971758 Det oppstår en uventet feilmelding selv om du endrer salgsmulighetsrollen for kunden fra et duplikat til en unik rolle i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
971356 Du mottar en "stakkoverflyt"-feilmelding hvis hendelsen OnChange() er aktivert for et oppslagsfelt i et enhetsskjema og hvis dette feltet endres etter en melding om at duplikater er oppdaget i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
971082 Du kan ikke fjerne data fra et felt i en duplikatoppføring i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
972150 Egenskaper for leverandører av E-postruter for Microsoft Dynamics CRM 4.0 returnerer uventet til standardinnstillinger etter at du endrer dem 2. juli 2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 oppretter uventet ekstra linjereturer i e-postmeldinger som er opprettet av en arbeidsflyt 2. juli 2009
972482 En feilmelding oppstår når du sporer en avtale hvis egenskapen "ExchangeEntryID" er lengre enn 512 tegn i Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook 2. juli 2009
971353 Feilmelding når du oppretter flere brukere samtidig ved å bruke metoden Service.Create(user) i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Kan ikke sette inn duplikat nøkkel" 2. juli 2009
971354 Microsoft Outlook krasjer når du aktiverer "Spor i CRM"-funksjonen for en delegatkontakt etter at du har installert Samleoppdatering 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. juli 2009
972501 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook-klienten laster ikke fra verktøylinjen som forventet 2. juli 2009
972033Feilmelding når du legger til en bruker til Microsoft Dynamics CRM 4.0 fra et klarert overordnet domene: "Du forsøker å opprette en bruker med et påloggingsnavn for domene som ikke finnes. Velg et annet påloggingsnavn for domene, og prøv på nytt" 27. august 2009
974037 E-poster med enkelte visningsnavn spores ikke i CRM etter at du har installert Samleoppdatering 4 27. august 2009
974310 Arbeidsflyt mislyktes av og til på "venter"-tilstanden27. august 2009
976091 En oppdatering for endring av sommertid i 2009 for Kairo og Vest-Australia er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 4.022. oktober 2009
975579 En ordre blir uventet skrivebeskyttet hvis en arbeidsflytregel eller et SDK-program endrer statusen for ordren til "Pågår" i Microsoft Dynamics CRM 4.022. oktober 2009
975529 Feilmelding når du prøver å endre et domenenavn for en eksisterende Microsoft Dynamics CRM-bruker i et klarert domene: "Domenenavnet finnes ikke"22. oktober 2009
975490 Du opplever en vranglås når den asynkrone Microsoft Dynamics CRM 4.0-tjenesten kjører på flere servere22. oktober 2009
974434 Du kan ikke installere Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller opprette flere organisasjoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0 uten systemadministratorrettigheter i Microsoft SQL Server22. oktober 2009
977714Du kan uventet masseredigere lukkede salgsmuligheter eller lukkede kundeemner i Microsoft Dynamics CRM 4.017. desember 2009
978093Import Organization-veiviseren krasjer når du bruker "Tilordne brukere manuelt"-alternativet til å tilordne en bruker fra et eksternt klarert domene i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. desember 2009
978201Servicekalenderen viser ikke serviceaktiviteter eller regelmessige avtaler som starter før visningsintervallet17. desember 2009
978842Feilmelding når du forsøker å lagre endringer du har utført på en sikkerhetsrolle i en forretningsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det oppstod en feil"11. februar 2010
978872Feilmelding når du kjører en rapport mens Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Outlook er i "frakoblet"-tilstand: "Feil: Det oppstod en feil"11. februar 2010
978929Oppdaterte oppføringer i en Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisasjonsdatabase synkroniseres ikke med en frakoblet database når du kobler fra i Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook med frakoblet tilgang11. februar 2010
978638Feilmelding når du synkroniserer data i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook: "Det oppstod en ukjent feil under synkronisering av data til Outlook"11. februar 2010
979483En kobling mellom to subjekter slettes ikke etter at du sletter et subjekt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. februar 2010
980627Databasen til en ny organisasjon inneholder ikke hurtigreparasjoner av metadata etter at du tar i bruk hurtigreparasjonene på en ny organisasjon i Microsoft Dynamics CRM 4.0 8. april 2010
981885Data i feltene under Adresse-delen av en kontakt mangler etter at du synkroniserer Microsoft Office Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0 8. april 2010
981309Microsoft Office Outlook 2007 lukkes uventet når du oppretter en etikettutskriftsfletting i en Microsoft Dynamics CRM-klient for Microsoft Office Outlook med Samleoppdatering 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installert8. april 2010
981839Postnummeret vises på feil plass i en kontakt i Microsoft Outlook etter at du synkroniserer Microsoft Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.08. april 2010
981625DeletionService-tjenesten krasjer når du kjører DeletionService-tjenesten for å slette en oppføring fra en Microsoft Dynamics CRM 4.0-database 3. juni 2010
982510Varselmeldingen "Microsoft Dynamics CRM kunne ikke legge til webadressen for Microsoft Dynamics CRM-serveren i klarerte områder" vises når du prøver å åpne en Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient for Outlook i et sikkerhetslåst miljø 3. juni 2010
983439Duplikatsjekk-regelen virker ikke når du konverterer et kundeemne til en konto i Microsoft Dynamics CRM 4.03. juni 2010
2249156Duplikat-e-poster sendes uventet fra servere som har den asynkrone tjenesten for Microsoft Dynamics CRM 4.029. juli 2010
Egenskaper

Artikkel-ID: 949256 – Forrige gjennomgang: 09/12/2011 00:06:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
Tilbakemelding