Relaterte emner
×
Animasjon, video og lyd
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Animasjon, video og lyd

Animer tekst eller objekter

Du kan animere tekst, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafikk og andre objekter i PowerPoint-presentasjonen.

Effekter kan få objekter til å vises, forsvinne eller flytte på seg. De kan endre størrelsen eller fargen på et objekt. Effekter kan reagere på museklikk eller andre handlinger, noe som gir en interaktiv følelse i presentasjonen. 

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det finnes også en relatert video om animering av tekst.

Legg til animasjoner i tekst, bilder, figurer og mer i presentasjonen

 1. Merk objektet eller teksten du vil animere.

 2. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

 3. Velg Effektalternativer, og velg en effekt.

Behandle animasjoner og effekter

Det finnes ulike måter å behandle animasjoner i presentasjonen på:

 • Ved klikk: Starter en animasjon når du klikker på et lysbilde.

 • Med forrige: Spiller av en animasjon samtidig som forrige animasjon i sekvensen.

 • Etter forrige: Starter en animasjon umiddelbart etter den forrige.

 • Varighet: Forlenge eller forkorte en effekt.

 • Forsinkelse: Legge til tid før du kjører en effekt.

Legge til flere effekter i en animasjon

 1. Velg et objekt eller tekst med en animasjon.

 2. Velg Legg til animasjon, og velg en.

Endre rekkefølgen på animasjonene

 1. Velg en animasjonsindikator.

 2. Velg alternativet du vil ha:

  • Flytt tidligere: En animasjon vises tidligere i sekvensen.

  • Flytt senere: En animasjon vises senere i sekvensen.

Legge til animasjon i grupperte objekter

Du kan legge til en animasjon i grupperte objekter, tekst og mer.

 1. Trykk på CTRL og merk objektene du vil bruke.

 2. Velg Format > Grupper > Grupper for å gruppere objektene.

 3. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

Legge til en animasjon i tekst, et objekt eller et diagram

 • Merk elementet du vil animere, klikk Animasjoner-fanen, og velg deretter et av følgende:

  Hvis du ønsker at et element skal

  Klikk her på Animasjoner-fanen på båndet

  Vises på lysbildet

  Velg ett av bevegelsesalternativene for å animere tekst eller et objekt

  (Klikk pil høyre for å se flere alternativer)

  Fremheves

  Velg ett av uthevingsalternativene for å utheve tekst eller et objekt

  Lukk lysbildet

  Velg ett av utgangsalternativene for å animere et objekt slik at det forsvinner fra skjermen

  Følg en definert bane

  Velg ett av alternativene for bevegelsesbaner for å få objekter til å flyttes på en bestemt måte

Du kan bruke mer enn én animasjon på ett enkelt objekt. Bare velg objektet på nytt, og bruk en ekstra effekt.

Hver animasjonseffekt er representert på lysbildet med et tall Animasjonsnummer ved siden av objektet, som angir rekkefølgen den vil bli avspilt i.  Hvis to animasjonseffekter er satt til å spille samtidig er det representert med en nummerert stabel Animert stabel med numre.

Rediger animasjonseffekter

Slik kan du endre, fjerne eller endre rekkefølgen på animasjonseffekter:

 1. Merk lysbildet du vil ha, og på den så klikker du på tallet til den animerte effekten du vil endre.

 2. Animasjoner-ruten til høyre viser alle animasjoner på lysbildet.

  Angi animasjonsalternativene i egenskapsruten

  Her kan du:

  • Omorganiser eller fjern animasjoner i Spill av fra

  • Endre hvordan animasjonen fungerer, eller legge til en lyd i Effektalternativer

   Skjermbilde som viser effektalternativer-inndelingen i animasjoner-ruten med lyd-menyen utvidet.

  • Endre hvordan animasjonen starter, og hvor lenge den varer i Tidsberegning

   Skjermbilde som viser tidsberegningsdelen av animasjoner-ruten med alternativene Start, varighet, forsinkelse og gjenta, og en avmerkings boks for Spol tilbake når du spiller av.

  • Hvis du vil vise et tomt diagram i begynnelsen av animasjonen, med animasjonseffekten som er valgt i Animasjonsruten, under Diagram-animasjoner, merk av for Start animasjonen ved å tegne diagrambakgrunnen-boksen.

   Skjermbilde viser animasjonsdiagrammer-inndelingen av animasjonsruten med rullegardinmenyen for gruppegrafikk og avmerkingsboksen for startanimasjon ved å tegne diagrammets bakgrunn.

Velg Spill av fra hvis du vil forhåndsvise endringene.

Se også

Animer tekst og objekter med bevegelsesbaner

Endre eller fjerne animasjonseffekter

Gjøre at ord vises én linje om gangen

Animer punkter én om gangen

Legg til animasjoner i tekst, bilder, figurer og mer i presentasjonen

 1. Merk objektet eller teksten du vil animere.

 2. Velg Animasjoner-fanen, og velg deretter en animasjonseffekt.

 3. Velg Effektalternativer, og velg deretter en effekt.

Behandle animasjoner og effekter

Start-alternativetAnimasjoner-fanen gir deg forskjellige måter å starte animasjonseffekter på i presentasjonen:

 • Ved klikk: Animasjonseffekten begynner når du klikker på lysbildet.

 • Med forrige: Animasjonseffekten spilles av samtidig som den forrige animasjonen i sekvensen.

 • Etter forrige: Animasjonseffekten begynner umiddelbart etter at den forrige skjer.

Det finnes to andre alternativer knyttet til tidsberegning på Animasjoner-fanen :

 • Varighet: Lar deg forlenge eller forkorte en animasjonseffekt.

 • Forsinkelse: Lar deg legge til tid før en animasjonseffekt kjøres.

Legge til flere effekter i et objekt

 1. Velg AnimasjonsruteAnimasjoner-fanen

 2. Merk objektet du vil legge til en effekt i.

 3. Velg Legg til øverst i animasjonsruten. 

  Den nye effekten legges til på slutten av listen over effekter. Den er oppkalt etter objektet. PowerPoint tilordner den automatisk en standardeffekt, for eksempel Toning.

 4. Velg den nye effekten for å åpne den. Velg deretter animasjonseffekten du vil tilordne til den, og juster start-, varighet og forsinkelse etter behov.

Endre rekkefølgen på animasjonene

 1. Velg AnimasjonsruteAnimasjoner-fanen

  Animasjonseffektene er oppført i rekkefølge.

 2. Velg animasjonseffekten du vil flytte. 

 3. Klikk og hold, og dra den deretter oppover eller nedover for å plassere den i riktig posisjon i listen. 

 4. En tynn, rød vannrett linje viser deg hvor du kan plassere effekten i listen. Slipp museknappen for å plassere elementet i dette sporet. 

  Tips!: Du kan trykke CTRL+Z for å angre en utilsiktet flytting. 

Legge til animasjon i grupperte objekter

Du kan legge til en animasjonseffekt i grupperte objekter, tekst og mer.

 1. Trykk på CTRL og merk objektene du vil bruke.

 2. Velg Gruppe-knappen.grupper > grupper for å gruppere objektene sammen, på Figur-fanen.

 3. Velg Animasjoner-fanen, og velg deretter en animasjonseffekt .

Se også

Få tekst til å vises én linje, ett ord eller én bokstav om gangen

Legge til en animert GIF i et lysbilde

Legge til flere animasjonseffekter på ett enkelt objekt

Legge til en animert bevegelsesbaneeffekt

3D-animasjonseffekter i PowerPoint

Overganger mellom lysbilder

Forskjellen mellom animasjoner og overganger

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×