Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk en skjermleser til å delta i en PowerPoint Live-økt med Microsoft Teams

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk PowerPoint Live i Microsoft Teams med tastaturet og en skjermleser for å delta og engasjere deg i et møte. Vi har testet den med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Du vil finne ut hvordan du sjekker hva som kommer, eller se på tidligere lysbilder i en presentasjon. Du vil også lære hvordan du bytter til høykontrastvisning og sender emoji-reaksjoner i sanntid til presentatøren.

Obs!: 

I dette emnet

Lær PowerPoint Live i Microsoft Teams-oppsett

PowerPoint Live i Microsoft Teams er en helt ny opplevelse for fjernpresentering og møter. Du kan utnytte de rike presentasjonsmulighetene i PowerPoint, og de smidige samarbeidsfunksjonene i Microsoft Teams. 

Du drar også nytte av forbedret personvern, og kan bruke hjelpeteknologier uten å måtte be presentatøren om å gjøre noe med det.

I et Microsoft Teams-møte vises det gjeldende lysbildet i hovedinnholdsområdet midt på skjermen. Under lysbildet finner du PowerPoint Live-verktøylinjen, som inneholder følgende knapper:

 • Navigasjonsknappene for lysbilder til venstre for å bevege deg frem eller tilbake i presentasjonen

 • Knappen Synkroniser til presentatør for å gå tilbake til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket. Denne knappen er tilgjengelig når du har navigert vekk fra det gjeldende lysbildet til presentatøren.

 • Knappen for å bytte fra lysbildevisning til rutenettvisning

 • Knappen Flere handlinger for å vise flere alternativer

For å bli kjent med Microsoft Teams-oppsettet generelt, kan du se Lære oppsettet i Microsoft Teams med en skjermleser.

Åpne og lukke PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det eneste du trenger å gjøre for å åpne PowerPoint Live i Microsoft Teams er å delta i et Microsoft Teams-møte der presentatøren bruker PowerPoint Live. Da vil PowerPoint Live-kontrollene automatisk være tilgjengelig i Microsoft Teams-møtevisningen. Når du forlater møtet, lukkes PowerPoint Live-presentasjonen når Microsoft Teams lukkes.

For å finne ut hvordan du blir med i eller forlater et Microsoft Teams-møte, kan du se Bruke en skjermleser til å bli med i et møte i Microsoft Teams.

Bytte til høykontrastmodus

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Flere handlinger», og trykker på Enter-tasten.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Vis lysbilder i høykontrast», og trykk på Enter-tasten.

Lese innhold på lysbilder

Skjermleserne leser automatisk opp lysbildenummeret og tittelen når du navigerer gjennom lysbildene. Følg disse trinnene for å høre hele lysbildeinnholdet: 

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører overskriften på lysbildet, fulgt av «Gjeldende lysbilde», og nummeret på det gjeldende lysbildet. Fokuset er nå på lysbildeinnholdet i presentasjonen.

 2. Slå på skannemodus med Skjermleser. Bytt til virtuell nettleser med JAWS og NVDA.

 3. For å lese innholdet på lysbildet, trykker du på piltast ned flere ganger. Skjermleseren leser innholdet og formateringen på lysbildet.

Flytte til forrige eller neste lysbilde

Du kan hoppe videre til kommende lysbilder eller se tidligere lysbilder på nytt uten å be presentatøren om å gå til lysbildene for deg. Du kan bla gjennom lysbildene i ditt eget tempo, og det vil ikke påvirke presentasjonen.

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, kan du gjøre en eller fler av følgende:

  • For å gå til neste lysbilde i presentasjonen, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Gå fremover», og trykker på Enter-tasten.

  • For å gå til forrige lysbilde, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Gå tilbake», og trykker på Enter-tasten.

  • For å gå til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Live, synkroniser til presentatør», og trykker på Enter-tasten.

Reagere med emojier

 1. I Microsoft Teams-møtet trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører: «Møtekontroller.»

 2. Trykk på piltast til venstre, høyre, opp eller ned til du hører «Reager eller rekk opp hånden», og trykk på Enter-tasten.

 3. Trykk på piltast til venstre, høyre, opp eller ned til du hører emojien du ønsker å reagere med.

 4. Trykk på Enter-tasten for å sende reaksjonen.

Se også

Bruk skjermleser til å dele og presentere sammen med noen, med PowerPoint Live i, Microsoft Teams

Dra nytte av tilgjengenlighetsfunksjoner i Microsoft Teams for en bedre opplevelse i møter eller livearrangementer

Tilgjengelighetsverktøy for Microsoft Teams

Bruk en skjermleser til å delta i et møte i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Hurtigtaster for Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å fungere med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk PowerPoint Live i Microsoft Teams med tastaturet og VoiceOver, macOS’ innebyggede skjermleser, for å delta og engasjere deg i et møte.

Du vil finne ut hvordan du sjekker hva som kommer, eller se på tidligere lysbilder i en presentasjon. Du vil også lære hvordan du bytter til høykontrastvisning og sender emoji-reaksjoner i sanntid til presentatøren.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Lær PowerPoint Live i Microsoft Teams-oppsett

PowerPoint Live i Microsoft Teams er en helt ny opplevelse for fjernpresentering og møter. Du kan utnytte de rike presentasjonsmulighetene i PowerPoint, og de smidige samarbeidsfunksjonene i Microsoft Teams. 

Du drar også nytte av forbedret personvern, og kan bruke hjelpeteknologier uten å måtte be presentatøren om å gjøre noe med det.

I et Microsoft Teams-møte vises det gjeldende lysbildet i hovedinnholdsområdet midt på skjermen. Under lysbildet finner du PowerPoint Live-verktøylinjen, som inneholder følgende knapper:

 • Navigasjonsknappene for lysbilder til venstre for å bevege deg frem eller tilbake i presentasjonen

 • Knappen Synkroniser til presentatør for å gå tilbake til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket. Denne knappen er tilgjengelig når du har navigert vekk fra det gjeldende lysbildet til presentatøren.

 • Knappen for å bytte fra fokusvisning til rutenettvisning

 • Knappen Flere handlinger for å vise flere alternativer

For å bli kjent med Microsoft Teams-oppsettet generelt, kan du se Lære oppsettet i Microsoft Teams med en skjermleser.

Åpne og lukke PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det eneste du trenger å gjøre for å åpne PowerPoint Live i Microsoft Teams er å delta i et Microsoft Teams-møte der presentatøren bruker PowerPoint Live. Da vil PowerPoint Live-kontrollene automatisk være tilgjengelig i Microsoft Teams-møtevisningen. Når du forlater møtet, lukkes PowerPoint Live-presentasjonen når Microsoft Teams lukkes.

For å finne ut hvordan du blir med i eller forlater et Microsoft Teams-møte, kan du se Bruke en skjermleser til å bli med i et møte i Microsoft Teams.

Bytte til høykontrastmodus

 1. Trykk på Control+Option+Høyre piltast eller tabulatortasten til du hører «Flere handlinger-knapp», og trykk på Control+Option+Mellomromstasten.

 2. Trykk på Control+Option+Høyre piltast til du hører «Vis lysbilder i høykontrast», og trykk på Control+Option+Mellomromstasten.

Lese innhold på lysbilder

VoiceOver leser automatisk opp lysbildenummeret og tittelen når du navigerer gjennom lysbildene. Følg disse trinnene for å høre hele lysbildeinnholdet:

 1. Trykk på tabulatortasten til du hører: «Gjeldende lysbilde, presentasjon.» Fokuset er nå på lysbildeinnholdet i presentasjonen.

 2. Trykk på Control+Option+Høyre piltast for å navigere gjennom og lytte til innholdet på lysbilder. Du vil høre «Slutt på gjeldende lysbilde, side» når du når slutten av lysbildet.

Flytte til forrige eller neste lysbilde

Du kan hoppe videre til kommende lysbilder eller se tidligere lysbilder på nytt uten å be presentatøren om å gå til lysbildene for deg. Du kan bla gjennom lysbildene i ditt eget tempo, og det vil ikke påvirke presentasjonen. 

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, kan du gjøre en eller fler av følgende:

  • For å gå til neste lysbilde i presentasjonen, trykker du på Control+Option+Høyre piltast eller tabulatortasten til du hører «Gå fremover», og trykker på Control+Option+Mellomromstasten.

  • For å gå til forrige lysbilde, trykker du på tabulatortasten til du hører «Gå tilbake», og trykker på Control+Option+Mellomromstasten.

  • For å gå til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket, trykker du på tabulatortasten til du hører «Live, synkroniser til presentatør», og trykker på Control+Option+Mellomromstasten.

Reagere med emojier

 1. I Microsoft Teams-møtet trykker du på Shift+Tab til du hører: «Går til verktøylinje».

 2. Trykk på Control+Option+Høyre eller venstre piltast til du hører «Reager eller rekk opp hånden», og trykk på Control+Option+Mellomromstasten.

 3. Trykk på Control+Option+Høyre piltast til du hører emojien du ønsker å reagere med.

 4. Trykk på Control+Option+Mellomromstasten for å sende reaksjonen.

Se også

Bruk skjermleser til å dele og presentere sammen med noen, med PowerPoint Live i, Microsoft Teams

Dra nytte av tilgjengenlighetsfunksjoner i Microsoft Teams for en bedre opplevelse i møter eller livearrangementer

Tilgjengelighetsverktøy for Microsoft Teams

Bruk en skjermleser til å delta i et møte i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Hurtigtaster for Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å fungere med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk PowerPoint Live i Microsoft Teams med tastaturet og en skjermleser for å delta og engasjere deg i et møte. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Du vil finne ut hvordan du sjekker hva som kommer, eller se på tidligere lysbilder i en presentasjon. Du vil også lære hvordan du bytter til høykontrastvisning og sender emoji-reaksjoner i sanntid til presentatøren.

Obs!: 

I dette emnet

Lær PowerPoint Live i Microsoft Teams-oppsett

PowerPoint Live i Microsoft Teams er en helt ny opplevelse for fjernpresentering og møter. Du kan utnytte de rike presentasjonsmulighetene i PowerPoint, og de smidige samarbeidsfunksjonene i Microsoft Teams. 

Du drar også nytte av forbedret personvern, og kan bruke hjelpeteknologier uten å måtte be presentatøren om å gjøre noe med det.

I et Microsoft Teams-møte vises det gjeldende lysbildet i hovedinnholdsområdet midt på skjermen. Under lysbildet finner du PowerPoint Live-verktøylinjen, som inneholder følgende knapper:

 • Navigasjonsknappene for lysbilder til venstre for å bevege deg frem eller tilbake i presentasjonen

 • Knappen Synkroniser til presentatør for å gå tilbake til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket. Denne knappen er tilgjengelig når du har navigert vekk fra det gjeldende lysbildet til presentatøren.

 • Knappen for å bytte fra fokusvisning til rutenettvisning

 • Knappen Flere handlinger for å vise flere alternativer

For å bli kjent med Microsoft Teams-oppsettet generelt, kan du se Lære oppsettet i Microsoft Teams med en skjermleser.

Åpne og lukke PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det eneste du trenger å gjøre for å åpne PowerPoint Live i Microsoft Teams er å delta i et Microsoft Teams-møte der presentatøren bruker PowerPoint Live. Da vil PowerPoint Live-kontrollene automatisk være tilgjengelig i Microsoft Teams-møtevisningen. Når du forlater møtet, lukkes PowerPoint Live-presentasjonen når Microsoft Teams lukkes.

For å finne ut hvordan du blir med i eller forlater et Microsoft Teams-møte, kan du se Bruke en skjermleser til å bli med i et møte i Microsoft Teams.

Bytte til høykontrastmodus

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Flere handlinger», og trykker på Enter-tasten.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Vis lysbilder i høykontrast», og trykk på Enter-tasten.

Lese innhold på lysbilder 

Skjermleserne leser automatisk opp lysbildenummeret og tittelen når du navigerer gjennom lysbildene. Følg disse trinnene for å høre hele lysbildeinnholdet:

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Gjeldende lysbildeside, gruppe», etterfulgt av tallet på gjeldende lysbilde. Fokuset er nå på lysbildeinnholdet i presentasjonen.

 2. Slå på skannemodus med Skjermleser. Bytt til virtuell nettleser med JAWS og NVDA.

 3. For å lese innholdet på lysbildet, trykker du på piltast ned flere ganger. Skjermleseren leser innholdet og formateringen på lysbildet.

Flytte til forrige eller neste lysbilde

Du kan hoppe videre til kommende lysbilder eller se tidligere lysbilder på nytt uten å be presentatøren om å gå til lysbildene for deg. Du kan bla gjennom lysbildene i ditt eget tempo, og det vil ikke påvirke presentasjonen.

 1. I Microsoft Teams-møtet der presentatøren bruker PowerPoint Live, kan du gjøre en eller fler av følgende:

  • For å gå til neste lysbilde i presentasjonen, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Gå fremover», og trykker på Enter-tasten.

  • For å gå til forrige lysbilde, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Gå tilbake», og trykker på Enter-tasten.

  • For å gå til lysbildet presentatøren viser for øyeblikket, trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører «Live, synkroniser til presentatør», og trykker på Enter-tasten.

Reagere med emojier

 1. I Microsoft Teams-møtet trykker du på tabulatortasten eller Shift+Tab til du hører: «Møtekontroller.»

 2. Trykk på piltast til venstre, høyre, opp eller ned til du hører «Reager eller rekk opp hånden», og trykk på Enter-tasten.

 3. Trykk på piltast til venstre, høyre, opp eller ned til du hører emojien du ønsker å reagere med.

 4. Trykk på Enter-tasten for å sende reaksjonen.

Se også

Bruk skjermleser til å dele og presentere sammen med noen, med PowerPoint Live i, Microsoft Teams

Tilgjengelighetsverktøy for Microsoft Teams

Bruk en skjermleser til å delta i et møte i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Hurtigtaster for Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×