Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for NewMicrosoft Teams på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for NyMicrosoft Teams på Windows eller nettappen ved hjelp av et PC-tastatur.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams. Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Vis hurtigtaster.

CTRL+PUNKTUM (.)

CTRL+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Ctrl+E

CTRL+ALT+E

Åpne filter.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre ALT+N

Start en chat i et nytt vindu.

CTRL+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Åpne Innstillinger.

CTRL+KOMMA (,)

CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Ctrl+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

CTRL+likhetstegn (=)

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Ctrl+0

Ingen hurtigtast

Åpne en eksisterende chat i et nytt vindu.

Cltrl+O

Ingen hurtigtast

Rapporter et problem.

Cltrl+ALT+SKIFT+R

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk CTRL+PUNKTUM (.).

 • Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-innstillinger og mer-ikon. (Innstillinger og mer) øverst til høyre i Microsoft Teams, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i skrivebordsprogrammet for Microsoft Teams, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på CTRL+1 for å åpne den, ikke CTRL+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Åpne aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat.

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Åpne Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Åpne kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Åpne anrop.

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Åpne Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Åpne 7. App på applinjen.

CTRL+7

CTRL+SKIFT+7

Åpne 8. App på applinjen.

CTRL+8

CTRL+SKIFT+8

Åpne 9. App på applinjen.

CTRL+9

CTRL+SKIFT+9

Flytt fokus til venstre linjeelement.

CTRL + L

ALT+SKIFT+L

Flytt fokus til meldingsruten.

CTRL + M

ALT+SKIFT+M

Flytt fokus på øverste toast.

CTRL+ALT+T

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

CTRL+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Gå til neste inndeling.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åpent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå tilbake.

ALT + pil venstre

Ingen hurtigtast

Gå fremover.

ALT + pil høyre

Ingen hurtigtast

Flytt fokus til varsling.

WIN+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Gå til skriveboksen.

CTRL + R

ALT+SKIFT+R

Utvid skriveboksen.

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Legg ved en fil.

ALT+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Start en ny linje.

Skift+Enter

Shift+Enter

Merk en melding som viktig.

CTRL+SKIFT+I

CTRL+SKIFT+I

Åpne videoopptaker.

ALT+SKIFT+F

ALT+SKIFT+F

Gå til siste lese-/siste melding.

CTRL+J

Ingen hurtigtast

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Ctrl+F

Ctrl+F

Sett inn kobling.

CTRL+K

CTRL+K

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Godta videosamtale.

Ctrl+Shift+A

ALT+SKIFT+A

Godta lydanrop.

Ctrl+Shift+S

Alt+Shift+S

Avslå anrop.

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Start lydanrop.

ALT+SKIFT+A

ALT+SKIFT+A

Start videosamtale.

ALT+SKIFT+V

ALT+SKIFT+V

Avslutt lydanrop.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig.

Ctrl+Mellomrom

Ctrl+Mellomrom

Annonser hevede hender (skjermleser).

CTRL+SHIFT+L

CTRL+SHIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CTRL+SHIFT+K

CTRL+SHIFT+K

Aktiver/deaktiver video.

Ctrl+Shift+O

Ingen hurtigtast

Avslå skjermdeling.

Ctrl+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Ctrl+Shift+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

CTRL+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

Ctrl+Shift+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

ALT+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Lagre eller send møteinvitasjon.

CTRL+S

CTRL+S

Bli med fra møtedetaljer.

ALT+SKIFT+J

ALT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

Bli med fra møtet startet toast.

Ctrl+Shift+J

Ingen hurtigtast

Åpne møtechat.

CTRL+SKIFT+R

Ingen hurtigtast

Zoome inn i delt innhold.

ALT+SKIFT+=

ALT+SKIFT+=

Zoome ut fra delt innhold.

ALT+SKIFT+-

ALT+SKIFT+-

Tilbakestill zoom for delt innhold.

ALT+SKIFT+0

ALT+SKIFT+0

Panorere delt innhold opp.

Alt+Shift+Pil opp

Alt+Shift+Pil opp

Panorere delt innhold ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

ALT+SKIFT+PIL NED

Panorere delt innhold til venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Panorer delt innhold til høyre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Feilsøking

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Last ned diagnoselogger.

CTRL+ALT+SKIFT+1

CTRL+ALT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å konfigurere og bruke gjestetilgang i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjermleser

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for NewMicrosoft Teams på Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for NewMicrosoft Teams på Mac og nettappen på Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan åpne en liste over hurtigtaster i Microsoft Teams på Mac-appen. Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen, for å flytte fokus til søkefeltet øverst på skjermen, skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER. Trykk på ESC hvis du vil lukke listen.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

Mac

Internett

Vis hurtigtaster.

C+Periode (.)

Cmd+Punktum (.)

Gå til Søk.

Cmd+E

Cmd+Opt+E

Åpne filter.

CMD+SKIFT+F

CMD+SKIFT+F

Start en ny chat.

Cmd+N

Opt+N

Start en chat i et nytt vindu.

CMD+SKIFT+N

OPT+SKIFT+N

Åpne Innstillinger.

Cmd+Komma (,)

CMD+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Cmd+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

CMD+LIKHETSTEGN ( = )

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CMD+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Ctrl+0

Ingen hurtigtast

Åpne en eksisterende chat i et nytt vindu.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Rapporter et problem.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk på KOMMANDO+PUNKTUM (.).

 • Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-innstillinger og mer-ikon. (Innstillinger og mer) øverst til høyre i NyMicrosoft Teams på Mac, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i Microsoft Teams på Mac, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på Kommando+1 for å åpne den, ikke Kommando+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil

Mac

Internett

Åpne aktivitet.

Cmd+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat.

Cmd+2

Ctrl+Shift+2

Åpne Teams.

Cmd+3

Ctrl+Shift+3

Åpne kalender.

Cmd+4

Ctrl+Shift+4

Åpne anrop.

Cmd+5

Ctrl+Shift+5

Åpne Filer.

Cmd+6

Ctrl+Shift+6

Åpne 7. App på applinjen.

Cmd+7

CTRL+SKIFT+7

Åpne 8. App på applinjen.

Cmd+8

CTRL+SKIFT+8

Åpne 9. App på applinjen.

Cmd+9

CTRL+SKIFT+9

Flytt fokus til chat-alternativet.

CTRL + L

OPT+SKIFT+L

Flytt fokus til meldingsruten.

CTRL + M

OPT+SKIFT+M

Flytt fokus på øverste toast.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

CMD+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

CMD+SKIFT+F6

CMD+SKIFT+F6

Gå til neste inndeling.

Cmd+F6

Ctrl+F6

Gå tilbake.

Cmd+[

Ingen hurtigtast

Gå fremover.

Cmd+]

Ingen hurtigtast

Flytt fokus til varsling.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

Mac

Internett

Gå til skriveboksen.

CTRL + R

Opt+Skift+R

Utvid skriveboksen.

CMD+SKIFT+X

CMD+SKIFT+X

Sende en melding.

Cmd+ENTER

Cmd+ENTER

Legg ved en fil i chattemeldinger.

OPT+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Legge ved en fil i kanalmeldinger

Cmd+O

CMD+SKIFT+O

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Merk en melding som viktig.

CMD+SKIFT+I

CMD+SKIFT+I

Åpne videoopptaker.

OPT+SKIFT+F

OPT+SKIFT+F

Gå til siste lese-/siste melding.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Cmd+F

Cmd+F

Sett inn kobling.

Cmd+K

Cmd+K

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

Mac

Internett

Godta videosamtale.

CMD+SKIFT+A

CMD+SKIFT+A

Godta lydanrop.

CMD+SKIFT+S

CMD+SKIFT+S

Avslå anrop.

CMD+SKIFT+D

CMD+SKIFT+D

Start lydanrop.

OPT+SKIFT+A

OPT+SKIFT+A

Start videosamtale.

OPT+SKIFT+V

OPT+SKIFT+V

Avslutt lydanrop.

CMD+SKIFT+H

CMD+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

CMD+SKIFT+H

CMD+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

CMD+SKIFT+M

CMD+SKIFT+M

Oppheve dempingen midlertidig.

OPT+MELLOMROM

OPT+MELLOMROM

Annonser hevede hender (skjermleser).

CMD+SKIFT+L

CMD+SKIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CMD+SKIFT+K

CMD+SKIFT+K

Aktiver/deaktiver video.

CMD+SKIFT+O

CMD+SKIFT+O

Avslå skjermdeling.

CMD+SKIFT+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

CMD+SKIFT+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

CMD+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

CMD+SKIFT+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

OPT+SKIFT+N

OPT+SKIFT+N

Lagre eller send møteinvitasjon.

Cmd+S

Cmd+S

Bli med fra møtedetaljer.

OPT+SKIFT+J

OPT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Opt+Skift+S

Opt+Skift+S

Bli med fra møtet startet toast.

Ingen hurtigtast

CMD+SKIFT+J

Åpne møtechat.

Ingen hurtigtast

CMD+SKIFT+R

Zoome inn i delt innhold.

OPT+SKIFT+=

OPT+SKIFT+=

Zoome ut fra delt innhold.

OPT+SKIFT+-

OPT+SKIFT+-

Tilbakestill zoom for delt innhold.

Opt+Skift+0

Opt+Skift+0

Panorere delt innhold opp.

OPT+SKIFT+PIL OPP

OPT+SKIFT+PIL OPP

Panorere delt innhold ned.

OPT+SKIFT+PIL NED

OPT+SKIFT+PIL NED

Panorere delt innhold til venstre.

OPT+SKIFT+PIL VENSTRE

OPT+SKIFT+PIL VENSTRE

Panorer delt innhold til høyre.

OPT+SKIFT+PIL HØYRE

OPT+SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Feilsøking

Hvis du vil

Mac

Internett

Last ned diagnoselogger.

CMD+OPT+SKIFT+1

CMD+OPT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for klassiskMicrosoft Teams på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for klassiskMicrosoft Teams på Windows eller nettappen ved hjelp av et PC-tastatur.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams. Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER. 

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Vis hurtigtaster.

CTRL+PUNKTUM (.)

CTRL+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Ctrl+E

CTRL+ALT+E

Vis kommandoer.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

Åpne undermeny for apper.

CTRL+UTHEVING (')

CTRL+UTHEVING (')

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre ALT+N

Åpne Innstillinger.

CTRL+KOMMA (,)

CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Ctrl+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Ctrl+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk på CTRL+PUNKTUM (.) for å åpne hurtigtastene.

 • Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-innstillinger og mer-ikon. (Innstillinger og mer) øverst til høyre i Microsoft Teams, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i skrivebordsprogrammet for Microsoft Teams, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på CTRL+1 for å åpne den, ikke CTRL+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Åpne aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat.

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Åpne Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Åpne kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Åpne anrop.

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Åpne Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Gå til forrige listeelement.

Venstre ALT+PIL OPP

Venstre ALT+PIL OPP

Gå til neste listeelement.

Venstre ALT+PIL NED

Venstre ALT+PIL NED

Flytt det valgte teamet opp.

CTRL+SKIFT+ALT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt det valgte teamet ned.

CTRL+SKIFT+ALT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

CTRL+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Gå til neste inndeling.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åpent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå tilbake.

ALT + pil venstre

Ingen hurtigtast

Gå fremover.

ALT + pil høyre

Ingen hurtigtast

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Start en ny chat.

Ctrl+N

ALT+N

Gå til skriveboksen.

ALT+SKIFT+C

ALT+SKIFT+C

Utvid skriveboksen.

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Legg ved en fil.

ALT+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Start en ny linje.

Skift+Enter

Shift+Enter

Svare på en tråd.

ALT+SKIFT+R

ALT+R

Merk en melding som viktig.

CTRL+SKIFT+I

CTRL+SKIFT+I

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Ctrl+F

Ctrl+F

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Godta videosamtale.

Ctrl+Shift+A

ALT+SKIFT+A

Godta lydanrop.

Ctrl+Shift+S

ALT+SKIFT+V

Avslå anrop.

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Start lydanrop.

ALT+SKIFT+A

ALT+SKIFT+A

Start videosamtale.

ALT+SKIFT+V

ALT+SKIFT+V

Avslutt lydanrop.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig.

Ctrl+Mellomrom

Ctrl+Mellomrom

Annonser hevede hender (skjermleser).

CTRL+SHIFT+L

CTRL+SHIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CTRL+SHIFT+K

CTRL+SHIFT+K

Dele økt på startskjermen.

CTRL+SKIFT+E

CTRL+SKIFT+E

Aktiver/deaktiver video.

Ctrl+Shift+O

Ingen hurtigtast

Deling med høy bevegelsesskjerm.

CTRL+ALT+SKIFT+T

CTRL+ALT+SKIFT+T

Filtrer gjeldende liste.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Gå til verktøylinjen for deling.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Avslå skjermdeling.

Ctrl+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Ctrl+Shift+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

CTRL+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

Ctrl+Shift+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

ALT+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett.

ALT+PUNKTUM (.)

ALT+PUNKTUM (.)

Gå til forrige dag eller uke.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Gå til neste dag eller uke.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Vis dag.

CTRL+ALT+1

CTRL+ALT+1

Vis arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

CTRL+ALT+2

Vis uke.

CTRL+ALT+3

CTRL+ALT+3

Lagre eller send møteinvitasjon.

CTRL+S

CTRL+S

Bli med fra møtedetaljer.

ALT+SKIFT+J

ALT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

Til toppen av siden

Feilsøking

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Last ned diagnoselogger.

CTRL+ALT+SKIFT+1

CTRL+ALT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å konfigurere og bruke gjestetilgang i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjermleser

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for klassiskMicrosoft Teams på Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster for klassiskMicrosoft Teams på Mac og nettappen på Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan åpne en liste over hurtigtaster i Microsoft Teams på Mac-appen. Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen, for å flytte fokus til søkefeltet øverst på skjermen, skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER. Trykk på ESC hvis du vil lukke listen.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

Mac

Internett

Vis hurtigtaster.

Cmd+Punktum (.)

Cmd+Punktum (.)

Gå til Søk.

Cmd+E

Cmd+Opt+E

Vis kommandoer.

CMD+SKRÅSTREK (/)

CMD+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter.

CMD+SKIFT+F

CMD+SKIFT+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Cmd+G

CMD+SKIFT+G

Åpne undermeny for apper.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Start en ny chat.

Cmd+N

Opt+N

Åpne Innstillinger.

Cmd+Komma (,)

CMD+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Cmd+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

Cmd+Equals sign(=)

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CMD+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Cmd+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk på KOMMANDO+PUNKTUM (.).

 • Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-innstillinger og mer-ikon. (Innstillinger og mer) øverst til høyre iMicrosoft Teams på Mac, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i Microsoft Teams på Mac, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på Kommando+1 for å åpne den, ikke Kommando+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil

Mac

Internett

Åpne aktivitet.

Cmd+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat.

Cmd+2

Ctrl+Shift+2

Åpne Teams.

Cmd+3

Ctrl+Shift+3

Åpne kalender.

Cmd+4

Ctrl+Shift+4

Åpne anrop.

Cmd+5

Ctrl+Shift+5

Åpne Filer.

Cmd+6

Ctrl+Shift+6

Gå til forrige listeelement.

VENSTRE OPT+PIL OPP

VENSTRE OPT+PIL OPP

Gå til neste listeelement.

VENSTRE OPT+PIL NED

VENSTRE OPT+PIL NED

Flytt det valgte teamet opp.

CMD+SKIFT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt det valgte teamet ned.

CMD+SKIFT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

CMD+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

CMD+SKIFT+F6

CMD+SKIFT+F6

Gå til neste inndeling.

Cmd+F6

Cmd+F6

Gå til et åpent program.

Cmd+F6

Ctrl+F6

Gå tilbake.

Cmd+[

Ingen hurtigtast

Gå fremover.

Cmd+]

Ingen hurtigtast

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

Mac

Internett

Gå til skriveboksen.

OPT+SKIFT+C

OPT+SKIFT+C

Utvid skriveboksen.

CMD+SKIFT+X

CMD+SKIFT+X

Sende en melding.

Cmd+ENTER

Cmd+ENTER

Legg ved en fil i chattemeldinger.

OPT+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Legg ved en fil i kanalmeldinger.

Cmd+O

CMD+SKIFT+O

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Svare på en tråd.

CTRL+SKIFT+R

Opt+R

Merk en melding som viktig.

CMD+SKIFT+I

CMD+SKIFT+I

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Cmd+F

Cmd+F

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

Mac

Internett

Godta videosamtale.

CMD+SKIFT+A

CMD+SKIFT+A

Godta lydanrop.

CMD+SKIFT+S

CMD+SKIFT+S

Avslå anrop.

CMD+SKIFT+D

CMD+SKIFT+D

Start lydanrop.

OPT+SKIFT+A

OPT+SKIFT+A

Start videosamtale.

OPT+SKIFT+V

OPT+SKIFT+V

Avslutt lydanrop.

CMD+SKIFT+H

CMD+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

CMD+SKIFT+H

CMD+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

CMD+SKIFT+M

CTRL+SKIFT+M

Oppheve dempingen midlertidig.

OPT+MELLOMROM

OPT+MELLOMROM

Annonser hevede hender (skjermleser).

CMD+SKIFT+L

CMD+SKIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CMD+SKIFT+K

CMD+SKIFT+K

Dele økt på startskjermen.

CMD+SKIFT+E

CMD+SKIFT+E

Aktiver/deaktiver video.

CMD+SKIFT+O

CMD+SKIFT+O

Aktiver/deaktiver fullskjermmodus.

Ingen hurtigtast

CMD+SKIFT+F

Gå til verktøylinjen for deling.

CMD+SKIFT+MELLOMROM

CMD+SKIFT+MELLOMROM

Avslå skjermdeling.

CMD+SKIFT+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

CMD+SKIFT+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

CMD+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

CMD+SKIFT+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

OPT+SKIFT+N

OPT+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett.

Opt+Periode (.)

Opt+Periode (.)

Gå til forrige dag eller uke.

CTRL+OPT+PIL VENSTRE

CTRL+OPT+PIL VENSTRE

Gå til neste dag eller uke.

CTRL+OPT+PIL HØYRE

CTRL+OPT+PIL HØYRE

Vis dag.

Cmd+Opt+1

Cmd+Opt+1

Vis arbeidsuke.

Cmd+Opt+2

Cmd+Opt+2

Vis uke.

Cmd+Opt+3

Cmd+Opt+3

Lagre eller send møteinvitasjon.

Cmd+S

Cmd+S

Bli med fra møtedetaljer.

OPT+SKIFT+J

OPT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Opt+Skift+S

Opt+Skift+S

Til toppen av siden

Feilsøking

Hvis du vil

Mac

Internett

Last ned diagnoselogger.

CMD+OPT+SKIFT+1

CTRL+OPT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×