Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster forMicrosoft Teams på Windows. Hurtigtaster kan være enklere enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og er et viktig alternativ til en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene forMicrosoft Teams på Windows eller nettappen ved hjelp av et PC-tastatur.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Vis hurtigtaster.

CTRL+PUNKTUM (.)

CTRL+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Ctrl+E

CTRL+ALT+E

Åpne filter.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre ALT+N

Start en chat i et nytt vindu.

CTRL+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Åpne Innstillinger.

CTRL+KOMMA (,)

CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Ctrl+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

CTRL+likhetstegn (=)

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Ctrl+0

Ingen hurtigtast

Åpne en eksisterende chat i et nytt vindu.

Cltrl+O

Ingen hurtigtast

Rapporter et problem.

Cltrl+ALT+SKIFT+R

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk CTRL+PUNKTUM (.).

 • Velg Innstillinger og mer øverst til høyre i Microsoft Teams, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Gå til skriveboksen.

CTRL + R

ALT+SKIFT+R

Utvid skriveboksen.

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Legg ved en fil.

ALT+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Start en ny linje.

Skift+Enter

Shift+Enter

Avsnittsmal.

CTRL+ALT+P

CTRL+ALT+P

Sett inn kode.

CTRL+ALT+5

CTRL+ALT+5

Merk en melding som viktig.

CTRL+SKIFT+I

CTRL+SKIFT+I

Gå til siste lese-/siste melding.

CTRL+J

ALT+J

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Ctrl+F

Ctrl+F

Sett inn kobling.

CTRL+K

CTRL+K

Sett inn sitatblokk.

CTRL+ALT+4

CTRL+ALT+4

Koble fra eksisterende chat/kanal.

CTRL+O

Ingen hurtigtast

Bruke stilen overskrift 1.

CTRL+ALT+1

CTRL+ALT+1

Bruke stilen overskrift 2.

CTRL+ALT+2

CTRL+ALT+2

Bruke stilen overskrift 3.

CTRL+ALT+3

CTRL+ALT+3

Åpne første fane i topptekst i chatruten.

ALT+1

ALT+1

Åpne den andre fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+2

ALT+2

Åpne den 3. fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+3

ALT+3

Åpne den fjerde fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+4

ALT+4

Åpne den femte fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+5

ALT+5

Åpne den 6. fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+6

ALT+6

Åpne den sjunde fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+7

ALT+7

Åpne den 8. fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+8

ALT+8

Åpne den 9. fanen i toppteksten i chatruten.

ALT+9

ALT+9

Chat-/kanaldetaljer-ruten.

ALT+P

ALT+P

Svar på den nyeste/valgte meldingen.

ALT+SKIFT+R

ALT+R

Rediger siste sendte/valgte melding.

ALT+SKIFT+E

ALT+SKIFT+E

Reager på den nyeste/valgte meldingen.

CTRL+ALT+R

CTRL+ALT+R

Se alle uleste chatter.

CTRL+ALT+U

CTRL+ALT+U

Se alle chatter.

Ctrl+Alt+C

Ctrl+Alt+C

Se alle møtechatter.

CTRL+ALT+M

CTRL+ALT+M

Se alle dempede chatter.

CTRL+ALT+E

CTRL+ALT+E

Spill inn videoklipp.

ALT+SKIFT+E

ALT+SKIFT+E

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger>Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Godta videosamtale.

Ctrl+Shift+A

ALT+SKIFT+A

Godta lydanrop.

Ctrl+Shift+S

Alt+Shift+S

Avslå anrop.

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Start lydanrop.

ALT+SKIFT+A

ALT+SKIFT+A

Start videosamtale.

ALT+SKIFT+V

ALT+SKIFT+V

Avslutt lydanrop.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

WIN+ALT+K, eller

CTRL+SKIFT+M

WIN+ALT+K, eller

CTRL+SKIFT+M

Oppheve dempingen midlertidig.

Ctrl+Mellomrom

Ctrl+Mellomrom

Annonser hevede hender (skjermleser).

CTRL+SHIFT+L

CTRL+SHIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CTRL+SHIFT+K

CTRL+SHIFT+K

Aktiver/deaktiver video.

Ctrl+Shift+O

Ingen hurtigtast

Avslå skjermdeling.

Ctrl+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Ctrl+Shift+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

CTRL+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

ALT+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Lagre eller send møteinvitasjon.

CTRL+S

CTRL+S

Bli med fra møtedetaljer.

ALT+SKIFT+J

ALT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

Bli med fra møtet startet toast.

Ctrl+Shift+J

Ingen hurtigtast

Åpne møtechat.

CTRL+SKIFT+R

Ingen hurtigtast

Zoome inn i delt innhold.

ALT+SKIFT+LIKHETSTEGN (-)

ALT+SKIFT+LIKHETSTEGN (-)

Zoome ut fra delt innhold.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Tilbakestill zoom for delt innhold.

ALT+SKIFT+0

ALT+SKIFT+0

Panorere delt innhold opp.

Alt+Shift+Pil opp

Alt+Shift+Pil opp

Panorere delt innhold ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

ALT+SKIFT+PIL NED

Panorere delt innhold til venstre.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Panorer delt innhold til høyre.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Aktivitetsfeed

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Marker alle som lest.

CTRL+ALT+K

CTRL+ALT+K

Se all ulest aktivitet.

CTRL+ALT+U

CTRL+ALT+U

Filtrer aktivitet til tapte anrop.

Ctrl+Alt+C

Ctrl+Alt+C

Filtrer aktivitet til @-omtaler.

CTRL+ALT+M

CTRL+ALT+M

Obs!:  Ctrl+Skift+F fungerer for øyeblikket i Aktivitet for å åpne filtervisningen.

Feilsøking

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Last ned diagnoselogger.

CTRL+ALT+SKIFT+1

CTRL+ALT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å konfigurere og bruke gjestetilgang i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjermleser

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk Markdown-formatering i Microsoft Teams

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster forMicrosoft Teams på Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen lister opp hurtigtastene forMicrosoft Teams på Mac og nettappen på Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan åpne en liste over hurtigtaster i Microsoft Teams på Mac-appen. 

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

Mac

Internett

Vis hurtigtaster.

Kommando+PUNKTUM (.)

Kommando+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Command+E

KOMMANDO+TILVALG+E

Åpne filter.

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Start en ny chat.

Command+N

Tilvalg+N

Start en chat i et nytt vindu.

Kommando+Skift+N

TILVALG+SKIFT+N

Åpne Innstillinger.

Kommando+KOMMA (,)

Kommando+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Kommando+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

KOMMANDO+LIKHETSTEGN (=)

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

Kommando+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

CTRL+0

Ingen hurtigtast

Åpne en eksisterende chat i et nytt vindu.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Rapporter et problem.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk på KOMMANDO+PUNKTUM (.).

 • Velg Innstillinger og mer øverst til høyre iMicrosoft Teams på Mac, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil gå til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du på TAB til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du på ENTER. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter på ENTER.

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

Mac

Internett

Gå til skriveboksen.

CTRL+R

Tilvalg+SKIFT+R

Utvid skriveboksen.

Command+Shift+X

Command+Shift+X

Sende en melding.

Kommando+Enter

Kommando+Enter

Legg ved en fil i chattemeldinger.

TILVALG+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Legge ved en fil i kanalmeldinger

Command+O

Command+Shift+O

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Avsnittsmal.

KOMMANDO+TILVALG+P

KOMMANDO+TILVALG+P

Sett inn sitatblokk.

Cpmmand+Option+4

Cmd+Option+4

Merk en melding som viktig.

KOMMANDO+SKIFT+I

KOMMANDO+SKIFT+I

Gå til siste lese-/siste melding.

KOMMANDO+J

KOMMANDO+J

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Kommando+F

Kommando+F

Sett inn kobling.

KOMMANDO+K

KOMMANDO+K

Sett inn kode.

Command+5

KOMMANDO+ALT+5

Koble fra eksisterende chat/kanal.

Command+O

Ingen hurtigtast

Åpne første fane i topptekst i chatruten.

CTRL+1

CTRL+1

Åpne den andre fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+2

CTRL+2

Åpne den 3. fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+3

CTRL+3

Åpne den fjerde fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+4

CTRL+4

Åpne den femte fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+5

CTRL+5

Åpne den 6. fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+6

CTRL+6

Åpne den sjunde fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+7

CTRL+7

Åpne den 8. fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+8

CTRL+8

Åpne den 9. fanen i toppteksten i chatruten.

CTRL+9

CTRL+9

Chat-/kanaldetaljer-ruten.

TILVALG+P

TILVALG+P

Bruke stilen overskrift 1.

KOMMANDO+TILVALG+1

KOMMANDO+TILVALG+1

Bruke stilen overskrift 2.

KOMMANDO+TILVALG+2

KOMMANDO+TILVALG+2

Bruke stilen overskrift 3.

KOMMANDO+TILVALG+3

KOMMANDO+TILVALG+3

Svar på den nyeste/valgte meldingen.

CTRL+SKIFT+R

ALT+R

Rediger siste sendte/valgte melding.

TILVALG+SKIFT+E

TILVALG+SKIFT+E

Reager på den nyeste/valgte meldingen.

KOMMANDO+TILVALG+R

KOMMANDO+TILVALG+R

Se alle uleste chatter.

CTRL+TILVALG+U

CTRL+TILVALG+U

Se alle chatter.

CTRL+TILVALG+C

CTRL+TILVALG+C

Se alle møtechatter.

CTRL+TILVALG+M

CTRL+TILVALG+M

Se alle dempede chatter.

CTRL+TILVALG+E

CTRL+TILVALG+E

Spill inn videoklipp.

KOMMANDO+SKIFT+E

KOMMANDO+SKIFT+E

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger>Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

Mac

Internett

Godta videosamtale.

Command+Shift+A

Command+Shift+A

Godta lydanrop.

Command+Shift+S

Command+Shift+S

Avslå anrop.

Command+Shift+D

Command+Shift+D

Start lydanrop.

TILVALG+SKIFT+A

TILVALG+SKIFT+A

Start videosamtale.

Tilvalg+Skift+V

Tilvalg+Skift+V

Avslutt lydanrop.

KOMMANDO+SKIFT+H

KOMMANDO+SKIFT+H

Avslutt videosamtale.

KOMMANDO+SKIFT+H

KOMMANDO+SKIFT+H

Aktiver/deaktiver demping.

Command+Shift+M 

Command+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig.

ALT+MELLOMROM

ALT+MELLOMROM

Annonser hevede hender (skjermleser).

KOMMANDO+SKIFT+L

KOMMANDO+SKIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

KOMMANDO+SKIFT+K

KOMMANDO+SKIFT+K

Aktiver/deaktiver video.

Command+Shift+O

Command+Shift+O

Avslå skjermdeling.

Command+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Command+Shift+A

Ingen hurtigtast

Gi tilgang til personer fra lobbyvarsling.

KOMMANDO+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

TILVALG+SKIFT+N

TILVALG+SKIFT+N

Lagre eller send møteinvitasjon.

KOMMANDO+S

KOMMANDO+S

Bli med fra møtedetaljer.

TILVALG+SKIFT+J

TILVALG+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Tilvalg+Skift+S

Tilvalg+Skift+S

Bli med fra møtet startet toast.

Ingen hurtigtast

KOMMANDO+SKIFT+J

Åpne møtechat.

Ingen hurtigtast

KOMMANDO+SKIFT+R

Zoome inn i delt innhold.

TILVALG+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

TILVALG+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Zoome ut fra delt innhold.

TILVALG+SKIFT+MINUSTEGN (-)

TILVALG+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Tilbakestill zoom for delt innhold.

TILVALG+SKIFT+0

TILVALG+SKIFT+0

Panorere delt innhold opp.

Option+Shift+Pil opp

Option+Shift+Pil opp

Panorere delt innhold ned.

Option+Shift+Pil ned

Option+Shift+Pil ned

Panorere delt innhold til venstre.

TILVALG+SKIFT+PIL VENSTRE

TILVALG+SKIFT+PIL VENSTRE

Panorer delt innhold til høyre.

TILVALG+SKIFT+PIL HØYRE

TILVALG+SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Aktivitetsfeed

Hvis du vil

Mac

Internett

Marker alle som lest.

CTRL+TILVALG+K

CTRL+TILVALG+K

Se all ulest aktivitet.

CTRL+TILVALG+U

CTRL+TILVALG+U

Filtrer aktivitet til tapte anrop.

CTRL+TILVALG+C

CTRL+TILVALG+C

Filtrer aktivitet til @-omtaler.

CTRL+TILVALG+M

CTRL+TILVALG+M

Obs!:  Kommando+SKIFT+F fungerer for øyeblikket i Aktivitet for å åpne filtervisningen. 

Feilsøking

Hvis du vil

Mac

Internett

Last ned diagnoselogger.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+1

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk Markdown-formatering i Microsoft Teams

Bruk av et eksternt tastatur med hurtigtaster for Microsoft Teams på iPad kan hjelpe mange brukere med å arbeide mer effektivt. Denne artikkelen viser hurtigtastene for Microsoft Teams på iPad.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Generelt

Handling

 Snarvei på iPad

Gå til skriveboksen.

ALT+R

Utvid Skriveboks.

Command+Shift+X

Sende en melding.

KOMMANDO+ENTER

Start en ny chat.

Command+N

Starte et nytt avsnitt.

Kommando+P

Sett inn kobling.

KOMMANDO+K

Sett inn kode.

Command+5

Åpne første app i applinjen.

Command+1

Åpne andre app i applinjen.

Command+2

Åpne 3. app i applinjen.

Command+3

Åpne den fjerde appen i applinjen.

Command+4

Åpne den femte appen i applinjen.

Command+5

Åpne den 6. appen i applinjen.

Command+6

Åpne den sjunde appen i applinjen.

KOMMANDO+7

Åpne den 8. appen i applinjen.

KOMMANDO+8

Se alle uleste chatter.

CTRL+TILVALG+U

Se all ulest aktivitet.

Tilvalg+U

Se omtaler av ulest aktivitet.

TILVALG+M

Finn i chat.

Kommando+F

Angi Status til Tilgjengelig.

TILVALG+SKIFT+A

Sett statusen til Borte.

TILVALG+SKIFT+W

Muligheten til å hoppe(veksle) til den nyeste eller siste leste meldingen.

KOMMANDO+J

Gå til søkefeltet.

KOMMANDO+TILVALG+E

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×