Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produktene. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til hjemmesiden for Microsoft Kundestøtteeller Løsninger eller midlertidige løsninger for nylige office-problemer.

Microsoft Teams er en chat-basert hub der kolleger kan samarbeide. Bruk Microsoft Teams med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i hovedvisningene og elementene i appen, og til å flytte mellom visninger og funksjoner. Vi har testet det med JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og teknikker.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Microsoft Teams, men ikke bruker en skjermleser? Se Logg på og kom i gang med Teams.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

I dette emnet

Bla gjennom hovedelementene på skjermen

Hvis du vil bla gjennom Microsoft Teams skjermelementer, trykker du CTRL+F6 for å flytte mellom de ulike skjermområdene. Skjermen inneholder følgende hovedelementer:

 • Hovedinnholdsområdet midt på skjermen. Hovedinnholdsområdet består av en listerute og en innholdsrute. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i dette elementet, kan du gå til Naviger i en visning.

 • Den loddrette verktøylinjen helt til venstre på skjermen. Skjermleseren sier: «Applinje.» Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i verktøylinjen. Skjermleseren leser opp knappene etter hvert som du beveger deg. Fra verktøylinjen kan du bytte til en annen visning eller til en installert app.

 • Den vannrette menylinjen øverst på skjermen, som inneholder Tilbake- ogFremover-knappene og søkefeltet.

Hvis du vil bla gjennom den vannrette menylinjen, den loddrette verktøylinjen, listeruten i hovedinnholdsområdet og til slutt innholdsruten i hovedinnholdsområdet, trykker du CTRL+F6.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

Hvis du vil bla gjennom de Microsoft Teams skjermelementene med JAWS, trykker du på R for å flytte mellom de forskjellige skjermområdene. Med NVDA trykker du D. Skjermen inneholder følgende hovedelementer:

 • Hovedinnholdsområdet midt på skjermen. Hovedinnholdsområdet består av en listerute og en innholdsrute. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i dette elementet, kan du gå til Naviger i en visning.

 • Den loddrette verktøylinjen helt til venstre på skjermen. Skjermleseren sier: «Applinje.» Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i verktøylinjen. Skjermleseren leser opp knappene etter hvert som du beveger deg. Fra verktøylinjen kan du bytte til en annen visning eller til en installert app.

 • Den vannrette menylinjen øverst på skjermen, som inneholder Tilbake- ogFremover-knappene og søkefeltet.

Hvis du vil bla gjennom den vannrette menylinjen, den loddrette verktøylinjen, listeruten i hovedinnholdsområdet og til slutt innholdsruten i hovedinnholdsområdet med JAWS, trykker du på R. Med NVDA trykker du D.

Gå til en visning

Microsoft Teams inneholder følgende hovedvisninger: Teams, Aktivitet, Chat, Kalender og Filer.

Teams-visning

Når du logger deg på Microsoft Teams-appen for første gang, havner du i Teams-visningen . Teamet med den nyeste aktiviteten i teamlisten er valgt, og teamets samtale i Generelt-kanalen vises. Du kan bla gjennom teamene dine, velge teamets kanal, legge til nye kanaler og bli med i eller forlate et team. Du kan også få tilgang til, endre og bidra til innholdet i en gruppekanal. Du kan for eksempel skrive en melding eller laste opp en fil for å dele den med gruppen.

Trykk ctrl+3 for å gå til Teams-visningen etter pålogging. Skjermleseren sier: «Liste over team og kanaler.» Fokuset er i Favoritter-delen i listeruten.

Tips!: Hvis du raskt vil gå til en bestemt kanal eller et bestemt team, trykker du CTRL+E for å gå til søkefeltet øverst på skjermen. Skriv inn /goto, trykk enter, og begynn å skrive inn navnet på kanalen eller teamet. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen til du hører resultatet du vil bruke, og trykk deretter enter. Det forespurte teamet eller kanalen åpnes i Teams-visningen .

Aktivitetsvisning

Aktivitetsvisningen inneholder aktivitetsfeeder som inneholder et sammendrag av alt som har skjedd i teamkanalene du følger, eller et sammendrag av den nylige aktiviteten.

Trykk CTRL+1 for å gå til aktivitetsvisningen . Skjermleseren sier: «Feed er valgt.» Fokuset er på listealternativmenyen i listeruten.

Chat-visning

Chat-visningen viser nylige meldinger. Du kan bla gjennom meldingslisten og åpne en melding for å skrive et svar, lese en hel samtale, starte en samtale eller dele en fil i en chat. Du kan også kontrollere kontaktens detaljer og starte en privat chat.

Trykk CTRL+2 for å gå til chatvisningen . Skjermleseren sier: «Chatliste.» Fokuset er i listen over nylige chatter i listeruten.

Kalendervisning

Kalendervisningen viser kommende møter. Du kan bla gjennom kommende møter, bli med i et nettmøte eller planlegge et møte.

Trykk CTRL+4 for å gå til kalendervisningen . Skjermleseren sier: «Kalenderrutenett.» Fokuset er på I dag-delen i listeruten.

Anropsvisning

I Anrop-visningen kan du ringe kontaktene direkte fra Microsoft Teams. Du kan også bla gjennom samtaleloggen og sjekke telefonsvareren.

Obs!:  Anrop-funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte områder.

Trykk CTRL+5 for å gå til anropsvisningen . Du hører: «Anropsliste.»

Filvisning

I Filer-visningen kan du bla gjennom og åpne personlige filer fra OneDrive eller gruppens delte filer i den opprinnelige appen, eller redigere dem i Microsoft Teams. Du kan også laste ned en fil til den lokale enheten.

Gjør ett av følgende for å gå til Fil-visningen :

 • Hvis du har anropsfunksjonen, trykker du ctrl+6.

 • Hvis du ikke har anropsfunksjonen, trykker du ctrl+5.

Skjermleseren leser opp detaljene for den første filen i listen over nylig brukte filer. Fokuset er på den første filen i innholdsruten.

Navigere i en visning

Hver visning inneholder et hovedinnholdsområde midt på skjermen. Dette området er delt inn i en listerute og en innholdsrute. Innholdet i hver rute avhenger av den valgte visningen.

Når du velger en visning, flyttes fokus til enten listeruten eller innholdsruten som beskrevet i Naviger til en visning. Hvis du vil navigere mellom liste- og innholdsrutene, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller CTRL+F6.

Listerute

Listeruten er på venstre side av hovedinnholdsområdet. Du kan bla gjennom og velge elementer og vise dem i detalj i innholdsruten til høyre. I chatvisningen velger du for eksempel en chat i listeruten, og hele chatten vises i innholdsruten. Avhengig av den valgte visningen kan du også planlegge et møte eller bli med i et team.

 • Hvis du vil skrive inn en liste, trykker du på TAB eller PIL NED til du hører det første elementet i listen.

 • Hvis du vil bla gjennom elementene i en listerute, trykker du på PIL OPP eller PIL NED. Skjermleseren leser opp elementdetaljene eller -knappene etter hvert som du beveger deg.

 • Hvis du vil velge et element i en liste og vise detaljene i innholdsruten, trykker du enter.

Innholdsrute

Innholdsruten er på høyre side av hovedinnholdsområdet. Du kan få tilgang til innholdet i elementet som er valgt i listeruten. Avhengig av den valgte visningen kan du også legge til kanaler og faner, starte en samtale og skrive inn en melding. Innholdsruten inneholder også en fanerad øverst i ruten for å organisere grupperessursene, for eksempel til innlegg, delte filer eller organisasjonsinformasjon.

Slik navigerer du i innholdsruten:

 • Gå til Microsoft Teams-kanalvinduet der du vil navigere på siden. Hvis du vil gå til faneraden, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører den valgte fanen, for eksempel «Innlegg». Hvis du vil flytte til en annen fane, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører fanen du vil velge, og deretter trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil gå inn i hovedområdet for innholdsruten, trykker du tab-tasten til du hører det nyeste elementet i området, for eksempel den siste meldingen i en samtale.

 • Hvis du vil navigere i en innholdsrute, trykker du tab-tasten eller PIL OPP eller PIL NED. Det nyeste innholdet er nederst i ruten.

 • Hvis du vil navigere i en kalender i innholdsruten, trykker du på CTRL+4, og deretter trykker du tab-tasten eller SKIFT+TAB for å flytte mellom den øverste verktøylinjen, verktøylinjen for kalenderalternativer og kalenderteksten. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere innenfor en dag i en kalender, og PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å flytte mellom dager.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 • Gå til Microsoft Teams-kanalvinduet der du vil navigere på siden. Hvis du vil gå til faneraden med JAWS, trykker du på R eller SKIFT+R til du hører navnet på teamet. Trykk på PIL OPP til du hører gjeldende valgte fane, for eksempel «Innlegg». Med NVDA trykker du D eller SKIFT+D i stedet. Hvis du vil flytte til en annen fane, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører fanen du vil velge, og deretter trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil gå inn i hovedområdet for innholdsruten med JAWS, trykker du på R til du hører det nyeste elementet i området, for eksempel den siste meldingen i en samtale. Med NVDA trykker du D i stedet.

 • Hvis du vil navigere mellom overskrifter i en innholdsrute, trykker du på H eller Skift+H. Det nyeste innholdet er nederst i ruten.

  En samtale er organisert i følgende overskriftsnivåer:

  • Overskriftsnivå 2: Navnet på kanalen

  • Overskriftsnivå 3: Datoskilletegn i samtalen

  • Overskriftsnivå 4: Enkeltmeldingene i denne samtalen

  • Overskriftsnivå 5: Svar på en melding eller svarfeltet

 • Hvis du vil navigere i en kalender i innholdsruten, trykker du på CTRL+4, og deretter trykker du tab-tasten eller SKIFT+TAB for å flytte mellom den øverste verktøylinjen, verktøylinjen for kalenderalternativer og kalenderteksten. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere innenfor en dag i en kalender, og PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å flytte mellom dager.

Aktiver den virtuelle JAWS-markøren

De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Hvis du vil ha mer informasjon om den virtuelle JAWS-markøren, kan du gå til Bruk Microsoft Teams med jaws virtuell markør.

 1. Når JAWS kjører, åpner du Microsoft Teams.

 2. Trykk på SR-tasten+6 for å åpne vinduet jaws settings center . Fokuset endres til søkeboksen i det vinduet.

 3. Skriv inn bruk virtuell PC i søkeboksen.

 4. Trykk på TAB én gang for å flytte fokus til listen over søkeresultater. Du hører «Bruk virtuell PC-markør», etterfulgt av gjeldende innstilling for det virtuelle PC-markøralternativet. Hvis gjeldende innstilling ikke er avmerket, trykker du på MELLOMROM for å merke av for Bruk virtuell PC-markør .

 5. Trykk tab-tasten til du hører «OK-knapp», og trykk enter.

Tilpasse applinjen

Du kan legge til favorittappene dine i applinjen og bruke dem i Microsoft Teams. På denne måten kan du for eksempel raskt arbeide med OneNote uten å forlate Microsoft Teams og samtalene dine der. Du kan også løsne en av standardvisningene Microsoft Teams fra applinjen.

Legge til en app i applinjen

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Applinje», trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Flere apper som er lagt til», og trykk enter for å åpne menyen. Fokuset flyttes til søkefeltet.

 2. Begynn å skrive inn navnet på appen du vil legge til, for eksempel OneNote. Når du slutter å skrive, hører du «Appliste oppdatert», etterfulgt av antall søkeresultater og navnet på den valgte appen.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene. Når du finner riktig app, trykker du enter for å legge den til i applinjen. Du kan nå åpne appen i Microsoft Teams ved hjelp av applinjen.

Tips!: Hvis du senere vil fjerne appen fra applinjen, går du til appen i applinjen og trykker SKIFT+F10. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Avinstaller», og trykk enter. Når bekreftelsesdialogboksen åpnes, trykker du ENTER på nytt.

Løsne en standardvisning fra applinjen

Hvis du sjelden bruker noen av Microsoft Teams standardvisningene, for eksempel Filer, kan du løsne dem fra applinjen. Visningene slettes ikke permanent, og du kan feste dem når du vil.

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Applinje», og trykk på PIL OPP eller PIL NED til du finner visningen du vil løsne.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å åpne menyen. Du hører: «Løsne.» Trykk på ENTER.

Tips!: Hvis du senere vil returnere visningen til applinjen, må du først legge til visningen som forklart i Legg til en app i applinjen. Naviger deretter til appen i applinjen, og trykk på SKIFT+F10. Du hører: «Fest.» Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å chatte i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Hurtigtaster for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Video: Komme i gang med Microsoft Teams

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Microsoft Teams er en chat-basert hub der kolleger kan samarbeide. Bruk Microsoft Teams på Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å utforske og navigere i hovedvisningene og elementene i appen, og til å flytte mellom visninger og funksjoner.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Microsoft Teams, men ikke bruker en skjermleser? Se Logg på og kom i gang med Teams.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Bla gjennom hovedelementene

Hvis du vil bla gjennom inndelingene i Microsoft Teams, trykker du på KOMMANDO+F6 (for å gå fremover) eller SKIFT+KOMMANDO+F6 (for å gå bakover). Fokuset hopper mellom inndelingene på skjermen. Når du for eksempel åpner Microsoft Teams i Teams-visningen , trykker du på KOMMANDO+F6 mellom inndelingene i følgende rekkefølge:

 • Søkefeltet øverst på skjermen. VoiceOver sier: «Søk og ny chat.» Hvis du vil navigere i de andre elementene på den samme menylinjen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. VoiceOver leser opp knappene og feltene etter hvert som du beveger deg. Fra menylinjen kan du for eksempel starte en ny chat eller et nytt søk, eller få tilgang til profilen og appinnstillingene.

 • Bli med i eller opprett en teamknapp i listeruten.

 • Hovedinnholdsområdet midt på skjermen som viser de nyeste innleggene. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i dette elementet, kan du gå til Naviger i en visning.

 • Skriveboksen nederst i hovedinnholdsområdet. VoiceOver sier: «Start en ny samtale.»

Gå til en visning

Microsoft Teams inneholder følgende hovedvisninger: Aktivitet, Chat, Teams, Kalender, Samtaler og Filer.

Tips!: Trykk på KOMMANDO+G for raskt å gå til en kanal eller et team. Begynn å skrive inn navnet på kanalen eller teamet. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen til du hører resultatet du vil bruke, og trykk enter for å gå til kanalen eller teamet.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i liste- og innholdsrutene i en visning, kan du gå til Naviger i en visning.

Teams-visning

Når du logger deg på Microsoft Teams-appen for første gang, havner du i Teams-visningen . Teamet med den nyeste aktiviteten i teamlisten er valgt, og teamets samtale i Generelt-kanalen vises. Du kan bla gjennom teamene dine, velge teamets kanal, legge til nye kanaler og bli med i eller forlate et team. Du kan også få tilgang til, endre og bidra til innholdet i en gruppekanal, for eksempel skrive en melding eller laste opp en fil for å dele den med gruppen.

Trykk på KOMMANDO+3 for å gå til Teams-visningen etter pålogging. VoiceOver sier: «Favorittteam.»

Aktivitetsvisning

Aktivitetsvisningen viser din og teamets nylige aktivitet. Du kan for eksempel velge og lese en samtale, sjekke om du har tapt anrop, eller om du har blitt lagt til i et team.

Trykk på KOMMANDO+1 for å gå til aktivitetsvisningen . VoiceOver sier: «Aktivitets- og varslingsliste», etterfulgt av gjeldende listealternativ og antall elementer. Fokuset er på listealternativmenyen i listeruten.

Chat-visning

Chat-visningen viser nylige meldinger. Du kan bla gjennom meldingslisten og åpne en melding for å skrive et svar, lese en hel samtale, starte en samtale eller dele en fil i en chat. Du kan også kontrollere kontaktens detaljer og starte en privat chat.

Trykk på KOMMANDO+2 for å gå til chatvisningen . VoiceOver sier: «Nylige chatter.» Fokuset er i skriveboksen for meldingen i hovedinnholdsruten.

Kalendervisning

I kalendervisningen kan du bla gjennom kommende møter, bli med i et nettmøte eller planlegge et møte.

Trykk på KOMMANDO+4 for å gå til kalendervisningen . VoiceOver sier: «I dag.» Fokuset er på Forrige dag-knappen i listeruten.

Hvis du vil navigere og få tilgang til individuelle møter i listeruten, endrer du til sakslistevisningen først. Trykk tab-tasten til du hører «Agendavisning», og trykk enter.

Anropsvisning

I anropsvisningen kan du ringe kontaktene direkte fra Microsoft Teams (hvis denne funksjonen er tilgjengelig for deg). Du kan også bla gjennom samtaleloggen og sjekke telefonsvareren.

Trykk på KOMMANDO+5 for å gå til anropsvisningen . Du hører «Kontakter» og antall elementer i listen. Fokuset er på Kontakter-fanen i listeruten.

Filvisning

I Filer-visningen kan du bla gjennom og åpne personlige filer fra OneDrive, gruppens delte filer i den respektive appen eller redigere dem i Microsoft Teams. Du kan også laste ned en fil til enheten.

Gjør ett av følgende for å gå til Fil-visningen :

 • Hvis du har anropsfunksjonen, trykker du på KOMMANDO+6.

 • Hvis du ikke har anropsfunksjonen, trykker du på KOMMANDO+5.

VoiceOver leser opp filene som vises. Fokuset er på den første filen i innholdsruten.

Navigere i en visning

Hver visning inneholder et hovedinnholdsområde midt på skjermen. Dette området er delt inn i en listerute og en innholdsrute. Innholdet i hver rute avhenger av den valgte visningen.

Når du velger en visning, flyttes fokus til enten listeruten eller innholdsruten som beskrevet i Naviger til en visning. Trykk på KOMMANDO+F6 eller SKIFT+KOMMANDO+F6 for å navigere mellom liste- og innholdsrutene.

Listerute

Listeruten er på venstre side av hovedinnholdsområdet. Du kan bla gjennom og velge elementer i listeruten, og de vises i detalj i innholdsruten til høyre. I chatvisningen velger du for eksempel en chat i listeruten, og hele chatten vises i innholdsruten. Avhengig av den valgte visningen kan du også planlegge et møte eller bli med i et team.

 • Hvis du vil gå til en liste, trykker du på TAB eller PIL NED til du hører det første elementet i listen.

 • Hvis du vil bla gjennom elementene i en listerute, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. VoiceOver leser opp elementdetaljene eller -knappene etter hvert som du beveger deg.

 • Hvis du vil velge et element i en liste og vise detaljene i innholdsruten, trykker du enter.

Innholdsrute

Innholdsruten er plassert til høyre for listeruten. Avhengig av den valgte visningen kan du for eksempel legge til kanaler og faner, starte en samtale eller skrive inn en melding. Innholdsruten inneholder en rad med faner øverst i ruten for å organisere grupperessursene, for eksempel i innlegg, delte filer eller organisasjonsinformasjon.

 • Hvis du vil flytte i banneret øverst i innholdsruten, trykker du tab-tasten eller Skift+Tab. VoiceOver leser opp knappene og feltene etter hvert som du beveger deg.

 • Hvis du vil gå til fanene øverst, trykker du tab-tasten til du hører navnet på den valgte fanen. Hvis du vil gå til en annen fane, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører fanen du vil bruke, og trykker enter.

 • Hvis du vil gå til innholdsrutens hovedområde, trykker du tab-tasten til du hører det nyeste elementet i området, for eksempel den siste meldingen i en samtale.

 • Hvis du vil navigere i en innholdsrute, trykker du på TAB eller PIL OPP eller PIL NED.

  Tips!: I innlegg kan du navigere raskt ved hjelp av overskrifter. Trykk på CTRL+TILVALG+KOMMANDO+H for å navigere. Overskriftsnivåene er:

  • Overskriftsnivå 2: Navnet på kanalen

  • Overskriftsnivå 3: Datoskilletegn i samtalen

  • Overskriftsnivå 4: Enkeltmeldingene i denne samtalen

  • Overskriftsnivå 5: Svar på en melding eller svarfeltet

 • Hvis du vil ha tilgang til verktøylinjen for én enkelt melding, trykker du pil opp-tasten i innholdsruten til du hører meldingen du vil bruke. Trykk på Retur for å velge. Du hører: «Flere alternativer.» Hvis du vil bla gjennom verktøylinjen, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk enter for å velge. Fra en meldingsverktøylinje kan du for eksempel lagre eller like en melding og få tilgang til flere alternativer.

Tilpasse applinjen

Du kan legge til favorittappene dine i applinjen og bruke dem i Microsoft Teams. På denne måten kan du for eksempel raskt arbeide med OneNote uten å forlate Microsoft Teams og samtalene dine der. Du kan også løsne en av standardvisningene Microsoft Teams fra applinjen.

Legge til en app i applinjen

 1. Trykk på KOMMANDO+F6 til du hører «Flere apper som er lagt til, verktøylinje», og trykk enter for å åpne menyen. Fokuset flyttes til søkefeltet.

 2. Begynn å skrive inn navnet på appen du vil legge til, for eksempel OneNote. Når du slutter å skrive, hører du «Applisten er oppdatert», etterfulgt av antall søkeresultater.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene. Når du finner riktig app, trykker du på ENTER for å legge den til i applinjen. Du kan nå åpne appen i Microsoft Teams ved hjelp av applinjen.

Tips!: Hvis du senere vil fjerne appen fra applinjen, går du til appen i applinjen og trykker SKIFT+F10. Trykk deretter på PIL NED til du hører «Avinstaller», og trykk enter. Når bekreftelsesdialogboksen åpnes, trykker du ENTER på nytt.

Løsne en standardvisning fra applinjen

Hvis du sjelden bruker noen av Microsoft Teams standardvisningene, for eksempel Filer, kan du løsne dem fra applinjen. Visningene slettes ikke permanent, og du kan feste dem når du vil.

 1. Trykk på KOMMANDO+F6 til du hører «Flere apper som er lagt til, verktøylinje», og trykk på PIL OPP eller PIL NED til du finner visningen du vil løsne.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å åpne menyen. Du hører: «Løsne.» Trykk ENTER.

Tips!: Hvis du senere vil returnere visningen til applinjen, må du først legge til visningen som forklart i Legg til en app i applinjen. Naviger deretter til appen i applinjen, og trykk på SKIFT+F10. Du hører: «Fest.» Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å chatte i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser for å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Hurtigtaster for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Microsoft Teams for iOS er en chat-basert hub der kolleger kan samarbeide. Bruk Microsoft Teams for iOS med Voiceover, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og navigere i hovedvisningene og elementene i appen, og til å flytte mellom visninger og funksjoner.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Microsoft Teams, men ikke bruker en skjermleser? Se Logg på og kom i gang med Teams.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Bla gjennom hovedelementene på skjermen

Hvis du vil bla gjennom Microsoft Teams skjermelementer, sveiper du til høyre (fremover) eller venstre (bakover). Fokuset flyttes gjennom elementene i følgende rekkefølge:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen. Denne verktøylinjen inneholder Mer-menyknappen , Søk-knappen , gjeldende faneoverskrift og eventuelle knapper som er spesifikke for gjeldende fane.

 • Hovedinnholdsområdet midt på skjermen.

 • Fanelinjen nederst på skjermen, som inneholder fanene Aktivitet, Chat, Teams, Kalender og Anrop .

Gå til en visning

Microsoft Teams inneholder følgende hovedvisninger: Aktivitet, chat, team, kalender og anrop. Du kan bytte fra hvilken som helst visning til en annen.

Aktivitetsvisning

Når du logger deg på Microsoft Teams for første gang, havner du i aktivitetsvisningen , som viser nylig aktivitet for gruppene dine, for eksempel omtaler, likerklikk eller tapte anrop.

Hvis du vil gå til aktivitetsvisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Aktivitet-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Chat-visning

Chat-visningen viser nylige meldinger. Du kan bla gjennom meldingslisten, åpne en melding for å skrive et svar og lese en hel samtale.

Hvis du vil gå til chat-visningen , sveiper du til høyre til du hører« Chat-fane», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Teams-visning

Teams-visningen viser alle teamene du tilhører. Du kan bla gjennom teamene dine, velge teamets kanal, legge til nye kanaler og bli med i eller forlate et team. Du kan også få tilgang til, endre og bidra til innholdet i en gruppekanal. Skriv for eksempel en melding eller last opp en fil for å dele den med gruppen.

Hvis du vil gå til Teams-visningen , sveiper du til høyre til du hører: «Teams-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Kalendervisning

Kalendervisningen viser kommende møter. Du kan bla gjennom kommende møter, bli med i et nettmøte eller planlegge et møte.

Hvis du vil gå til kalendervisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Kalenderfane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Anropsvisning

Anrop-visningen viser samtaleloggen. Du kan bla gjennom listen over tidligere anrop og foreta nye anrop.

Hvis du vil gå til anropsvisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Anrop-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Navigere i en visning

Hver visning inneholder et hovedinnholdsområde midt på skjermen. Visningene Aktivitet, Chat og Teams legger også til visningsspesifikke knapper på verktøylinjen. Hvis du vil navigere i visninger, sveiper du til høyre eller venstre for å flytte mellom elementer. Skjermleser leser navnet på hvert element etter hvert som de er uthevet. Når du hører den du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge den.

Navigere i Mer-menyen

Mer-menyen inneholder profilinformasjonen, tilstedeværelsesstatusen din, Microsoft Teams innstillingene og visningene Lagrede og Filer.

 • Hvis du vil åpne Mer-menyen , sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Mer-meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Sveip til høyre til du hører menyelementet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Hvis du vil gå ut av Mer-menyen , sveiper du til venstre til du hører: «Lukk Mer-menyknappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å chatte i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Microsoft Teams for Android er en chat-basert hub der kolleger kan samarbeide. Bruk Microsoft Teams for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utforske og navigere i hovedvisningene og elementene i appen, og til å flytte mellom visninger og funksjoner.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Microsoft Teams, men ikke bruker en skjermleser? Se Logg på og kom i gang med Teams.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bla gjennom hovedelementene på skjermen

Hvis du vil bla gjennom Microsoft Teams skjermelementer, sveiper du til høyre (fremover) eller venstre (bakover). Fokuset flyttes gjennom elementene i følgende rekkefølge:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen. Denne verktøylinjen inneholder Mer-menyknappen, gjeldende faneoverskrift, knapper som er spesifikke for gjeldende fane og Søk-knappen.

 • Hovedinnholdsområdet midt på skjermen.

 • Fanelinjen nederst på skjermen, som inneholder fanene Aktivitet, Chat, Teams, Kalender og Anrop .

Gå til en visning

Microsoft Teams inneholder følgende hovedvisninger: Aktivitet, chat, team, kalender og anrop. Du kan bytte fra hvilken som helst visning til en annen.

Aktivitetsvisning

Når du logger deg på Microsoft Teams-appen for første gang, havner du i aktivitetsvisningen , som viser den nylige aktiviteten til teamene dine, for eksempel omtaler, likerklikk eller tapte anrop.

Hvis du vil gå til aktivitetsvisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Aktivitet-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Chat-visning

Chat-visningen viser nylige meldinger. Du kan bla gjennom meldingslisten og åpne en melding for å skrive et svar og lese en hel samtale.

Hvis du vil gå til chat-visningen , sveiper du til høyre til du hører« Chat-fane», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Teams-visning

Teams-visningen viser alle teamene du tilhører. Du kan bla gjennom teamene dine, velge teamets kanal, legge til nye kanaler og bli med i eller forlate et team. Du kan også få tilgang til, endre og bidra til innholdet i en gruppekanal. Skriv for eksempel en melding eller last opp en fil for å dele den med gruppen.

Hvis du vil gå til Teams-visningen , sveiper du til høyre til du hører: «Teams-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Kalendervisning

Kalendervisningen viser kommende møter. Du kan bla gjennom kommende møter, bli med i et nettmøte eller planlegge et møte.

Hvis du vil gå til kalendervisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Kalendervisning». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Anropsvisning

Anrop-visningen viser samtaleloggen. Du kan bla gjennom listen over tidligere anrop og foreta nye anrop.

Hvis du vil gå til anropsvisningen , sveiper du til høyre til du hører: «Anrop-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Navigere i en visning

Hver visning inneholder et hovedinnholdsområde midt på skjermen. Visningene Aktivitet, Chat og Teams legger også til visningsspesifikke knapper på verktøylinjen. Hvis du vil navigere i visninger, sveiper du til høyre eller venstre for å flytte mellom elementer. TalkBack leser navnet på hvert element etter hvert som de er uthevet. Når du hører den du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge den.

Navigere i Mer-menyen

Mer-menyen inneholder profilinformasjonen, tilstedeværelsesstatusen din, Microsoft Teams innstillingene og visningene Lagrede og Filer.

 • Hvis du vil åpne Mer-menyen , sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Åpne hamburgermeny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Sveip til høyre til du hører menyelementet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Hvis du vil gå ut av Mer-menyen , trykker du på høyre side av skjermen med to fingre.

Se også

Bruke en skjermleser til å chatte i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å søke etter en samtale, person eller fil i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Microsoft Teams på nettet i nettleseren med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i hovedvisningene og elementene i appen, og flytte mellom visninger og funksjoner. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Microsoft Teams på nettet er den digitale huben for teamarbeid.

Dekorativt ikon Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Microsoft Teams på nettet, men ikke bruker en skjermleser? Se Logg på og kom i gang med Teams.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams på nettet. Trykk på CTRL+E for å gå til Søke-felt, skriv inn /taster, og trykk deretter Enter.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

 • Med Skjermleser må du deaktivere skannemodus før du blar gjennom lister og menyer. Hvis du vil gjøre dette, trykker du på SR-tasten+MELLOMROM til du hører: «Skann av.»

I dette emnet

Bla gjennom hovedelementene på skjermen

Hvis du vil bla gjennom Microsoft Teams på nettet skjermelementer, trykker du tab-tasten. Skjermen inneholder følgende hovedelementer:

 • Hovedinnholdsområdet er midt på skjermen. Hovedinnholdsområdet består av en listerute og en innholdsrute. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i dette elementet, kan du gå til Naviger i en visning.

 • Den loddrette verktøylinjen er helt til venstre på skjermen. Når fokuset flyttes til verktøylinjen, sier skjermleseren «Applinje», etterfulgt av et visningsnavn. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i verktøylinjen. Skjermleseren leser opp knappene etter hvert som du beveger deg. Fra verktøylinjen kan du bytte til en annen visning eller til en installert app.

 • Den vannrette menylinjen er øverst på skjermen. Hvis du vil navigere i menylinjen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Skjermleseren leser opp knappene og feltene etter hvert som du beveger deg. Fra menylinjen kan du starte et nytt søk eller få tilgang til profilen og appinnstillingene.

Med Skjermleser eller NVDA kan du bla gjennom den vannrette menylinjen, den loddrette verktøylinjen, listeruten i hovedinnholdsområdet og til slutt innholdsruten i hovedinnholdsområdet, trykke CTRL+F6. Med JAWS trykker du R for å bla gjennom skjermområdene.

Flytte mellom hovedvisningene

Microsoft Teams på nettet inneholder følgende hovedvisninger: Teams, Aktivitet, Chat, Kalender og Filer. Bruk følgende hurtigtaster til raskt å navigere mellom hovedvisningene:

 • Trykk CTRL+SKIFT+3 for Teams.

 • Trykk CTRL+SKIFT+1 for aktivitet.

 • Trykk CTRL+SKIFT+2 for chat.

 • Trykk CTRL+SKIFT+4 for kalender.

 • Trykk CTRL+SKIFT+5 for filer

Obs!: I enkelte områder inneholder Microsoft Teams på netteten ekstra anropshovedvisning. Hvis anropsvisningen er tilgjengelig, kan du navigere til den med CTRL+SKIFT+5. I så fall er hurtigtasten for Filvisning CTRL+SKIFT+6.

Teams-visning

Når du logger deg på Microsoft Teams på nettet-appen for første gang, havner du i Teams-visningen . Teamet med den nyeste aktiviteten i teamlisten er valgt, og teamets samtale i Generelt-kanalen vises. Du kan bla gjennom teamene dine, velge teamets kanal, legge til nye kanaler og bli med i eller forlate et team. Du kan også få tilgang til, endre og bidra til innholdet i en gruppekanal. Skriv for eksempel en melding eller last opp en fil for å dele den med gruppen.

Når du flytter til Teams-visningen , sier Skjermleser: «Liste over team og kanaler.» NVDA og JAWS kunngjør detaljene for den valgte kanalen. Fokuset er i listeruten i Teams .

Tips!: Hvis du raskt vil gå til en bestemt kanal eller et bestemt team, kan du bruke søkeområdet øverst på skjermen. Trykk CTRL+SKIFT+G, og begynn å skrive inn navnet på kanalen eller teamet. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen til du hører resultatet du vil bruke, og trykk deretter enter. Det forespurte teamet eller kanalen åpnes i Teams-visningen . Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du navigerer i liste- og innholdsruter i en visning, kan du gå til Naviger i en visning.

Aktivitetsvisning

Aktivitetsvisningen inneholder aktivitetsfeeder som inneholder et sammendrag av alt som har skjedd i teamkanalene du følger, eller et sammendrag av den nylige aktiviteten.

Når du flytter til aktivitetsvisningen , er fokuset på den nyeste aktiviteten i innholdsruten.

Chat-visning

Chat-visningen viser nylige meldinger. Du kan bla gjennom meldingslisten og åpne en melding for å skrive et svar, lese en hel samtale, starte en samtale eller dele en fil i en chat. Du kan også kontrollere kontaktens detaljer og starte en privat chat.

Når du flytter til Teams-visningen , sier Skjermleser: «Chatliste.» NVDA og JAWS kunngjør detaljene for den valgte chatten. Fokuset er i listen over nylig brukte chatter i listeruten.

Kalendervisning

I kalendervisningen kan du bla gjennom kommende møter, bli med i et nettmøte eller planlegge et møte.

Når du flytter til kalendervisningen , hører du: «Kalenderrutenett.» Fokuset er på gjeldende dag i kalenderrutenettet.

Anropsvisning

I Anrop-visningen kan du ringe kontaktene direkte fra Microsoft Teams på nettet. Du kan også bla gjennom samtaleloggen og sjekke telefonsvareren.

Obs!:  Anrop-funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte områder.

Når du går til Anrop-visningen , hører du: «Hurtigoppringing». Fokuset er på kontaktlisten for hurtigoppringing i innholdsruten.

Filvisning

I Filer-visningen kan du bla gjennom og åpne personlige filer fra OneDrive eller gruppens delte filer i den opprinnelige appen, eller redigere dem i Microsoft Teams på nettet. Du kan også laste ned en fil til den lokale enheten.

Når du flytter til Fil-visningen , hører du «Filer», etterfulgt av detaljene for den nyeste filen. Fokuset er på listen over nylig brukte filer i innholdsruten.

Obs!: Hvis Filer-knappen ikke vises på den loddrette verktøylinjen, velger du Flere apper-knappen , som åpner en liste over programmer som du kan velge Filer-visningen fra.

Navigere i en visning

Hver visning inneholder et hovedinnholdsområde midt på skjermen. Dette området er delt inn i en listerute og en innholdsrute. Innholdet i hver rute avhenger av den valgte visningen.

Når du velger en visning, flyttes fokus til enten listeruten eller innholdsruten, som beskrevet i Flytt mellom hovedvisningene. Trykk CTRL+F6 for å navigere mellom liste- og innholdsrutene.

Listerute

Listeruten er på venstre side av hovedinnholdsområdet. Du kan bla gjennom og velge elementer og vise dem i detalj i innholdsruten til høyre. I chatvisningen velger du for eksempel en chat i listeruten, og hele chatten vises i innholdsruten. Avhengig av den valgte visningen kan du også planlegge et møte eller bli med i et team.

Obs!:  Kalendervisningen har ingen listerute. Kalenderrutenettet fyller hele visningen.

 • Hvis du vil flytte fokus til en liste, trykker du tab-tasten til du hører det første elementet i listen.

 • Hvis du vil bla gjennom elementene i en listerute, trykker du på PIL NED. Skjermleseren leser opp elementdetaljene eller -knappene etter hvert som du beveger deg.

 • Hvis du vil velge et element i en liste og vise detaljene i innholdsruten, trykker du enter.

Innholdsrute

Innholdsruten er på høyre side av hovedinnholdsområdet. Du kan få tilgang til innholdet i elementet som er valgt i listeruten. Avhengig av den valgte visningen kan du også legge til kanaler og faner, starte en samtale og skrive inn en melding. Innholdsruten inneholder også en fanerad øverst i ruten for å organisere grupperessursene, for eksempel til innlegg, delte filer eller organisasjonsinformasjon.

Obs!: Kalenderrutenettet fyller hele visningen i kalendervisningen .

 • Hvis du vil flytte inni banneret øverst i innholdsruten, trykker du tab-tasten. Skjermleseren leser opp knappene og feltene etter hvert som du beveger deg.

 • Hvis du vil gå til faneraden, trykker du tab-tasten til du hører den valgte fanen, for eksempel «Innlegg-fane». Hvis du vil flytte til en annen fane, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører fanen du vil bruke, og deretter trykker du på ENTER.

 • Hvis du vil gå inn i hovedområdet for innholdsruten, trykker du tab-tasten til du hører det nyeste elementet i området, for eksempel den siste meldingen i innlegg.

 • Slik navigerer du i en innholdsrute:

  Du kan navigere raskt i innholdsruten ved å trykke på TAB eller SKIFT+TAB eller piltastene.

  Obs!: Med Skjermleser er fokusnavigasjon det anbefalte alternativet.

  Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

  Du kan navigere raskt i innholdsruten ved hjelp av overskrifter. Hvis du vil flytte mellom overskriftene, trykker du på H eller SKIFT+H. Overskriftsnivåene er:

  • Overskriftsnivå 2: Navnet på kanalen

  • Overskriftsnivå 3: Datoskilletegn i samtalen

  • Overskriftsnivå 4: Enkeltmeldingene i denne samtalen

  • Overskriftsnivå 5: Svar på en melding eller svarfeltet

  • Med en meldingsverktøylinje kan du lagre eller like en melding og få tilgang til flere alternativer. Slik får du tilgang til og blar gjennom verktøylinjen:

   Hvis du vil ha tilgang til og bla gjennom verktøylinjen i én enkelt melding, trykker du PIL OPP i meldingslisten i innholdsruten til du kommer til meldingen du vil bruke. Trykk enter og deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å navigere mellom alternativene. Trykk på ENTER for å velge.

   Obs!: Med Skjermleser er fokusnavigasjon det anbefalte alternativet.

   Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

   Hvis du vil ha tilgang til og bla gjennom verktøylinjen i én enkelt melding, trykker du på H eller SKIFT+H i innholdsruten for å flytte mellom overskriftene i meldingslisten til du kommer til meldingen du vil bruke. Flytt markøren til meldingsområdet, og trykk på PIL NED til du hører «Verktøylinje» og verktøylinjeelementet du vil bruke. Trykk på ENTER for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å chatte i Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å kontrollere nylig aktivitet i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Video: Komme i gang med Microsoft Teams

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×