Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk To-Do med tastaturet og en skjermleser for å organisere dagen. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfallsdatoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessige hvis de er noe du må huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Trykk på TAB til du hører: «Lister.» Du hører navnet på den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Trykk enter for å åpne listen.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til en oppgave i», etterfulgt av navnet på listen.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp dagligvarer, og trykk deretter ENTER. Med Skjermleser og NVDA hører du: «Oppgave lagt til.» Med JAWS er det ingen lydsignal.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk på TAB til du hører: «Lister.» Du hører navnet på den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil merke som fullført. Trykk enter for å åpne listen.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du tab-tasten til du hører «Listealternativer, knapp», og deretter trykker du tab-tasten én gang til. Du hører «Oppgave», etterfulgt av det første oppgavenavnet.

 4. Bruk PIL NED og PIL OPP til du hører oppgaven du vil merke som fullført.

 5. Trykk på Tab én gang. Med Skjermleser hører du: «Fullført oppgave, avmerkingsboks er ikke avmerket.» Med JAWS og NVDA hører du: «Fullfør oppgave, avmerkingsboks er ikke avmerket.» Trykk ENTER for å merke oppgaven som fullført.

  Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinn 1 til 4 ovenfor, og deretter trykker du tab-tasten én gang. Med Skjermleser hører du: «Fullfør oppgave, avmerkingsboks avmerket.» Med JAWS og NVDA hører du: «Fullfør oppgave, avmerkingsboks avmerket.» Trykk ENTER for å merke oppgaven som ufullstendig.

 • Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard på listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se avsnittet «Vise eller skjule fullførte oppgaver» i Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

Åpne detaljvisningen

Detaljvisningen lar deg redigere oppgaven og legge til tilleggsinformasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk på TAB til du hører: «Lister.» Du hører navnet på den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil se gjennom detaljene for. Trykk enter for å åpne listen.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du tab-tasten til du hører «Listealternativer, knapp», og deretter trykker du tab-tasten én gang til. Du hører «Oppgave», etterfulgt av det første oppgavenavnet.

 4. Bruk PIL NED og PIL OPP til du hører oppgaven du vil bruke, og trykk deretter enter. Med Skjermleser og NVDA hører du «Detaljer for oppgave», etterfulgt av oppgavenavnet. Med JAWS hører du: «Avvis detaljvisning-knapp.»

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, trykker du på ESC.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste i oppgavene du vil fullføre i dag, legger du den til i Min dag-listen . Min dag-listen er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til oppgave i Min dag», og trykk deretter enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave fra Min dag», og deretter trykker du på ENTER.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Oppgavetittel», etterfulgt av navnet på oppgaven.

 3. Hvis du vil slette det forrige navnet, trykker du CTRL+A for å velge navnet, og deretter trykker du del.

 4. Skriv inn et nytt navn for oppgaven. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Påminn meg-knapp», og trykk deretter enter.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Velg en dato & tidspunkt, bruker du TAB-tasten og piltastene til å definere dato og klokkeslett, og deretter trykker du enter for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, trykker du tab-tasten til du hører «Lagre», og deretter trykker du enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern påminnelse», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg med å oppfylle tidsfrister for de viktigste aktivitetene.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til forfallsdato», og trykk deretter enter.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten og piltastene til å definere datoen, og deretter trykker du enter for å velge. Hvis du vil angi forfallsdatoen, trykker du tab-tasten til du hører «Lagre», og deretter trykker du enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, trykker du på TAB i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern forfallsdato», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Gjenta», og trykk deretter enter.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Egendefinert. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Egendefinert, angir du først hvor mange ganger du vil at oppgaven skal gjentas i et valgt tidspunkt. Trykk deretter tab-tasten én gang og deretter PIL NED-tasten til du hører hyppigheten du vil bruke. Hvis du vil angi regelmessighetsfrekvens, trykker du tab-tasten til du hører «Lagre», og deretter trykker du enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Gjenta aldri», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en fil

Hvis du vil gi mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut programskjema, kan du legge ved dokumentet i oppgaven.

Obs!:  To-Do støtter alle filtyper, men filvedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til fil», og trykk deretter enter. Windows-dialogboksen Åpne åpnes.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra datamaskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialogboksen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB. Bruk piltastene til å bevege deg innenfor et område. Trykk enter eller mellomromstasten for å velge.

  Filen legges til, og fokus går tilbake til detaljvisningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører filen du vil slette. Trykk skift+F10 eller Windows menytast, og trykk deretter på PIL NED til du hører: «Slett fil». Trykk Enter. For å bekrefte sletting av filen trykker du TAB-tasten til du hører «Slett», og deretter trykker du enter.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører: «Legg til notat.»

 3. Skriv inn teksten i notatet. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk søkefunksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave, trykker du CTRL+F. Fokuset flyttes til søkefeltet .

 2. Begynn å skrive inn et søkeord. Skjermleser og NVDA leser opp antall resultater mens du skriver. Med JAWS er det ingen lydsignal.

 3. For å gå til listen over søkeresultater trykker du TAB-tasten til du hører «Flere alternativer, knapp», og deretter trykker du tab-tasten én gang til.

 4. Bruk PIL NED og PIL OPP for å navigere i listen over søkeresultater.

 5. Trykk enter for å åpne detaljvisningen for det valgte resultatet.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Slett oppgave», og trykk deretter enter.

 3. For å bekrefte slettingen trykker du TAB-tasten til du hører «Slett», og deretter trykker du enter.

Tilordne en oppgave

Bruk detaljvisningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt listemedlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i tilordnet til meg-listen , som er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se delen «Dele en liste» i Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Tilordne til» eller personen den er tilordnet til, og trykk deretter enter. Med Skjermleser og JAWS hører du «Listemedlemmer», etterfulgt av navnet på en person i medlemslisten. Med NVDA hører du «Tilordne til», etterfulgt av navnet på en person i medlemslisten.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og trykk deretter enter.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en oppgave, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave», og deretter trykker du på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å vise flaggede e-postmeldinger som oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To-Do med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjermleseren, til å organisere dagen. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfallsdatoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessige hvis de er noe du må huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett en ny oppgave i en av listene.

 1. Trykk på TAB til du hører «Skriv inn listetabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne listetabellen.

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Legg til en oppgave.»

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp dagligvarer.

 5. Trykk enter for å fullføre opprettingen av oppgaven.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk på TAB til du hører «Skriv inn listetabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne listetabellen.

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil merke som fullført.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du på TAB til du hører «Skrive inn oppgavetabell», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne oppgavetabellen.

 4. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører oppgaven du vil merke som fullført, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED. Du hører: «Ufullstendig oppgave.»

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å merke oppgaven som fullført. Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinn 1 til 3, trykker på PIL NED eller PIL OPP til du hører oppgaven du vil merke som ufullstendig, og trykker deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED. Du hører: «Fullført oppgave.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å merke oppgaven som ufullstendig.

 • Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard på listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se avsnittet «Vise eller skjule fullførte oppgaver» i Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

Åpne detaljvisningen

Detaljvisningen lar deg redigere oppgaven og legge til tilleggsinformasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk på TAB til du hører «Skriv inn listetabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne listetabellen.

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil se gjennom detaljene for.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du på TAB til du hører: «Skrive inn oppgavetabell». Detaljvisningen åpnes.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne oppgavetabellen, og bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom oppgavelisten. Detaljvisningen viser detaljene for den valgte oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, trykker du på TAB til du hører «Lukk detaljvisning, knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste i oppgavene du vil fullføre i dag, legger du den til i Min dag-listen . Min dag-listen er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til i Min dag, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave fra Min dag», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Legg til i Min dag, knapp.»

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører navnet på oppgaven, etterfulgt av «Innhold valgt, oppgavetittel, rediger tekst».

 3. Skriv inn et nytt navn for oppgaven, og trykk deretter ENTER.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Påminn meg, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Hvis du valgte Velg en dato & tidspunkt, trykker du tab-tasten for å bla til påminnelsesdatoen og -klokkeslettet du vil bruke. Hvis du vil skrive inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på TAB til du hører gjeldende dato og klokkeslett, etterfulgt av «Dato og klokkeslett-område», og deretter skriver du inn dato og klokkeslett. Hvis du vil angi påminnelsen, trykker du på TAB til du hører «Lagre, knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, trykker du på TAB i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern påminnelse», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Påminn meg, knapp.»

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg med å oppfylle tidsfrister for de viktigste aktivitetene.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk på TAB til du hører «Legg til forfallsdato, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten til å bla til datoen du vil bruke. Hvis du vil skrive inn datoen manuelt, trykker du på TAB til du hører gjeldende dato, etterfulgt av «Datoområde», og deretter skriver du inn datoen. For å angi forfallsdato trykker du TAB-tasten til du hører «Lagre, knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, trykker du på TAB i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern forfallsdato», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Legg til forfallsdato, knapp.»

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Gjenta, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Egendefinert. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Hvis du valgte Egendefinert, trykker du tab-tasten til du hører «Gjenta intervall», og deretter skriver du inn hvor mange ganger du vil at forfallsdatoen skal gjentas i det angitte klokkeslettet. Trykk deretter tab-tasten én gang. Du hører: «Gjenta type.» Bruk PIL NED eller PIL OPP til du hører gjentakelsestypen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Hvis du vil angi regelmessighetsfrekvens, trykker du tab-tasten til du hører «Ferdig, knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern regelmessighet», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Gjenta, knapp.»

Legge til en fil

Hvis du vil gi mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut programskjema, kan du legge ved dokumentet i oppgaven.

Obs!:  To-Do støtter alle filtyper, men filvedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til fil, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fildialogboksen åpnes.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra datamaskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialogboksen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB. Bruk piltastene til å bevege deg innenfor et område. Trykk på ENTER eller CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  Filen legges til, og fokus går tilbake til detaljvisningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører filen du vil slette, og deretter trykker du TAB-tasten på nytt. Du hører: «Slett fil.» Trykk Control+Option+Mellomromtasten. For å bekrefte sletting av filen trykker du TAB-tasten til du hører «Slett fil», og deretter trykker du enter.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk på TAB til du hører: «Legg til et notat.»

 3. Hvis oppgaven allerede har en eksisterende notattekst og du vil beholde den, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE én gang for å flytte fokus til begynnelsen eller slutten av notatet. 

 4. Skriv inn teksten i notatet. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk søkefunksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Trykk på KOMMANDO+F for å søke etter en oppgave. Fokuset flyttes til søkefeltet .

 2. Begynn å skrive inn et søkeord. Skjermleseren leser opp antall resultater mens du skriver.

 3. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, trykker du på TAB til du hører «Skriv inn resultater for», etterfulgt av søketeksten og det første søkeresultatet.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å angi søkeresultatene.

 5. Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom søkeresultatene.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk på TAB til du hører «Slett oppgave, knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. For å bekrefte sletting av oppgaven trykker du TAB-tasten til du hører «Slett oppgave», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tilordne en oppgave

Bruk detaljvisningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt listemedlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i tilordnet til meg-listen , som er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se delen «Dele en liste» i Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Tilordne til, knapp», eller personen den er tilordnet til, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører navnet på en person i medlemslisten.

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom medlemslisten til du hører navnet på personen du vil tilordne oppgaven til. Hvis du vil tilordne oppgaven, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en oppgave, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører : «Fjern oppgave, knapp». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Tilordne til, knapp.»

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å vise flaggede e-postmeldinger som oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere dagen. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfallsdatoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessige hvis de er noe du må huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Sveip til venstre til du hører «Sidepanel». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Legg til en oppgave». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp dagligvarer.

 5. Når du har skrevet inn oppgavenavnet, sveiper du til venstre til du hører: «Returner». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Oppgaven legges til i listen.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Sveip til venstre til du hører «Sidepanel». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil merke som fullført. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil merke som fullført, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne detaljvisningen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinnene ovenfor til du hører : «Valgt fullført gjøremålselement». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

Detaljvisningen lar deg redigere oppgaven og legge til tilleggsinformasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Sveip til venstre til du hører «Sidepanel». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil vise detaljer for. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne detaljvisningen. Du hører: «Detaljer for oppgave», etterfulgt av navnet på oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk detaljvisning.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste i oppgavene du vil fullføre i dag, legger du den til i Min dag-listen . Min dag-listen er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til oppgave i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Fjern oppgave fra Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører«Oppgavetittel» etterfulgt av navnet på oppgaven, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Påminnelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Påminnelse-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & tidspunkt, sveiper du til høyre og venstre for å definere dato og klokkeslett, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Angi». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til venstre i Påminnelse-menyen til du hører: «Fjern». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Påminnelsen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg med å oppfylle tidsfrister for de viktigste aktivitetene.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Forfallsdato». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forfallsdato-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, sveiper du til høyre og venstre for å definere dato og klokkeslett, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi forfallsdatoen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Angi». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, sveiper du til venstre i Forfallsdato-menyen til du hører: «Fjern». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Gjenta». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Egendefinert. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Egendefinert, sveiper du til høyre og venstre for å definere regelmessighetsfrekvensen, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi regelmessighetsfrekvens, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Angi». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, sveiper du til venstre på Gjenta-menyen til du hører: «Fjern». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den gjentakende forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en fil

Hvis du vil gi mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut programskjema, kan du legge ved dokumentet i oppgaven.

Obs!:  To-Do støtter alle filtyper, men filvedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til en fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Velg hvor du vil laste opp filen fra. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra enheten. Hvis du vil bla gjennom elementene, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du er på filen du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å laste den opp.

  Filen legges til, og fokus går tilbake til detaljvisningen.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til et notat». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Hvis du vil lagre notatet, sveiper du til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Søke etter oppgaver

Bruk søkefunksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Sveip til venstre til du hører: «Sidepanel». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører«Søk», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Søk-tekstfeltet.

 3. Begynn å skrive inn et søkeord ved hjelp av skjermtastaturet. Søkeresultatene oppdateres mens du skriver.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater. VoiceOver leser opp oppgavenavnet, statusen og forfallsdatoen etter hvert som du lander på hver oppgave.

 5. Hvis du vil åpne detaljvisningen for det valgte resultatet, dobbelttrykker du på skjermen.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører «Slett» og navnet på oppgaven. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett oppgave». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tilordne en oppgave

Bruk detaljvisningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt listemedlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i tilordnet til meg-listen , som er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se Dele en liste.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører «Tilordne til» eller personen den er tilordnet til, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tilordnet».

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en oppgave, sveiper du til høyre i detaljvisningen for oppgaven til du hører personen den er tilordnet til, og deretter dobbelttrykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører« Fjern», etterfulgt av navnet på den tilordnede personen, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Oppgave fjernet.»

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å vise flaggede e-postmeldinger som oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å organisere dagen din. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfallsdatoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessige hvis de er noe du må huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sidepanel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Legg til en oppgave», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp dagligvarer.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Legg til en oppgave». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sidepanel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil merke som fullført. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil markere som ferdig.

 4. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Ufullstendig oppgave.» Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, går du til listen Oppgaver og sveiper til høyre til du hører oppgaven du vil bruke. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Fullført oppgave.» Dobbelttrykk på skjermen for å merke oppgaven som ufullstendig.

 • Kontroller at de fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisningen

Detaljvisningen lar deg redigere oppgaven og legge til tilleggsinformasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sidepanel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil vise detaljer for. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Detaljer for oppgave», etterfulgt av navnet på oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Lukk detaljvisning», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste i oppgavene du vil fullføre i dag, legger du den til i Min dag-listen . Min dag-listen er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Oppgave lagt til i Min dag.»

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, sveiper du til høyre eller venstre i detaljvisningen for oppgaven til du hører: «Lagt til i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Oppgave fjernet fra Min dag.»

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave til du hører navnet på oppgaven, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet. Navnet lagres automatisk.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Minn meg». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato & tidspunkt, sveiper du til høyre og venstre for å definere dato og klokkeslett, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til høyre eller venstre i detaljvisningen for oppgaven til du hører: «Fjern påminnelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg med å oppfylle tidsfrister for de viktigste aktivitetene.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til forfallsdato». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Velg en dato, sveiper du til høyre og venstre for å definere datoen, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi forfallsdatoen, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, sveiper du til høyre eller venstre i detaljvisningen for oppgaven til du hører: «Fjern forfallsdato». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Gjenta». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Egendefinert. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Hvis du valgte Egendefinert, sveiper du til høyre og venstre for å definere regelmessighetsfrekvensen, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Hvis du vil angi regelmessighetsfrekvens, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, sveiper du til høyre eller venstre i detaljvisningen for oppgaven til du hører: «Fjern regelmessighet». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en fil

Hvis du vil gi mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut programskjema, kan du legge ved dokumentet i oppgaven.

Obs!: 

 • To-Do støtter alle filtyper, men filvedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 • Kontroller at du gir To-Do tilgang til bilder, medier og filer på telefonen i apptillatelsene i Innstillinger.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til en fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Velg hvor du vil laste opp filen fra. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra enheten. Hvis du vil bla gjennom elementene, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke. Trykk to ganger på skjermen for å åpne en mappe. Når du er på filen du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å laste den opp.

  Filen legges til, og fokus går tilbake til detaljvisningen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, sveiper du til høyre eller venstre i detaljvisningen for oppgaven til du hører filen du vil slette. Sveip til høyre til du hører: «Slett fil», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil bekrefte sletting av filen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre eller venstre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til et notat». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Lukk og lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Søke etter oppgaver

Bruk søkefunksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører«Sidepanel», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører« Skriv inn søk», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Begynn å skrive inn et søkeord ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermleseren leser opp antall resultater mens du skriver.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Du hører plasseringen av resultatet i listen og navnet på resultatet. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater.

 5. Hvis du vil åpne detaljvisningen for det valgte resultatet, dobbelttrykker du på skjermen.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Slett oppgave». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tilordne en oppgave

Bruk detaljvisningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt listemedlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i tilordnet til meg-listen , som er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se Dele en liste.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører «Tilordne til» eller personen den er tilordnet til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tilordne velger åpen.»

 2. Sveip til høyre til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tilordne velger lukket.»

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en oppgave, sveiper du til høyre i detaljvisningen for oppgaven til du hører: «Fjern oppgave». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å vise flaggede e-postmeldinger som oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjermleser for å organisere dagen. Vi har testet det med Skjermleser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og teknikker. Du lærer hvordan du legger til oppgaver, gir dem forfallsdatoer og angir påminnelser, og gjør dem regelmessige hvis de er noe du må huske ofte. Du kan også tilordne oppgaver i en delt liste til bestemte personer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker To Do på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden To Do på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for eksempel for nettleseren, men ikke for To Do på nettet.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett en ny oppgave i en av listene.

 1. Trykk tab-tasten til du hører «Lister», etterfulgt av den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i, og trykk deretter enter for å åpne listen. Fokuset er på feltet Legg til en aktivitet.

 3. Skriv inn et navn for oppgaven, for eksempel Kjøp dagligvarer, og trykk deretter ENTER.

Fullføre en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, merker du den som fullført.

 1. Trykk tab-tasten til du hører «Lister», etterfulgt av den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen du vil opprette oppgaven i, og trykk deretter enter for å åpne listen.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Oppgave», etterfulgt av et oppgavenavn.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på oppgaven du vil merke som fullført.

 5. Trykk på Tab én gang. Du hører: «Merk som fullført.» Trykk på ENTER for å fullføre oppgaven. En lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven, og fokuset flyttes til avmerkingsboksen for neste oppgave.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ufullstendig, gjentar du trinn 1 til 3, og deretter trykker du på PIL NED til du hører «Fullført oppgave», etterfulgt av oppgaven du vil bruke. Trykk deretter tab-tasten én gang. Du hører: «Merk som fullført.» Trykk ENTER for å merke oppgaven som ufullstendig.

 • Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard på listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

Åpne detaljvisningen

Detaljvisningen lar deg redigere oppgaven og legge til tilleggsinformasjon, for eksempel notater og påminnelser.

 1. Trykk tab-tasten til du hører «Lister», etterfulgt av den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil bruke, og trykk deretter enter for å åpne listen.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Oppgave», etterfulgt av et oppgavenavn.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på oppgaven du vil se gjennom detaljene for, og trykk deretter tab-tasten to ganger. Du hører «Oppgave», etterfulgt av oppgavenavnet og deretter «Knapp».

 5. Trykk Enter. Detaljvisningen åpnes til høyre.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, trykker du på ESC.

Legge til en oppgave i Min dag

Hvis du vil legge til en oppgave fra en annen liste i oppgavene du vil fullføre i dag, legger du den til i Min dag-listen . Min dag-listen er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til i Min dag», og trykk deretter enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, trykker du tab-tasten etter å ha åpnet detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern fra Min dag», og deretter trykker du på ENTER.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen til raskt å gi nytt navn til en oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Gi nytt navn til oppgave», og trykk deretter enter.

 3. Hvis du vil slette det forrige navnet, trykker du CTRL+A for å velge navnet, og deretter trykker du del.

 4. Skriv inn det nye navnet, og trykk deretter enter for å fullføre navnet på oppgaven.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Minn meg», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato & tidspunkt. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Velg en dato & tidspunkt, bruker du TAB-tasten og piltastene til å definere dato og klokkeslett, og deretter trykker du enter for å velge. Hvis du vil angi påminnelsen, trykker du tab-tasten til du kommer til Lagre-knappen, og deretter trykker du ENTER.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, åpner du detaljvisningen for oppgaven, trykker tab-tasten til du hører «Fjern påminnelse», og deretter trykker du enter.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg med å oppfylle tidsfrister for de viktigste aktivitetene.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til forfallsdato», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Velg en dato. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Velg en dato, bruker du TAB-tasten og piltastene til å definere datoen, og deretter trykker du enter for å velge. Hvis du vil angi forfallsdatoen, trykker du tab-tasten til du kommer til Lagre-knappen , og deretter trykker du enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, åpner du detaljvisningen for oppgaven, trykker tab-tasten til du hører «Fjern forfallsdato», og trykker deretter på ENTER.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Gjenta», og trykk deretter enter.

 3. Trykk tab-tasten for å bla gjennom alternativene for regelmessighet. Du kan velge blant de forhåndsdefinerte alternativene, eller velge Egendefinert. Trykk på Angi for å markere.

 4. Hvis du valgte Egendefinert, angir du først hvor mange ganger du vil at oppgaven skal gjentas i et valgt tidspunkt. Trykk deretter tab-tasten én gang og deretter PIL NED-tasten til du hører hyppigheten du vil bruke. Hvis du vil angi regelmessighetsfrekvens, trykker du tab-tasten til du hører «Lagre», og deretter trykker du enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, åpner du detaljvisningen for oppgaven, trykker tab-tasten til du hører «Fjern regelmessighet», og deretter trykker du på ENTER.

Legge til en fil

Hvis du vil gi mer kontekst for en oppgave, kan du legge ved en fil i den. Hvis oppgaven for eksempel er Skriv ut programskjema, kan du legge ved dokumentet i oppgaven.

Obs!:  To-Do støtter alle filtyper, men filvedlegg er begrenset til 25 MB per oppgave.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til fil», og trykk deretter enter. Windows-dialogboksen Åpne åpnes.

 3. Gå til og velg filen du vil laste opp fra datamaskinen. Hvis du vil flytte mellom områdene i dialogboksen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB. Bruk piltastene til å bevege deg innenfor et område. Trykk på ENTER for å velge.

  Filen legges til, og fokus går tilbake til nettleseren.

Tips!: Hvis du vil fjerne en fil, åpner du detaljvisningen for oppgaven, og deretter trykker du tab-tasten til du hører filen du vil slette. Trykk tab-tasten på nytt. Du hører: «Slett fil.» Trykk Enter. For å bekrefte sletting av filen trykker du TAB-tasten til du hører «Slett fil», og deretter trykker du enter.

Legge til et notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører: «Skriv et notat.» 

 3. Skriv inn teksten i notatet. Når du er ferdig, trykker du SKIFT+TAB for å forlate tekstfeltet. Notatet lagres automatisk.

Søke etter oppgaver

Bruk søkefunksjonen til raskt å finne en oppgave i listene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave, trykker du tab-tasten til du hører «Skriv inn søk, knapp», og deretter trykker du enter.

 2. Begynn å skrive inn et søkeord ved hjelp av skjermtastaturet. Søkeresultatene oppdateres mens du skriver.

 3. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, trykker du tab-tasten til du hører det første resultatet. Hvis du vil flytte i listen over søkeresultater, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Når du beveger deg, leser skjermleseren opp følgende informasjon for hvert søkeresultat:

  • Merk som fullført avmerkingsboksstatus

  • Oppgavenavn etterfulgt av listen som inneholder oppgaven

  • Merke oppgave som viktig avmerkingsboksstatus

 4. Hvis du vil åpne detaljvisningen for søkeresultatet du vil bruke, trykker du enter når du er på oppgavenavnet du vil bruke.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Slett oppgave», og trykk deretter enter.

 3. For å bekrefte slettingen trykker du TAB-tasten til du hører «Slett oppgave», og deretter trykker du enter.

Tilordne en oppgave

Bruk detaljvisningen til å tilordne en oppgave i en delt liste til et bestemt listemedlem. Oppgaver som er tilordnet til deg, vises i tilordnet til meg-listen , som er en standardliste som allerede er konfigurert når du begynner å arbeide med To-Do.

Tips!: Du kan bare tilordne oppgaven til noen som har blitt med i den delte listen som inneholder oppgaven. Hvis du vil lære hvordan du deler en liste, kan du se delen «Dele en liste» i Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do.

 1. Åpne detaljene for en oppgave som forklart i Åpne detaljvisningen.

 2. Trykk tab-tasten til du hører «Tilordne til» eller personen den er tilordnet til. Trykk Enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører personen du vil tilordne oppgaven til, og trykk deretter enter.

Tips!: Hvis du vil oppheve tilordningen av en oppgave, trykker du tab-tasten i detaljvisningen for oppgaven til du hører «Fjern oppgave», og deretter trykker du på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å vise flaggede e-postmeldinger som oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×