Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk To-Do med tastaturet og en skjermleser til å organisere oppgavene dine ved å flytte dem mellom lister. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å flytte oppgaver fra én liste til en annen.

 1. Trykk tab-tasten til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte. Trykk enter for å åpne listen.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du tab-tasten til du hører «Listealternativer, knapp», og deretter trykker du tab-tasten én gang til. Du hører «Oppgave», etterfulgt av det første oppgavenavnet.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører oppgaven du vil flytte.

 5. Trykk skift+F10 eller Windows menytasten for å åpne hurtigmenyen.

 6. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Flytt oppgave til», og trykk deretter enter.

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED for å velge mållisten, og trykk deretter ENTER for å flytte oppgaven til den valgte listen.

  Obs!: De mulige mållistene inkluderer oppgavelisten og listene du har opprettet.

Se også

Bruk en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i Planlagt-listen i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjermleseren, til å organisere oppgavene dine ved å flytte dem mellom lister.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å flytte oppgaver fra én liste til en annen.

 1. Trykk på TAB til du hører «Skriv inn listetabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne listetabellen.

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte.

 3. Hvis du vil gå til innholdet i oppgavelisten, trykker du på TAB til du hører «Skrive inn oppgavetabell», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne oppgavetabellen.

 4. Trykk på PIL NED eller PIL OPP til du hører oppgaven du vil flytte.

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+ SKIFT+M for å åpne kontekstmenyen.

 6. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Flytt oppgave til», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED for å velge mållisten, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte oppgaven til den valgte listen.

  Obs!: De mulige mållistene inkluderer oppgavelisten og listene du har opprettet.

Se også

Bruk en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i Planlagt-listen i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere oppgavene dine ved å flytte dem mellom lister. Du vil også lære hvordan du ordner oppgavelisteelementer i den rekkefølgen du vil ha dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å flytte oppgaver fra én liste til en annen.

 1. Sveip til venstre til du hører «Sidepanel». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre. Du hører: «Listealternativer.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis du vil gå inn i redigeringsmodus for listen, sveiper du til høyre til du hører: «Rediger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil flytte, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

  Tips!: Du kan velge flere oppgaver for å flytte til samme liste.

 6. Sveip til høyre til du hører«Flytt», og dobbelttrykk deretter for å velge.

 7. Sveip til høyre til du hører mållisten du vil bruke, og dobbelttrykk deretter for å flytte oppgaven til den valgte listen.

  Obs!: De mulige mållistene inkluderer oppgavelisten og listene du har opprettet.

Omorganisere oppgaver i en liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å ordne oppgavene i den rekkefølgen du ønsker.

 1. Sveip til venstre til du hører «Sidepanel». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen du vil organisere. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre. Du hører: «Listealternativer.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis du vil gå inn i listeredigeringsmodus, sveiper du til høyre til du hører: «Rediger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Gjør følgende for hver oppgave du vil omorganisere i listen:

  1. Sveip til høyre eller venstre til du hører oppgaven du vil flytte, og sveip deretter til høyre. Du hører: «Endre rekkefølgen», etterfulgt av oppgavenavnet.

  2. Hvis du vil aktivere flytting av oppgaven, dobbelttrykker du på skjermen og holder nede. Når du hører lydsignalet, drar du fingeren opp eller ned på skjermen til du hører posisjonen du vil flytte oppgaven til.

  3. Når oppgaven er i ønsket posisjon, løfter du fingeren.

 6. Når du er ferdig med å omorganisere listen, sveiper du til venstre for å gå ut av listeredigeringsmodus til du hører: «Avbryt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruk en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i Planlagt-listen i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å organisere oppgavene dine ved å flytte dem mellom lister. Du vil også lære hvordan du ordner oppgavelisteelementer i den rekkefølgen du vil ha dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å flytte oppgaver fra én liste til en annen.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sidepanel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil flytte. Dobbelttrykk på skjermen, og hold nede for å velge den. Du hører: «Viser verktøylinjen for massehandling.»

  Tips!: Du kan velge flere oppgaver for å flytte til samme liste. Hvis du vil velge en annen oppgave, sveiper du til venstre eller høyre til du hører oppgaven, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Flere alternativer.» Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører«Flytt», og dobbelttrykk deretter for å velge.

 6. Sveip til høyre til du hører mållisten du vil bruke, og dobbelttrykk deretter for å flytte oppgaven til den valgte listen.

  Obs!: De mulige mållistene inkluderer oppgavelisten og listene du har opprettet.

Omorganisere oppgaver i en liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å ordne oppgavene i den rekkefølgen du ønsker.

 1. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sidepanel.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen.

 3. Gjør følgende for hver oppgave du vil omorganisere i listen:

  1. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil flytte. Dobbelttrykk på skjermen, og hold nede for å velge den. Du hører: «Viser verktøylinjen for massehandling.»

  2. Dra fingeren opp eller ned på skjermen, og løft deretter fingeren. TalkBack leser opp den nye plasseringen til oppgaven i listen.

Se også

Bruk en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i Planlagt-listen i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjermleser til å organisere oppgavene dine ved å flytte dem mellom lister. Vi har testet det med Skjermleser iMicrosoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker To Do på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden To Do på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for eksempel for nettleseren, men ikke for To Do på nettet.

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan organisere oppgavelistene ved å flytte oppgaver fra én liste til en annen.

 1. Trykk tab-tasten til du hører «Lister», etterfulgt av den valgte listen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på listen som inneholder oppgaven du vil flytte, og trykk deretter enter for å åpne listen.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Oppgave», etterfulgt av et oppgavenavn.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på oppgaven du vil flytte, og trykk deretter tab-tasten to ganger. Du hører oppgavenavnet og deretter «Knapp».

 5. Trykk skift+F10 eller Windows menytasten for å åpne hurtigmenyen.

 6. Trykk tab-tasten til du hører «Flytt oppgave til», og trykk deretter enter.

 7. Hvis du vil velge mållisten, trykker du tab-tasten til du hører navnet på listen du vil bruke, og deretter trykker du enter. Oppgaven flyttes til den valgte listen.

  Obs!: De mulige mållistene inkluderer oppgavelisten og listene du har opprettet.

Se også

Bruk en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i Planlagt-listen i To Do

Bruk en skjermleser til å legge til trinn og angi viktighet for en oppgave i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere To Do

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×