Bruke en skjermleser til å endre innrykk og alternativer for linjeavstand i Outlook

Dekorativt ikon. Skjermleserinnhold

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produkter og er del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du se startside for Office kundestøtte.

Bruk Outlook med tastaturet og en skjermleser til å angi avstanden før og etter hvert avsnitt og størrelsen på innrykkene. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du kan også opprette et innrykk bare i den første linjen i et avsnitt, eller opprette et hengende innrykk der den første linjen i avsnittet ikke rykkes inn, bare etterfølgende linjer. I tillegg kan du endre linjeavstanden for et avsnitt.

Obs!: 

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil angi avstanden for, mens du skriver e-postmeldingen. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele meldingen, trykker du på CTRL+A.

 2. Hvis du vil gå til Formater tekst-fanen , trykker du på ALT+O, P, G. Avsnitt-dialogboksen åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen . Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-siden, og i NVDA hører du: «Avsnittsdialogboks. Generelt. Innrykk og avstand» etterfulgt av justeringsalternativene.

 3. For å angi avstand før et avsnitt trykker du på TAB til du hører: «Før». Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører punktverdien du vil bruke, eller skriv inn punktverdien du vil bruke (for eksempel 6 eller 18). (Lavere punktverdier representerer mindre avstand.)

 4. For å angi avstand etter et avsnitt trykker du på TAB til du hører: «Etter». Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører punktmerkingen du vil bruke, eller skriv inn punktverdien du vil bruke (for eksempel 6 eller 18).

 5. Hvis du vil lukke avsnitt-dialogboksen, trykker du tab-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomromstasten. Fokuset går tilbake til meldingsvinduet.

Angi linjeavstand

 1. Hvis du vil endre linjeavstand i et avsnitt, velger du avsnittet du ønsker å formatere.

 2. Hvis du vil gå til Formater tekst-fanen , trykker du på ALT+O, P, G. Avsnitt-dialogboksen åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen .

 3. Trykk på tabulatortasten til du hører «Linjeavstand», etterfulgt av et alternativ for linjeavstand, for å velge et alternativ for linjeavstand.

 4. Trykk på mellomromstasten for å åpne listen med alternativer. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet for linjeavstand du vil bruke. Trykk på ENTER for å velge.

  Hvis du velger et alternativ som kan tilpasses, som for eksempel Flere, trykker du på TAB for å angi linjeavstanden. Du hører: «På» og gjeldende avstand. Skriv deretter inn en verdi.

 5. Hvis du vil lukke avsnitt-dialogboksen, trykker du tab-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomromstasten. Fokuset går tilbake til meldingsvinduet.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Hvis du vil åpne Formater tekst-fanen , trykker du på ALT+O, P, G. Avsnitt-dialogboksen åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen . Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-siden, og i NVDA hører du: «Avsnittsdialogboks. Generelt. Innrykk og avstand» etterfulgt av justeringsalternativene.

 3. Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på TAB til du hører: «Spesiell, redigerbar kombinasjonsboks» og gjeldende innrykksalternativ. I JAWS hører du: «Spesiell kombinasjonsboks for kolonne», og i NVDA hører du: «Spesiell kombinasjonsboks» etterfulgt av innrykksalternativene. Hvis du vil rykke inn den første linjen, trykker du mellomromstasten og bruker deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Første linje». Trykk på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen for første linje. Du hører: «Ved» og gjeldende innrykkstørrelse. Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Hvis du vil lukke avsnitt-dialogboksen, trykker du tab-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomromstasten. Fokuset går tilbake til meldingsvinduet.

Obs!: Alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle unntatt den første linjen (hengende innrykk), mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Hvis du vil åpne Formater tekst-fanen , trykker du på ALT+O, P, G. Avsnitt-dialogboksen åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen . Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-siden, og i NVDA hører du: «Avsnittsdialogboks. Generelt. Innrykk og avstand» etterfulgt av justeringsalternativene.

 3. Hvis du vil rykke inn alle unntatt den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på TAB til du hører: «Spesiell, redigerbar kombinasjonsboks» og gjeldende innrykksalternativ. I JAWS hører du: «Spesiell kombinasjonsboks for kolonne», og i NVDA hører du: «Spesiell kombinasjonsboks» etterfulgt av innrykksalternativene.

  Hvis du vil opprette et hengende innrykk, trykker du mellomromstasten og bruker deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Hengende». Trykk på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen. Du hører: «Ved» og gjeldende innrykkstørrelse. Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Hvis du vil lukke avsnitt-dialogboksen, trykker du tab-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomromstasten. Fokuset går tilbake til meldingsvinduet.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittene som du vil øke eller redusere innrykket mot venstre eller høyre for, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Hvis du vil åpne Formater tekst-fanen , trykker du på ALT+O, P, G. Avsnitt-dialogboksen åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen . Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-siden, og i NVDA hører du: «Avsnittsdialogboks. Generelt. Innrykk og avstand» etterfulgt av justeringsalternativene.

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innrykket fra venstre marg, trykker du på TAB til du hører: «Venstre».

  • Hvis du vil endre innrykket fra høyre marg, trykker du på TAB til du hører: «Høyre».

  Hvis du vil angi størrelsen for innrykket, skriver du inn en verdi i tommer. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Hvis du vil lukke avsnitt-dialogboksen, trykker du tab-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du mellomromstasten. Fokuset går tilbake til meldingsvinduet.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser til å lagre et bilde eller vedlegg fra en e-postmelding i Outlook

Bruk skjermleser til å utforske og navigere i Outlook E-post

Skjermleser for Outlook

Bruk Outlook på nettet med tastaturet og en skjermleser for å angi størrelsen på innrykkene for hvert avsnitt. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Outlook på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook på nettet.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

Øke eller redusere innrykket i et avsnitt

 1. Når du skriver en melding, plasserer du markøren et sted i avsnittet der du vil endre innrykket. Hvis du vil endre avsnittsinnrykket for hele meldingen, trykker du CTRL+A for å merke all teksten.

 2. Trykk på Tab én gang. Du hører: «Formateringsalternativer.» Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykket fra venstre marg, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Øk innrykk, knapp», og deretter trykker du på MELLOMROM. Fokuset går tilbake til avsnittet.

  • Hvis du vil redusere innrykket fra venstre marg, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Reduser innrykk, knapp», og deretter trykker du på MELLOMROM. Fokuset går tilbake til avsnittet.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Bruk en skjermleser til å lagre et bilde eller vedlegg fra en e-postmelding i Outlook

Bruk skjermleser til å utforske og navigere i Outlook E-post

Skjermleser for Outlook

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×