Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Outlook med tastaturet og en skjermleser for raskt å opprette punktlister og nummererte lister i ulike stiler. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

 1. Når du skriver en Outlook melding, trykker du alt+H, Z, B og gjør deretter ett av følgende:

  • Trykk på U, L for å åpne punktstilmenyen.

  • Åpne tallstilmenyen ved å trykke på N.

 2. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å finne den punkt- eller tallstilen du vil bruke, for eksempel «Fylt sirkel», og trykk deretter på ENTER. Det første elementet i listen er opprettet, og fokuset flytter dit.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Legg til et annet listeelement ved å trykke på ENTER.

 5. Avslutt listen ved å trykke på ENTER to ganger. Fokuset flytter til en tom linje under listen. I Skjermleser hører du: «Ny linje.» Med JAWS hører du bare «Enter».

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller disposisjonsstilnummerering i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste går du til elementet som skal komme foran den nestede listen, og trykker på ENTER for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen med det nye elementet trykker du på TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Trykk på ENTER for å legge til et annet nestet listeelement.

Punkt- eller tallstilen for det nye elementet i listen er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykket eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du på ALT+H, Z, B, A, I.

  • Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere margen, trykker du alt+H, Z, B, A, O.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen på eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør et av følgende:

  • Trykk på ALT+H, Z, B, U, L for å åpne punktstilmenyen.

  • Trykk på ALT+H, Z, B, N for å åpne nummereringsstilmenyen.

 3. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å finne den punkt- eller tallstilen du vil bruke, for eksempel «Åpen sirkel», og så trykker du på ENTER. Stilen på alle førstenivås listeelementer endres til det samme.

Obs!: Hvis listen inneholder nestede lister, har ikke dette noen effekt på deres stil. Du må plassere markøren i den nestede listen for å endre den stilen for seg.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til raskt å opprette punktlister og nummererte lister i ulike stiler.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

 1. Når du skriver en Outlook melding, gjør du ett av følgende på begynnelsen av en ny linje:

  • Hvis du vil starte en punktliste, skriver du inn en stjerne (*), og deretter trykker du mellomromstasten. Et punktlisteelement med fylt sirkel opprettes automatisk.

  • Start en nummerert liste ved å taste 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter på MELLOMROM. Et nummerert listeelement opprettes automatisk.

 2. Skriv teksten til listeelementet.

 3. Hvis du vil legge til et annet listeelement, trykker du enter og skriver deretter inn teksten.

 4. Trykk enter to ganger for å fullføre listen. Fokuset flytter til en tom linje under listen. Du hører: «Ny linje.»

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller disposisjonsstilnummerering i en nummerert liste.

 1. Gå til elementet som skal komme før den nestede listen, fra en eksisterende liste, og trykk enter for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen for det nye elementet trykker du TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Hvis du vil legge til et annet nestet listeelement, trykker du enter og skriver deretter inn teksten.

Punkt- eller tallstilen for det nestede listeelementet er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

 2. Trykk på F6 til du hører «Melding, valgt, fane». Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykk eller flytte listen lenger unna margen, trykker du på TAB til du hører: «Øk innrykk, knapp», og så på MELLOMROM.

  • Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere margen, trykker du på TAB til du hører: «Reduser innrykk, knapp», og så på MELLOMROM.

Fokuset forblir i verktøylinjen.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Trykk på F6 til du hører «Melding, valgt, fane». Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en ny punktstil, trykker du på TAB til du hører: «Punkter, menyknapp». Hvis du vil utvide menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Bruk piltastene til å bla gjennom stilene, og trykk deretter på MELLOMROM for å bruke den valgte stilen.

  • Hvis du vil velge en ny tallstil, trykker du på TAB til du hører: «Nummerering, menyknapp». Hvis du vil utvide menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Bruk piltastene til å bla gjennom stilene, og trykk deretter på MELLOMROM for å bruke den valgte stilen.

Menyen lukkes, og fokuset forblir i verktøylinjen.

Obs!: Hvis listen inneholder nestede lister, har ikke dette noen effekt på deres stil. Du må plassere markøren i den nestede listen for å endre den stilen for seg.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook på nettet med tastaturet og en skjermleser for raskt å opprette punktlister og nummererte lister når du skriver en melding med E-post. Vi har testet det med Skjermleser i Microsoft Edge, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Outlook på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook på nettet.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

I dette emnet

Opprette punktlister eller nummererte lister

 1. Når du skriver en Outlook melding, gjør du ett av følgende på begynnelsen av en ny linje:

  • Hvis du vil starte en punktliste, skriver du inn en stjerne (*), og deretter trykker du mellomromstasten. Et punktlisteelement med fylt sirkel opprettes automatisk.

  • Start en nummerert liste ved å taste 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter på MELLOMROM. Et nummerert listeelement opprettes automatisk.

 2. Skriv teksten til listeelementet.

 3. Legg til et annet listeelement ved å trykke på ENTER, og skriv deretter inn teksten.

 4. Avslutt listen ved å trykke på ENTER to ganger. Fokuset flytter til en tom linje under listen.

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller disposisjonsstilnummerering i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste går du til elementet som skal komme foran den nestede listen, og trykker på ENTER for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen med det nye elementet trykker du på TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Hvis du vil legge til et annet nestet listeelement, trykker du på ENTER, og så skriver du teksten til det.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

  Tips!: Merk et stykke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykket eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du tab-tasten.

  • Hvis du vil redusere innrykk, eller flytte listen nærmere margen, trykker du SKIFT+TAB.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×