Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Outlook med tastaturet og skjermleseren til å legge til eller redigere tekst i e-postmeldingen. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du endrer skriften, bruker ulike formateringsalternativer og bruker overskrifter til å forbedre lesbarheten til meldingen.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i Outlook, men ikke bruker en skjermleser? Se Endre størrelse eller formatering av tekst eller gjøre tekst og apper større.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til eller redigere tekst

 1. Hvis du vil begynne å skrive en e-postmelding, trykker du CTRL+N i innboksen. Du hører: «Uten tittel, melding», etterfulgt av meldingsformatet og «Vindu, Til, redigerer».

  Obs!: Hvis du vil lære mer om hvordan du skriver en e-postmelding i Outlook, kan du se delen «Opprette og sende e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook.

 2. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB gjentatte ganger for å gå til meldingsteksten. Når fokuset flyttes til meldingsteksten, hører du meldingstittelen, etterfulgt av «Melding, redigerer». I JAWS hører du: «Melding, rediger.»

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Bruk piltastene til å navigere i meldingsteksten.

  • Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive.

  • Hvis du vil merke tekst, trykker du på SKIFT+piltastene til du har merket den delen av teksten du vil bruke.

  • Hvis du vil erstatte en del av teksten, trykker du på SKIFT+piltastene til du har merket den delen av teksten du vil bruke, og deretter skriver du inn den nye teksten.

Endre skriften

 1. Velg den delen av teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på ALT+H, F og deretter F. Fokuset flyttes til skriftfeltet. Du hører den valgte skriften.

 3. Trykk på PIL NED for å gå gjennom alternativene for skrift. Skjermleseren leser opp skriftene etter hvert som du beveger deg. Hvis du er på skriften du vil bruke, trykker du på ENTER. Den valgte skriften brukes.

Endre standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer standardskriften, brukes den valgte skriften hver gang du bruker Outlook. Du kan endre standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på ALT+F, T i Outlook for å åpneOutlook Alternativer-vinduet . Du hører: «Outlook alternativer-vindu».

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «E-post.»

 3. Trykk ALT+F for å flytte fokus til meldingsbakgrunner og skrifter-knappen , og trykk deretter ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes med fanen Personlig meldingsbakgrunn valgt.

 4. Hvis du vil flytte til alternativet du vil endre, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre standardskriften for alle nye e-postmeldinger du skriver, trykker du F.

  • Hvis du vil endre standardskriften for svar og videresendinger, trykker du O.

  • Hvis du vil endre standardskriften for å skrive og lese meldinger i ren tekst, trykker du N.

 5. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus i Skrift-feltet . Trykk på PIL NED for å bla gjennom alternativene for skrift. Skjermleseren leser opp skriftene mens fokuset flyttes. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner .

 6. Hvis du vil godta endringen og bruke den nye skriften, trykker du tab-tasten til du hører «OK, knapp», og trykk enter.

 7. Hvis du vil lukkeOutlook Alternativer-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen for Outlook, trykker du tab-tasten til du hører :«OK-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du teksten du vil endre størrelse på, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på ALT+H, F og S. Fokuset flyttes til feltet for skriftstørrelse. Du hører den valgte skriftstørrelsen.

 3. Skriv inn den nye skriftstørrelsen du vil bruke, og trykk på ENTER. Den nye størrelsen brukes.

Endre størrelsen på standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer størrelsen på standardskriften, brukes den valgte størrelsen hver gang du bruker Outlook. Du kan endre størrelsen på standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på ALT+F, T i Outlook for å åpneOutlook Alternativer-vinduet . Du hører: «Outlook alternativer-vindu».

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «E-post.»

 3. Trykk ALT+F for å flytte fokus til meldingsbakgrunner og skrifter-knappen , og trykk deretter ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes med fanen Personlig meldingsbakgrunn valgt.

 4. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for nye e-postmeldinger du skriver, trykker du F.

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for svar og videresendinger, trykker du O.

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for å skrive og lese meldinger i ren tekst, trykker du N.

 5. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus i Skrift-feltet . Hvis du vil flytte fokus til Størrelse-feltet , trykker du på ALT+S. Du hører gjeldende skriftstørrelse. Hvis du vil endre den, skriver du inn størrelsen du vil bruke, for eksempel 16, og trykker på ENTER. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner .

 6. Hvis du vil godta endringen og bruke den nye skriftstørrelsen, trykker du tab-tasten til du hører «OK, knapp», og trykk enter.

 7. Hvis du vil lukkeOutlook Alternativer-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen for Outlook, trykker du tab-tasten til du hører :«OK-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Endre skriftstørrelsen for elementene i innboksen.

Oppsettet i innboksen kalles en visning, og du kan tilpasse den eller opprette nye visninger ved hjelp av Vis-fanen i Outlook.

 1. Gå til innboksen i Outlook, og trykk ALT+V, V. Dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Kompakt åpnes. Du hører: «Avanserte visningsinnstillinger.»

  Tips!: Hvis du vil gå raskt til innboksen, trykker du CTRL+SKIFT+I.

 2. Trykk på O for å gå til skriftinnstillingene. Dialogboksen Andre innstillinger åpnes. Du hører: «Andre innstillinger.»

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for kolonneoverskriftene i innboksen, trykker du C.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for meldingstitlene som vises i innboksen, trykker du W.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for forhåndsvisningen av meldingen som vises i innboksen, trykker du på T.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus i Skrift-feltet, og du hører: «Skrift». Hvis du vil gå til Størrelse-feltet, trykker du på ALT+S. Du hører gjeldende skriftstørrelse. Hvis du vil endre den, skriver du inn størrelsen du vil bruke, for eksempel 16, og trykker på ENTER. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Andre innstillinger .

 5. Trykk tab-tasten til du hører «OK, knapp», og trykk enter. Dialogboksen Andre innstillinger lukkes.

 6. Hvis du vil lukke avanserte visningsinnstillinger: Dialogboksen Komprimer og bruke den nye skriftstørrelsen, trykker du tab-tasten til du hører «OK, knapp», og trykk enter. Da går du tilbake til hovedvisningen av Outlook.

Bruke temaskrifter

 1. Når du skriver en e-postmelding, trykker du på ALT+P, T, F. Listen over temaskrifter åpnes, og du hører navnet på det valgte temaet.

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP for å gå gjennom alternativene for skrift. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 3. Når du er på alternativet du vil ha, trykker du på ENTER.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du tekstområdet du vil formatere.

 2. Hvis du vil formatere teksten, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

Legge til overskrifter

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil gjøre om til en overskrift, eller plasserer fokuset der du vil sette inn en overskrift.

 2. Trykk på AL+O, L. Stiler-utvalget åpnes, og du hører: «Stiler.»

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom stilalternativene. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 4. Hvis du er på overskriftsstilen du vil bruke, trykker du på ENTER. Hvis en del av teksten var merket, brukes overskriftsstilen på denne. Hvis du skal sette inn en ny overskrift, kan du skrive inn overskriften nå.

Se også

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Bruke skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å legge til eller redigere tekst i e-postmeldingen. Du lærer hvordan du endrer skriften og skriftstørrelsen eller tekststørrelsen og bruker andre formateringsalternativer, for eksempel fet, kursiv og understreking.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du formaterer tekst i Outlook, men ikke bruker en skjermleser? Se Formatere e-postmeldinger i Outlook for Mac.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Legge til eller redigere tekst

 1. Hvis du vil begynne å skrive en e-postmelding, trykker du på KOMMANDO+N i innboksen. Et nytt meldingsvindu åpnes med fokus på Til-feltet .

  Obs!: Hvis du vil lære mer om hvordan du skriver en e-postmelding i Outlook for Mac, kan du se delen «Opprette og sende e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook.

  Tips!: Trykk på KOMMANDO+1 for raskt å gå til innboksen.

 2. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB gjentatte ganger for å gå til meldingsteksten. Når fokus flyttes til meldingsteksten, hører du «Forlater formateringslinjen, skriver inn brødtekst, redigerer tekst», etterfulgt av gjeldende innsettingspunkt for tekst.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive.

  • Bruk piltastene til å navigere i meldingsteksten.

  • Hvis du vil merke tekst, trykker du på SKIFT+piltastene til du har merket den delen av teksten du vil bruke.

  • Hvis du vil erstatte en del av teksten, trykker du på SKIFT+piltastene til du har merket den delen av teksten du vil bruke, og deretter skriver du inn den nye teksten.

Endre skriften

 1. Velg den delen av teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på KOMMANDO+D. Du hører: «Skriftdialog.»

 3. Hvis du vil gå til listen over skriftalternativer, trykker du på TAB til du hører gjeldende skrift og «Kombinasjonsboks for skrift». Trykk på PIL NED eller PIL OPP for å gå gjennom alternativene for skrift. Når du hører skriften du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Den nye skriften brukes.

Endre standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer standardskriften, brukes den valgte skriften hver gang du bruker Outlook for Mac. Du kan endre standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) i Outlook for Mac. Dialogboksen Outlook innstillinger åpnes .

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Skrifter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Skrifter åpnes .

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standardskriften for nye e-postmeldinger du skriver, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Ny e-post», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standardskriften for svar og videresendinger, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Svar eller videresend», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standardskriften for å skrive og lese meldinger i ren tekst, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Ren tekst», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus på Skrift-fanen . Trykk på Tab én gang. Du hører gjeldende skrift og «Kombinasjonsboks for skrift».

 5. Trykk på PIL NED for å bla gjennom alternativene for skrift. Når du hører skriften du vil bruke, trykker du enter.

 6. Fokuset går tilbake til dialogboksen Skrifter . Hvis du vil lukke dialogboksen og gå tilbake til Outlook hovedvisning, trykker du på KOMMANDO+W.

Endre tekstvisning eller skriftstørrelse

Du kan endre skriftstørrelsen mens du skriver eller leser en melding.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir og bruker en ny skriftstørrelse hver gang du åpner Outlook for Mac, kan du se Endre standard skriftstørrelse for e-postmeldinger eller Øke visningsstørrelsen for tekst.

 1. Gjør ett av følgende i e-postmeldingen du skriver eller leser, for å endre skriftstørrelsen med to punkter:

  • Trykk på KOMMANDO+PLUSS (+) for å øke størrelsen. Du hører: «Øk skriftstørrelse.»

  • Trykk på KOMMANDO+MINUS (–) for å redusere størrelsen. Du hører: «Reduser skriftstørrelse.»

Endre størrelsen på standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer størrelsen på standardskriften, brukes den valgte størrelsen hver gang du bruker Outlook for Mac. Du kan endre størrelsen på standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) i Outlook for Mac. Dialogboksen Outlook innstillinger åpnes .

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Skrifter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Skrifter åpnes .

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for nye e-postmeldinger du skriver, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Ny e-post», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for svar og videresendinger, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Svar eller videresend», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for å skrive og lese meldinger i ren tekst, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Ren tekst», trykker på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes. For å gå til Størrelse-menyen trykker du TAB-tasten til du hører gjeldende skriftstørrelse og «Størrelse, kombinasjonsboks». Skriv inn den nye skriftstørrelsen, og trykk enter. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Skrifter .

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Skrifter og gå tilbake til Outlook hovedvisning, trykker du på KOMMANDO+W.

Øke visningsstørrelsen for tekst

Du kan endre tekststørrelsen som brukes i mapperuten, meldingslisten og leseruten samtidig.

Obs!: Denne funksjonen krever macOS 10.11 og nyere.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) i Outlook for Mac. Dialogboksen Outlook innstillinger åpnes .

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Skrifter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Skrifter åpnes .

 3. Trykk på TAB til du hører gjeldende visningsstørrelse, for eksempel «Standard, tekstvisningsstørrelse, glidebryter».

 4. Hvis du vil flytte glidebryteren til høyre og øke tekststørrelsen, trykker du på PIL HØYRE til du hører verdien du vil bruke. Endringen brukes umiddelbart.

 5. Trykk på KOMMANDO+W for å avslutte dialogboksen. Fokuset går tilbake til innboksen.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil formatere, eller plasserer fokuset i meldingsteksten.

 2. Hvis du vil velge et formateringsalternativ, gjør du ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på KOMMANDO+B.

 • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på KOMMANDO+I.

 • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på KOMMANDO+U.

Se også

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut i Outlook

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Bruke skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å legge til eller redigere tekst i e-postmeldingen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Hvis du vil begynne å skrive en ny e-postmelding, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre. Sveip deretter til venstre til du hører: «Skriv-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset plasseres i Til-feltet . Du hører «Til, tekstfelt», etterfulgt av gjeldende innsettingspunkt for tekst.

  Obs!: Hvis du vil lære mer om hvordan du skriver en e-postmelding i Outlook for iOS, kan du se delen «Opprette og sende e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook.

 2. Hvis du vil flytte til meldingsteksten, sveiper du til høyre til du hører: «Brødtekst i e-post, flerlinjet tekstfelt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive teksten din. Hvis du vil gå til tastaturet, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre og sveiper til venstre til du hører et tastaturelement, for eksempel «Enter».

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Når du skriver en e-postmelding, sveiper du til høyre eller venstre for å flytte meldingsteksten, om nødvendig. Når fokus flyttes til meldingsteksten, hører du: «Brødtekst i e-post, flerlinjet tekstfelt.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Skyv fingeren opp eller ned på skjermen for å flytte gjennom tekstavsnittet etter avsnitt. Du kan også angi VoiceOver Rotor til Linjer, Ord eller Tegn , og deretter sveipe opp eller ned gjentatte ganger for å flytte gjennom teksten til du kommer til stedet for å redigere eller legge til tekst.

 3. Når du kommer til stedet du vil redigere, dobbelttrykker du på skjermen og gjør deretter ett eller flere av følgende for å redigere e-postmeldingen:

  • Hvis du vil legge til tekst, bruker du skjermtastaturet til å skrive.

  • Hvis du vil merke en del av teksten, dobbelttrykker du på skjermen med to fingre og skyver fingrene fra hverandre.

  • Hvis du vil bruke formatering på teksten, sveiper du til høyre til du hører: «Rik tekstformatering». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører formateringsalternativet du vil bruke, for eksempel «Fet-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Hvis du vil begynne å skrive en e-postmelding, skyver du én finger nær nedre høyre hjørne av skjermen til du hører: «Skriv-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Vinduet Ny melding åpnes.

  Obs!: Hvis du vil lære mer om hvordan du skriver en e-postmelding i Outlook for Android, kan du se delen «Opprette og sende e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook.

 2. Hvis du vil flytte fokus til meldingsteksten i e-postmeldingen, sveiper du til høyre til du hører: «Redigeringsboks». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive meldingen.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Plasser en finger på skjermen, og skyv den rundt den nederste halvdelen av skjermen. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Hvis du vil velge et tastaturelement, løfter du fingeren når du er på elementet. Det kan hende, avhengig av enhetsinnstillingene, at du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. 

 4. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Finn teksten du vil redigere, i brødteksten i e-postmeldingen. Sveip opp og deretter ned flere ganger til du hører navigasjonsmodusen du vil bruke, for eksempel «Ord» eller «Linjer». Sveip deretter opp eller ned for å navigere i teksten til du hører tekstdelen du vil redigere. Fokuset er rett foran det oppleste ordet eller tekstlinjen.

 2. Gjør ett eller flere av følgende for å redigere meldingen:

  • Bruk skjermtastaturet til å skrive meldingen.

  • Hvis du vil bruke formatering på teksten, sveiper du til høyre til du hører: «Vis formateringsalternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører formateringsalternativet du vil bruke, for eksempel «Fet-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i en e-postmelding i Outlook

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk Outlook på nettet med tastaturet og en skjermleser for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldingen. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du endrer skrift, skriftstørrelse og bruker ulike formateringsalternativer, for eksempel fet, kursiv og understreking.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Outlook på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook på nettet.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Hvis du vil begynne å skrive en ny e-postmelding, trykker du N i innboksen. Det nye meldingsvinduet erstatter innboksen. Fokuset er i Til-tekstfeltet .

  Tips!: Hvis du vil lære hvordan du begynner å skrive en e-postmelding i Outlook på nettet, kan du se avsnittet «Opprette og sende en e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook.

 2. Hvis du vil gå til meldingsteksten, trykker du på TAB til du hører: «Meldingstekst, rediger.»

 3. Skriv inn en melding.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Hvis du vil redigere en e-postmelding, gjør du ett eller flere av følgende i meldingsteksten:

  • Bruk piltastene til å navigere i meldingsteksten.

  • Hvis du vil legge til tekst, skriver du inn.

  • Trykk på SKIFT+piltaster for å velge teksten.

  • Hvis du vil erstatte en del av teksten, merker du teksten og skriver deretter inn den nye teksten.

Endre skriften

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på TAB en gang. Du hører «Formateringsalternativer», etterfulgt av det valgte alternativet.

 3. Trykk på PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED til du hører den valgte skriften.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriften du vil bruke.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på TAB en gang. Du hører «Formateringsalternativer», etterfulgt av det valgte alternativet.

 3. Trykk på PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED til du hører den valgte skriftstørrelsen.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriftstørrelsen du vil bruke.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil understreke teksten, trykker du CTRL+U.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×