Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å formatere tekst i Mail

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk E-post for Windows 10 med tastaturet og en skjermleser for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldingen. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du endrer skrift og skriftstørrelse og bruker overskrifter for å forbedre lesbarheten til meldingen.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Når du skriver en e-postmelding, trykker du på TAB til du hører: «Melding, redigerer.» Fokuset ligger på meldingsteksten.

  Obs!: Hvis du vil lære hvordan du begynner å skrive en e-postmelding i E-post for Windows 10, kan du se delen «Opprette og sende e-post» i Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med E-post.

 2. Skriv inn en melding.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Når du skriver en e-postmelding, flytter du fokuset til meldingsteksten.

 2. Hvis du vil finne teksten du vil redigere, trykker du på SR-tasten+PIL OPP eller PIL NED til du hører passende navigasjonsmodus, for eksempel «Ord» eller «Linjer».

 3. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører tekstdelen du vil redigere, eller plasseringen der du vil fortsette å skrive meldingen.

 4. Rediger teksten.

Merke tekst i en e-postmelding

Du kan velge en del av teksten i e-postmeldingen eller all tekst i meldingsteksten som skal formateres samtidig.

 1. Gjør ett av følgende i meldingsteksten:

  • Hvis du vil merke alt innholdet i meldingsteksten, trykker du CTRL+A.

  • Hvis du bare vil arbeide med en del av teksten, finner du teksten som forklart i Rediger tekst i en e-postmelding. Trykk deretter CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å merke teksten ord for ord.

Endre skriften

 1. Trykk alt i meldingsteksten for å flytte fokus til båndfaneraden. Du hører gjeldende valgte fane.

 2. Trykk på PIL VENSTRE til du hører: «Valgt, Formater faneelement.»

 3. For å flytte båndet, trykk Pil-ned én gang. Du hører det første alternativet på båndet, for eksempel «Av, fet-knapp».

 4. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Skrift, knapp skjult», og trykk deretter på ALT+PIL NED for å utvide menyen. Du hører «Popup, skrift», etterfulgt av gjeldende skrift.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å gå gjennom alternativene. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er på en skrift du vil bruke, trykker du enter.

Endre skriftstørrelsen

 1. Trykk alt i meldingsteksten for å flytte fokus til båndfaneraden. Du hører gjeldende valgte fane.

 2. Trykk på PIL VENSTRE til du hører: «Valgt, Formater faneelement.»

 3. For å flytte båndet, trykk Pil-ned én gang. Du hører det første alternativet på båndet, for eksempel «Av, fet-knapp».

 4. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Skrift, knapp skjult», og trykk deretter på ALT+PIL NED for å utvide menyen. Du hører «Popup, skrift», etterfulgt av gjeldende skrift.

 5. Trykk på Tab én gang. Du hører: «Skriftstørrelse.»

 6. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å gå gjennom alternativene. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 7. Når du er på en skriftstørrelse du vil bruke, trykker du enter.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Gjør ett av følgende i meldingsteksten:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil understreke tekst, trykker du CTRL+U.

Legge til overskrifter

 1. Trykk alt i meldingsteksten for å flytte fokus til båndfaneraden. Du hører gjeldende valgte fane.

 2. Trykk på PIL VENSTRE til du hører: «Valgt, Formater faneelement.»

 3. For å flytte båndet, trykk Pil-ned én gang. Du hører det første alternativet på båndet, for eksempel «Av, fet-knapp».

 4. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Stiler, knapp skjult», og trykk deretter på MELLOMROM for å utvide menyen.

 5. Trykk på PIL NED for å gå gjennom alternativene. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er på en overskriftsstil du vil bruke, trykker du enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med mapper i E-post

Hurtigtaster i Mail

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Mail

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Mail

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×