Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å gruppere lister i To Do

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk To-Do med tastaturet og en skjermleser til å organisere listene i grupper. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du oppretter og gir nytt navn til grupper, legger til lister i grupper og deler opp grupper.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette en gruppe

Organiser listene i grupper for enkelt å finne relaterte lister på ett sted. Gruppene vises i Lister-menyen.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Opprett en ny gruppe», og trykk deretter enter. Det opprettes en gruppe uten tittel. Fokuset er i gruppetittelfeltet.

 2. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og trykk deretter ENTER. Navnet legges til, og fokuset er på den nye gruppen.

Hvis du vil lære hvordan du legger til lister i grupper, kan du gå til Legg til en liste i en gruppe.

Hvis du vil lære hvordan du gir nytt navn til en gruppe, kan du gå til Gi nytt navn til en gruppe.

Legge til en liste i en gruppe

 1. Gå til listen du vil legge til i en gruppe.

 2. Når du er på listen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk på PIL NED til du hører: «Flytt liste til». Trykk på PIL HØYRE for å utvide menyen.

 4. Trykk på PIL NED til du hører navnet på gruppen du vil bruke, og trykk deretter enter for å velge den. Listen legges til i gruppen.

Gi nytt navn til en gruppe

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil gi nytt navn til.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Du hører: «Gi nytt navn til gruppe.» Trykk Enter.

 5. Fokuset flyttes til gruppetittelfeltet. Skriv inn det nye navnet på gruppen, og trykk deretter enter.

Del opp gruppelister

Når du deler opp grupperte lister, fjernes listene fra gruppen, men de slettes ikke. De ugrupperte listene flyttes til hovednivået i navigasjonstreet.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil dele opp lister for.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Del opp gruppelister», og trykk deretter enter.

  Listene fjernes fra gruppen, og den tomme gruppen slettes.

Fjerne én enkelt liste fra en gruppe

Du kan fjerne én enkelt liste fra en gruppe. Den fjernede listen flyttes til hovednivået i navigasjonstreet, og den slettes ikke. Hvis du fjerner én enkelt liste fra en gruppe, slettes ikke gruppen heller, selv ikke når listen er den eneste listen i gruppen.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører listen du vil fjerne fra en gruppe.

  Tips!: Hvis du ikke hører listen, må du kontrollere at gruppen som listen tilhører, er utvidet. Hvis du vil utvide en gruppe, navigerer du til gruppen og trykker deretter mellomromstasten.

 3. Når du er på listen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Fjern fra gruppe», og trykk deretter enter.

  Listen fjernes fra gruppen.

Slette en tom gruppe

Du kan slette grupper som ikke inneholder lister.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil slette.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Slett gruppe», og trykk deretter enter.

  Gruppen slettes.

Se også

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruke en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i planlagt liste i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i To Do

Bruk To Do for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere listene i grupper. Du lærer hvordan du oppretter og gir nytt navn til grupper, legger til lister i grupper og deler opp grupper.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Opprette en gruppe

Organiser listene i grupper for enkelt å finne relaterte lister på ett sted. Gruppene vises i Lister-menyen.

 1. Hvis du vil gå til Lister-menyen, sveiper du til venstre til du hører: «Listemeny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Opprett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dialogboksen Opprett en gruppe åpnes. Fokuset er i tekstfeltet for gruppetittelen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å slette standardnavnet, og skriv deretter inn et beskrivende navn på gruppen.

 4. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du til venstre til du hører: «Opprett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis du vil lære hvordan du legger til lister i grupper, kan du gå til Legg til en liste i en gruppe.

Hvis du vil lære hvordan du gir nytt navn til en gruppe, kan du gå til Gi nytt navn til en gruppe.

Legge til en liste i en gruppe

Du kan legge til en liste i en gruppe enten ved å dra og slippe listen til gruppen eller bruke detaljvisningen i en åpnet liste.

Dra og slippe en liste til en gruppe

 1. Gå til listen du vil legge til i en gruppe, og dobbelttrykk og hold nede skjermen. Du hører et lydsignal. Listen er valgt.

 2. Uten å løfte fingeren av skjermen drar du fingeren opp eller ned på skjermen til du hører «Flytt nedenfor», etterfulgt av navnet på gruppen du vil flytte listen til.

 3. Hvis du vil slippe listen til gruppen, løfter du fingeren av skjermen.

Legge til en liste i en gruppe ved hjelp av listedetaljvisningen

 1. Gå til listen du vil legge til i en gruppe, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge og åpne listen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Listealternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flytt liste til». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører navnet på gruppen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge og legge til den valgte listen i gruppen.

Gi nytt navn til en gruppe

 1. Gå til gruppen du vil gi nytt navn til, i Liste-menyen.

 2. Når rotoren er satt til Handlinger, sveiper du opp eller ned til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Dialogboksen Gruppealternativer åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Gi nytt navn til gruppe», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Bruk skjermtastaturet til å slette gjeldende tittel og skrive inn en ny tittel for gruppen.

 6. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du til venstre til du hører: «Gi nytt navn», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  Fokuset flyttes til gruppen med nytt navn på Liste-menyen.

Del opp gruppelister

Når du deler opp grupperte lister, fjernes listene fra gruppen, men de slettes ikke. De ugrupperte listene flyttes til hovednivået i navigasjonstreet.

 1. Gå til gruppen du vil redigere, i Liste-menyen.

 2. Når rotoren er satt til Handlinger, sveiper du opp eller ned til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Dialogboksen Gruppealternativer åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører« Del opp gruppelister», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Listene fjernes fra gruppen. Den tomme gruppen slettes.

Fjerne én enkelt liste fra en gruppe

Du kan fjerne én enkelt liste fra en gruppe. Den fjernede listen flyttes til hovednivået i navigasjonstreet, og den slettes ikke. Hvis du fjerner én enkelt liste fra en gruppe, slettes ikke gruppen heller, selv ikke når listen er den eneste listen i gruppen.

 1. Gå til listen du vil fjerne fra en gruppe, i Liste-menyen, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge og åpne listen.

  Tips!: Hvis du ikke hører listen, må du kontrollere at gruppen som listen tilhører, er utvidet. Hvis du vil utvide en gruppe, går du til gruppen og dobbelttrykker på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Listealternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Fjern fra gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Listen fjernes fra gruppen. Fokuset flyttes til oppgavevisningen i den åpnede listen.

Slette en tom gruppe

Du kan slette grupper som ikke inneholder lister.

 1. Gå til gruppen du vil slette, i Liste-menyen.

 2. Når rotoren er satt til Handlinger, sveiper du opp eller ned til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Slett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Gruppen slettes. Fokuset går tilbake til Liste-menyen.

Se også

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruke en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i planlagt liste i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i To Do

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å organisere listene i grupper. Du lærer hvordan du oppretter og gir nytt navn til grupper, legger til lister i grupper og deler opp grupper.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Opprette en gruppe

Organiser listene i grupper for enkelt å finne relaterte lister på ett sted. Gruppene vises i Lister-menyen.

 1. Hvis du vil gå til Lister-menyen, sveiper du til venstre til du hører: «Listemeny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Opprett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dialogboksen Opprett en gruppe åpnes. Fokuset er i tekstfeltet for gruppetittelen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn et beskrivende navn for gruppen.

 4. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du til høyre til du hører: «Opprett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Dialogboksen Legg til lister i gruppen åpnes. Hvis du vil legge til en liste, sveiper du til høyre til du hører listen du vil legge til, og dobbelttrykker deretter på skjermen. Gjenta dette trinnet for hver liste du vil legge til.

 6. Hvis du vil bekrefte valgene, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til lister i gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis du vil lære hvordan du gir nytt navn til en gruppe, kan du gå til Gi nytt navn til en gruppe.

Legge til en liste i en gruppe

Du kan legge til lister i grupper selv etter at gruppen er opprettet. Du kan enten dra og slippe lister i en gruppe eller bruke gruppens hurtigmeny.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Liste-menyen til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen du vil legge til en liste i.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Legg til, fjern lister.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Dialogboksen Velg lister som skal legges til eller fjernes, åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører listen du vil legge til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette trinnet for hver liste du vil legge til i gruppen.

 5. Hvis du vil bekrefte valgene, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre endringer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en gruppe

 1. Sveip til venstre eller høyre i Liste-menyen til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen du vil gi nytt navn til.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Gi nytt navn til gruppe», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn det nye navnet på gruppen.

 5. Når du er ferdig med å skrive, sveiper du til høyre til du hører: «Gi nytt navn». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Fokuset flyttes tilbake til Liste-menyen.

Del opp gruppelister

Når du deler opp grupperte lister, fjernes listene fra gruppen, men de slettes ikke. De ugrupperte listene flyttes til hovednivået i navigasjonstreet.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Liste-menyen til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen du vil dele opp gruppegruppen for.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører« Del opp gruppelister», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Listene fjernes fra gruppen. Den tomme gruppen slettes.

Fjerne én enkelt liste fra en gruppe

Du kan fjerne én enkelt liste fra en gruppe. Den fjernede listen flyttes til hovednivået i navigasjonstreet, og den slettes ikke. Hvis du fjerner én enkelt liste fra en gruppe, slettes ikke gruppen heller, selv ikke når listen er den eneste listen i gruppen.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Liste-menyen til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen du vil fjerne en liste fra.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Legg til, fjern lister.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Dialogboksen Velg lister som skal legges til eller fjernes, åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører listen du vil fjerne, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette trinnet for hver liste du vil fjerne fra gruppen.

 5. Hvis du vil bekrefte valgene, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre endringer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en tom gruppe

Du kan slette grupper som ikke inneholder lister.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Liste-menyen til du hører «Flere alternativer for gruppe», etterfulgt av navnet på gruppen du vil slette.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Slett gruppe». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Gruppen slettes. Fokuset flyttes til Liste-menyen.

Se også

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruke en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i planlagt liste i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i To Do

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjermleser til å organisere listene i grupper. Vi har testet det med Skjermleser iMicrosoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du oppretter og gir nytt navn til grupper, legger til lister i grupper og deler opp grupper.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker To Do på nettet med Skjermleser, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser.

I dette emnet

Opprette en gruppe

Organiser listene i grupper for enkelt å finne relaterte lister på ett sted. Gruppene vises i Lister-menyen.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Opprett gruppe», og trykk deretter enter. Det opprettes en gruppe uten tittel. Fokuset er i gruppetittelfeltet.

 2. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og trykk deretter ENTER. Navnet legges til, og fokuset er på den nye gruppen.

Hvis du vil lære hvordan du legger til lister i grupper, kan du gå til Legg til en liste i en gruppe.

Hvis du vil lære hvordan du gir nytt navn til en gruppe, kan du gå til Gi nytt navn til en gruppe.

Legge til en liste i en gruppe

 1. Gå til listen du vil legge til i en gruppe.

 2. Når du er på listen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk på PIL NED i hurtigmenyen til du hører «Flytt liste til», og trykk deretter enter for å utvide menyen.

 4. Trykk på PIL NED til du hører navnet på gruppen du vil bruke, og trykk deretter enter for å velge den. Listen legges til i gruppen.

Gi nytt navn til en gruppe

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil gi nytt navn til.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes. Du hører: «Gi nytt navn til gruppe.»

 4. Trykk Enter. Fokuset flyttes til slutten av gruppetittelfeltet.

 5. Trykk CTRL+A, og slett deretter for å fjerne det gamle navnet. Skriv inn det nye navnet på gruppen, og trykk deretter enter.

Del opp gruppelister

Når du deler opp grupperte lister, fjernes listene fra gruppen, men de slettes ikke. De ugrupperte listene flyttes til hovednivået i navigasjonstreet.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil dele opp lister for.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED i hurtigmenyen til du hører «Del opp gruppelister», og trykk deretter enter.

  Listene fjernes fra gruppen, og den tomme gruppen slettes.

Fjerne én enkelt liste fra en gruppe

Du kan fjerne én enkelt liste fra en gruppe. Den fjernede listen flyttes til hovednivået i navigasjonstreet, og den slettes ikke. Hvis du fjerner én enkelt liste fra en gruppe, slettes ikke gruppen heller, selv ikke når listen er den eneste listen i gruppen.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører listen du vil fjerne fra en gruppe.

  Tips!: Hvis du ikke hører listen, må du kontrollere at gruppen som listen tilhører, er utvidet. Hvis du vil utvide en gruppe, navigerer du til gruppen og trykker deretter mellomromstasten.

 3. Når du er på listen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED i hurtigmenyen til du hører «Fjern fra gruppe», og trykk deretter på MELLOMROM.

  Listen fjernes fra gruppen.

Slette en tom gruppe

Du kan slette grupper som ikke inneholder lister.

 1. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lister», etterfulgt av navnet på den valgte listen eller gruppen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører gruppen du vil slette.

 3. Når du er i gruppen, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL NED i hurtigmenyen til du hører «Slett gruppe», og trykk deretter på MELLOMROM.

  Gruppen slettes.

Se også

Bruke en skjermleser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i To Do

Bruke en skjermleser til å vise alle oppgaver med en forfallsdato i planlagt liste i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To Do

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i To Do

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×