Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan kopiere og lime inn bestemt celleinnhold eller -attributter (for eksempel formler, formater, kommentarer og validering). Hvis du bruker ikonene Kopier Kopier-ikonet og Lim inn Knappen Alternativer for innliming (eller KOMMANDO + C og KOMMANDO + V), kopieres som standard alle attributtene. Hvis du vil velge et bestemt alternativ for innliming, kan du enten bruke menyalternativet Lim inn eller velge Lim inn utvalg og deretter velge et alternativ i boksen Lim inn utvalg. Andre attributter enn de du merker, utelates når du limer inn.

Lim inn, som viser alternativer og Lim inn utvalg

Lim inn-menyalternativene

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. På fanen Hjem klikker du Kopier  Kopier-ikonet.

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk pilen ved siden av Lim inn på Hjem-fanen, og gjør deretter ett av følgende. Alternativene i menyen Lim inn varierer avhengig av hvilken type data det er i de merkede cellene:

  Klikk Kopier på Hjem-fanen

Merk

Hvis du vil lime inn

Lim inn

Alt celleinnhold og formatering, inkludert koblet data.

Formler

Bare formler.

Formler og tallformatering

Bare formler og alternativer tallformatering.

Behold kildeformatering

Alt celleinnhold og formatering.

Ingen rammer

Alt celleinnhold og formatering, unntatt kantlinjer.

Behold kildekolonnens bredde

Bare kolonnebredder.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Lim inn verdier

Bare lime inn verdiene som vises i cellene.

Verdier og tallformatering

Bare verdier og tallformatering.

Verdier og kildeformatering

Bare verdiene, tallfargen og skriftstørrelseformateringen.

Formatering

All celleformatering, inkludert tall og kildeformatering.

Lim inn kobling

Koble de innlimte dataene til de opprinnelige dataene. Når du limer inn en kobling til dataene du kopierte, Excel en absolutt referanse til den kopierte cellen eller celleområdet på den nye plasseringen.

Lim inn som bilde

En kopi av bildet.

Koblet bilde

Et kopiert bilde med en kobling til de opprinnelige cellene (hvis du gjør endringer i de opprinnelige cellene, gjenspeiles disse endringene i det limte bildet).

Kolonnebredde

Lime inn bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

Slå sammen betinget formatering

Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

Alternativene Lim inn utvalg

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. På fanen Hjem klikker du Kopier  Kopier-ikonet.

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk pilen ved siden av Lim inn på Hjem-fanen, og velg deretter Lim inn utvalg.

  Klikk Kopier på Hjem-fanen

 5. Velg alternativene du vil bruke.

  Dialogboksen Lim inn utvalg

Alternativer for innliming

Merk

Hvis du vil lime inn

Alt

Alt celleinnhold og formatering, inkludert koblet data.

Formler

Bare formler.

Verdier

Bare verdiene som vises i cellene.

Formater

Celleinnhold og formatering.

Merknader

Bare merknader som er knyttet til cellen.

Validering

Bare datavalideringsregler.

Alt med kildens tema

Lime inn alt celleinnhold og formatering med temaet som ble brukt på kildedataene.

Alt unntatt rammer

Celleinnhold og formatering bortsett fra cellekantlinjer.

Kolonnebredde

Bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

Formler og tallformater

Bare formler og tallformatering.

Verdier og tallformater

Bare lim inn verdier og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

Alle, flettede, betingede formater

Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

Operasjonsalternativer

Operasjonsalternativene kombinerer verdier mellom kopierings- og innlimingsområdene matematisk.

Klikk

Hvis du vil

Ingen

Lime inn innholdet i kopieringsområdet uten noen matematisk handling.

Legg til

Legge verdiene i kopieringsområdet til verdiene i innlimingsområdet.

Trekk fra

Trekke verdiene i kopieringsområdet fra verdiene i innlimingsområdet.

Multipliser

Multiplisere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

Divider

Dividere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

Andre alternativer

Klikk

Hvis du vil

Hopp over tomme

Unngå å erstatte verdier i innlimingsområdet når det finnes tomme celler i kopieringsområdet.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Lim inn kobling

Hvis dataene er et bilde, koblinger til kildebildet. Hvis kildebildet er endret, vil denne også endres.

Tips!: Noen alternativer er tilgjengelige både på Lim inn-menyen og i dialogboksen Lim inn utvalg. Alternativenes navn kan variere litt men resultatene er de samme.

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier Kopier-knappenstandardverktøylinjen.

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk Lim inn under RedigerHjem-fanen,ogklikk deretter Lim inn utvalg .

  Hjem-fanen, Rediger-gruppen

 5. Gjør ett av følgende under Liminn i dialogboksen Lim inn utvalg:

  Klikk

  Hvis du vil

  Alle

  Lim inn alt celleinnhold og -formatering, inkludert koblede data.

  Formler

  Lime inn bare formlene som de er skrevet i formellinjen.

  Verdier

  Lim bare inn verdiene som vist i cellene.

  Formater

  Lim inn bare celleformatering.

  Merknader

  Lime inn bare merknader som er knyttet til cellen.

  Validering

  Lim inn datavalideringsregler for de kopierte cellene i innlimingsområdet.

  Alt med kildens tema

  Lim inn alt celleinnhold og formatering ved hjelp av temaet som ble brukt på kildedataene.

  Alt unntatt rammer

  Lim inn alt celleinnhold og formatering bortsett fra cellekantlinjer.

  Kolonnebredde

  Lime inn bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

  Formler og tallformater

  Lim inn bare formler og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

  Verdier og tallformater

  Lim inn bare verdier og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

  Slå sammen betinget formatering

  Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

  Hvis du vil kombinere verdier mellom kopierings- og innlimingsområdene matematisk, klikker du den matematiske operasjonen du vil bruke på dataene du kopierte, underOperasjon i dialogboksen Lim inn utvalg.

  Klikk

  Hvis du vil

  Ingen

  Lime inn innholdet i kopieringsområdet uten noen matematisk handling.

  Legg til

  Legge verdiene i kopieringsområdet til verdiene i innlimingsområdet.

  Trekk fra

  Trekke verdiene i kopieringsområdet fra verdiene i innlimingsområdet.

  Multipliser

  Multiplisere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

  Divider

  Dividere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

  Flere alternativer bestemmer hvordan tomme celler håndteres når de limes inn, om kopierte data limes inn som rader eller kolonner, og koble de innlimte dataene til de kopierte dataene.

  Klikk

  Hvis du vil

  Hopp over tomme celler

  Unngå å erstatte verdier i innlimingsområdet når det oppstår tomme celler i kopieringsområdet.

  Transponer

  Endre kolonner med kopierte data til rader, eller omvendt.

  Lim inn kobling

  Koble de innlimte dataene til de opprinnelige dataene. Når du limer inn en kobling til dataene du kopierte, Excel en absolutt referanse til den kopierte cellen eller celleområdet på den nye plasseringen.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger Alle eller Alle unntatt kantlinjer under Lim inn i dialogboksen Lim inn utvalg

Tips!: I Excel for Mac versjon 16.33 eller nyere kan handlingene Lim inn formatering, Lim inn formler og Lim inn verdier legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang (QAT) eller tilordnes egendefinerte tastekombinasjoner. For hurtigtastene må du tilordne en tastekombinasjon som ikke allerede brukes til å åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

Se også

Move or copy a sheet

Move or copy cells, rows, or columns

Tilpasse båndet og verktøylinjer i Office for Mac

Opprette en egendefinert hurtigtast for Office for Mac

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×