DATO (funksjon)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke DATO-funksjonen i Excel når du skal ta tre separate verdier og kombiner dem for å lage en dato.

DATO-funksjonen returnerer det sekvensielle serienummeret som representerer en bestemt dato.

Syntaks: DATO(år,måned,dag)

Syntaksen for DATO-funksjonen har følgende argumenter:

 • År    Obligatorisk. Verdien til argumentet år kan inneholde mellom ett og fire sifre. Excel tolker argumentet år i henhold til datosystemet datamaskinen bruker. Microsoft Excel for Windows bruker som standard datosystemet 1900, hvilket betyr at første dato er 1. januar 1900.

  Tips!: Bruk fire sifre for argumentet år for å hindre uønskede resultater. 07 kan for eksempel bety 1907 eller 2007. Firesifrede år hindrer misforståelser.

  • Hvis år er fra mellom 0 (null) til og med 1899, legges denne verdien til 1900 for å beregne årstallet. DATE(108,1,2) returnerer for eksempel 2. januar 2008 (1900+108).

  • Hvis år er fra mellom 1900 til og med 9999, brukes denne verdien som årstallet. DATE(2008,1,2) returnerer for eksempel 2. januar 2008.

  • Hvis år er lavere enn 0 eller 10000 eller høyere, returneres feilverdien #NUM!.

 • Måned    Obligatorisk. Et positivt eller negativt heltall som representerer måneden i året fra 1 til 12 (januar til desember).

  • Hvis måned er større enn 12, legger måned til dette antall måneder i den første måneden i året som er angitt. DATE(2008,14,2) returnerer for eksempel serienummeret som representerer 2. februar 2009.

  • Hvis måned er mindre enn 1, trekker måned fra dette antallet måneder, pluss 1, fra den første måneden i året som er angitt. DATE(2008,-3,2) returnerer for eksempel serienummeret som representerer 2. september 2007.

 • Dag    Obligatorisk. Et positivt eller negativt heltall som representerer dagen i måneden fra 1 til 31.

  • Hvis dag er større enn antall dager i måneden som er angitt, legger dag til dette antallet dager i den første dagen i måneden. For DATE(2008,1,35) returnerer for eksempel serienummeret som representerer 4. februar 2008.

  • Hvis dag er mindre enn 1, trekker dag fra dette antallet dager, pluss én, fra den første dagen i måneden. DATE(2008,1,-15) returnerer for eksempel serienummeret som representerer 16. desember 2007.

Obs!: I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. 1. januar 1900 lagres som serienummer 1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 447 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard. Du vil måtte endre nummerformat (Formater celler) for å kunne vise riktig dato.

Eksempel 1 for dato-funksjonen

Syntaks: DATO(år,måned,dag)

For eksempel: =DATO(C2,A2,B2) kombinerer året fra celle C2, måneden fra celle A2 og dagen fra celle B2 og legger dem til i én celle som en dato. Eksempelet nedenfor viser det endelige resultatet i celle D2.

Eksempel 2 for dato-funksjonen

Må du sette inn datoer uten en formel? ingen fare. Du kan sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle, eller du kan sette inn en dato som oppdateres. Du kan også fylle ut data automatisk i regnearkceller.

 1. Høyreklikk den eller de cellene du vil endre. På en Mac, Ctrl+Klikk cellene.

 2. Hjem-fanen klikker du Format > Formater celler eller trykk CTRL+1 (KOMMANDO+1 på en Mac).

 3. 3. Velg den nasjonale innstillingen (plasseringen) og datoformatet du vil ha.

 4. Hvis du vil ha mer informasjon om formatering av datoer, se Formatere en dato slik du vil.

  Formatere en celle som en dato

Du kan bruke DATO-funksjonen til å opprette en dato som er basert på en annen celle dato. Du kan for eksempel bruke ÅR, MÅNED og DAG-funksjoner til å opprette en jubileumsdato som er basert på en annen celle. La oss si at en av de ansatte har sin første dag på jobben 1/10/2016. DATO-funksjonen kan brukes til å finne ut hans femårsjubileum:

Beregne en dato som er basert på en annen dato

 1. DATO-funksjonen oppretter en dato.

  =DATO(ÅR(C2)+5,MÅNED(C2),DAG(C2))

 2. ÅR-funksjonen ser på celle C2 og trekker ut «2012».

 3. Deretter legger «+5» til 5 år, og etablerer «2017» som jubileumsåret i celle D2.

 4. MÅNED-funksjonen trekker ut «3» fra C2. Dette etablerer «3» som måneden i celle D2.

 5. DAG-funksjonen trekker ut «14» fra C2. Dette etablerer «14» som dagen i celle D2.

Hvis du åpner en fil som kommer fra et annet program, prøver Excel å gjenkjenne datoer i dataene. Men noen ganger er datoer ikke gjenkjennelige. Dette kan være fordi tallene ikke ligner på en vanlig dato, eller fordi dataene er formatert som tekst. Hvis dette er tilfelle, kan du bruke DATO-funksjonen til å konvertere informasjonen til datoer. I illustrasjonen nedenfor inneholder for eksempel celle C2 en dato i formatet: ÅÅÅÅMMDD. Den er også formatert som tekst. For å konvertere den til en dato, ble DATO-funksjonen brukt sammen med VENSTRE-, MIDTEN- og HØYRE-funksjoner.

Konvertere tekststrenger og tall til datoer

 1. DATO-funksjonen oppretter en dato.

  =DATO(VENSTRE(C2,4),MIDTEN(C2,5,2),HØYRE(C2,2))

 2. VENSTRE-funksjonen søker i celle C2 og tar 4 første tegnene fra venstre. Dette etablerer «2014» som året i den konverterte datoen i celle D2.

 3. DELTEKST-funksjonen søker i celle C2. Den begynner med det 5. tegnet, og tar deretter med 2 tegn til høyre. Dette etablerer «03» som måneden i den konverterte datoen i celle D2. Fordi formateringen av D2 satt til Dato, inkluderes ikke «0» i det endelige resultatet.

 4. HØYRE-funksjonen søker i celle C2 og tar de første 2 tegnene fra ytterste høyre mot venstre. Dette etablerer «14» som dagen i datoen i D2.

Hvis du vil øke eller redusere en dato med et bestemt antall dager, kan du ganske enkelt legge til eller trekk fra antall dager i verdi eller cellereferansen som inneholder datoen.

I eksemplet nedenfor inneholder celle A5 datoen vi vil øke og redusere med 7 dager (verdien i celle C5).

Øke eller redusere en dato med et bestemt antall dager

Se også

Legge til eller trekke fra datoer

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

Fylle ut data automatisk i regnearkceller

ÅR (funksjon)

MÅNED (funksjon)

DAG (funksjon)

IDAG (funksjon)

DATOVERDI (funksjon)

Dato- og tidsfunksjoner (referanse)

Alle Excel-funksjoner (etter kategori)

Alle Excel-funksjoner (alfabetisk)

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×