Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Word. For brukere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan hurtigtaster være enklere enn å bruke berøringsskjermen, og er et viktig alternativ til å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster og funksjonstaster i Word for Windows.

Obs!: 

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i MicrosoftWord.

Hvis du vil

Trykk

Åpne et dokument.

CTRL+O

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Lagre dokumentet.

CTRL+S

Lukke dokumentet.

Ctrl+W

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Merk alt dokumentinnhold.

CTRL+A

Bruke fet formatering på tekst.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering på tekst.

CTRL+I

Bruke understrekformatering på tekst.

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Midtstille teksten.

Ctrl+E

Justere teksten til venstre.

CTRL + L

Justere teksten til høyre.

CTRL + R

Avbryt en kommando.

ESC

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Juster zoom-forstørrelsen.

ALT+W, Q, og bruk deretter TAB-tasten i dialogboksenZoom for å gå til ønsket verdi.

Dele dokumentvinduet.

CTRL+ALT+S

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Lukke en oppgaverute

Slik lukker du en oppgaverute ved hjelp av tastaturet:

 1. Trykk på F6 til oppgaveruten er valgt.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Hurtigtaster på båndet

Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. Skrift-gruppen inneholder for eksempel alternativet SkriftfargeHjem-fanen. Trykk på ALT-tasten for å vise snarveiene på båndet, kalt Tastetips, som bokstaver i små bilder ved siden av fanene og alternativene, som vist på bildet nedenfor.

Viktige tips om båndet i Word 365

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi hurtigtasttips for disse fanene.

Du kan kombinere Tastetips-bokstavene med ALT-tasten for å lage snarveier kalt Tilgangsnøkler for båndalternativene. Trykk for eksempel på ALT+H for å åpne Hjem-fanen, og ALT+Q for å gå til Fortell meg det- eller Søk-feltet. Trykk på ALT på nytt for å se tastetips for alternativene i den valgte fanen.

Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

I Office 2013 og Office 2010 fungerer de fleste av de gamle ALT-menysnarveiene fortsatt. Du må imidlertid kjenne til hele snarveien. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (REDIGER), V (VIS), I (SETT INN) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft 365. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, kan du bare trykke inn kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Bruk tilgangstastene for båndfaner

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster. Flere faner kan vises, avhengig av hva du har markert i dokumentet.

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det eller Søk-feltet på båndet for å søke etter hjelp eller finne Hjelp-innhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-siden for å bruke Backstage-visning.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen for å bruke vanlige formateringskommandoer, avsnittsstiler og Søk-verktøyet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen for å sette inn tabeller, bilder og figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT+N

Åpne fanen Utforming for å bruke temaer, farger og effekter, for eksempel sidekantlinjer.

ALT+G

Åpne Utforming-fanen for å arbeide med sidemarger, sideretning, innrykk og avstand.

ALT+P

Åpne Referanser-fanen for å legge til en innholdsfortegnelse, fotnoter eller en tabell med sitater.

ALT+S

Åpne fanen Utsendelser for å behandle oppgaver for utskriftsfletting og arbeide med konvolutter og etiketter.

ALT+M

Åpne Se gjennom-fanen for å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk og for å spore og se gjennom endringer i dokumentet.

ALT+R

Åpne Vis-fanen for å velge en dokumentvisning eller -modus, for eksempel lesemodus eller disposisjonsvisning. Du kan også angi zoom-forstørrelse og administrere flere dokumentvinduer.

ALT+W

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk på

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte mellom kommandogrupperinger på båndet.

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte mellom elementene på båndet.

Piltastene

Vise verktøytipset for båndelementet som er i fokus.

CTRL+SKIFT+F10

Aktiver den valgte knappen.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for den valgte kommandoen.

Pil ned

Åpne menyen for den valgte knappen.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Eller, på et Windows tastatur, Windows-menytasten (mellom Alt- og Ctrl-tastene til høyre)

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

END

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

Hjem

Flytt markøren til toppen av skjermen.

CTRL+ALT+PAGE UP

Flytt markøren til bunnen av skjermen.

CTRL+ALT+PAGE DOWN

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen opp med én skjerm.

PGUP

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen ned med én skjerm.

PGDN

Flytt markøren til toppen av neste side.

CTRL+PGDN

Flytt markøren til toppen av forrige side.

CTRL+PGUP

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

CTRL + END

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+HOME

Flytt markøren til plasseringen for forrige revisjon.

SKIFT+F5

Flytt markøren til plasseringen for den siste revisjonen som ble gjort før dokumentet sist ble lukket.

SKIFT+F5 umiddelbart etter åpning av dokumentet.

Bla gjennom fristilte figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for fristilte figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Vis oppgaveruten Navigasjon for å søke i dokumentinnholdet.

Ctrl+F

Vis dialogboksen Gå til for å navigere til en bestemt side, et bokmerke, fotnote, tabell, kommentar, grafikk eller en annen plassering.

Ctrl+G

Bla gjennom plasseringene for de fire tidligere endringene som ble gjort i dokumentet.

CTRL+ALT+Z

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet ved hjelp av bla gjennom-alternativene i Word 2007 og 2010

I Word 2007 og 2010 kan du bla gjennom dokumentet etter ulike typer objekter, for eksempel felt, fotnoter, overskrifter og grafikk.

Hvis du vil

Trykk

Åpne listen over alternativer for bla gjennom for å definere objekttypen du vil bla gjennom etter.

CTRL+ALT+HOME

Flytte til forrige objekt av den definerte typen.

CTRL+PGUP

Flytte til neste objekt av den definerte typen.

CTRL+PGDN

Til toppen av siden

Forhåndsvis og skriv ut dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skriv ut dokumentet.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

Ctrl+Alt+I

Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltastene

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PGUP eller PGDN

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke ordet til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke ordet til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende linje.

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende linje.

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Merke fra gjeldende posisjon til toppen av skjermen.

SKIFT+PGUP

Merke fra gjeldende posisjon til bunnen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+SKIFT+HOME

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

CTRL+SKIFT+END

Merke fra gjeldende posisjon til bunnen av vinduet.

CTRL+ALT+SKIFT+PGDN

Merk alt dokumentinnhold.

CTRL+A

Til toppen av siden

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Begynn å utvide det merkede området.

F8

I utvidet merkemodus utvides det gjeldende utvalget til det aktuelle stedet hvis du klikker et sted i dokumentet.

Merk det nærmeste tegnet til venstre eller høyre.

F8- eller PIL VENSTRE- eller PIL HØYRE-tasten

Utvide utvalget.

F8 gjentatte ganger for å utvide det merkede området til hele ordet, setningen, avsnittet, inndelingen og dokumentet.

Reduser det merkede området.

SKIFT+F8

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter piltastene

Stopp utvidelse av det merkede området.

ESC

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Slette ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Åpne oppgaveruten Utklippstavle, og aktiver Office-utklippstavlen, som lar deg kopiere og lime inn innhold mellom Microsoft 365 apper.

ALT+H, F, O

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Flytt det merkede innholdet til en bestemt plassering.

F2, flytt markøren til målet, og trykk deretter ENTER.

Kopier det merkede innholdet til en bestemt plassering.

SKIFT+F2, flytt markøren til målet, og trykk deretter ENTER.

Definer en Autotekst-blokk med det valgte innholdet.

ALT+F3

Sett inn en Autotekst-blokk.

De første tegnene i Autotekst-blokken, og trykk deretter ENTER når skjermtipset vises.

Klipp ut det merkede innholdet til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lim inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiere merket formatering.

Ctrl+Shift+C

Lim inn merket formatering.

Ctrl+Shift+V

Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Vis dialogboksen Erstatt for å finne og erstatte tekst, spesifikk formatering eller spesielle elementer.

CTRL+H

Vis dialogboksen Objekt for å sette inn et filobjekt i dokumentet.

Alt+N, J, J

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde.

Alt+N, M

Sette inn WordArt-grafikkbilde.

Alt+N, W

Til toppen av siden

Juster og formater avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille avsnittet.

Ctrl+E

Blokkjustere avsnittet.

CTRL+J

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Rykk inn avsnittet.

CTRL + M

Fjerne et avsnittsinnrykk.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Fjerne et hengende innrykk.

Ctrl+Shift+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Bruk enkel avstand på avsnittet.

Ctrl+1

Bruk dobbel avstand på avsnittet.

Ctrl+2

Bruk 1,5-linjers avstand på avsnittet.

Ctrl+5

Legg til eller fjern mellomrom foran avsnittet.

CTRL+0 (null)

Aktiver Autoformat.

CTRL+ALT+K

Bruk stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruk stilen Overskrift 1.

CTRL+ALT+1

Bruk stilen Overskrift 2.

CTRL+ALT+2

Bruk stilen Overskrift 3.

CTRL+ALT+3

Vis oppgaveruten Bruk stiler.

Ctrl+Shift+S

Vis oppgaveruten Stiler.

CTRL+ALT+SKIFT+S

Til toppen av siden

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk på

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+D eller CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Bytt mellom store bokstaver, små bokstaver og store forbokstaver.

SKIFT+F3

Endre teksten til store bokstaver.

Ctrl+Shift+A

Skjul den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+H

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Legge til en punktliste.

Ctrl+Shift+L

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Bruk understrekingsformatering på ordene, men ikke mellomrommene.

CTRL+SKIFT+W

Bruk dobbel understrekingsformatering.

Ctrl+Shift+D

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Bruk formatering med små bokstaver.

CTRL+SKIFT+K

Bruk senket tekstformatering.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruk hevet tekstformatering.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endrer den merkede teksten til symbolskriften.

CTRL+SKIFT+Q

Til toppen av siden

Behandle tekstformatering

Hvis du vil

Trykk

Vis alle tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+8 (ikke bruk det numeriske tastaturet)

Vis oppgaveruten Vis formatering.

SKIFT+F1

Til toppen av siden

Sette inn spesialtegn

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Sette inn et sideskift.

Ctrl+Enter

Sette inn et spalteskift.

CTRL+SKIFT+ENTER

Sett inn en lang tankestrek (—).

CTRL+ALT+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sett inn en tankestrek (–).

Ctrl+Minustegn (på det numeriske tastaturet)

Sett inn en valgfri myk bindestrek.

CTRL+BINDESTREK (-)

Sett inn en hard bindestrek.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Sett inn et hardt mellomrom.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sett inn et symbol for opphavsrett (©).

Ctrl+Alt+C

Sett inn et registrert varemerkesymbol (®).

CTRL+ALT+R

Sett inn et varemerkesymbol (™).

CTRL+ALT+T

Sett inn en ellipse (…)

CTRL+ALT+PUNKTUM (.)

Sett inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet (Euro-symbol), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tips!: Hvis du vil finne Unicode-tegnkoden for et merket tegn, trykker du ALT+X.

Tegnkoden, og trykk deretter ALT+X

Sett inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Til toppen av siden

Arbeide med nettinnhold

Hvis du vil

Trykk

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå tilbake én side.

ALT + pil venstre

Gå frem én side.

ALT + pil høyre

Oppdater siden.

F9

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle i raden, og merk innholdet.

TABULATOR-tasten

Flytte til forrige celle i raden, og merk innholdet.

SKIFT+TAB

Flytte til første celle i raden.

ALT+HOME

Flytte til siste celle i raden.

ALT+END

Flytte til første celle i kolonnen.

ALT+PGUP

Flytte til siste celle i kolonnen.

ALT+PGDN

Flytte til forrige rad.

Pil opp

Flytt til neste rad.

Pil ned

Flytt én rad opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt én rad ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Merk tabellinnhold

Hvis du vil

Trykk

Merk innholdet i neste celle.

TABULATOR-tasten

Merk innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Skift+piltaster

Merke en kolonne.

Merk cellen øverst eller nederst i kolonnen, og trykk deretter på SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merk en rad.

Merk den første eller siste cellen i raden, og trykk deretter SKIFT+ALT+END eller Home.

Merk hele tabellen.

ALT+5 på det numeriske tastaturet, med Num Lock slått av

Til toppen av siden

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt avsnitt i en celle.

ENTER

Sett inn et tabulatortegn i en celle.

CTRL+TAB

Til toppen av siden

Se gjennom et dokument

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

CTRL+ALT+M

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukk Korrekturvinduet.

ALT+SKIFT+C

Til toppen av siden

Arbeide med referanser, sitater og indeksering

Bruk følgende snarveier til å legge til referanser i dokumentet, for eksempel en innholdsfortegnelse, fotnoter og sitater.

Hvis du vil

Trykk

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Velg sitatalternativer.

Alt+Shift+F12, Mellomrom

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

Ctrl+Alt+F

Sette inn en sluttnote.

CTRL+ALT+D

Gå til neste fotnote.

ALT+SKIFT+HØYRE vinkelparentes (>)

Gå til forrige fotnote.

ALT+SKIFT+VENSTRE vinkelparentes (<)

Til toppen av siden

Arbeide med utskriftsfletting og felt

Hvis du vil bruke følgende hurtigtaster, må du velge båndfanen Utsendelser. Trykk alt+M for å velge Utsendelser-fanen.

Utføre en utskriftsfletting

Hvis du vil

Trykk

Forhåndsvise utskriftsflettingen.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Til toppen av siden

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

CTRL+ALT+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere den koblede informasjon i et kildedokument fra Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Til toppen av siden

Arbeide med tekst på andre språk

Angi korrekturspråket

Hvert dokument har et standardspråk. Det er vanligvis samme standardspråk som datamaskinens operativsystem. Hvis dokumentet imidlertid også inneholder ord eller uttrykk på et annet språk, er det lurt å angi korrekturspråket for disse ordene. Dette gjør det ikke bare mulig å kontrollere stavemåte og grammatikk for disse uttrykkene, det gjør det også mulig for hjelpeteknologier som skjermlesere å håndtere dem på riktig måte.

Hvis du vil

Trykk på

Vis dialogboksen Språk for å angi korrekturspråket.

ALT+R, U, L

Angi standardspråk.

ALT+R, L

Til toppen av siden

Sett inn internasjonale tegn

Hvis du vil skrive inn et tegn med små bokstaver ved hjelp av en tastekombinasjon som inneholder SKIFT-tasten, holder du nede CTRL+SKIFT+symbolet samtidig og slipper dem før du skriver inn bokstaven.

Obs!: Hvis du skriver mye på et annet språk, foretrekker du kanskje å bytte til et annet tastatur i stedet.

Oppgave

Trykker du

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+Grav aksent ('), bokstaven

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+ENKELT anførselstegn ('), bokstaven

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

Ctrl+Skift+Cirkumflekstegn (^), bokstaven

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SKIFT+TILDE (~), bokstaven

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SKIFT+KOLON (:) bokstaven

å, Å

CTRL+SKIFT+AT-tegn (@), a eller A

æ, Æ

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&), a eller A

œ, Œ

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&), o eller O

ç, Ç

CTRL+KOMMA (,), c eller C

ð, Ð

Ctrl+enkelt anførselstegn ('), d eller D

ø, Ø

CTRL+SKRÅSTREK (/), o eller O

¿

CTRL+ALT+SKIFT+SPØRSMÅLSTEGN (?)

¡

CTRL+ALT+SKIFT+utropstegn (!)

ß

CTRL+SKIFT+ampersand (&), s

Til toppen av siden

Bruk Input Method Editors for østasiatiske språk

Hvis du vil

Trykk

Bytt til japansk Input Method Editor (IME) for et 101-tasters tastatur, hvis tilgjengelig.

ALT+Tilde (~)

Bytt til koreansk Input Method Editor (IME) for et 101-tasters tastatur, hvis tilgjengelig.

Høyre ALT

Bytt til kinesisk Input Method Editor (IME) for et 101-tasters tastatur, hvis tilgjengelig.

CTRL+MELLOMROM

Til toppen av siden

Arbeide med dokumentvisninger

Word tilbyr flere forskjellige visninger av et dokument. Hver visning gjør det enklere å utføre bestemte oppgaver. For eksempel Lesemodus lar deg du vise dokumentet som en vannrett sekvens med sider, som du raskt kan bla gjennom ved hjelp av PIL VENSTRE og PIL HØYRE.

Bytt dokumentvisning

Hvis du vil

Trykk

Bytt til Lesemodusvisning.

I Word2007 og 2010 kalles dette visning for Fullskjermlesing.

ALT+W, F

Bytt til utskriftsoppsettvisning.

CTRL+ALT+P

Bytt til disposisjonsvisning.

Ctrl+Alt+O

Bytt til kladdevisning.

CTRL+ALT+N

Til toppen av siden

Disponere et dokument

Disse snarveiene gjelder bare når dokumentet er i disposisjonsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senk avsnittet til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp merkede avsnitt.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte ned merkede avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Utvid teksten under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul teksten under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Skjule eller vise tegnformateringen.

Skråstrek (/) (på det numeriske tastaturet)

Bytt mellom å vise den første linjen i brødteksten og vise all brødtekst.

ALT+SKIFT+L

Vis alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået.

Alt+Skift+Overskriftsnivånummer

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Til toppen av siden

Gå gjennom dokumentet i Lesemodus

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av dokumentet.

Hjem

Flytte til slutten av dokumentet.

END

Gå til en bestemt side.

Skriv inn sidetallet, og trykk deretter ENTER

Avslutte lesemodus.

ESC

Til toppen av siden

Bruke snarveier med funksjonstasten

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: viser Hjelp for Word oppgaveruten.

 • SKIFT+F1: viser eller skjuler kontekstavhengig hjelp eller oppgaveruten Vis formatering.

 • CTRL+F1: viser eller skjuler båndet.

 • ALT+F1: går til neste felt.

 • ALT+SKIFT+F1: går til forrige felt.

F2

 • F2 alene: flytter merket tekst eller grafikk. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil flytte teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å flytte, eller trykk ESC for å avbryte.

 • SKIFT+F2: kopierer merket tekst eller grafikk. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil kopiere teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å kopiere, eller trykk ESC for å avbryte.

 • CTRL+F2: Viser forhåndsvisningsområdet på Skriv ut-fanen i Backstage-visningen.

 • ALT+SKIFT+F2: lagrer dokumentet.

 • CTRL+ALT+F2: viser dialogboksen Åpne.

F3

 • SKIFT+F3: bytter den merkede teksten mellom store bokstaver, små bokstaver og store forbokstaver.

 • CTRL+F3: Klipper ut det merkede innholdet til innsamlingslageret. Du kan klippe ut flere tekster og grafikk til innsamlingslageret og lime dem inn som en gruppe til en annen plassering.

 • CTRL+SKIFT+F3: Limer inn innholdet i innsamlingslageret.

 • ALT+F3: oppretter en ny byggeblokk.

F4

 • F4 alene: gjentar om mulig siste kommando eller handling.

 • SKIFT+F4: gjentar den siste Søk- eller Gå til-handlingen.

 • CTRL+F4: lukker gjeldende dokument.

 • ALT+F4: lukker Word.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • SKIFT+F5: flytter markøren til siste endring.

 • CTRL+SKIFT+F5: viser dialogboksen Bokmerke.

 • ALT+F5: Gjenoppretter størrelsen på dokumentvinduet.

F6

 • F6 alene: bytte mellom dokumentet, oppgaveruten, statuslinjen og båndet. I et dokument som er delt, inkluderer F6 delerutene når du bytter mellom ruter og oppgaveruten.

 • SKIFT+F6: bytter mellom dokumentet, båndet, statuslinjen og oppgaveruten.

 • CTRL+F6: bytter til neste dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • CTRL+SKIFT+F6: bytter til forrige dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • Alt+F6: flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen).

F7,

 • F7 alene: viser oppgaveruten Redigering for å kontrollere stavemåte og grammatikk i dokumentet eller den merkede teksten.

 • SKIFT+F7: viser oppgaveruten Synonymordbok.

 • CTRL+SKIFT+F7: oppdaterer den koblede informasjonen i et Word kildedokument.

 • ALT+F7: finner neste stave- eller grammatikkfeil.

 • ALT+SKIFT+F7: I Word 2013 og nyere vises oppgaveruten Translator. I Word 2007 og 2010 vises oppgaveruten Oppslag.

F8

 • F8 alene: utvider det merkede området. Hvis for eksempel et ord er merket, utvides utvalgsstørrelsen til én setning.

 • SKIFT+F8: reduserer det merkede området. Hvis for eksempel et avsnitt er merket, reduseres utvalgsstørrelsen til én setning.

 • CTRL+SKIFT+F8: aktiverer og deaktiverer modus for utvidelse av merking. I modus for utvidelse av merking utvider piltastene det merkede området.

 • ALT+F8: viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene: oppdaterer de valgte feltene.

 • SKIFT+F9: bytter mellom en feltkode og resultatet.

 • CTRL+F9: setter inn et tomt felt.

 • CTRL+SKIFT+F9: kobler fra gjeldende felt.

 • Alt+F9: bytter mellom alle feltkodene og deres resultater.

 • ALT+SKIFT+F9: kjører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

F10

 • F10 alene: aktiverer eller deaktiverer tastetips.

 • SKIFT+F10: viser hurtigmenyen for det valgte elementet.

 • CTRL+F10: maksimerer eller gjenoppretter størrelsen på dokumentvinduet.

 • ALT+F10: viser oppgaveruten Valg.

 • ALT+SKIFT+F10: viser menyen eller meldingen for tilgjengelige handlinger, for eksempel for innlimt tekst eller en Autokorrektur endring.

F11

 • F11 alene: går til neste felt.

 • SKIFT+F11: går til forrige felt.

 • CTRL+F11: låser gjeldende felt.

 • CTRL+SKIFT+F11: låser opp gjeldende felt.

 • ALT+F11: åpner redigeringsprogrammet Microsoft VBA, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alene: viser dialogboksen Lagre som.

 • SKIFT+F12: lagrer dokumentet.

 • CTRL+F12: viser dialogboksen Åpne.

 • CTRL+SKIFT+F12: viser Skriv ut-fanen i Backstage-visningen.

 • ALT+SKIFT+F12: velger Innholdsfortegnelse-knappen i innholdsfortegnelsesbeholderen når beholderen er aktiv.

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Støtte for skjermleser i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster og funksjonstaster i Word for Mac.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte tilleggsprogrammer, kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365 for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se hjelpen for versjonen din av Mac OS eller tilleggsprogrammet, eller se Konflikter i snarveier.

 • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med kontrolltasten i Word for Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

For den beste opplevelsen ved bruk av tastaturet med båndet, bør du aktivere tastaturtilgang for alle kontroller.

 1. For å åpne Systeminnstillinger trykker du Kommandoknappen.+mellomromstasten, skriver inn systeminnstillinger og trykker på Enter.

 2. For å gå til Tastaturinnstillinger skriver du inn tastatur og trykker på Enter.

 3. I Snarveier-fanen trykker du CTRL+F7 for å endre innstillingen Full tastaturtilgang fra Kun tekstbokser og lister til Alle kontroller.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Word for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Angre den siste handlingen.

Kommandoknappen.+Z eller F1

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

Kommandoknappen.+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X eller F2

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C eller F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V eller F4

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet. *

SKIFT+F10

Vise dialogboksen Gå til.

Kommandoknappen.+Tilvalg+G eller F5

Vise dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Kommandoknappen.+Tilvalg+L eller F7

Aktiver modus for utvidet merking.

F8

Bytte til neste vindu.

Kommandoknappen.+GRAV AKSENT ( ` )

Bytte til forrige vindu.

Kommandoknappen.+Skift+Grav aksent (')

Vise dialogboksen Lagre som.

Kommandoknappen.+SKIFT+S

Søke etter tekst (flytte fokus til Søk i dokumentet-boksen).

Kommandoknappen.+F

Vis ruten Søk og erstatt.

CTRL+H

Vise dialogboksen Skriv ut.

Kommandoknappen.+P

Lukk gjeldende dokument.

Kommandoknappen.+F4

Utvide eller minimere båndet.

Kommandoknappen.+TILVALG+R

Finn neste stave- eller grammatikkfeil. Funksjonen Kontroller stavemåten mens du skriver må være aktivert.

Tilvalg+F7

Åpne ordlisten.

Tilvalg+SKIFT+F7 i Word 2011

Til toppen av siden

Snarveikonflikter

Noen Word for Mac hurtigtaster er i konflikt med standard macOS-hurtigtaster. Dette emnet flagger slike snarveier med en stjerne (*). Hvis du vil bruke disse snarveiene, må du kanskje endre innstillingene for Mac-tastaturet for å endre hurtigtasten for tasten.

Endre systemvalgene for hurtigtaster

 1. Velg Systemvalgfra Apple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Trykk på Snarveier-fanen.

 4. Velg Oppdragskontroll.

 5. Fjern merket for hurtigtasten som er i konflikt med Word for Mac-hurtigtasten du vil bruke.

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren ett ord til venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte markøren ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte markøren opp ett avsnitt.

Kommandoknappen.+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

Kommandoknappen.+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

Kommandoknappen.+ PIL VENSTRE

Hjem

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

Kommandoknappen.+PIL HØYRE

END

Flytt markøren til toppen av forrige side.

Kommandoknappen.+PGUP

Trykk på Kommandoknappen.+Fn+PIL OPP på en MacBook

Flytt markøren til toppen av neste side.

Kommandoknappen.+PGDN

Trykk på Kommandoknappen.+Fn+PIL NED på en MacBook

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

Kommandoknappen.+Hjem

Trykk på Kommandoknappen.+Fn+PIL VENSTRE på en MacBook

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

Kommandoknappen.+END

Trykk på Kommandoknappen.+Fn+PIL HØYRE på en MacBook

Flytt markøren til forrige innsettingspunkt.

SKIFT+F5

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen opp med én skjerm.

PGUP

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen ned med én skjerm.

PGDN

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Tips!: Hvis du vet hva tastekombinasjonen er for å flytte markøren, kan du vanligvis merke teksten ved hjelp av den samme tastekombinasjonen mens du holder SKIFT nede. Kommandoknappen.+PIL HØYRE flytter for eksempel markøren til neste ord, og Kommandoknappen.+SKIFT+PIL HØYRE velger tekst fra markøren til begynnelsen av det neste ordet.

Hvis du vil

Trykk

Merk flere elementer som ikke er ved siden av hverandre.

Merk det første elementet du vil bruke, hold nede Kommandoknappen., og klikk deretter på de andre elementene.

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke ordet til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merke ordet til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende linje.

Kommandoknappen.+SKIFT+PIL VENSTRE

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende linje.

Kommandoknappen.+SHIFT+PIL HØYRE

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende avsnitt.

Kommandoknappen.+SKIFT+PIL OPP

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende avsnitt.

Kommandoknappen.+SKIFT+PIL NED

Merke fra gjeldende posisjon til toppen av skjermen.

SKIFT+PGUP

Merke fra gjeldende posisjon til bunnen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

Kommandoknappen.+Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

Kommandoknappen.+Skift+End

Merke fra gjeldende posisjon til bunnen av vinduet.

Kommandoknappen.+SKIFT+TILVALG+PGDN

Merk alt dokumentinnhold.

Kommandoknappen.+A

Til toppen av siden

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Begynn å utvide det merkede området. *

F8

I utvidet merkemodus utvides det gjeldende utvalget til det aktuelle stedet hvis du klikker et sted i dokumentet.

Merk det nærmeste tegnet til venstre.

F8, PIL VENSTRE

Merk nærmeste tegn til høyre.

F8, PIL HØYRE

Utvide utvalget.

F8 gjentatte ganger for å utvide det merkede området til hele ordet, setningen, avsnittet, inndelingen og dokumentet.

Reduser det merkede området. *

SKIFT+F8

Merke en loddrett tekstblokk.

Kommandoknappen.+SKIFT+F8, og trykk deretter piltastene

Stopp utvidelse av det merkede området.

ESC

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X

F2

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V

F4

Vis dialogboksen Lim inn utvalg.

Kommandoknappen.+CTRL+V

Klipp ut det merkede innholdet til innsamlingslageret.

Kommandoknappen.+F3

Lim inn innholdet fra innsamlingslageret.

Kommandoknappen.+SKIFT+F3

Kopiere merket formatering.

Kommandoknappen.+SKIFT+C

Lim inn den kopierte formateringen.

Kommandoknappen.+SKIFT+V

Opprett en Autotekst-oppføring.

TILVALG+F3

Til toppen av siden

Juster og formater avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille avsnittet.

Kommandoknappen.+E

Blokkjustere avsnittet.

Kommandoknappen.+J

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

Kommandoknappen.+L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

Kommandoknappen.+R

Rykk inn avsnittet.

CTRL+SKIFT+M

Fjerne et avsnittsinnrykk.

Kommandoknappen.+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

Kommandoknappen.+T

Fjerne et hengende innrykk.

Kommandoknappen.+SKIFT+T

Bruk enkel linjeavstand i avsnittet.

Kommandoknappen.+1

Bruk dobbel avstand på avsnittet.

Kommandoknappen.+2

Bruk 1,5-linjers avstand på avsnittet.

Kommandoknappen.+5

Aktiver Autoformat.

Kommandoknappen.+TILVALG+K

Bruk stilen Normal.

Kommandoknappen.+SKIFT+N

Bruk stilen Overskrift 1.

Kommandoknappen.+TILVALG+1

Bruk stilen Overskrift 2.

Kommandoknappen.+TILVALG+2

Bruk stilen Overskrift 3.

Kommandoknappen.+TILVALG+3

Bruk Liste-stil.

Kommandoknappen.+SKIFT+L, når markøren er på begynnelsen av en linje

Sett inn et hardt mellomrom.

ALT+MELLOMROM

Til toppen av siden

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk på

Øke skriftstørrelsen.

Kommandoknappen.+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Reduser skriftstørrelsen.

Kommandoknappen.+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

Kommandoknappen.+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

Kommandoknappen.+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Vise dialogboksen Skrift.

Kommandoknappen.+D

Bytt mellom store bokstaver, små bokstaver og store forbokstaver.

SKIFT+F3

Endre teksten til store bokstaver.

Kommandoknappen.+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

Kommandoknappen.+B

Legge til en punktliste.

Kommandoknappen.+SKIFT+L

Bruke understrekformatering.

Kommandoknappen.+U

Bruk understrekingsformatering på ordene, men ikke mellomrommene.

Kommandoknappen.+SKIFT+W

Bruk dobbel understrekingsformatering.

Kommandoknappen.+SKIFT+D

Bruke kursiv formatering.

Kommandoknappen.+I

Bruk formatering med små bokstaver.

Kommandoknappen.+SKIFT+K

Bruke gjennomstreket formatering.

Kommandoknappen.+SKIFT+X

Til toppen av siden

Sette inn spesialtegn

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et tomt felt.

Kommandoknappen.+F9

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Sette inn et sideskift.

Kommandoknappen.+ENTER

Sette inn et spalteskift.

Kommandoknappen.+SKIFT+ENTER

Sett inn en hard bindestrek.

Kommandoknappen.+Skift+Bindestreker (-)

Sett inn et registrert varemerkesymbol (®).

ALT+R

Sett inn et varemerkesymbol (™).

Tilvalg+2

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle, og merk innholdet.

TABULATOR-tasten

Flytt til forrige celle, og merk innholdet.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

Pil ned

Flytte til forrige rad.

Pil opp

Flytte til første celle i raden.

CTRL+HOME

Flytte til siste celle i raden.

Ctrl+End

Flytte til første celle i kolonnen.

CTRL+PGUP

Flytte til siste celle i kolonnen.

CTRL+PGDN

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TABULATORTASTEN på slutten av den siste raden

Sett inn en rad.

Kommandoknappen.+Control+I

Til toppen av siden

Merk tabellinnhold

Hvis du vil

Trykk

Merk innholdet i neste celle.

TABULATOR-tasten

Merk innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Skift+piltaster

Merk en rad.

Merk den første eller siste cellen i raden, og trykk deretter SKIFT+ALT+END eller Home.

Til toppen av siden

Endre størrelse på tabellkolonner med linjalen

Hvis du vil

Trykk

Behold kolonnestørrelsene til høyre, og endre tabellbredden.

Dra kolonnegrensen i linjalen

Flytt en linje med én kolonne, og behold tabellbredden.

SKIFT+DRA kolonnegrensen i linjalen

Endre størrelsen på alle kolonnene til høyre, og behold tabellbredden.

Kommandoknappen.+Skift+Dra kolonnegrensen i linjalen

Endre størrelse på alle kolonner til høyre proporsjonalt, og behold tabellbredden.

Kommandoknappen.+Dra kolonnegrensen i linjalen

Til toppen av siden

Endre størrelse på tabellkolonner direkte i en tabell

Tips!: Hvis du vil finjustere kolonnebredden og vise målene for kolonnen i linjalen når du endrer størrelsen på kolonnen, deaktiverer du fest til-funksjonaliteten ved å trykke på Tilvalg med hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Flytt en linje med én kolonne, og behold tabellbredden.

Dra kolonnegrensen

Behold kolonnestørrelsene til høyre, og endre tabellbredden.

SKIFT+DRA kolonnegrensen

Endre størrelsen på alle kolonnene til høyre, og behold tabellbredden.

Kommandoknappen.+SKIFT+Dra kolonnegrensen

Endre størrelse på alle kolonner til høyre proporsjonalt, og behold tabellbredden.

Kommandoknappen.+Dra kolonnegrensen

Til toppen av siden

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt avsnitt i en celle.

ENTER

Sett inn et tabulatortegn i en celle.

TILVALG+TAB

Til toppen av siden

Tegning 

Hvis du vil

Trykk

Veksleknapp for tegningsmodus.

Kommandoknappen.+CTRL+Z

Til toppen av siden

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

CTRL+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

Kommandoknappen.+TILVALG+SKIFT+L

Sette inn et PAGE-felt.

CTRL+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

CTRL+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

Kommandoknappen.+F9

Oppdatere de merkede feltene. *

F9

Bytte mellom en feltkode og dens resultater. *

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

TILVALG+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

TILVALG+SKIFT+F9

Låse et felt.

Kommandoknappen.+F11

Låse opp et felt.

Kommandoknappen.+Shift+F11

Til toppen av siden

Disponere et dokument

Disse snarveiene gjelder bare når dokumentet er i disposisjonsvisning.

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Senk avsnittet til brødtekst.

Kommandoknappen.+SKIFT+N

Flytt opp merkede avsnitt. *

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte ned merkede avsnitt. *

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvid teksten under en overskrift.

CTRL + SKIFT + PLUSSTEGN (+)

Skjule tekst under en overskrift. *

CTRL + SKIFT + MINUSTEGN (-)

Utvid all brødtekst og alle overskrifter, eller skjul all brødtekst.

CTRL+SKIFT+A

Bytt mellom å vise den første linjen i brødteksten og vise all brødtekst.

CTRL+SKIFT+L

Vise alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået.

Ctrl+Skift+Overskriftsnivånummer

Til toppen av siden

Se gjennom et dokument

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

Kommandoknappen.+TILVALG+A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

Kommandoknappen.+Shift+E

Flytte til begynnelsen av en kommentar.

Hjem

Flytte til slutten av en kommentar.

END

(End-tasten er ikke tilgjengelig på alle tastaturer.)

Flytte til begynnelsen av listen over kommentarer.

Kommandoknappen.+ Hjem, i Korrekturvinduet.

Flytte til slutten av listen over kommentarer.

Kommandoknappen.+End i Korrekturvinduet.

Til toppen av siden

Legg til fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en fotnote.

Kommandoknappen.+TILVALG+F

Sette inn en sluttnote.

Kommandoknappen.+TILVALG+E

Til toppen av siden

Arbeide med høyre-mot-venstre-språk

Word støtter høyre-mot-venstre-funksjoner for språk som fungerer i et høyre-mot-venstre eller kombinert høyre-mot-venstre og et venstre-mot-høyre-miljø for skriving, redigering og visning av tekst. I denne sammenhengen viser høyre-mot-venstre-språk til alle skriftsystemer som skrives fra høyre mot venstre, inkludert språk som krever kontekstuell forming, slik som arabisk, og språk som ikke krever dette.

Før du kan bruke disse hurtigtastene, må du forsikre deg om at hurtigtaster er aktivert for språket du bruker:

 1. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur.

 2. Inndatakilder-fanen velger du språket som du vil aktivere hurtigtaster for.

 3. På høyre side av fanen merker du av for Aktiver hurtigtaster.

Hvis du vil

Trykk

Bytt skriveretningen til høyre-mot-venstre.

Ctrl +Kommandoknappen.+ Pil venstre

Bytt skriveretningen til venstre-mot-høyre.

Ctrl+Kommandoknappen.+ Pil høyre

Til toppen av siden

Bruke snarveier med funksjonstasten

Word for Mac bruker funksjonstastene for vanlige kommandoer, inkludert Kopier og Lim inn. Hvis du vil ha hurtigtilgang til disse snarveiene, kan du endre systemvalgene i Apple slik at du ikke må trykke Fn-tasten hver gang du vil bruke en funksjonstastsnarvei.

Obs!: Endring av innstillinger for systemfunksjonstaster påvirker hvordan funksjonstastene fungerer på Mac-maskinen, ikke bare i Word. Når du har endret denne innstillingen, kan du fortsatt utføre spesialfunksjonene som vises på en funksjonstast. Bare trykk Fn-tasten. Hvis du for eksempel vil bruke F12-tasten til å endre volumet, trykker du Fn+F12.

Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke Fn-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. For mer informasjon, kan du gå til Endre funksjonstastinnstillinger.

Tabellen nedenfor gir funksjonstastsnarveier for Word for Mac.

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: angrer den forrige handlingen.

F2

 • F2 alene: klipper ut det valgte innholdet til utklippstavlen.

 • SKIFT+F2: kopierer merket tekst eller grafikk. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil kopiere teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å kopiere, eller trykk ESC for å avbryte.

F3

 • F3 alene: kopierer det valgte innholdet til utklippstavlen.

 • SKIFT+F3: bytter den merkede teksten mellom store bokstaver, små bokstaver og store forbokstaver.

 • Kommandoknappen.+F3: klipper ut det valgte innholdet til innsamlingslageret. Du kan klippe ut flere tekster og grafikk til innsamlingslageret og lime dem inn som en gruppe til en annen plassering.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F3: limer inn innholdet i innsamlingslageret.

 • Option+F3: oppretter en Autotekst-oppføring.

F4

 • F4 alene: limer inn innholdet fra utklippstavlen.

 • SKIFT+F4: gjentar den siste Søk- eller Gå til-handlingen.

 • Kommandoknappen.Shift+F4: gjentar siste Søk- eller Gå til-handling.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • SKIFT+F5: flytter markøren til siste endring.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F5: viser dialogboksen Bokmerke.

F6

 • F6 alene: bytte mellom dokumentet, oppgaveruten, statuslinjen og båndet. I et dokument som er delt, inkluderer F6 delerutene når du bytter mellom ruter og oppgaveruten.

 • SKIFT+F6: bytter mellom dokumentet, båndet, statuslinjen og oppgaveruten.

 • Kommandoknappen.+F6: bytter til neste dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F6: bytter til forrige dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

F7,

 • F7 alene: viser dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

 • SKIFT+F7: viser oppgaveruten Synonymordbok.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F7: oppdaterer den koblede informasjonen i et Word-kildedokument.

 • Tilvalg+F7: finner neste stavefeil eller grammatiske feil.

 • TILVALG+SKIFT+F7: åpner Dictionary.

F8

 • F8 alene *: utvider det merkede området. Hvis for eksempel et ord er merket, utvides utvalgsstørrelsen til én setning.

 • SKIFT+F8 *: reduserer utvalget. Hvis for eksempel et avsnitt er merket, reduseres utvalgsstørrelsen til én setning.

 • Kommandoknappen.+Skift+F8: aktiverer og deaktiverer utvidelsesvalgmodus. I modus for utvidelse av merking utvider piltastene det merkede området.

 • Tilvalg+F8: viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene *: oppdaterer de valgte feltene.

 • SKIFT+F9 *: bytter mellom en feltkode og resultatet.

 • Kommandoknappen.+F9: setter inn et tomt felt.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F9: kobler fra gjeldende felt.

 • Tilvalg+F9: bytter mellom alle feltkoder og deres resultater.

 • TILVALG+SKIFT+F9: kjører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

F10

 • SKIFT+F10 *: viser hurtigmenyen for det valgte elementet.

F11

 • F11 alene *: flytter til neste felt.

 • SKIFT+F11 *: flytter til forrige felt.

 • Kommandoknappen.+F11: låser gjeldende felt.

 • Kommandoknappen.+SKIFT+F11: låser opp gjeldende felt.

 • Tilvalg+F11: åpner redigeringsprogrammet Microsoft VBA, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

Til toppen av siden

Endre funksjonstastinnstillinger

 1. Velg Systemvalg i Apple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2-tastene osv. som standard funksjonstaster.

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Støtte for skjermleser i Word

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Word for iOS.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer de fleste tastaturkombinasjonene også med Word for iOS med et eksternt tastatur.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Kommandoknappen.+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk på

Lagre dokumentet.

Kommandoknappen.+S

Skriv ut dokumentet.

Kommandoknappen.+P

Lukke dokumentet.

Kommandoknappen.+W

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Søke etter tekst.

Kommandoknappen.+F

Finn neste forekomst av tekst.

Kommandoknappen.+G

Finn forrige forekomst av tekst.

Skift+Kommandoknappen.+G

Merk alt dokumentinnhold.

Kommandoknappen.+A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk på

For å godta en tekstforutsigelse.

Pil høyre

Angre den siste handlingen.

Kommandoknappen.+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

Kommandoknappen.+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

Kommandoknappen.+B

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

Kommandoknappen.+I

Understreke merket tekst.

Kommandoknappen.+U

Understreke de merkede ordene, men ikke mellomrommene.

Kommandoknappen.+SKIFT+W

Endre den merkede teksten til å bruke Normal-stilen.

Alt+Kommandoknappen.+N

Gjøre den merkede teksten om til en hyperkobling.

Kommandoknappen.+K

Endre den merkede teksten til små bokstaver.

Skift+Kommandoknappen.+K

Endrer den merkede teksten til store bokstaver.

Skift+Kommandoknappen.+A

Midtstille det merkede avsnittet.

Kommandoknappen.+E

Blokkjustere det merkede avsnittet.

Kommandoknappen.+J

Venstrejustere det merkede avsnittet.

Kommandoknappen.+L

Høyrejustere det merkede avsnittet.

Kommandoknappen.+R

Rykke inn det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+M

Fjerne innrykk fra det merkede avsnittet.

Skift+Kommandoknappen.+M

Bruke hengende innrykk på det merkede avsnittet.

Kommandoknappen.+T

Bruk formateringen til tidligere kopiert tekst på den merkede teksten.

Skift+Kommandoknappen.+V

Legg til en kommentar til den merkede teksten eller figuren.

Alt+Kommandoknappen.+A

Søke etter og erstatte tekst.

CTRL+H

Aktivere eller deaktivere korrekturmerker i dokumentet.

Skift+Kommandoknappen.+E

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Støtte for skjermleser i Word

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Word for Android.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Søke etter tekst.

Ctrl+F

Flytte markøren opp ett avsnitt.

ALT + pil opp

Flytte markøren ned ett avsnitt.

ALT+Pil ned

Flytte markøren ett ord til venstre.

ALT + pil venstre

Flytte markøren ett ord til høyre.

ALT + pil høyre

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

CTRL+PIL HØYRE

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke avsnittet ovenfor.

SKIFT+ALT+PIL OPP-tasten

Merke avsnittet nedenfor.

SKIFT+ALT+PIL NED-tasten

Merke ordet til venstre.

SKIFT+ALT+PIL VENSTRE-tasten

Merke ordet til høyre.

SKIFT+ALT+PIL HØYRE-tasten

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk alt dokumentinnhold.

CTRL+A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

CTRL+I

Understreke merket tekst.

CTRL+U

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Støtte for skjermleser i Word

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Word for nettet.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Word for nettet.

Tips!: Hvis du raskt vil opprette et nytt dokument i Word for nettet, åpner du nettleseren, skriver inn Word.ny i adresselinjen og trykker deretter på ENTER.

Hvis du vil

Trykk

Åpne en PDF-basert visning i lesevisningen som er kodet for å arbeide med skjermlesere.

Trykk TAB til du kommer til Tilgjengelighetsmodus-knappen, og trykk deretter ENTER.

Finn tekst i lesevisning.

CTRL+B eller F3

Finn tekst i redigeringsvisningen.

CTRL+B

Søk etter og erstatt tekst i redigeringsvisningen.

CTRL+H

Skjul oppgaveruten hvis en er åpen.

ESC

Bytt til kontrollen Zoom.

ALT+PUNKTUM, W, deretter Q eller ALT+Windows-logotasten, W og deretter Q

Skriv ut dokumentet.

Ctrl+P

Gå til neste landemerkeområde.

Ctrl+F6

Gå til tekstfeltet Fortell meg det eller Søk.

ALT+Q

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Word for nettet tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Word for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Word for nettet.

På en Windows datamaskin starter alle tilgangstaster med ALT+PUNKTUM (.) eller ALT+WIN, og deretter en bokstav for båndfanen. Hvis du for eksempel vil gå til fanen Se gjennom, trykker du på ALT+PUNKTUM, R eller ALT+Windows-logotasten, R.

Hvis du bruker Word for nettet på en Mac, trykker du på CTRL+PUNKTUM (.) for å starte.

Båndet med tilgangstastene i Word på nettet
 • Kom deg til båndet ved å trykke på ALT+WINDOWS-logotasten. Du kan også trykke CTRL+F6 til du kommer til Hjem-fanen.

 • Hvis du vil flytte mellom fanene på båndet, trykker du på TAB.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du får mer plass å arbeide på, trykker du CTRL+F3. Gjenta for å vise båndet igjen.

Gå til tilgangstastene for båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Fortell meg eller feltet for søketekst på båndet for å skrive inn et søkeord.

ALT+PUNKTUM, Q eller ALT+Windows-logotasten, Q

Åpne fanen Fil for å bruke Backstage-visningen.

ALT+PUNKTUM, F eller ALT+Windows-logotasten, F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og bruke verktøyet Søk.

ALT+PUNKTUM, H eller ALT+Windows-logotasten, H

Åpne Sett inn-fanen for å sette inn et bilde, en kobling, en kommentar, en topptekst eller bunntekst eller et sidetall. Du kan også få tilgang til Symbol-galleriet.

ALT+PUNKTUM, N eller ALT+Windows-logotasten, N

Åpne fanen Sideoppsett for å angi sidemarger, retning og størrelse og avsnittsavstand.

ALT+PUNKTUM, A eller ALT+Windows-logotasten, A

Åpne Referanser-fanen for å sette inn en innholdsfortegnelse, fotnoter eller sluttnoter.

ALT+PUNKTUM, S eller ALT+Windows-logotasten, S

Åpne fanen Se gjennom for å kontrollere stavemåten, legge til kommentarer eller spore og se gjennom endringer i dokumentet.

ALT+PUNKTUM, R eller ALT+Windows-logotasten, R

Åpne Vis-fanen for å velge en visning, åpne Navigasjonsruten, rediger Topptekst og bunntekst ogZoom dokumentvisningen.

ALT+PUNKTUM, W eller ALT+Windows-logotasten, W

Til toppen av siden

Bruk søk

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på ENTER for å velge det og utføre handlingen.

Arbeid i båndfanene og -menyene

Følgende snarveier kan spare tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT+PUNKTUM eller ALT+Windows-logotasten. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Når en båndfane er valgt, flytter du fokus til fanekommandoene.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F3

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

Hjem

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

END

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+HOME

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

CTRL + END

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke ordet til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merke ordet til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merke avsnittet ovenfor.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Merke avsnittet nedenfor.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

SKIFT+CTRL+HOME

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

SKIFT + CTRL + END

Merk alt dokumentinnhold.

CTRL+A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjør om siste handling.

CTRL+Y

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øk skriftstørrelsen.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

CTRL+I

Understreke merket tekst.

CTRL+U

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Midtstille avsnittet.

Ctrl+E

Blokkjustere avsnittet.

CTRL+J

Opprette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Til toppen av siden

Arbeide med kommentarer

Følgende hurtigtaster fungerer bare når Kommentarer-ruten er åpen og valgt (eller «i fokus» hvis du bruker en skjermleser).

Hvis du vil

Trykk

Vis eller skjul Kommentarruten.

ALT+PUNKTUM, R, K eller ALT+Windows-logotasten, R, K

legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M

Gå til neste kommentartråd, eller neste svar i en utvidet kommentartråd.

Pil ned

Gå til den forrige kommentartråden.

Pil opp

Utvid gjeldende kommentartråd.

Pil høyre

Skjul gjeldende kommentartråd.

Pil venstre

Gå til svarboksen når fokus er på en kommentar.

TAB-tast, TAB-tast, ENTER

Rediger en kommentar eller et svar når fokus er på kommentaren eller svaret.

TAB, ENTER

legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering.

Ctrl+Enter

Forkaste kladd til en kommentar eller et svar eller en redigering.

ESC

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Støtte for skjermleser i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×