Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produktene. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til hjemmesiden for Microsoft Kundestøtteeller Løsninger eller midlertidige løsninger for nylige office-problemer.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Word hjelp & læring.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Når du åpner et Word dokument for redigering, havner du i hovedvisningen. Hvis du vil veksle mellom elementene i hovedvisningen, trykker du F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover). Hovedelementene er i rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet, som viser dokumentinnholdet. Du hører navnet på dokumentet, etterfulgt av «Redigering», når fokuset er på dokumentinnholdet.

 • Statuslinjen nederst på skjermen der du kan finne dokumentstatistikk, for eksempel sidetelling, ordtelling, tekstspråk og zoomnivå. Du hører gjeldende sidetall når fokuset er på statuslinjen, for eksempel «Side to av tre».

  • Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere i statuslinjen.

 • Raden med båndfaner, som inneholder faner som Fil, Hjem, Sett inn, Se gjennom, Vis og Del- og Kommentarer-knappene . Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert under raden med båndfaner.

  • Når fokuset flyttes til båndfanene, hører du «Båndfaner», etterfulgt av den valgte fanen. Hvis du vil navigere i raden med båndfaner, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører navnet på fanen eller kontrollen du vil bruke, og trykker enter for å velge den.

  • Hvis du vil navigere fra raden med båndfaner til båndet, trykker du på TAB eller PIL NED én gang. Du hører navnet på det første alternativet på båndet. Hvis du vil navigere mellom alternativene på båndet, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. Du kan også bruke hurtigtaster til å velge alternativer direkte. For hurtigtaster på båndet kan du se Bruke tastaturet til å arbeide med båndet i Word.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har Word følgende ofte brukte visninger og områder:

Fil-menyen

Fil-menyen inneholder kommandoer som Ny, Åpne og Lagre en kopi. Du kan også få tilgang til kontoene og appinnstillingene fra Fil-menyen . Fil-menyen består av en fanerute til venstre og innholdet i en valgt fane til høyre.

 • Trykk på ALT+F for å åpne Fil-menyen . Du hører: «Fil, hjem.» Fokuset er på Hjem-fanen i faneruten.

 • Hvis du vil navigere mellom fanene i faneruten, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører fanen du vil åpne, for eksempel «Ny». Trykk enter for å åpne fanen. Innholdsruten i den valgte fanen åpnes til høyre for faneruten. Hvis du vil flytte fokus til innholdsruten, trykker du på TAB én gang.

 • Hvis du vil navigere i en faneinnholdsrute, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller piltastene.

 • Hvis du vil avslutte Fil-menyen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

For hurtigtaster på Fil-menyen kan du se Hurtigtaster for Fil-menyen i Microsoft 365 for Windows.

Verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang og tittellinjen øverst på skjermen inneholder dokumentnavnet, knappene for automatisk lagring, visningsalternativer på båndet og kontoen din, og knapper for å minimere, gjenopprette størrelsen og lukke det aktive vinduet.

 • Hvis du vil gå til verktøylinjen for hurtigtilgang og tittellinjen, trykker du alt én gang. Du hører: «Båndfaner.» Trykk deretter SKIFT+TAB én gang. Fokuset er nå på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • Hvis du vil bla gjennom de tilgjengelige alternativene, trykker du på SKIFT+TAB gjentatte ganger. Du kan legge til og fjerne knappene på verktøylinjen for hurtigtilgang og endre rekkefølgen på verktøylinjen. For mer informasjon kan du se Bruke et tastatur for å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang.

Alternativer-vinduet

Alternativer-vinduet inneholder Word innstillinger, for eksempel tilpassing, korrekturlesing og språkinnstillinger. Alternativer-vinduet består av en alternativkategorirute til venstre og innholdsruten for den valgte kategorien til høyre.

 • Trykk på ALT+F, T for å åpne Alternativer-vinduet . Du hører: «Word alternativer».

 • Hvis du vil navigere i alternativkategoriene, trykker du på PIL NED til du hører navnet på kategorien du vil bruke, og deretter trykker du tab-tasten for å flytte fokus til innholdsruten.

 • Hvis du vil navigere i innholdsruten, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller PIL OPP og PIL NED.

 • Hvis du vil avslutte Alternativer-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du tab-tasten til du hører «OK», og trykker enter. Hvis du vil gå tilbake til hovedvisningen uten å gjøre endringer, trykker du på ESC.

Utforske et dokument

Bruke skannemodus for Skjermleser

Hvis du vil navigere innholdet i dokumentet etter elementer, kan du bruke skannemodus for Skjermleser. Hvis du vil aktivere skannemodus, trykker du SR-tasten+MELLOMROM.

Når skannemodus er aktivert, kan du bruke PIL OPP og PIL NED og hurtigtaster til å navigere i dokumentet og veksle mellom avsnitt, andre elementer, områder og landemerker. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker skannemodus for Skjermleser, kan du se kapittel 3: Bruke skannemodus.

Hvis du vil finne JAWS-markøren som passer dine behov, kan du se Så mange markører, Så lite tid, Forstå markører i JAWS. Hvis du vil lære hvordan du bruker NVDA Browse-modusen, som også er tilgjengelig for Word, kan du se 6. Bla gjennom-modus.

Bruke navigasjonsruten

Du kan bruke navigasjonsruten til raskt å navigere mellom deler av dokumentet, for eksempel overskrifter eller grafikk.

 1. Hvis du vil aktivere navigasjonsruten , trykker du på ALT+W, K. Du hører: «Navigasjon, søk i dokument, redigeringsboks.»

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil navigere i overskriftene i dokumentet, trykker du tab-tasten til du hører «Overskrift-faneelement», trykker tab-tasten til du hører overskriften du vil bruke, og deretter trykker du enter. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

  • Hvis du vil navigere etter bestemte elementer i dokumentet, for eksempel grafikk, trykker du tab-tasten til du hører «Søk, del-knapp», og deretter trykker du på ALT+PIL NED for å utvide menyen. Trykk på PIL NED til du hører elementet du ønsker, for eksempel «Grafikk», og trykk deretter på ENTER for å velge. Fokuset flyttes til neste resultatknapp. Trykk på ENTER gjentatte ganger for å gå gjennom resultatene.

 3. Hvis du vil lukke navigasjonsruten, trykker du ALT+W, K.

Bruke lesemodus

Lesemodus er utformet for å gjøre det enklere å lese tekst og inneholder leseverktøy som Les høyt.

 1. Hvis du vil aktivere lesemodus, trykker du på ALT+W, F.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil ha tilgang til verktøylinjen for lesemodus , trykker du alt, og deretter trykker du tab-tasten til du hører navnet på menyen du vil bruke, og deretter trykker du enter for å velge den. Trykk på PIL NED for å gå nedover på listen over tilgjengelige alternativer, og trykk enter for å velge et alternativ.

  • Hvis du vil bruke Les høyt, trykker du ALT+W, R. For å få tilgang til lesekontrollene trykker du TAB-tasten til du kommer til alternativet du vil bruke, og deretter trykker du enter for å velge den.

   Tips!: Det kan være nyttig å slå av skjermleseren når du bruker Les høyt for best mulig resultat.

 3. Trykk esc for å avslutte lesemodus.

Bruke Engasjerende leser visning

Med Engasjerende leserkan du forbedre fokus, rydde opp i teksten du leser, lese skannede tekster på en enklere måte og dekode komplekse tekster.

 1. Hvis du vil aktivere Engasjerende leser, trykker du på ALT+W, L, 2.

 2. Trykk alt for å få tilgang tilEngasjerende leser båndet og alternativene. Du hører: «Engasjerende, Engasjerende leser, fane.» Trykk tab-tasten for å flytte mellom alternativene på båndet, og trykk ENTER for å velge et alternativ.

 3. Hvis du vil deaktivere Engasjerende leser, trykker du på ALT+W, L, 2.

Bruke fokusmodus

Fokusmodus kan hjelpe deg med å minimere forstyrrelser og konsentrere deg om skriving, oppretting og samarbeid i Word. Fokusmodus skjuler båndet og statuslinjen, og viser bare selve Word dokumentet.

 • Hvis du vil aktivere fokusmodus , trykker du på ALT+W, O.

 • Hvis du vil deaktivere fokusmodus , trykker du på ESC.

Navigere mellom flytende figurer 

 1. Hvis du raskt vil flytte fokus til den første flytende figuren, for eksempel en tekstboks eller et diagram, trykker du CTRL+ALT+5.

 2. Hvis du vil veksle mellom de flytende figurene, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

 3. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

Zoome inn eller ut

Zoom inn for å få et nærbilde av dokumentet, eller zoom ut for å få en oversikt over siden i redusert størrelse.

 1. Trykk ALT+W, Q. Du hører «Zoom-dialogboks» eller «Zoom-vindu».

 2. Trykk tab-tasten til du kommer til prosentspinneren, og skriv deretter inn en prosentdel eller bruk PIL OPP eller PIL NED for å endre prosentandelen.

 3. Trykk tab-tasten til du kommer til OK-knappen , og trykk ENTER.

Bruk søk

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på ENTER for å velge det og utføre handlingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Word hjelp & læring.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Når du åpner et Word dokument for redigering, havner du i hovedvisningen. Hvis du vil navigere i hovedvisningen, trykker du på F6 (fremover) og SKIFT+F6 (bakover). Fokuset flyttes gjennom følgende elementer i hovedvisningen i rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet, som viser dokumentinnholdet. Det er her du redigerer dokumentet. Når fokuset er på innholdsområdet, hører du siden du er på, etterfulgt av plasseringen til innsettingspunktet for tekst.

 • Statuslinjen nederst på skjermen, som inneholder dokumentstatistikk, for eksempel sidetelling, ordtelling, tekstspråk og zoomnivået. Når fokuset flyttes til statuslinjen, hører du gjeldende sidetall, etterfulgt av totalt antall sider, for eksempel «Side seks av fjorten». Hvis du vil bla gjennom alternativene på statuslinjen, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst på skjermen, som for eksempel inneholder knappene Automatisk lagring, Skriv ut og Angre og navnet på dokumentet. Du hører «Automatisk lagring» når fokus flyttes til verktøylinjen for hurtigtilgang. Hvis du vil flytte mellom alternativene på verktøylinjen, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Raden med båndfaner, som inneholder faner som Hjem, Sett inn, Se gjennom, Vis og Del- og Kommentarer-knappene . Når fokuset flyttes til båndfanene, hører du den valgte fanen, for eksempel «Hjem, valgt fane».

  • Hvis du vil navigere i raden med båndfaner, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører navnet på fanen eller kontrollen du vil bruke, og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å merke den og vise båndet.

  • Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert under raden med båndfaner. Hvis du vil navigere fra raden med båndfaner til båndet, trykker du tab-tasten til du hører båndet du skriver inn, og det første alternativet på båndet. Når visningsfanen er valgt, hører du for eksempel: «Skrive inn visningsfanekommandoer , rulleområde.» Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å navigere mellom alternativene på båndet.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har Word følgende ofte brukte visninger og områder:

Word startside

Når du åpnerWord-appen, kommer du til startsiden. På startsiden kan du opprette et nytt dokument, bla gjennom maler, åpne et eksisterende dokument og få tilgang til kontoinformasjonen. Startsiden består av en fanerute til venstre og innholdet i en valgt fane til høyre.

 • Trykk tab-tasten for å navigere i faneruten. Hvis du vil vise faneinnholdet, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 • Hvis du vil navigere fra faneruten til innholdsruten i den valgte fanen, trykker du på TAB til du hører: «Skrive inn rulleområde». Hvis du vil bla gjennom de tilgjengelige inndelingene i innholdsruten, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE. Hvis du vil samhandle med en inndeling, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED. Hvis du vil slutte å samhandle med en inndeling, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP.

 • Trykk SKIFT+KOMMANDO+P for å gå til startsiden fra hovedvisningen.

Appmenylinjen

Appmenylinjen inneholder flere alternativer og kontroller, for eksempel for å redigere tekst- og formateringstabeller. Du kan også få tilgang til Fil-menyen med alternativer for å starte et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument.

 1. Hvis du vil flytte fokus til appmenylinjen, trykker du på CTRL+TILVALG+M.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE for å bla gjennom alternativene på menylinjen.

 3. Trykk esc for å avslutte menylinjen.

Vinduet Word innstillinger

I Word Innstillinger-vinduet kan du få tilgangWord innstillinger, for eksempel alternativer for Autokorrektur og bånd.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) for å åpne Word Valg-vinduet.

 2. Trykk tab-tasten for å navigere i vinduet. Trykk på MELLOMROM for å velge en innstilling. Innstillingsdialogboksen åpnes. Hvis du vil navigere i en innstillingsdialogboks, trykker du tab-tasten eller piltastene.

 3. Hvis du vil lukke Word Valg-vinduet og gå tilbake til dokumentet, trykker du esc.

Utforske et dokument

Hvis du vil navigere rundt i et Word dokument, kan du bruke hurtigtastene, VoiceOver-funksjonene som rotor eller navigasjonsruten.

Bruke hurtigtastene

En av de raskeste måtene å flytte rundt i et dokument på, er å bruke hurtigtastene. Hvis du vil ha en fullstendig liste over hurtigtaster for å navigere i et dokument, kan du se delen Naviger i dokumentet i hurtigtaster i Word.

Bruke VoiceOver-rotoren, hurtignavigasjonen eller elementvelgeren

Du kan bruke VoiceOver-funksjonene, for eksempel rotor, hurtignavigasjon eller elementvelger , til å navigere direkte til et element, for eksempel en inndelingsoverskrift eller kobling.

Bruke navigasjonsruten

Bruk navigasjonsruten til raskt å navigere mellom deler av dokumentet, for eksempel overskrifter.

 1. Hvis du vil aktivere navigasjonsruten, trykker du på KOMMANDO+F6 til du hører navnet på den gjeldende båndfanen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Vis, fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på TAB til du hører «Navigasjonsrute, veksleknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 2. Flytt fokuset til navigasjonsruten ved å trykke på KOMMANDO+F6 til du hører: «Miniatyrbilderute, valgt».

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Dokumentkart, fane», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne overskriftstabellen.

 5. Hvis du vil flytte mellom overskriftene, trykker du på PIL NED eller PIL OPP til du finner overskriften du vil bruke, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte fokus til begynnelsen av overskriften i dokumentteksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Word hjelp & læring.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Når du åpner etWord dokument for redigering, havner du i hovedvisningen. Den inneholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menylinjen, som inneholder alternativer som Lukk fil, Del og Fil.

  • Hvis du vil flytte fokus til den øverste menylinjen, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører navnet på dokumentet. Sveip deretter til høyre én gang. Fokuset er nå på den øverste menylinjen. Sveip gjentatte ganger til høyre for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene.

 • Dokumentinnholdsområdet, som vises under den øverste menyen og tar opp mesteparten av skjermen.

  • Hvis du vil flytte fokus til innholdsområdet, sveiper du til høyre eller venstre til du hører navnet på dokumentet, etterfulgt av filtypen, for eksempel «Docx» og gjeldende side. VoiceOver begynner å lese sideinnholdet.

 • Hurtigverktøylinjen, som vises nederst på skjermen når du har valgt et redigerbart element i innholdsområdet. Den inneholder alternativer for dokumentformatering for det valgte elementet.

  • Hvis du vil gå til og navigere i hurtigverktøylinjen, velger du et redigerbart element i dokumentet, og sveiper til høyre til du kommer til verktøylinjeknappene.

 • Båndmenyen, som vises nederst på skjermen og inneholder faner med ulike sett med verktøy og alternativer. Båndalternativene som er spesifikke for den valgte fanen, vises under fanenavnet.

  • Hvis du vil gå til båndmenyen, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Vis bånd». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende valgte fane.

  • Hvis du vil bytte til en annen fane, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører navnet på fanen du vil bruke, og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

  • Sveip til venstre eller høyre for å navigere i alternativene på båndet.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har Word følgende ofte brukte visninger:

Fanene Hjem, Ny og Åpne

Når du åpner Word-appen, havner du på Hjem-fanen. Denne fanen viser dokumentene du nylig har arbeidet med, og dokumenter som andre har delt med deg. Øverst på Hjem-fanen finner du søketekstfeltet for å søke etter et dokument.

Du kan starte et nytt dokument på Ny-fanen. Her kan du også finne de tilgjengelige malene.

Åpne-fanen kan du få tilgang til dokumentlagringsplasseringene som er tilgjengelige for deg, for eksempel OneDrive, SharePoint og iPhone. Du kan søke etter en fil på hver plassering og åpne den for redigering.

 • Sveip til venstre eller høyre for å navigere i innholdet i hver fane. Hvis du vil velge en fil, mappe eller lagringsplassering, dobbelttrykker du på skjermen.

 • Hvis du vil bytte mellom Hjem-, Ny- og Åpne-fanene , trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre eller høyre til du hører fanen du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 • Hvis du vil navigere til en fane når du redigerer et dokument i hovedvisningen, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Lukk fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til fanen der du åpnet dokumentet du nettopp lukket.

Fil-menyen

Fil-menyen inneholder alternativer som Lagre en kopi, Eksporter og Skriv ut.

 1. Hvis du vil åpne Fil-menyen , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å navigere i menyen.

 3. Hvis du vil avslutte menyen, sveiper du til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Søkevisningen

I søkevisningen søker du i det åpne dokumentet og blar gjennom søkeresultatene.

 1. Hvis du vil navigere til søkevisningen når du redigerer et dokument, sveiper du til venstre til du hører: «Finn». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn søkeordene.

 2. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører «Neste søkeresultat» eller «Forrige søkeresultat», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil avslutte søkevisningen , sveiper du til høyre til VoiceOver begynner å lese dokumentinnholdet, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Utforske et dokument

 • Hvis du vil utforske teksten i et dokument, sveiper du til høyre eller venstre til du hører VoiceOver lese opp den åpne siden, etterfulgt av «Innhold». Sveip opp eller ned for å endre navigasjonsmodus for skjermleseren, for eksempel til overskrifter, avsnitt, linjer eller ord, og sveip deretter til høyre eller venstre for å navigere.

 • Bruk VoiceOver-rotoren til å velge hvordan du vil bevege deg gjennom et dokument når du sveiper opp eller ned. Hvis du for eksempel velger «Ord», flyttes fokuset gjennom dokumentet ord for ord med hvert sveip.

  • Hvis du vil bruke rotoren, roterer du to fingre på telefonskjermen som om du snur et hjul. Du hører det første rotoralternativet. Fortsett å rotere fingrene til du hører alternativet du vil bruke, og løft fingrene for å velge alternativet. Sveip opp eller ned for å navigere etter det valgte elementet.

 • Sveip opp eller ned med tre fingre for å bla gjennom et dokument. Når du løfter fingrene av skjermen, sier VoiceOver siden du er på.

 • Bruk mobilvisningen til å forenkle sideoppsettet, noe som kan gjøre det enklere å lese og redigere tekst på telefonens skjerm. Sveip til venstre eller høyre til du kommer til Mobilvisning-knappen , og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil gå tilbake til utskriftsvisningen, sveiper du til venstre til du hører: «Utskriftsvisning». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke VoiceOver med et eksternt tastatur

Hvis du bruker VoiceOver med et eksternt tastatur og vil bruke hurtigtaster til å navigere og redigere dokumentet, må du kontrollere at Hurtignavigasjon er slått av. Hvis du vil deaktivere hurtignavigasjon, trykker du på PIL VENSTRE og PIL HØYRE samtidig på det eksterne tastaturet. Hvis du vil aktivere Hurtignavigasjon igjen, trykker du på PIL VENSTRE og PIL HØYRE på nytt.

Se hurtigtaster i Word for hurtigtastene.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word 

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Word hjelp & læring.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Når du åpner etWord dokument for redigering, havner du i hovedvisningen. Den inneholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menylinjen, som inneholder knapper som Flere alternativer for å åpne båndet, søk, angre og meny for å åpne alternativer for lagring og deling, for eksempel.

  • Hvis du vil gå til den øverste menylinjen fra dokumentinnholdet, sveiper du til venstre til du hører «Meny».

  • Sveip til venstre og høyre for å navigere i den øverste menyen.

 • Hovedinnholdsområdet, som vises under den øverste menyen og tar opp mesteparten av skjermen. Hvis du vil flytte fokus til innholdsområdet, sveiper du til høyre til du hører navnet på dokumentet og filtypen, for eksempel «Docx».

 • Hurtigverktøylinjen, som vises nederst på skjermen når du har valgt et redigerbart element i innholdsområdet. Den inneholder alternativer for dokumentformatering for det valgte elementet.

  • Hvis du vil gå til og navigere i hurtigverktøylinjen, velger du et redigerbart element i dokumentet, og sveiper til høyre til du kommer til verktøylinjeknappene.

 • Båndet, som dukker opp fra bunnen av skjermen og inneholder faner med ulike redigeringsverktøy og alternativer.

  • Hvis du vil gå til båndet, skyver du én finger nær toppen av skjermen til du hører: «Flere alternativer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende valgte fane. Båndalternativene som er spesifikke for den valgte fanen, vises under fanenavnet.

  • Hvis du vil bytte til en annen fane, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører navnet på fanen du vil bruke, og dobbelttrykker på skjermen.

  • Sveip til venstre eller høyre for å navigere i alternativene på båndet.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedredigeringsvisningen har Word følgende ofte brukte visninger og områder:

Visningene Nylig, Delt og Åpne

Når du åpnerWord-appen, havner du på Nylig brukte-visningen . Den viser dokumentene du nylig har arbeidet med. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom listen. Dobbelttrykk på skjermen for å velge et dokument. Dokumentet åpnes i redigeringsvisning.

I delt visning kan du finne dokumentene som andre har delt med deg. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom listen. Dobbelttrykk på skjermen for å velge et dokument. Dokumentet åpnes i redigeringsvisning.

I Åpne-visningen kan du bla gjennom de tilgjengelige fillagringsplasseringene eller navigere til et dokument du vil åpne.

 • Hvis du vil bytte mellom nylig brukte,delte og åpne visninger, skyver du én finger nær bunnen av skjermen til du hører visningen du vil bruke, og dobbelttrykker på skjermen.

 • Øverst i hver visning kan du finne knapper for å få tilgang til kontoinformasjonen og opprette et nytt dokument. Skyv én finger øverst på skjermen til du hører «Ny-knapp» eller «Logget på som», etterfulgt av brukernavnet ditt. I nylig brukte og delte visninger kan du også finne en knapp for å søke etter et dokument. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Søk, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Hvis du vil navigere til Nylig brukte-visningen når du redigerer dokumentet i hovedvisningen, sveiper du til venstre eller skyver én finger nær øvre venstre hjørne av skjermen til du hører «Tilbake-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Word-menyen

Menyen Word inneholder alternativer for lagring, deling og utskrift av dokumentet. Herfra kan du også få tilgang til innstillingene for Word for Android.

 1. Hvis du vil åpne Word-menyen, sveiper du til venstre til du hører: «Meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil navigere i Word-menyen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 3. Sveip ned og deretter til venstre for å avslutte menyen.

Søk-feltet

Bruk Søk-feltet til å søke i det åpne dokumentet og bla gjennom søkeresultatene.

 1. Hvis du vil gå til Finn-feltet når du redigerer et dokument, sveiper du til venstre til du hører: «Finn». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn søke ordene.

 2. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, sveiper du til venstre til du hører: «Finn forrige» eller «Finn neste». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil lukke Finn-feltet , sveiper du til høyre og hører: «Lukk søk-feltet». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Utforske et dokument

Hvis du vil utforske teksten i et dokument, sveiper du til høyre eller venstre til du hører skjermleseren lese opp den åpne siden, etterfulgt av «Innhold». Du kan endre skjermlesernavigasjonsmodus, også kjent som lesekontrollen, for eksempel til overskrifter, avsnitt, linjer eller ord. Bevegelsene for å endre modusen avhenger av Android-versjonen av telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke TalkBack-bevegelser.

Bruke TalkBack-menyen

Når du navigerer i dokumentet med TalkBack, kan du bruke TalkBack-menyen til raskt å finne innstillinger og kontroller og lese elementer på skjermen. TalkBack-menyen inneholder kommandoer som fungerer hvor som helst, i alle apper. Hvis du vil lære mer om TalkBack-menyen, kan du se Bruke TalkBack-menyen & lesekontroller.

Obs!: TalkBack-menyen er tilgjengelig på Android versjon 9.1 og nyere.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word 

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for nettet med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner om hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruker en skjermleser? Se Word hjelp & læring.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Word for nettet med en skjermleser, bytter du til fullskjermmodus. Trykk F11 for å slå fullskjermmodus på og av.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Når du åpner et Word for nettet dokument, havner du i hovedvisningen. Hvis du vil veksle mellom elementene iWord for nettet hovedvisning, trykker du CTRL+F6 (fremover) eller SKIFT+CTRL+F6 (bakover). Hovedelementene er i rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet, som inneholder dokumentinnholdet. Det er her du redigerer dokumentet. Du hører «Dokumentinnhold, redigerer» når fokuset er på hovedinnholdsområdet.

 • Statuslinjen nederst på skjermen, som inneholder dokumentstatistikk, for eksempel sidetelling, ordtelling, tekstspråk og zoomnivået. Når fokuset er på statuslinjen, hører du nummeret på siden du er på, og totalt antall sider i dokumentet, for eksempel «Side én av tre, knapp». Trykk tab-tasten eller SKIFT+TAB for å navigere i statuslinjen.

 • Tittelbanneret øverst på skjermen, som inneholder knappen Startprogram for apper for å starte andre programmer, navnet og filbanen til den åpne filen, søketekstfeltet og knapper for tilgang til innstillingene og kontoinformasjonen din. Du hører «Banner, startprogram for apper» når fokuset er på tittelbanneret. Hvis du vil navigere i tittelbanneret, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

 • Raden med båndfaner, som inneholder faner som Fil, Hjem, Sett inn, Vis og Hjelp. Når fokuset flyttes til raden med båndfaner, hører du «Båndfaner», etterfulgt av den valgte fanen. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere i raden med båndfaner. 

  • Båndet som inneholder knapper som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert rett under raden med båndfaner. Hvis du vil navigere fra en båndfane til båndet, trykker du på TAB én gang. Du hører navnet på den første knappen på båndet. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere mellom knappene på båndet.

  • Raden med båndfaner inneholder også kontroller for flere handlinger, for eksempel bytte mellom moduser, deling av dokumentet, visning av kommentarruten og mer. Hvis du vil ha tilgang til flere kontroller, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Båndfaner, og deretter trykker du på TAB til du hører «Flere kontroller, modusmeny», etterfulgt av den valgte modusen, for eksempel «Redigering, valgt». Hvis du vil bla gjennom de ekstra kontrollene, trykker du på PIL HØYRE.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen harWord for nettet følgende ofte brukte visninger og områder:

Fil-menyen

Fil-menyen inneholder alternativer som Ny, Åpne og Lagre en kopi. Du kan også få tilgang til kontoinformasjonen og appinnstillingene. Fil-menyen består av en fanerute til venstre og innholdet i en valgt fane til høyre.

 • Trykk alt+Windows-logotasten+F for å åpne Fil-menyen . Du hører: «Lukk.» Hjem-fanen er valgt, og innholdet vises i innholdsruten.

 • Hvis du vil navigere mellom fanene i faneruten, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører fanen du vil åpne, for eksempel «Ny». Trykk enter for å åpne fanen. Innholdsruten i den valgte fanen åpnes til høyre for faneruten. Fokuset flyttes til det første elementet i innholdsruten.

 • Hvis du vil navigere i en innholdsrute, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller piltastene.

 • Hvis du vil avslutte Fil-menyen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

Lesevisning

Lesevisning er utformet for å gjøre det enklere for alle å lese tekst. I lesevisning tilbyr Word for nettet også tilgjengelighetsmodus, noe som kan gjøre det enklere å lese et dokument for personer som bruker skjermleser. I tilgjengelighetsmodus presenterer Word for nettet en PDF-versjon (Portable Document Format) av filen med merking i nettleseren. Skjermleseren leser teksten og formateringen fra PDF-versjonen i nettleseren.

 • Hvis du vil aktivere lesevisning, trykker du på ALT+Windows-logotasten, W, F.

 • Hvis du vil gå til verktøylinjen for lesevisning , trykker du på CTRL+F6 til du hører «Tilgjengelighetsmodus». Trykk tab-tasten for å utforske alternativene på verktøylinjen.

 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilgjengelighetsmodus i lesevisning, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Tilgjengelighetsmodus», og trykker på ENTER.

 • Hvis du vil avslutte lesevisning, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Tilgjengelighetsmodus», trykker tab-tasten til du hører «Rediger dokument», og trykk enter. Du hører: «Rediger dokument, gjør raske endringer her iWord.» Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil fortsette å redigere og lese dokumentet i Word for nettet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil åpne dokumentet i den fullstendige skrivebordsversjonen avWord, trykker du på PIL NED til du hører «Åpne i skrivebordsprogrammet», og trykk enter.

Utforske et dokument

Bruke navigasjonsruten

Du kan bruke navigasjonsruten til raskt å navigere mellom overskrifter i et dokument.

 1. Hvis du vil aktivere navigasjonsruten, trykker du på ALT+Windows-logotasten, W, K. Du hører: «Navigasjon, søk etter.»

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Overskrifter», og trykk enter. Trykk tab-tasten til du hører den valgte fanen, for eksempel «Søk etter faneelement», og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører: «Overskrift-faneelement.»

 3. Trykk tab-tasten til du hører overskriften du vil bruke, og trykk enter. Fokuset flytter til begynnelsen av overskriftsraden i dokumentteksten.

Bruk zoom

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende sidetall etterfulgt av totalt antall sider i dokumentet, for eksempel «Side én av tre».

 2. Hvis du vil zoome inn, trykker du tab-tasten til du hører «Zoom inn», og trykk enter. Du hører den nye zoomprosenten, for eksempel «90 prosent». Hvis du vil zoome ut, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Zoom ut», og trykk enter.

Bruk søk

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling. Merk for eksempel et celleområde i et Excel-regneark.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på Enter for å velge det og utføre handlingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word 

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×