Importere dataene til Business Contact Manager

Business Contact Manager for Outlook gjør det enkelt å importere forretningsoppføringer som er lagret i andre programmer, for eksempel Excel eller Outlook-kontaktmappen.

Du kan importere forretningsoppføringer om kontoer og forretningskontakter i Business Contact Manager for Outlook, sammen med tilpassinger, ved hjelp av veiviseren Importer forretningsdata.

I denne artikkelen

Noen ting du bør huske når du importerer

Velg filtypen du vil importere

Hva er en tilpassing?

Importere en Business Contact Manager-fil (BCM)

Importere Business Contact Manager-tilpassinger (BCMX)

Importere fra et annet program ved hjelp av CSV-filtypen, importere fra Microsoft Excel eller Microsoft Access også

Importere en Microsoft Outlook-kontaktmappe

Importere en ACT!- eller QuickBooks-fil

For noen filtyper spør veiviseren deg om filen du vil importere, og importerer deretter filen. For andre filtyper må du angi navnet på filen du vil importere, og angi hvordan du vil at veiviseren skal håndtere bestemte oppføringer og tilpassinger. Hvis du importerer en Excel-fil eller en liste over produkter og tjenester ved hjelp av filtypen som er kjent som kommadelt fil (CSV), leder veiviseren deg også gjennom prosessen med å kombinere kolonneoverskriftene i listen du importerer, med de tilsvarende feltene i Business Contact Manager (f.eks. Enhetspris, Firmaadresse). Denne prosessen kalles tilordning.

Til toppen av siden

Noen ting du bør huske når du importerer

Før du importerer forretningsdata til Business Contact Manager for Outlook, bør du vurdere følgende:

 • Ta alltid en sikkerhetskopi av databasen før du importerer en fil, for denne prosessen kan ikke reverseres.

 • Før du importerer en fil, anbefaler vi at du sammenligner feltene med feltene i Konto eller Forretningskontaktpost og deretter foretar endringer i feltene i filen slik at de samsvarer med feltene i Business Contact Manager for Outlook-oppføringen. Du kan for eksempel dele opp adresseinformasjonen i filen du importerer, slik at den samsvarer med feltene Adresse, arb.: Gate/vei, Adresse, arb.: Poststed og Område arbeid i Business Contact Manager for Outlook.

 • Når Business Contact Manager for Outlook importerer store mengder data, kan statusvinduet vise fremdriften for importprosessen feil. Selv om statusvinduet er tom eller viser meldingen Svarer ikke, importerer Business Contact Manager for Outlook likevel dataene.

 • Business Contact Manager for Outlook støtter bare Unicode-filformatet. Andre filformater, for eksempel ANSI, støttes ikke.

Til toppen av siden

Velg filtypen du vil importere

Du kan importere flere ulike filtyper til Business Contact Manager for Outlook. Klikk en filtype for instruksjoner om hvordan du importerer den filtypen.

Filtype

Beskrivelse

Data for Business Contact Manager for Outlook (BCM)

Alle data i Business Contact Manager for Outlook, inkludert alle kontoer, forretningskontakter, salgsmuligheter, forretningsprosjekter, prosjektoppgaver og kommunikasjonsloggen deres. Den inneholder også tilpassinger, markedsføringsaktiviteter og lister over produkter og tjenester.

Business Contact Manager-tilpassinger (BCMX)

Inneholder egendefinerte skjemaoppsett, sider og visninger, egendefinerte rapporter og prosjektmaler.

Obs!: Bare eieren av databasen som importere tilpassinger.

CSV (Comma-separated values)

Lister over produkt- og tjenesteelementer er vanligvis i CSV-filformatet.

Inneholder data i Kommadelte verdier-filformatet (CSV). Data fra nesten alle programmer kan lagres i CSV-filformatet, så selv om filformatet for et program ikke er oppført, kan du lagre data fra programmet i CSV-filformatet og deretter importere dataene til Business Contact Manager for Outlook.

Excel-arbeidsbok (XLS, XLSX)

Inneholder datafiler i Microsoft Excel-arbeidsbokformater.

Access-database (MDB, ACCDB)

Inneholder data i Microsoft Access-filformater.

Outlook-kontaktmappen (PST)

Inkluderer kontakter i Microsoft Outlook-filformat (PST). Hvis Business Contact Manager-databasen er delt, kan hver bruker importere sine Outlook-kontakter.

ACT! (DBF, PAD)

Viser til data som er lagret i ACT!- filformat. Business Contact Manager for Outlook inneholder et datakonverteringsverktøy som gjør det mulig å konvertere ACT!- data til BCM-format før du importerer dem.

Obs!: Hvis du velger ACT!- (DBF, PAD) eller QuickBooks-filformater (IIF), klikker du Konverter data for å konvertere dataene til Business Contact Manager-filformatet (BCM). Dette verktøyet hjelper deg å importere disse filtypene. Følg instruksjonene i verktøyet.

 • ACT!- programmet må være installert på datamaskinen før du kan importere data som er i et ACT!- filformat.

QuickBooks (IIF)

Alle versjoner av en QuickBooks-fil i IIF-format kan importeres. Business Contact Manager for Outlook inneholder et datakonverteringsverktøy som gjør det mulig å konvertere QuickBooks-data til BCM-format før du importerer dem.

Tips!: Hvis dataene er lagret i et filformat som ikke er oppført i veiviseren Import av forretningsdata, lagrer du dataene som kommadelt fil og importerer dem deretter til Business Contact Manager-database.

Til toppen av siden

Hva er en tilpassing?

En tilpassing er en endring du har gjort i Business Contact Manager for Outlook. Tilpassinger kan ta mange former. Når du oppretter en ny fane i arbeidsområde, er det en tilpassing. Når du oppretter nye skjemaer eller legger til eller fjerner felt og inndelinger fra eksisterende skjemaer, er det tilpassinger. Tilpassinger inkluderer også brukerdefinerte felt, egendefinerte rapporter og forretningsprosjektmaler. Hvis det medfører at du tar Business Contact Manager for Outlook utover standardskjemaer og -felter, er det sannsynligvis en tilpassing.

Til toppen av siden

Mer om import av tilpassinger

Du har to måter å importere tilpassinger til Business Contact Manager for Outlook. Én er via BCM-filtypen. Denne filtypen inneholder ikke bare forretningsdataoppføringene, men også tilpassingene du har gjort i oppføringene, skjemaene og rapportene dine. Den andre måten å importere tilpasninger er via BCMX-filtypen. Denne filtypen inneholder ikke forretningsdata, men bare tilpassingene du har gjort i Business Contact Manager for Outlook. Dette er nyttig når du vil bruke tilpassinger av dataene du allerede har, uten å overskrive eller legge til noe.

Når du importerer tilpassinger, enten fra en BCM- eller en BCMX-fil, overskriver du innstillingene i måldatabasen med tilpassingene som er lagret i filen. Det finnes imidlertid unntak:

 • Hvis måldatabasen inneholder tilpassinger som ikke finnes i BCMX-filen, for eksempel en ny oppføringstype basert på en konto, bevares disse tilpassingene.

 • Hvis BCMX-filen inneholder en egendefinert felttype for Relasjon, men den tilhørende datatypen den refererer til, ikke finnes i måldatabasen, blir ikke feltet lagt til i databasen.

Til toppen av siden

Importere en Business Contact Manager-fil (BCM)

Denne filtypen inneholder forretningsdataoppføringene og tilpassingene som er gjort i oppføringer, skjemaer og rapporter.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager, og klikk deretter knappen Importer og eksporter.

 3. Klikk Importer fra en fil.

  Veiviseren Import av forretningsdata åpnes.

 4. Skriv inn plasseringen til og navnet på BCM-filen, eller klikk Bla gjennom for å finne filen.

 5. Klikk Neste.

  vindu for valg av importalternativer

 6. Velg hvordan du vil håndtere dupliserte oppføringer. Valgene er:

  • Ikke importer dupliserte oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres ikke, slik at de eksisterende oppføringene er uendret.

  • Importer dupliserte oppføringer som nye oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres og gis et annet, relatert navn, slik at de eksisterende oppføringene er uendret.

  • Oppdater eksisterende poster. Hvis det finnes dupliserte oppføringer og oppføringen du importerer, inneholder ulik eller ny informasjon, oppdateres den samsvarende oppføringer.

   Importeringsvindu, delen for duplikater

   Duplikater oppstår når navnet på en oppføring du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende oppføring.

 7. Velg hvordan du vil håndtere tilpassinger. Valgene er:

  • Importer tilpassede oppsett (skjemaer, sider og visninger). Oppsettet for eksisterende skjemaer, sider og visninger erstattes av skjemaene, sidene og visningene i filen som importeres.

  • Ikke fjern noe felt fra eksisterende skjemaoppsett. Skjemaene, sidene og visningene i filen som importeres, fjerner ikke noen felter som er i bruk i den eksisterende databasen. Alle nye felter fra den importerte filen legges til i skjemaene, sidene eller visningene.

   delen Importer tilpassinger i importvinduet

 8. Velg eventuelt flere elementer du vil ta med i importen. Valgene er:

  • Kommunikasjonslogg

  • Produkter (og tjenester)

  • Egendefinerte rapporter

  • Prosjektmaler

 9. Klikk Importer.

Til toppen av siden

Importere Business Contact Manager-tilpassinger (BCMX)

En tilpassing er en endring du har gjort i Business Contact Manager for Outlook for å tilpasse til behovene dine. En fil med BCMX-filtype inneholder bare tilpassinger, ikke forretningsdata, for eksempel kontoer, forretningskontakter og emner.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager, og klikk deretter knappen Importer og eksporter.

 3. Klikk Importer fra en fil.

  Veiviseren Import av forretningsdata åpnes.

 4. Skriv inn plasseringen til og navnet på BCMX-filen, eller klikk Bla gjennom for å finne filen.

  Filnavnet på BCMX-filen du importerer, vises i boksen Fil som skal importeres.

 5. Klikk Importer.

  Business Contact Manager for Outlook importerer dataene. Når den er ferdig, blir du bedt om å se gjennom importmeldinger og mulige feil som er registrert i en loggfil. Du kan vise loggfilen ved å klikke Vis logg.

Til toppen av siden

Importere fra et annet program ved hjelp av CSV-filtypen, importere fra Microsoft Excel eller Microsoft Access også

CSV-filformatet er et enkelt, men effektivt format for overføring av data fra ett program til et annet. Mange programmer kan lese CSV-filer, inkludert Excel.

Du kan også bruke CSV-filformatet til å importere en liste over produkt- og tjenesteelementer. En slik liste må være strukturert på en bestemt måte for å importeres. Hvis du vil ha mer informasjon om problemer du må du løse før du importerer en liste over produkt- og tjenesteelementer, kan du se Importere en liste over produkt- og tjenesteelementer.

Hvis du har data i en Excel- eller Access-fil, bruker du også følgende fremgangsmåte for å importere dataene.

I denne delen

Trinn 1: Velg CSV-, Excel- eller Access-filen du vil importere

Trinn 2: Tilordne felter

Importere en liste over produkt- og tjenesteelementer

Importere listen

Løse CSV-importfeil

Trinn 1: Velg CSV-, Excel- eller Access-filen du vil importere

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager, og klikk deretter knappen Importer og eksporter.

 3. Klikk Importer fra en fil.

  Veiviseren Import av forretningsdata åpnes.

 4. Skriv inn plasseringen til og navnet på CSV, Excel- eller Access-filen, eller klikk Bla gjennom for å finne filen.

  Filen er oppført i boksen Fil som skal importeres.

 5. Klikk Neste.

 6. Velg hvordan du vil håndtere dupliserte oppføringer. Valgene er:

  • Ikke importer dupliserte oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres ikke, slik at de eksisterende oppføringene er uendret.

  • Importer dupliserte oppføringer som nye oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres og gis et annet, relatert navn, slik at de eksisterende oppføringene er uendret. Duplikater oppstår når navnet på en oppføring du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende oppføring.

 7. Klikk Neste.

Til toppen av siden

Trinn 2: Tilordne felter

Du skal nå kombinere kolonneoverskriftene (felter) til filen du importerer, med de tilsvarende feltene i Business Contact Manager. Denne prosessen kalles tilordning.

 1. Tilordne en CSV-, Excel- eller Access-fil.

  • CSV-fil    

   Hvis det er nødvendig, merker du av for CSV-filen du vil importere.

  • Excel-fil   

   Hvert Excel-ark som utgjør Excel-arbeidsboken, er oppført. Merk av for hvert ark du vil importere.

   Hvis Excel-arbeidsboken har data bare på ett ark (uavhengig av hvor mange ark som finnes i filen), merker du bare av for det arket.

  • Access-fil    

   Tabellene som utgjør Access-databasen, er oppført. Merk av for hver tabell du vil importere.

   Hvis Access-databasen har data bare på ett ark eller én tabell (uavhengig av hvor mange tabeller som finnes i filen), merker du bare av for den tabellen.

 2. I Importer som-kolonnen klikker du typen oppføring, for eksempel Konto eller Forretningskontakt, som du importerer.

 3. Klikk Tilordning.

  Vindu for import av tilordningsfelt

 4. Gjør ett av følgende for å tilordne felt:

  • Hvis du vil tilordne feltene manuelt, drar du feltet vil tilordne, til et felt i Tilgjengelige felt-listen (1) i Importer felt-listen.

  • Hvis du vil at Business Contact Manager for Outlook skal tilordne feltene for deg, klikker du Autotilordning (2). Bla deretter gjennom Tilgjengelige felt-listen for å kontrollere tilordningen.

  • Hvis du vil tilordne felt på samme måte som i en tidligere tilordning, klikker du Bruk forrige tilordning (3).

  • Hvis du vil opprette et nytt felt og tilordne et felt fra den importerte filen til det, klikker du Tilordne til nytt felt (4).

 5. Gjenta til Importer felt-listen er tom.

 6. Hvis du vil endre noen av tilordningene, kan du gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil endre en tilordning av ett enkelt felt, drar du det tilordnede feltet fra Tilgjengelige felt-listen tilbake til Importer felt-listen.

  • Hvis du vil fjerne alle tilordninger, klikker du Fjern tilordning. Prøv deretter å tilordne feltene på nytt.

 7. Når du er ferdig med kartleggingsvalgene, klikker du OK og deretter Importer.

  Business Contact Manager for Outlook importerer dataene. Når den er ferdig, blir du bedt om å se gjennom importmeldinger og mulige feil som er registrert i en loggfil. Du kan vise loggfilen ved å klikke Vis logg.

Tips!:  Når du har importert en Excel-fil, kan det hende at noen av telefonnumrene ikke vises. Dette er et kjent problem. Prøv å åpne filen i Excel 2010 og deretter lagre den i CSV-filformatet ved å bruke kommandoen Lagre som. Deretter kan du importere CSV-filen Business Contact Manager for Outlook på nytt.

Til toppen av siden

Importere en liste over produkt- og tjenesteelementer

Hvis du vil importere en liste over produkt- og tjenesteelementer, må listen oppfylle følgende betingelser:

 • Det må være i CSV-filformatet. Hvis du kan åpne listen over produkt- og tjenesteelementer i Excel, kan du lagre filen som en CSV-fil ved å bruke kommandoen Lagre som.

 • Det må inneholde minst tre kolonner ordnet i en fastsatt rekkefølge.

Organisere en liste over produkt- og tjenesteelementer med riktige kolonner

Hvis du vil importere en CSV-fil som består av produkt- og tjenesteelementer på riktig måte, må filen må inneholde minst tre kolonner, og opptil fem, ordnet på følgende måte:

Ordnet i tre kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhetspris

Ordnet i fire kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

Ordnet i fem kolonner

Elementnavn

Beskrivelse

Enhetspris

Antall

UnitCost

Uavhengig av organiseringen du velger, bør den første raden eller linjen i CSV-filen være listens kolonneoverskrifter.

Eksempel for Excel

Her kan du se hvordan en liste med to elementer kan vises i Excel. Det består av en overskriftsrad etterfulgt av en rad for hvert element.

Elementnavn

Beskrivelse

Enhetspris

Sykkelkjede

Titan 48"

56,50

Vannflaske

Krystallklar blå

11,75

Eksempel for Notisblokk

Hvis du redigerer filen i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk (i motsetning til Microsoft Excel), oppretter du en egen linje i filen for hvert element du importerer, og skiller elementene i hver linje med komma, uten mellomrom før eller etter komma.

Elementnavn,Beskrivelse,Enhetspris
Sykkelkjede,Titan 48 ",56,50
Vannflaske,Krystallklar blå,11,75

Tips!:  Hvis du får en melding om at det var feil antall kolonner i inndatafilen, kan det være at du har lagt til for mange komma til én eller flere rader. Hvis du vil unngå dette, må du passe på å følge en av kolonneordningene som er nevnt tidligere i denne artikkelen.

Husk at den første linjen i CSV-filen må være kolonneoverskriftene.

Til toppen av siden

Importere listen

Når du er ferdig å klargjøre CSV-filen, kan du importere den, legge elementene til den eksisterende listen over produkter og tjenester, eller erstatte den eksisterende listen med de nylig importerte elementene.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk Produkter og tjenester i Tilpass-gruppen på Hjem-fanen på båndet.

 3. I dialogboksen Produkter og tjenester klikker du Importer.

 4. Skriv inn plasseringen til og navnet på CSV-filen, eller klikk Bla gjennom for å finne filen.

 5. Klikk ett av følgende alternativer:

  • Erstatt eksisterende liste med elementer i denne filen. Dette fjerner den eksisterende listen over produkter og tjenester og erstatter den med listen over elementer som du importerer.

  • Legg elementene i denne filen til i den eksisterende listen.

   Viktig!: Du kan ikke angre importer. Det anbefales at du sikkerhetskopierer dataene før du fortsetter.

 6. Klikk Importer.

 7. Når importen av filen er ferdig, klikker du Lukk.

Til toppen av siden

Løse CSV-importfeil

Hvis du er i ferd med å importere produkter og tjenester og prosessen blir avbrutt eller rapporter feil, er det sannsynligvis på grunn av feil formaterte data i CSV-filen, valutasymboler eller duplikater av elementer i den eksisterende listen.

Kontrollere CSV-filens formatering

Følgende formateringsproblemer kan generere feilmeldinger når du importerer en CSV-fil.

Årsak

Løsning

Kolonner har ingen overskrifter.

Legg til en kolonneoverskrift til hver datatype. Import av data blir enklere hvis du bruker en kolonneoverskrift som finnes i Business Contact Manager-databasen.

Kolonneetiketter eller -overskrifter er ikke unike.

Kontroller om det finnes like etiketter eller overskrifter, og gjør dem unike. Hvis det for eksempel finnes to etiketter eller overskrifter som kalles Telefonnummer, endrer du det ene til Telefonnummer 1 og den andre til Telefonnummer 2.

CSV-filen inneholder tegn som ikke kan skrives ut.

Tegn som ikke kan skrives ut, omfatter linjeretur og side- eller inndelingsskift. Sikre at alle disse slettes før du prøver å importere filen på nytt.

Filen som importeres, har feil antall kolonner.

Filen må inneholde minst tre kolonner ordnet i følgende rekkefølge: Elementnavn, Beskrivelse, Enhetspris.

Til toppen av siden

Tegnsettings- og valutaretningslinjer

Produktpriser og -antall kan ikke omfatte valutasymboler eller intern tegnsetting som punktum eller komma. Du kan imidlertid bruke desimaltegn for valuta. Eksempel:

 • For ethvert beløp som er et helt tall, inkludert valuta, skriver du inn 10000, men ikke beløpet med et komma eller desimaltegn.

 • For priser som inkluderer øre, skriver du inn desimaltegnet, som i 10,50, når du refererer til en pris på 10 kroner og 50 øre.

Evaluere hvordan du håndterer like oppføringer

Du kan få en feilmelding for import av produkt- og tjenesteelementer hvis du prøver å importere elementer som allerede er i Business Contact Manager for Outlook, men ikke har angitt at disse duplikatene skal overskrive eksisterende elementer. Feilmeldingen i feilloggfilen oppgir at elementet eller elementene allerede er i Business Contact Manager for Outlook.

Du kan korrigere feilen ved å importere de nye produkt- eller tjenesteelementene på nytt. I dialogboksen Importer av produkter og tjenester klikker du Erstatt eksisterende liste med elementer i denne filen. Elementene i den listen over produkter og tjenester overskrives av elementer i filen du importerer.

del med importalternativer

Når du importerer listen på nytt, vises ikke feilen for like oppføringer.

Til toppen av siden

Importere en Microsoft Outlook-kontaktmappe

Med bare noen få klikk kan du fylle ut Business Contact Manager for Outlook med en rekke forretningskontakter ved å importere Outlook-kontaktmappen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager, og klikk deretter knappen Importer og eksporter.

 3. Klikk Importer Outlook-kontakter.

  Veiviseren Import av forretningsdata åpnes.

 4. Veiviseren viser standardkontaktmappen som mappen du vil importere. Hvis du vil importere en annen kontaktmappe, klikker du Bla gjennom. Klikk kontaktmappen du vil importere, og klikk deretter OK.

 5. Velg hvordan du vil håndtere dupliserte oppføringer.

  Valgene er:

  • Ikke importer dupliserte oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres ikke, slik at de eksisterende oppføringene er uendret.

  • Importer dupliserte oppføringer som nye oppføringer. De dupliserte oppføringene fra den importerte filen importeres og gis et annet, relatert navn, slik at de eksisterende oppføringene er uendret.

   Duplikater oppstår når navnet på en oppføring du importerer, er identisk med navnet på en eksisterende oppføring.

 6. Klikk Importer.

Tips!: Hvis du vil importere Windows Live-e-postdata til Business Contact Manager for Outlook, må du først legge til Windows Live-e-postkontoen i Outlook.

Til toppen av siden

Importere en ACT!- eller QuickBooks-fil

Hvis du har forretningsdata i ACT! eller QuickBooks, kan du importere dem til Business Contact Manager for Outlook med datakonverteringsverktøyet og veiviseren Importer forretningsdata. Datakonverteringsverktøyet konverterer ACT!- eller QuickBooks-dataene til en form som Business Contact Manager for Outlook kan tolke.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk fanen Business Contact Manager, og klikk deretter knappen Importer og eksporter.

 3. Klikk Importer fra andre programmer.

 4. Klikk Konverter data i veiviseren Importer forretningsdata, . Datakonverteringsverktøyet åpnes. Klikk Neste.

 5. Klikk en versjon av ACT! eller QuickBooks, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn plasseringen til og navnet på filen, eller klikk Bla gjennom for å finne filen, og klikk deretter Neste.

 7. Merk av for kategoriene med data du vil konvertere. I Mål-listen velger du type Business Contact Manager for Outlook-oppføring du vil dataene skal konverteres til, og klikk deretter Neste

 8. Merk de brukerdefinerte feltene du vil inkludere som en del av datakonverteringen, og klikk deretter Neste.

 9. Klikk Bla gjennom for å velge en plassering for den konverterte filen, skriv inn et navn på filen, og klikk deretter Lagre. Klikk Neste.

 10. Klikk Neste. Når konverteringen er fullført, lukker du konverteringsdataverktøyet.

 11. Nå kan du importere de konverterte dataene ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet i Importere en Business Contact Manager-fil (BCM).

  Tips!: Du kan ignorere valgene for tilpassinger fordi de ikke gjelder for de konverterte dataene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×