Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om en funksjon, klikker du navnet i den første kolonnen.

Funksjon

Beskrivelse

AND-funksjonen

Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN

BYCOL (funksjon)
Knapp for Office 365

Bruker en LAMBDA for hver kolonne og returnerer en matrise av resultatene

BYROW (funksjon)
Knapp for Office 365

Bruker en LAMBDA på hver rad og returnerer en matrise av resultatene

USANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien USANN

HVIS (funksjon)

Angir en logisk test som skal utføres

HVISFEIL (funksjon)

Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.

HVIS.IT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

IFS-funksjonen
Excel 2016

Kontrollerer om én eller flere betingelser er oppfylt og returnerer en verdi som svarer til den første SANNE betingelsen.

LAMBDA (funksjon)
Knapp for Office 365

Opprett egendefinerte funksjoner som kan brukes på nytt, og kall dem med et egendefinert navn

LET-funksjon
Knapp for Office 365

Tilordner navn til beregningsresultater

MAKEARRAY (funksjon)
Knapp for Office 365

Returnerer en beregnet matrise med en angitt rad- og kolonnestørrelse ved å bruke en LAMBDA

MAP (funksjon)
Knapp for Office 365

Returnerer en matrise som dannes ved å tilordne hver verdi i matrisen(e) til en ny verdi ved å bruke en LAMBDA for å opprette en ny verdi

IKKE (funksjon)

Reverserer logikken til argumentet

ELLER (funksjon)

Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN

REDUSER (funksjon)
Knapp for Office 365

Reduserer en matrise til en akkumulert verdi ved å bruke en LAMBDA på hver verdi og returnere totalverdien i akkumulatoren

SKANN (funksjon)
Knapp for Office 365

Skanner en matrise ved å bruke en LAMBDA på hver verdi og returnerer en matrise som har hver mellomliggende verdi

SWITCH-funksjonen
Excel 2016

Evaluerer et uttrykk mot en liste over verdier og returnerer det resultatet som tilsvarer den første samsvarende verdien. Hvis det ikke finnes noen treff, kan en valgfri standardverdi bli returnert.

SANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien SANN

EKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×