Multiplisere og dividere i Excel er enkelt, men du må lage en enkel formel for å gjøre det. Bare husk at alle formler i Excel begynner med et likhetstegn (=), og du kan bruke formellinjen for å opprette dem.

Multiplisere tall

La oss si at du vil finne ut hvor mye flaskevann du trenger for en kundekonferanse (totalt antall deltakere × 4 dager × 3 flasker per dag) eller refusjonskostnadene for en forretningsreise (totalt antall kilometer × 0,46). Det finnes flere måter å multiplisere tall på.

Multiplisere tall i en celle

Hvis du vil gjøre dette, bruker du den aritmetiske operatoren * (stjerne).

Hvis du for eksempel skriver inn =5*10 i en celle, viser cellen resultatet 50.

Multiplisere en kolonne med tall med et konstant tall

La oss si at du vil multiplisere hver celle i en kolonne med sju tall med et tall som finnes i en annen celle. I dette eksemplet er tallet du vil multiplisere med 3, i celle C2.

Multiplisere tall med en konstant
 1. Skriv inn =A2*$B$2 i en ny kolonne i regnearket (eksemplet ovenfor bruker kolonne D). Pass på at du inkluderer et $-symbol før B og før 2 i formelen, og trykk ENTER.

  Obs!: Bruk av $-symboler forteller Excel at referansen til B2 er «absolutt», noe som betyr at når du kopierer formelen til en annen celle, vil referansen alltid være til celle B2. Hvis du ikke brukte $-symboler i formelen og du dro formelen ned til celle B3, vil Excel endre formelen til =A3*C3, noe som ikke vil fungere, fordi det ikke er noen verdi i B3.

 2. Dra formelen ned til de andre cellene i kolonnen.

  Obs!: I Excel 2016 for Windows fylles cellene ut automatisk.

Multiplisere tall i forskjellige celler ved hjelp av en formel

Du kan bruke PRODUKT-funksjonen til å multiplisere tall, celler og områder.

Multiplisere tall ved hjelp av PRODUKT-funksjonen

Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av opptil 255 tall eller cellereferanser i PRODUKT-funksjonen. Formelen =PRODUKT(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) multipliserer for eksempel to enkeltceller (A2 og G4), to tall (12 og 150) og tre områder (A4:A15, E3:E5 og H4:J6).

Dividere tall

La oss si at du vil finne ut hvor mange persontimer det tok å fullføre et prosjekt (totalt antall prosjekttimer ÷ totalt antall personer på prosjektet) eller den faktiske kilometeren per literon for den nylige turen på tvers av land (totalt antall kilometer ÷ totalt antall liter). Det finnes flere måter å dele tall på.

Dele tall i en celle

Hvis du vil gjøre denne oppgaven, bruker du den aritmetiske operatoren / (skråstrek).

Hvis du for eksempel skriver inn =10/5 i en celle, viser cellen 2.

Viktig!: Pass på at du skriver inn et likhetstegn (=) i cellen før du skriver inn tallene og /-operatoren. Ellers tolker Excel det du skriver inn som en dato. Hvis du for eksempel skriver inn 30.07.2019, kan excel vise 30.07.2019 i cellen. Hvis du skriver inn 36.12.2016, konverteres først denne verdien til 01.12.1936, og 1. des vises i cellen.

Obs!: Det finnes ingen DIVIDE-funksjon i Excel.

Dele tall ved hjelp av cellereferanser

I stedet for å skrive inn tall direkte i en formel, kan du bruke cellereferanser, for eksempel A2 og A3, til å referere til tallene du vil dele opp og dividere med.

Eksempel:

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+' (grav aksent), eller klikker Vis formler-knappen på Formler-fanen.

A

B

C

1

Data

Formel

Beskrivelse (Resultat)

2

15000

=A2/A3

Dividerer 15000 med 12 (1250)

3

12

Dele en kolonne med tall med et konstant tall

La oss si at du vil dele hver celle i en kolonne med sju tall med et tall som finnes i en annen celle. I dette eksemplet er tallet du vil dele med 3, i celle C2.

A

B

C

1

Data

Formel

Konstant

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Skriv inn =A2/$C$2 i celle B2. Pass på at du tar med et $-symbol før C og før 2 i formelen.

 2. Dra formelen i B2 ned til de andre cellene i kolonne B.

Obs!: Bruk av $-symboler forteller Excel at referansen til C2 er «absolutt», noe som betyr at når du kopierer formelen til en annen celle, vil referansen alltid være til celle C2. Hvis du ikke brukte $ symboler i formelen og du dro formelen ned til celle B3, endrer Excel formelen til =A3/C3, noe som ikke vil fungere, fordi det ikke er noen verdi i C3.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Multiplisere en kolonne med tall med det samme tallet

Multiplisere med prosent

Opprette en multiplikasjonstabell

Calculation operators and order of operations

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×