Dette emnet beskriver de vanligste årsakene til at FINN.FINN.OPP har et feilaktig resultat på funksjonen, og gir forslag til bruk av INDEKS og SAMMENLIGNE i stedet.

Tips!: Se også hurtigreferansekortet: Feilsøkingstips for FINN.FIL som gir deg de vanligste årsakene til #NA problemer i en praktisk PDF-fil. Du kan dele PDF-filen med andre eller skrive den ut for din egen referanse.

Problem: Søkeverdien er ikke i den første kolonnen i matrise-argumentet.

Én begrensning i FINN.RAD er at den bare kan se etter verdier i kolonnen til venstre i tabellmatrisen. Hvis oppslagsverdien ikke er i den første kolonnen i matrisen, vises #N/A-feilen.

Vi ønsker å finne antall solgte enheter av grønnkål i følgende tabell.

#IT-feil i VLOOKUP: Oppslagsverdien er ikke i den første kolonnen i tabellmatrisen

Feilmeldingen #N/A fordi oppslagsverdien "Grønn" vises i den andre kolonnen (Produsere) i argumentet table_array A2:C10. I dette tilfellet er Excel leter etter den i kolonne A, ikke i kolonne B.

Løsning: Du kan prøve å rette dette opp ved å justere FINN.RAD, slik at den henviser til riktig kolonne. Hvis det ikke er mulig, kan du prøve å flytte kolonnene. Dette kan også være svært upraktisk hvis du har store eller komplekse regneark der celleverdier er resultater av andre beregninger, eller kanskje det er andre logiske årsaker til at du ganske enkelt ikke kan flytte kolonnene rundt. Løsningen er å bruke en kombinasjon av INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene som kan søke etter en verdi i en kolonne, uavhengig av plasseringen i oppslagstabellen. Se neste inndeling.

Vurder å bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet

INDEKS og SAMMENLIGNE er gode alternativer for mange tilfeller der FINN.OPP ikke oppfyller dine behov. Den viktigste fordelen med INDEKS/SAMMENLIGNE er at du kan slå opp en verdi i en kolonne hvor som helst i oppslagstabellen. INDEKS returnerer en verdi fra en angitt tabell/område, i henhold til plasseringen. SAMMENLIGNE returnerer den relative posisjonen til en verdi i en tabell/område. Bruk INDEKS og SAMMENLIGNE sammen i en formel for å slå opp en verdi i en tabell/matrise ved å angi den relative posisjonen til verdien i tabellen/matrisen.

Det finnes flere fordeler ved å bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.FINN.OPP:

  • Med INDEKS og SAMMENLIGNE trenger ikke returverdien være i samme kolonne som oppslagskolonnen. Dette er forskjellig fra FINN.OPP, der returverdien må være i det angitte området. Hvordan er dette relevant? Med FINN.RAD må du kjenne til kolonnenummeret som inneholder returverdien. Selv om dette kanskje ikke virker utfordrende, kan det være tungvint når du har en stor tabell og må telle antall kolonner. Hvis du legger til/fjerner en kolonne i tabellen, må du også omregne og oppdatere col_index_num argumentet. Med INDEKS/SAMMENLIGNE er ikke tellingen nødvendig, da oppslagskolonnen er annerledes fra kolonnen som har returverdien.

  • Med INDEKS og SAMMENLIGNE kan du angi enten en rad eller kolonne i en matrise, eller angi begge deler. Dette betyr at du kan søke etter verdier både loddrett og vanrett.

  • INDEKS/SAMMENLIGNE kan brukes til å søke etter verdier i hvilken som helst kolonne. I motsetning til FINN.RAD, der du bare kan slå opp til en verdi i den første kolonnen i en tabell, fungerer INDEKS og SAMMENLIGNE hvis oppslagsverdien er i den første kolonnen, den siste eller hvor som helst i mellom.

  • INDEKS og SAMMENLIGNE gir fleksibiliteten til å gjøre dynamiske referanser til kolonnen som inneholder returverdien. Dette betyr at du kan legge til kolonner i tabellen uten å bryte INDEKS og SAMMENLIGNE. Finn.RAD bryter på den annen side hvis du trenger å legge til en kolonne i tabellen, siden den gjør en statisk referanse til tabellen.

  • INDEKS og SAMMENLIGNE gir mer fleksibilitet med treff. INDEKS og SAMMENLIGNE kan finne et nøyaktig samsvar, eller en verdi som er større eller mindre enn oppslagsverdien. FINN.OPP vil bare se etter et nærmest samsvar med en verdi (som standard) eller en nøyaktig verdi. FINN.RAD forutsetter også som standard at den første kolonnen i tabellmatrisen er sortert alfabetisk, og anta at tabellen ikke er konfigurert på denne måten, vil FINN.RAD returnere det første nærmeste samsvaret i tabellen, som kanskje ikke er dataene du leter etter.

Syntaks

Hvis du vil bygge syntaks for INDEKS/SAMMENLIGNE, må du bruke argumentet matrise/referanse fra INDEKS-funksjonen og neste SAMMENLIGNE-syntaksen i den. Dette tar skjemaet:

=INDEKS(matrise eller referanse, SAMMENLIGNE(søkeverdi,søkematrise,[type])

La oss bruke INDEKS/SAMMENLIGNE til å erstatte FINN.FINN.OPP fra eksemplet ovenfor. Syntaksen vil da se slik ut:

=INDEKS(C2:C10,SAMMENLIGNE(B13,B2:B10,0))

Kort forklart betyr det:

=INDEKS(returner en verdi fra C2:C10, som sammenlignes(grønn grønn grønn, som er et sted i B2:B10-matrisen, der returverdien er den første verdien som svarer til Grønn grønn grønn))

INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene kan brukes som erstatning for VLOOKUP

Formelen leter etter den første verdien i C2:C10 som tilsvarer Grønnkål (i B7), og returnerer verdien i C7 (100) som er den første verdien som tilsvarer Grønnkål.

Problem: Finner ikke det nøyaktige treffet

Når argumentet range_lookup ER USANN, og FINN.ARK ikke finner et nøyaktig samsvar i dataene, returneres #N/A-feilen.

Løsning:Hvis du er sikker på at de relevante dataene finnes i regnearket og FINN.FINN.OPP ikke fanger dem opp, kan du ta deg tid til å kontrollere at cellene det refereres til, ikke har skjulte mellomrom eller tegn som ikke skrives ut. Kontroller også at cellene følger riktig datatype. Celler med tall bør for eksempel være formatert som Tall, og ikke Tekst.

Vurder også å bruke RENS- eller TRIMME-funksjonen til å rydde opp i data i celler.

Problem: Søkeverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Hvis argumentet range_lookup er satt til SANN, og oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen, vises #N/A-feilen. SANN søker etter et omtrentlig treff i matrisen, og returnerer den nærmeste verdien som er mindre enn søkeverdien.

I følgende eksempel er søkeverdien 100, men det finnes ingen verdier i B2:C10-området som er mindre enn 100. Det er derfor du får denne feilen.

I/T-feil i VLOOKUP når oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Løsning:

  • Rett opp søkeverdien, ved behov.

  • Hvis du ikke kan endre oppslagsverdien og trenger større fleksibilitet med samsvarende verdier, kan du vurdere å bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.KOLONNE i avsnittet ovenfor i denne artikkelen. Med INDEKS/SAMMENLIGNE kan du søke etter verdier som er større enn, mindre enn, eller lik søkeverdien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD, kan du lese forrige del i dette emnet.

Problem: Oppslagskolonnen er ikke sortert i stigende rekkefølge

Hvis argumentet range_lookup er satt til SANN, og en av oppslagskolonnene ikke er sortert i stigende (A-Z) rekkefølge, vises #N/A-feilen.

Løsning:

  • Endre FINN.RAD-funksjonen til å søke etter et nøyaktig treff. Dette gjør du ved å angi søkeområde-argumentet til USANN. Ingen sortering er nødvendig for USANN.

  • Bruk INDEKS/SAMMENLIGNE-funksjonen for å søke etter en verdi i en usortert tabell.

Problem: Verdien er et stort flyttall

Hvis du har tidsverdier eller store desimaltall i celler, returneres #I/A-feilen på grunn av flytpunktpresisjon. Flyttall er tall som følger etter et desimaltegn. (Excel tidsverdier som flytpunktnumre.) Excel kan ikke lagre tall med svært store flytpunkter, så for at funksjonen skal fungere riktig, må flyttallene avrundes til fem desimaler.

Løsning: Avrund tallene opp til fem desimaler med AVRUND-funksjonen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×