Skriv ut en prosjektplan i skrivebordsversjonen av Project

Skriv ut en prosjektplan i skrivebordsversjonen av Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Det å skrive ut en visning, rapport eller kalender i Project er svært likt utskrift i andre Office-programmer:

 • Velg Fil > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriv ut-knapp i Backstage-visningen.

Men å få bare den bestemte prosjektinformasjonen du ønsker, i utskriftene dine, innebærer litt klargjøringsarbeid før du trykker på utskriftsknappen. Les videre for å se hvordan du får riktig informasjon på siden for deg selv og dine deltagere.

Gjøre klart til utskrift

Klargjøre en visning for utskrift

Klargjøre en rapport for utskrift

Skrive ut en kalender som viser bestemte uker eller måneder

Andre måter å dele prosjektinformasjonen på

Klargjøre en visning for utskrift

Formatere visningen

 1. Velg ønsket visning.

 2. Endre visningen slik at den viser bare de dataene du vil dele. Gjør for eksempel følgende:

Angi alternativer for utskrifts- og sideoppsett

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg hvor stor del av prosjektet som skal skrives ut, under Innstillinger. Du kan skrive ut alt eller velge datointervall eller sideområder.

 3. Angi andre utskriftsalternativer, som antall eksemplarer, sideretning og papirstørrelse.

Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring

Du kan ta med topptekster og bunntekster på hver side som skrives ut. Enkelte visninger kan også inkludere en forklaring av Gantt-diagramtypene på hver side som skrives ut. Slik kan du legge til, fjerne eller endre topptekster, bunntekster og forklaringer:

 1. Velg Fil > Skriv ut > Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 2. Velg Topptekst-, Bunntekst- eller Forklaring-fanen.

 3. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 4. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Vil du bli helt kvitt forklaringen? Velg Ingen under Plassert påForklaring-fanen.

Vil du endre hva som vises på Gantt-stolpene i forklaringen? Det håndteres i dialogboksen Stolpestiler. Se Endre forklaringen på en utskrevet visning for å få instruksjoner.

Klargjøre en rapport for utskrift

Formatere rapporten

Opprett og tilpass rapporten til den viser nøyaktig den informasjonen du vil skrive ut. Du kan legge til diagrammer, tabeller og koblinger, og i tillegg kan du endre farger og legge til visuelle effekter.

Vise utskriftsoppsettet mens du arbeider med rapporten

Du kan vise hvordan rapporten vil se på utskriften, mens du fremdeles arbeider med den.

 1. Klikk et sted i rapporten, og velg deretter fanen Utforming under Rapportverktøy.

 2. Velg alternativet du vil se, i Utskriftsformat-gruppen: Sideskift, Marger, Papirretning eller Størrelse.

  Utskriftsformat-gruppen i kategorien Rapportverktøydesign

 3. Rapporten viser retningslinjer som endres basert på valgene dine.

  Velg for eksempel Sideskift for å se hvor mye av rapporten som vil vises på en utskrevet side. Velg deretter Størrelse for å velge en annen papirstørrelse, eller ordne rapportelementene på nytt slik at de tilpasses til én side.

  Hvis du vil angi andre utskriftsalternativer, for eksempel antall eksemplarer eller hvilke sider som skal skrives ut, velger du Fil > Skriv ut, og deretter velger du alternativer under Innstillinger.

  Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topp- eller bunntekst

 1. Velg Fil > Skriv ut > Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 2. Velg Topptekst- eller Bunntekst-fanen.

 3. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 4. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Obs!: Rapportutskrifter har ikke forklaringer.

Skrive ut en kalender som viser bestemte uker eller måneder

Du kan angi hvor mange måneder du vil skrive ut på hver side, i Kalender-visningen.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg Fil > Skriv ut > Utskriftsformat, og velg deretter Vis-fanen.

 3. Du angir måneder ved å velge Måneder per side under Skriv ut, og deretter velge 1 eller 2.

  Hvis du vil angi hvor mange uker du vil vise, velg Uker per side, og skriv inn eller velg antall uker du vil vise i boksen ved siden av. Hvis du vil at ukene på den utskrevne kalenderen skal ha samme høyde som ukene i visningen, velg Ukehøyde som på skjerm.

  Du kan også endre antallet uker per side ved å forstørre visningen. Velg Zoom > ZoomVis-fanen, og velg antallet uker som skal vises eller datoområdet du vil vise.

  Vær oppmerksom på at kalenderen blir uleselig hvis du prøver å skrive ut for mange uker per side. Se tipsene nedenfor for å få tips om hvordan du formaterer kalenderen slik at den blir lettere å lese.

 4. Hvis du vil inkludere forrige og neste måneds kalendere, merker du av for Skriv ut forrige/neste måneds kalendere i forklaringen, under Detaljer.

Legg merke til at du ikke kan skrive ut en lesbar kalendervisning for et helt år. Du kan i stedet bruke Gantt-diagramvisningen, og følge disse tipsene:

 • Endre tidsskalaen i Gantt-diagrammet slik at den tilsvarer årsvisningen din. Du kan for eksempel endre tidsskalaen til å vise kvartaler over måneder og bruke forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Reduser skriftstørrelsen for å gi plass til mer tekst på siden.

 • Skjul alle oppgavene slik at bare aktivitetssammendragene vises.

 • I dialogboksen Utskriftsformat bruker du avmerkingsboksene Tilpass til for å skrive ut visning på én side. Angi boksene Datoer til å skrive ut hele året på Skriv ut-siden.

Obs!: 

 • Hvis du skriver ut kalendervisningen, kan du angi datointervallet du skal skrive ut, ved hjelp av Datoer-boksene på Skriv ut-siden.

 • Du kan formatere kalendervisningen for å maksimere hvor mye informasjon som vises på en side ved å formatere tidsskalaen og tekststiler.

 • Du kan bare angi én datointervall eller et antall etterfølgende uker. Du kan ikke velge uker som ikke er etterfølgende, for visning eller utskrift.

Andre måter å dele prosjektinformasjon på

Øverst på siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Klargjøre en visning for utskrift

Klargjøre en rapport for utskrift

Endre tidsintervall for utskrift av kalendervisningen

Skrive ut notater når du skriver ut en visning eller rapport

Klargjøre en visning for utskrift

 1. Velg visningen du vil skrive ut, på Vis-menyen.

 2. Velg UtskriftsformatFil-menyen, og velg deretter Side-fanen.

 3. Hvis du vil endre papirretningen, velger du Papirretning, Stående (loddrett) eller Liggende (vannrett).

 4. Hvis du vil skalere sidene, velger du Juster til under Skalering, og deretter skriver du inn prosentandelen du ønsker å bruke på informasjonen på de utskrevne sidene, i boksen % av normal størrelse.

 5. Hvis du vil justere sidestørrelsen, velger du Tilpass til under Skalering, og deretter angir du hvor mange sider du ønsker i boksene siders bredde og høyde.

 6. Hvis du vil endre papirstørrelsen, velg papirstørrelsen du ønsker, i Papirstørrelse-boksen.

Obs!: 

 • Du kan angi hvor mye av tidsskala du vil inkludere når du skriver ut visningen. Velg Datoer i Tidsskala-delen i dialogboksen Skriv ut, og velg deretter tidsintervallet i listene Fra og Til.

 • Standardinnstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øker innstillingen til 125 %, utvides bildet, og mindre informasjon skrives ut på hver side, men du forstørrer tekst og grafikk. Hvis du reduserer innstillingen til 75 % komprimeres bildet, og du skriver ut mer informasjon på hver side.

 • Du kan ikke justere sidetilpasningen i kalendervisning eller Ressursdiagram-visningen.

 • En visning passer kanskje ikke til hvor mange sider du angir. Hvis en utskrevet visning for eksempel er fire sider bred og én side høy, passer det kanskje ikke til én i bredden og én i høyden. I så fall bestemmer det minste av de to tallene sidetilpasningen.

 • Hvis du justerer sidetilpasningen i Nettverksdiagram-visningen, kan du ikke justere for sideskift. Fordi sideantallet overstyrer muligheten til å spre nettverksdiagrambokser for å unngå sideskift, er ikke alternativet Juster for sideskift tilgjengelig. Dette alternativet finner du under Boksoppsett i dialogboksen Oppsett (velg OppsettFormat-menyen).

Klargjøre en rapport for utskrift

Denne fremgangsmåten hjelper deg med å klargjøre enkle rapporter for utskrift. Hvis du vil klargjøre visuelle rapporter for utskrift, kan du bruke Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. Velg Vis > Rapporter.

 2. Velg rapporttypen du ønsker, og velg deretter Velg. Hvis du velger Tilpasset som rapporttype, velger du en rapport i Rapporter-listen, og deretter velger du Oppsett og går til trinn 4.

 3. Velg rapporten du ønsker, og velg deretter Velg.

 4. Velg Utskriftsformat, og velg deretter Side-fanen.

 5. Hvis du vil endre papirretningen, velger du Stående (loddrett) eller Liggende (vannrett) under Papirretning.

 6. Hvis du vil skalere sidene, velger du Juster til under Skalering, og deretter skriver du inn prosentandelen du ønsker å bruke på informasjonen på de utskrevne sidene, i boksen % av normal størrelse.

 7. Hvis du vil endre papirstørrelsen, velger du papirstørrelsen du ønsker, i Papirstørrelse-boksen.

Obs!: Standardinnstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øker innstillingen til 125 %, utvides bildet, og mindre informasjon skrives ut på hver side, men du forstørrer tekst og grafikk. Hvis du reduserer innstillingen til 75 % komprimeres bildet, og du skriver ut mer informasjon på hver side.

Endre tidsintervall for utskrift av kalendervisningen

Du kan angi hvor mange måneder du vil skrive ut på hver side, i Kalender-visningen.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg UtskriftsformatFil-menyen, og velg deretter Vis-fanen.

 3. Hvis du vil angi måneder, velger du Måneder per side under Skriv ut, og deretter velger du 1 eller 2.

  Hvis du vil angi hvor mange uker du vil vise, velg Uker per side, og skriv inn eller velg antall uker du vil vise i boksen ved siden av. Hvis du vil at ukene på den utskrevne kalenderen skal ha samme høyde som ukene i visningen, velg Ukehøyde som på skjerm.

  Du kan også endre antallet uker per side ved å forstørre visningen. Velg ZoomVis-menyen. Velg antall uker som skal vises, under Zoom til, eller angi datoområdet du vil vise.

  Vær oppmerksom på at kalenderen blir uleselig hvis du prøver å skrive ut for mange uker per side. Se tipsene nedenfor for å få tips om hvordan du formaterer kalenderen slik at den blir lettere å lese.

 4. Du kan velge å inkludere forrige og neste måneds kalender under Detaljer, ved å velge avmerkingsboksen Skriv ut forrige/neste månedskalender.

Legg merke til at du ikke kan skrive ut en lesbar kalendervisning for et helt år. Du kan i stedet bruke Gantt-diagramvisningen, og følge disse tipsene:

 • Endre tidsskalaen i Gantt-diagrammet slik at den tilsvarer årsvisningen din. Du kan for eksempel endre tidsskalaen til å vise kvartaler over måneder og bruke forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Reduser skriftstørrelsen for å gi plass til mer tekst på siden.

 • Skjul alle oppgavene slik at bare aktivitetssammendragene vises.

 • I dialogboksen Utskriftsformat bruker du avmerkingsboksene Tilpass til for å skrive ut visning på én side. I dialogboksenSkriv ut bruker du avmerkingsboksene Datoer for å skrive ut hele året.

Obs!: 

 • Hvis du skriver ut kalendervisningen, kan du angi datointervallet du skal skrive ut ved hjelp av Datoer-boksene i Skriv ut-dialogboksen.

 • Du kan formatere kalendervisningen for å maksimere hvor mye informasjon som vises på en side ved å formatere tidsskalaen og tekststiler.

 • Du kan bare angi én datointervall eller et antall etterfølgende uker. Du kan ikke velge uker som ikke er etterfølgende, for visning eller utskrift.

Skriv ut notater når du skriver ut en visning eller rapport

Notater kan skrives ut på den siste siden i en visning. Notater som skrives ut, er de som er nærest knyttet til visningen. Hvis du velger å skrive ut notater når du skriver ut Gantt-diagramvisningen, vil oppgave-notatene skrives ut.

 1. Velg visningen du ønsker på Vis-menyen.

  Hvis du vil bruke en visning som ikke er i Vis-menyen, velger du Flere visninger, og deretter velger du visningen du vil bruke, i Visninger-listen før du velger Bruk.

 2. Velg UtskriftsformatFil-menyen, og velg deretter Vis-fanen.

 3. Merk av for Skriv ut notater.

 4. Velg Skriv ut.

Du kan også skrive ut notater i kolonner sammen med deres tilknyttede oppgaver, ved å skrive ut en rapport som inneholder informasjonen du vil skrive ut.

 1. Velg RapporterRapport-menyen.

 2. Velg en rapportkategori du vil bruke, i dialogboksen Rapporter, og velg deretter Velg.

 3. Velg en rapport i den neste dialogboksen, og velg deretter Rediger.

 4. Velg Detaljer-fanen i dialogboksen Rapport, og merk deretter av for Notater.

  Obs!: Med noen rapporter kan du ikke angi hvilke notater som skal skrives ut.

 5. Velg OK, og velg deretter Lukk.

 6. Velg Skriv utFil-menyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×