Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Med Project kan du opprette og tilpasse flotte grafiske rapporter av ønskede prosjektdata, uten å være avhengig av annen programvare. Når du arbeider med prosjektet, endres rapportene for å gjenspeile den nyeste informasjonen, ingen manuelle oppdateringer er nødvendig! Se en liste over alle rapporter og hvordan du kan bruke dem.

 1. Klikk Rapport-kategorien.

 2. Klikk ønsket rapporttype under Vis rapporter, og velg en bestemt rapport.

Hvis du for eksempel vil åpne rapporten Prosjektoversikt, klikker du Rapport > Instrumentbord > Prosjektoversikt.

Instrumentbord-menyen i Rapport-kategorien.

Prosjektoversikt-rapporten kombinerer diagrammer og tabeller for å vise statusen for hver fase av prosjektet, kommende milepæler og aktiviteter som har forfalt.

Prosjektoversikt-rapport

Project inneholder flere dusin rapporter som du kan bruke umiddelbart, men du behøver ikke la dette begrense valgene dine. Du kan tilpasse innholdet og utseendet på alle rapportene, eller bygge nye fra bunnen av.

Arbeide med rapporter

Endre dataene i en rapport

Du kan velge dataene som Project viser, i alle delene i en rapport.

 1. Klikk tabellen eller diagrammet du bil endre.

 2. Bruk Feltliste-ruten til høyre på skjermen til å velge felt som skal vises, og til å filtrere informasjon.

Tips!: Når du klikker et diagram, vises det også tre knapper til høyre for diagrammet. Bruk knappene Diagramelementer Diagramelementer-knappen og Diagramfiltre Diagramfiltresymbol for hurtig å velge elementer, for eksempel dataetiketter, og filtrere informasjonen for diagrammet.

Eksempel

I Prosjektoversikt-rapporten kan du endre diagrammet for % fullført til å vise kritiske delaktiviteter i stedet for aktivitetssammendrag på øverste nivå:

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet for % fullført.

 2. I Feltliste-ruten går du til Filter-boksen og velger Kritisk.

 3. I Disposisjonsnivå-boksen velger du Nivå 2. I dette eksemplet er dette det første nivået i disposisjonen som har delaktiviteter i stedet for aktivitetssammendrag.

  Diagrammet endres mens du velger.

  Prosjektoversikt-rapport med Diagramdata-ruten åpen

Endre utseendet på en rapport

Med Project kan du styre utseendet på rapportene, fra enkel svart-hvitt til eksplosjoner av farger og effekter.

Tips!: Du kan gjøre en rapport til en del av en delt visning, slik at du kan se rapportendringen i sanntid mens du arbeider med prosjektdataene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele en visning.

Klikk hvor som helst i rapporten, og klikke deretter Utforming under Rapportverktøy for å se alternativene for endring av utseendet på hele rapporten. I denne kategorien kan du endre skrift, farge eller tema på hele rapporten. Du kan også legge til nye bilder (inkludert fotografier), figurer, diagrammer eller tabeller.

Kategorien Utforming under Tabellverktøy

Når du klikker enkeltelementer (diagrammer, tabeller og så videre) i en rapport, vises det nye kategorier øverst på skjermen med alternativer for å formatere denne delen.

Gruppen Tabellstiler i kategorien Utforming under Tabellverktøy

Tips!: Når du klikker et diagram, vises det også tre knapper til høyre for diagrammet. Klikk knappen Diagramstiler Knapp for å tilpasse utseendet på diagrammet for hurtig å endre fargen eller stilen på diagrammet.

Eksempel

La oss anta at du vil gi en ansiktsløftning til diagrammet for % fullført i Prosjektoversikt-rapporten.

Diagrammet for % fullført i Prosjektoversikt-rapporten

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet for % fullført, og klikk deretter Utforming under Diagramverktøy.

 2. Velg en ny stil fra Diagramstiler-gruppen. Denne stilen fjerner linjene og legger til skygger for kolonnene.

  Gruppen Diagramstiler i kategorien Utforming under Diagramverktøy

 3. Gi diagrammet dybde. Klikk Utforming under Diagramverktøy > Endre diagramtype.

  Knappen Endre diagramtype

 4. Klikk Kolonne > 3D stablet stående stolpe.

  Dialogboksen Endre diagramtype

 5. Legg til en bakgrunnsfarge. Klikk Format under Diagramverktøy > Figurfyll, og velg en ny farge.

  Fargealternativmenyen for Figurfyll

 6. Endre stolpefargene. Klikk stolpene for å velge dem, og klikk deretter Format under Diagramverktøy > Figurfyll, og velg en ny farge.

 7. Flytt tallene bort fra stolpene. Klikk tallene for å merke dem, og dra dem deretter oppover.

Bare noen få klikk utgjør en stor forskjell. Vi bare sett en liten del av formateringsalternativene.

Formatert diagram for % fullført i Prosjektoversikt-rapporten

Lage din egen rapport

 1. Klikk Rapport > Ny rapport.

 2. Velg ett av de fire alternativene, og klikk Velg.

 3. Gi rapporten et navn, og begynn å legge til informasjon i den.

  Ny rapport-meny i Rapport-kategorien

  Tom    Oppretter et tomt lerret. Bruk kategorien Utforming under Rapportverktøy for å legge til diagrammer, tabeller, tekst og bilder.

  Diagram    Project oppretter et diagram som sammenligner faktisk arbeid, gjenstående arbeid og arbeid som standard. Bruk Feltliste-ruten til å velge forskjellige felt for å sammenligne, og bruk kontrollene til å endre farge og format på diagrammet.

  Tabell    Bruk Feltliste-ruten til å velge hvilke felt som skal vises i tabellen (navn, start, slutt og % fullført vises som standard). Med disposisjonsnivåboksen kan du velge hvor mange nivåer i prosjektdisposisjonen tabellen skal vise. Du kan endre utseendet på tabellen i kategoriene Utforming under Tabellverktøy og Oppsett under Tabellverktøy.

  Sammenligning    Setter to diagrammer ved siden av hverandre. Diagrammene har samme data til å begynne med. Klikk et diagram, og velg ønskede data i Feltliste-ruten for å begynne å skille mellom dem.

Du kan tilpasse alle diagrammer som du oppretter fra bunnen av. Du kan legge til og slette elementer og endre dataene etter behov.

Dele en rapport

 1. Klikk hvor som helst i rapporten.

 2. Klikk Utforming under Rapportverktøy > Kopier rapport.

  Knappen Kopier rapport i kategorien Utforming under Rapportverktøy

 3. Lim inn rapporten i et program som viser grafikk.

Tips!: Det kan hende du må endre størrelse på og justere plasseringen av rapporten når du limer den inn i sitt nye hjem.

Du kan også skrive ut rapporten for å dele den på den gamle måten.

Gjøre en ny rapport tilgjengelig for fremtidige prosjekter

Bruk Assistent til å kopiere en ny rapport til den globale malen for bruk i fremtidige prosjekter.

Flere måter å rapportere prosjektinformasjon på

Visuelle rapporter gjør at du kan vise prosjektinformasjon grafisk ved hjelp av forbedrede pivottabeller i Excel 2010. Når prosjektinformasjon er eksportert til Excel, kan du tilpasse rapportene ytterligere med forbedrede pivottabellfunksjoner i Excel 2010, for eksempel å filtrere slicere, søke i pivottabeller, bruke sparkline-grafikk i pivottabeller for å vise trender umiddelbart, og forbedret OLAP-tilbakeskriving.

Rapportmalene i Project 2010 er delt inn i seks kategorier i dialogboksen Visuelle rapporter – Opprett rapport, som du får tilgang til ved å klikke på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen. Avsnittene nedenfor inneholder beskrivelser av de visuelle rapportene i hver kategori.

Du kan også opprette egendefinerte rapporter. Egendefinerte rapporter vises i kategorien for typen data som er brukt.

Kategorien Aktivitetsbelegg

Tabellen nedenfor beskriver de visuelle rapportene i kategorien Aktivitetsbelegg. Disse rapportene er basert på tidsinndelt-aktivitetsdata.

Obs!: Tidsinndelte tilordningsdata er tilgjengelig i rapporter i kategorien Bruk av tildeling.

Navn

Type

Beskrivelse

Kontantstrømrapport

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram der kostnader og kumulative kostnadsbeløp er illustrert over tid.

Rapport om inntjent verdi over tid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som fordeler faktiske kostnader for utført arbeid, planlagt verdi (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) og opptjent verdi (budsjetterte kostnader for utført arbeid) over tid.

Kategorien Ressursbelegg

Tabellen nedenfor beskriver de visuelle rapportene i kategorien Ressursbelegg. Disse rapportene er basert på de tidsinndelte ressursdataene.

Obs!: Tidsinndelte tilordningsdata er tilgjengelig i rapporter i kategorien Bruk av tildeling.

Navn

Type

Beskrivelse

Kontantstrømrapport

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som viser planlagte og faktiske kostnader for prosjektet over tid. Kostnader brytes ned etter ressurstype (arbeid, materiale og kostnad). En indikator viser om planlagte kostnader overskrider planlagte kostnader.

Rapport om ressurstilgjengelighet

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som viser arbeidet og gjenstående tilgjengelighet for prosjektressursene, brutt ned etter ressurstype (arbeid, materiale og kostnad). Et rødt flagg vises ved siden av hver ressurs som er overallokert.

Rapport om samlede ressurskostnader

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et sektordiagram som illustrerer fordelingen av ressurskostnader mellom de tre ressurstypene: kostnader, materiale og arbeid.

Rapport om tilgjengelige arbeidsressurser

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram over total kapasitet, arbeid og gjenstående tilgjengelighet for arbeidsressurser, illustrert over tid.

Sammendragsrapport for ressursarbeid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram over total ressurskapasitet, arbeid, gjenstående tilgjengelighet og faktisk arbeid, illustrert i arbeidsenheter.

Kategorien Bruk av tildeling

Tabellen nedenfor beskriver de visuelle rapportene i kategorien Bruk av tildeling. Disse rapportene er basert på tidsinndelte data, lik de dataene som finnes i visningene Aktivitetsbelegg og Ressursbelegg.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport om opprinnelige kostnader

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram med opprinnelige kostnader, planlagte kostnader og faktiske kostnader for prosjektet, illustrert på tvers av aktiviteter.

Opprinnelig rapport

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram for prosjektet, inndelt etter kvartal og så etter aktiviteter. Denne rapporten sammenligner planlagt arbeid og kostnad med opprinnelig arbeid og kostnad. Indikatorer brukes til å vise når planlagt arbeid overskrider opprinnelig arbeid, og når planlagte kostnader overskrider opprinnelige kostnader.

Rapport om opprinnelig arbeid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram med opprinnelig arbeid, planlagt arbeid og faktisk arbeid for prosjektet, illustrert på tvers av aktiviteter.

Rapport om budsjetterte kostnader

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram med budsjetterte kostnader, opprinnelige kostnader og faktiske kostnader, illustrert over tid.

Budsjettarbeidsrapport

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram med budsjettert arbeid, opprinnelig arbeid, planlagt arbeid og faktisk arbeid, illustrert over tid.

Rapport om inntjent verdi over tid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som fordeler faktiske kostnader for utført arbeid, planlagt verdi (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) og opptjent verdi (budsjetterte kostnader for utført arbeid) over tid.

Kategoriene Aktivitets-, Ressurs- og Tildelingssammendrag

Tabellen nedenfor beskriver de visuelle rapportene i kategoriene Aktivitetssammendrag, Ressurssammendrag og Tildelingssammendrag. Sammendragsrapporter inkluderer ikke tidsinndelte data.

Kategori

Navn

Type

Beskrivelse

Aktivitetssammendrag

Statusrapport om kritiske aktiviteter

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram over arbeid og gjenstående arbeid for både kritiske og ikke-kritiske aktiviteter. Datastolpen indikerer prosent av arbeid fullført.

Aktivitetssammendrag

Aktivitetsstatusrapport

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram over arbeid og prosent av arbeid fullført på aktivitetene i prosjektet, med symboler som angir når opprinnelig arbeid overskrider arbeid, når opprinnelig arbeid tilsvarer arbeid og når arbeid overskrider opprinnelig arbeid. Datastolpen indikerer prosent av arbeid fullført.

Ressurssammendrag

Rapport om gjenstående arbeidsressurser

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et stolpediagram over gjenstående arbeid og faktisk arbeid for hver arbeidsressurs, illustrert i arbeidsenheter.

Sammendrag av tildeling

Ressursstatusrapport

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram over arbeids- og kostnadsverdiene for hver av prosjektets ressurser. Prosent av arbeid fullført indikeres av skyggeleggingen i hver av boksene i diagrammet. Skyggeleggingen blir mørkere når ressursen nærmer seg fullføring av tildelt arbeid.

Opprette en visuell rapport ved hjelp av en mal

 1. Klikk på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk på den rapporten du ønsker å opprette, på Alle-fanen i dialogboksen Visuelle rapporter.

  Hvis rapporten du vil opprette ikke er oppført, velg dialogboksen Inkluder rapportmaler fra, og klikk på Endre for å bla til plasseringen som inneholder rapporten.

  Tips!: Hvis du vet hvilken kategori som inneholder rapporten, kan du klikke på kategoriens fane for å vise en kortere liste over rapporter. Hvis du bare vil se en liste over rapporter som er åpne i Excel eller Visio, merk av eller fjern merkingen i dialogboksene Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Hvis du vil endre nivået for bruksdata som er inkludert i rapporten, velg år, kvartaler, måneder, uker, eller dager fra listen Velg bruksdata som skal inkluderes i rapporten.

  Obs!: I Project settes nivået for bruksdata som standard til det som er anbefalt for prosjektets størrelse. For de fleste prosjekter, vil dette være uker. Hvis du velger å inkludere data på et mer detaljert nivå, kan rapportytelsen bli redusert. For å få den beste ytelsen når du viser flere rapporter om det samme prosjektet samtidig, bør du avstå fra å endre datanivået. Hvis du endrer datanivået, må den midlertidige rapportdatabasen som er lagret lokalt, opprettes på nytt. Hvis du ikke trenger å inkludere bruksdata i rapportene, angir du datanivået til år for best ytelse.

 4. Klikk på Vis for å generere rapporten, og åpne den i Excel eller Visio.

Redigere en eksisterende visuell rapportmal

 1. Klikk på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk på den rapporten du ønsker å redigere, på Alle-fanen i dialogboksen Visuelle rapporter.

  Tips!: Hvis du vet hvilken kategori som inneholder rapporten, kan du klikke på kategoriens fane for å vise en kortere liste over rapporter. Hvis du bare vil se en liste over rapporter som er åpne i Excel eller Visio, merk av eller fjern merkingen i dialogboksene Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Klikk på Rediger mal.

 4. I dialogboksen Visuelle rapporter –Feltvelger kan du klikke på feltene som du vil legge til eller fjerne fra rapporten, og deretter klikke på Legg til, Fjern eller Fjern alle for å flytte felt mellom boksene Tilgjengelige felt og Valgte felt, eller mellom Tilgjengelige egendefinerte felt og Valgte egendefinerte felt.

  Felt i boksene Valgte felt og Valgte egendefinerte felt er inkludert i rapporten.

 5. Klikk på Rediger mal for å opprette rapporten med den endrede feltlisten.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter –Feltvelger er noen felt identifisert som dimensjoner. Det er viktig å velge færre enn seks dimensjoner for rapporten. Hvis du velger mer enn seks dimensjoner, blir rapportytelsen betydelig redusert.

 • Ikke alle felt er tilgjengelig i alle rapporter. Enkelte felt er bare tilgjengelig i Visio-rapporter, og ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke finner feltet du vil inkludere i dialogboksen Visuelle rapporter – Feltvelger, kan det være lagret i en annen kategori med data. Det er for eksempel mange felt som du tenker på som Aktivitetssammendragsfelt, men som faktisk er Tildelingssammendragsfelt.

Opprette en ny visuell rapportmal

 1. Klikk på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk på Ny mal i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Klikk på Excel i delen Velg program for å opprette en Excel-mal, eller klikk på Visio (metrisk) for å opprette en Visio-mal.

 4. I delen Velg datatype kan du velge typen data du vil bruke i rapporten.

  Hvis du vil inkludere tidsinndelte data, velg Aktivitetsbelegg, Ressursbelegg, eller Bruk av tildeling fra listen i delen Velg datatype.

 5. Klikk på Feltvelger.

 6. Hold nede CTRL i dialogboksen Visuelle rapporter – Feltvelger, og klikk på de standard prosjektfeltene du vil legge til i rapporten, i boksen Tilgjengelige felt.

 7. Klikk på Legg til for å flytte dem til boksen Valgte felt.

 8. Hold nede CTRL og klikk på de egendefinerte feltene du vil legge til i rapporten, i boksen Tilgjengelige egendefinerte felt.

 9. Klikk på Legg til for å flytte dem til boksen Valgte egendefinerte felt.

 • Hvis du har den engelske versjonen av Office Project 2007 installert, har du muligheten til å opprette en Visio-mal som bruker amerikanske enheter.

 • Hvis du vil fjerne et felt fra rapporten, klikk på feltet i Valgte felt eller Valgte egendefinerte felt i dialogboksen Visuelle rapporter – Feltvelger, og klikk deretter på Fjern. Hvis du vil fjerne alle standardfelt eller egendefinerte felt fra rapporten, klikk på Fjern alle i Velg felt-delen eller delen Velg egendefinerte felt.

 • Ikke alle felt er tilgjengelig i alle rapporter. Enkelte felt er bare tilgjengelig i Visio-rapporter, og ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke finner feltet du vil inkludere i dialogboksen Visuelle rapporter – Feltvelger, kan det være lagret i en annen kategori med data. Det er for eksempel mange felt som du tenker på som Aktivitetssammendragsfelt, men som faktisk er Tildelingssammendragsfelt.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter –Feltvelger er noen felt identifisert som dimensjoner. Det er viktig å velge færre enn seks dimensjoner for rapporten. Hvis du velger mer enn seks dimensjoner, blir rapportytelsen betydelig redusert.

 • Når du er ferdig med å opprette den visuelle rapporten, kan du velge å lagre den på standardplasseringen for maler (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) eller på en annen plassering på datamaskinen eller nettverket. Maler som er lagret i standardplasseringen for maler, vises automatisk i dialogboksen Visuelle rapporter – Opprett rapport.

 • Hvis du begynner å bruke en annen språkpakke når du har lagret en egendefinert visuell rapportmal, forblir malen tilgjengelig, men er ikke fylt ut. De opprinnelige feltnavnene gjenkjennes ikke i det nye språket, og er ikke inkludert i rapporten.

Eksportere rapportdata

Du kan velge bestemte data som skal eksporteres fra en kategori (OLAP-kube), eller du kan eksportere alle prosjektdata som en rapportdatabase.

Eksportere data som en OLAP-kube

 1. Klikk på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk på Lagre data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. I delen Lagre rapportkube velger du kategorien som inneholder datatypen du vil lagre.

 4. Klikk på Felt for å endre feltene som er inkludert i listen over data som skal eksporteres.

 5. I dialogboksen Visuelle rapporter –Feltvelger kan du klikke på feltene som du vil legge til eller fjerne fra listen over data som skal eksporteres, og deretter klikke påLegg til, Fjern, eller Fjern alle for å flytte felt mellom boksene Tilgjengelige felt og Valgte felt, eller mellom Tilgjengelige egendefinerte felt og Valgte egendefinerte felt.

  Felt i boksene Valgte felt og Valgte egendefinerte felt er inkludert i de eksporterte dataene.

 6. Klikk på OK i dialogboksen Visuelle rapporter – Feltvelger, og klikk deretter på Lagre kube.

 7. Bla til plasseringen der du vil lagre filen, og klikk på Lagre.

 • Kubedata blir lagret som en CUB-fil.

 • Når du åpner kubedata med Visio, kan ikke CUB-filen lagres på en delt nettverksressurs.

Eksportere data som en rapportdatabase

 1. Klikk på Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen på Project-fanen.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk på Lagre data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Klikk på Lagre database.

 4. Bla til plasseringen der du vil lagre databasen, og klikk på Lagre.

  Dataene er lagret som en Microsoft Office Access-databasefil (.mdb).

Project for nettet gir to hovedalternativer for rapportering: Excel og Power BI Desktop. Excel-rapportering leveres med Microsoft 365, mens Power BI Desktop er lisensiert separat.

Excel 

Når du administrerer et prosjekt i Project for nettet, kan du eksportere prosjektet til Excel for å:

 • Opprette rapporter og visuelle effekter

 • Sende en fil som inneholder prosjektdetaljer til eksterne interessenter

 • Arkivere kopier av prosjektdataene for overvåking og samsvar

 • Skrive ut kopier av prosjektet

Slik eksporterer du prosjektet:

 1. Gå til project.microsoft.com og åpne prosjektet du vil eksportere til Excel.

 2. I øvre høyre hjørne velger du de tre prikkene (...), og deretter velger Eksporter til Excel.

  Skjermbilde av menyen i Project for web som viser alternativet Eksporter til Excel

 3. Når du ser meldingen «Ferdig! Vi har eksportert [navnet til prosjektet].» nederst på skjermen, kan du se etter den nye Excel-filen der du lagrer nedlastingene.

Når du åpner Excel-filen som inneholder prosjektet ditt, ser du en fane som heter «Prosjektoppgaver» som inneholder et sammendrag av informasjon om prosjektet øverst, inkludert navnet, prosjektlederen og start- og sluttdatoer, varighet og prosent fullført for hele prosjektet. Du ser også hvilken dato den ble eksportert. Under dette ser du en tabell med alle opplysningene om prosjektet.

Mer om rapportalternativer i Excel

Power BI Desktop

Kom i gang ved koble deg til Project for nettdata via Power BI Desktop, åpne deretter Project Power BI- og utforsk rapportene som inneholder. 

Viktig!: Du trenger et Power BI-abonnement (og et Project-abonnement i mange tilfeller) for å bruke dette rapporteringsverktøyet. Se følgende avsnitt for mer informasjon.

Lisensiering

Hvis du vil bruke Power BI-rapporter i Project for nettdata, må du være en lisensiert bruker av Power BI Desktop eller Power BI Pro. Se Power BI Pricing for mer informasjon.

Hvis du vil bygge eller tilpasse Power BI-rapporter i Project for nettdata, trenger du også Project abonnement 3 (tidligere Project Online Professional) eller Project abonnement 5 (tidligere Project Online Premium).

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×