Frigjøre diskplass i Windows 10

Hvis PC-en har for lite ledig plass, kan det hende at du ikke kan installere viktige Windows-oppdateringer, og PC-ens ytelse kan bli påvirket. Her er noen måter å frigjøre plass på, slik at du kan holde PC-en oppdatert og problemfri. Disse forslagene vises i rekkefølge, så begynn med det første, se om det hjelper, og fortsett deretter til det neste hvis ikke.

Hvis du vil sjekke total diskplass som gjenstår på Windows 10-enheten, velger du Filutforsker fra oppgavelinjen og velger Denne PC-en til venstre. Ledig plass på stasjonen vises under Enheter og stasjoner.

Obs!: Hvis du følger fremgangsmåten nedenfor og du fortsatt har problemer med å oppdatere Windows på grunn av lite diskplass, kan det hjelpe å tilbakestille eller installere Windows på nytt. Se Installere Windows 10 på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du brukte Diskopprydding til å frigjøre plass på enheten og ser en feil om lite diskplass, kan det hende at Midlertidig-mappen fylles raskt opp med programfiler (APPX) som brukes av Microsoft Store. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lite diskplass-feil på grunn av full Midlertidig-mappe.

Du kan bruke lagringssensor for å slette unødvendige eller midlertidig filer fra enheten. 

Hvis du aktiverer Lagringssensor, blir det frigjort plass automatisk ved at unødvendige filer du ikke trenger, slettes, som midlertidige filer og elementer i papirkurven, når du har lite diskplass, eller ved regelmessige tidspunkt du angir. Følgende instruksjonene nedenfor viser hvordan du sletter midlertidige filer, og hvordan du aktiverer og konfigurerer Lagringssensor.

Hvis du ikke finner Lagringssensor på enheten ved å bruke følgende fremgangsmåte, kan du se delen «Frigjøre plass med Diskopprydding» nedenfor i stedet.

Slik sletter du midlertidige filer med Lagringssensor:

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Lagring.
  Åpne lagringsinnstillinger

 2. Velg Midlertidige filer i oversikten over fordeling av lagringsplass. Obs! Hvis midlertidige filer ikke vises, velger du Vis flere kategorier.

 3. Windows bruker litt tid til å finne ut hvilke filer og apper som bruker mest plass på PC-en.

 4. Velg elementene du vil slette, og velg deretter Fjern filer. Hvert element i listen inneholder en beskrivelse.

Obs!: 

 • Papirkurven og enkelte andre innstillinger er ikke valgt som standard. Du må kanskje rulle ned for å velge disse elementene. 

 • Velg papirkurven for å frigjøre plass som tas opp av slettede filer. Windows flytter filer du sletter, til papirkurven i tilfelle du ombestemmer deg og trenger dem senere. Du kan kanskje frigjøre mye plass ved å velge papirkurven til å permanent fjerne filer du har tidligere slettet.

 • Hvis du vil se hva som er i papirkurven, før du tømmer den, åpner du den fra skrivebordet. Hvis papirkurvikonet ikke vises på skrivebordet, skriver du inn papirkurv i søkefeltet på oppgavelinjen, og deretter velger du den fra listen over resultater.


Slik aktiverer og konfigurerer du Lagringssensor

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Lagring.
  Åpne lagringsinnstillinger

 2. Aktiver Lagringssensor under Lagring.

 3. Velg Konfigurer lagringssensor eller kjør den nå.

 4. Velg hvor ofte du vil at Lagringssensor skal kjøre, under Kjør lagringssensor.

 5. Velg hvilke filer du vil at lagringssensor skal slette automatisk, og velg deretter de tilsvarende tidsintervallene.

 6. Bla ned og velg Rydd nå.

 7. Det tar litt tid å rydde opp i filene dine, og deretter vises en melding om hvor mye diskplass som er frigjort.

Hvis systemet ikke har lagringssensor, kan du bruke Diskopprydding-verktøyet til å slette midlertidige filer og systemfiler fra enheten.

 1. Skriv inn diskopprydding i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg denfra listen over resultater.

 2. Merk av boksen ved siden av filtypene du vil slette. (Hvis du vil ha en beskrivelse av hver filtype, velger du navnet.) Som standard er Nedlastede programfiler, Midlertidige Internett-filer og Miniatyrbilder valgt. Pass på at du fjerner merkene for disse filene hvis du ikke vil slette dem.

 3. Hvis du vil frigjøre enda mer plass, kan du velge Rydd opp i systemfiler og velge hvilken type systemfiler du vil slette. Diskopprydding bruker litt tid på å beregne hvor mye plass som kan frigjøres.

  Obs!: Hvis det er mindre enn ti dager siden du oppgraderte til Windows 10, vises den forrige versjonen av Windows som en systemfil du kan slette. Hvis du må frigjøre diskplass, kan du slette den, men vær oppmerksom på at du sletter mappen Windows.old, som inneholder filer som gir deg muligheten til å gå tilbake til den forrige versjonen av Windows. Hvis du sletter den forrige versjonen av Windows, kan ikke dette angres. (Du kan ikke gå tilbake til forrige versjon av Windows.)

 4. Når du har valgt filtypene du vil slette, velger du OK og deretter Slett filer i bekreftelsesvinduet for å starte oppryddingen.

Viktig!: 

 • Det finnes også et alternativ i Diskopprydding for å komprimere OS-stasjonen. Hvis du velger dette alternativet, komprimeres stasjonen der Windows er installert, noe som hjelper deg å få ekstra plass for å installere viktige oppdateringer. Denne handlingen sletter ikke innholdet på denne stasjonen, og du skal ikke oppleve problemer med å åpne og lagre filer fra den komprimerte stasjonen. 

 • Når du installerer oppdateringen, kan du dekomprimere OS-stasjonen manuelt når som helst. Dette gjør du ved å velge Filutforsker  fra oppgavelinjen, og velger Denne PC-en i ruten til venstre. Høyreklikk eller trykk og hold OS-stasjonen (vanligvis stasjon C), og velg deretter Egenskaper på hurtigmenyen. Fjern merket for Komprimer denne stasjonen for å spare diskplass og velg deretter Bruk > OK

Windows 10 kan antyde at den trenger mer plass for å få den nyeste Windows 10-funksjonsoppdateringen. Du kan bruke en ekstern lagringsenhet til å hjelpe deg med å fullføre oppdateringen.

Hvis du vil finne ut mer, kan du se Frigjøre plass for å installere den nyeste oppdateringen for Windows 10

Obs!: Du må kanskje bruke en micro-USB-adapter hvis enheten ikke har en standard USB-port. 

Personlige filer, for eksempel videoer, musikk, bilder og dokumenter, kan ta opp mye plass på enheten. Hvis du vil se hvilke filer som bruker mest plass:

 1. Velg Filutforsker på oppgavelinjen, og søk etter filene du vil flytte. 

 2. Under Denne PC-en i menyen til venstre velger du en mappe for å se hvilke filer som lagres i den. Mappene Videoer, Musikk, Bilderog Nedlastinger inneholder vanligvis de største filene som du har lagret på enheten.

 3. Hvis du vil se størrelsen på filene i en mappe, velger du Vis > Detaljer. Høyreklikk på det åpne området, og velg deretter Sorter etter > Størrelse hvis du vil vise de største filene øverst i listen.

 4. Hvis det finnes filer du ikke lenger trenger på enheten, kan du slette dem eller flytte dem til en ekstern lagringsenhet, for eksempel en USB-stasjon eller et SD-kort.

Obs!: Hvis du sletter noen filer, må du huske å tømme papirkurven for å fjerne dem helt fra enheten og frigjøre plass.


Hvis du vil flytte bilder, musikk, videoer eller andre filer du vil beholde, men ikke bruker så ofte, bør du vurdere å lagre dem på en ekstern lagringsenhet, for eksempel en USB-stasjon eller et SD-kort. Du kan fortsatt bruke dem når stasjonen er koblet til, men de tar ikke plass på PC-en.

 1. Koble en ekstern lagringsenhet, for eksempel en USB-stasjon eller et SD-kort, til PC-en.

 2. Velg fil Utforsker  fra oppgave linjen, og gå til mappen som inneholder filene du vil flytte.

 3. Velg filene, Velg kategorien hjem, og velg deretter Flytt til > Velg plassering.

 4. Velg den eksterne lagrings enheten du koblet til i plasserings listen, og velg deretter Flytt.

Hvis du lagrer nye filer på en annen stasjon, kan det forhindre problemer med lite plass på den stasjonen i fremtiden, slik at du ikke trenger å flytte filene til en annen stasjon flere ganger. I stedet for å lagre alle nye filer på standardstasjonen, kan du lagre noen av dem på en annen stasjon som har mer ledig plass.

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Lagring.
  Åpne lagringsinnstillinger

 2. Under Flere lagringsinnstillinger velger du Endre hvor nytt innhold lagres.

 3. For hver innholdstype velger du en stasjon fra rullegardinmenyen. Hvis stasjonen du vil bruke, ikke er oppført der, kontrollerer du at den er koblet til PC-en.

Obs!: OneDrive-filer ved behov krever Windows 10, versjon 1709 eller nyere og OneDrive-klientversjon 17.3.7064.1005 eller nyere. Hvis du vil se hvilken versjon av Windows du kjører, velger du Start > Innstillinger > system > Om. Hvis du vil se hvilken versjon av OneDrive-klienten du har installert, kan du se Hvilken versjon av OneDrive bruker jeg?  
Åpne Om innstillingar 


Du kan spare plass ved å slå på OneDrive-filer ved behov, som lagrer en mindre plassholder filen på hard disken i stedet for fil med fullstendig størrelse som er lagret i OneDrive-kontoen din i skyen. Du kan få tilgang til OneDrive-filene fra PC-en uten å måtte bruke harddiskplass til å laste ned fullversjoner av dem. SeLær om OneDrive-filer ved behov for mer informasjon.

Noen ganger kan et virus eller annen skadelig programvare bruke betydelig plass på harddisken ved å ødelegge systemfilene. Hvis du mistenker at PC-en er infisert med skadelig programvare, kan du bruke et antivirusprogram som Windows Defender til å kjøre en virusskanning og diskopprydding. Hvis dette ikke løser problemet, må du kanskje tilbakestille PC-en din.

Hvis du har fulgt instruksjonene her, men vil ha mer hjelp til å frigjøre plass på enheten, kan du kontakte Microsoft Kundestøtte for å chatte med en kundestøtterepresentant. Dette anbefales også hvis forsøkene på å frigjøre stasjonsplass utløser bestemte feilkoder som du trenger for å løse problemet.

Følgende spørsmål gjelder lite diskplass og Windows Update. Finn ut mer om Windows Update.

Når det ikke er nok ledig plass til å installere en oppdatering, vises et popup-varsel som forteller deg at mer plass kreves for å installere oppdateringen. 

Du blir informert om hvor mye ekstra plass som kreves, når du velger løs problemer. Du blir også varslet om at du kan bruke en ekstern lagrings enhet, slik at du ikke trenger å frigjøre helt så mye plass på system stasjonen. Lær hvordan du frigjør plass for å installere Windows-oppdateringer

Meldingen «Windows trenger mer plass for å oppdatere»

Den totale ledige diskplassen enheten krever for å fullføre en oppdatering, varierer. Funksjons oppdateringer krever vanligvis 6 GB – 11 GB eller mer ledig plass, mens kvalitets oppdateringene krever 2 GB – 3 GB eller mer. Lær mer om forskjellen mellom en funksjons oppdatering og en kvalitets oppdatering. 

Du trenger diskplass til å laste ned oppdateringen, laste ned nye versjoner av alle valgfrie funksjoner og språk som er installert, og for å ta i bruk oppdateringen. Mer plass kreves midlertidig for å støtte fjerning av oppdateringen (vanligvis i 10 dager). Denne plassen kan hentes tilbake når oppdateringen er fullført. Dette gjør du ved å velge Start > Innstillinger > System > Lagring > Frigjør plass nå.
Åpne lagringsinnstillinger 

Oppdateringen er blitt komprimert for å redusere nedlastingsstørrelsen.

Obs!: Når det gjelder enheter med reservert lager, bruker oppdateringen først den reserverte lagringsplassen før den bruker annen diskplass. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik fungerer reservert lager i Windows 10.

 

Plassen som kreves for å fullføre en funksjonsoppdatering, avhenger av to faktorer: hvilken oppdateringsbane som følges, og størrelsen på det valgfrie innholdet samt andre oppdateringer som gjelder for PC-en når funksjonsoppdateringen er installert.

Obs!: Når det gjelder enheter med reservert lager, bruker oppdateringen først den reserverte lagringsplassen før den bruker annen diskplass. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik fungerer reservert lager i Windows 10.

Windows har tre forskjellige funksjons oppdaterings baner, avhengig av mengden disk plass som er tilgjengelig for øyeblikket.

1. For PC-er med mye ledig plass på harddisken

Windows prøver automatisk å fullføre mer av oppdaterings prosessen i bakgrunnen mens du bruker PC-en. Dette reduserer betydelig tid som PC-en blir frakoblet (eller ubrukelig) under oppdateringen, selv om det kan være at du midlertidig bruker mer disk plass til å fullføre oppdateringen. Lær mer om våre tiltak for å redusere tiden det tar i frakoblet modus under oppdateringer (bare engelsk på dette tidspunktet).

2. For PC-er med begrenset ledig plass, men som fortsatt har nok plass til å fullføre oppdateringen automatisk

Windows optimaliser automatisk for å redusere mengden ledig diskplass som kreves for å installere oppdateringen. Dette vil føre til økt installasjonstid i frakoblet modus.

3. For PC-er som ikke har nok plass til å installere oppdateringen automatisk

Windows ber deg frigjøre plass på harddisken eller bruke ekstern lagringsplass for midlertidig å utvide lagringsplassen på PC-en. Hvis du bruker en ekstern lagringsenhet, trenger ikke Windows like mye ledig plass på systemstasjonen, ettersom den midlertidig bruker den eksterne lagringen.

I hver av disse oppdateringsbanene varierer den totale mengden ledig diskplass som kreves, avhengig av det valgfrie innholdet som installeres samt andre oppdateringer som gjelder for PC-en. Eksempler:

 • Valgfrie funksjoner. Mange valg frie funksjoner som er tilgjengelige for Windows, er forhånds installert eller har anskaffet av systemet, eller du manuelt. Du kan se hvilke som er installert på PC-en din, ved å gå til innstillingene > Apper > Apper og funksjoner > aAdministrer valgfrie funksjoner.
  Åpne innstillingene for Apper og funksjoner
  Disse funksjonene varierer i størrelse fra mindre enn 1 MB til nesten 2 GB for Windows Mixed Reality-portalen. Du kan redusere mengden plass som kreves for å installere en funksjonsoppdatering på PC-en, ved å avinstallere valgfrie funksjoner som du ikke bruker.

 • Installerte språk. Windows er lokalisert til mange språk. Selv om mange bare bruker ett språk om gangen, veksler enkelte mellom to eller flere språk. Du kan se hvilke språk som er installert på data maskinen, ved å velge Start > Innstillinger > Tid og språk > Språk .
  Åpne språkinnstillinger
  Under hver oppdatering må alle språkressursene og eventuelle tilknyttede ressurser for skriving, tekst til tale, tale til tekst og håndskriftgjenkjenning oppdateres. Innholdet for hvert språk kan variere fra omtrent 175 MB til mer enn 300 MB. Du kan redusere mengden plass som kreves for å installere en funksjonsoppdatering på PC-en, ved å avinstallere språk du ikke bruker.

 • Driver oppdateringene. OEMer og andre maskin vare partnere publiserer noen ganger ny grafikk, nettverk, lyd og andre drivere i forbindelse med den nye OS-oppdateringen. Størrelsen på disse driverne kan variere betydelig, avhengig av PC-en og hvilke drivere som har blitt oppdatert.

 • Kvalitetsoppdateringer for operativsystemet. Under en funksjonsoppdatering prøver Windows å laste ned og installere den nyeste kvalitetsoppdateringen automatisk slik at PC-en er fullstendig oppdatert når du begynner å bruke den. Kort tid etter at funksjonsoppdateringen utgis, kan kvalitetsoppdateringen for funksjonsoppdateringen være så liten som noen få hundre MB, men etter hvert som flere kvalitets- og sikkerhetsendringer implementeres, kan kvalitetsoppdateringen øke i størrelse til 1 GB eller mer.Hvis det er lite diskplass på PC-en, kan du laste ned og installere kvalitetsoppdateringen etter at funksjonsoppdateringen er fullført.

Windows Update deaktiverer hiberfile.sys, pagefile.sys og andre systemfiler midlertidig for å bruke plassen som vanligvis brukes av disse filene, til å fullføre funksjonsoppdateringen. Alle filer som er deaktivert under oppdateringen, blir automatisk aktivert på nytt når oppdateringen er fullført. Ettersom disse filene varierer i størrelse avhengig av hvordan du bruker PC-en og hvor mye RAM du har, kan mengden ledig diskplass som kreves for å fullføre en oppdatering, variere – selv i tilfeller der to ulike PC-er har nøyaktig samme OS-avbildning.

Kombinasjonen av oppdateringsbanen og funksjoner betyr at hvor mye ledig diskplass som kreves for å fullføre en oppdatering, varierer kraftig. Her er noen eksempler for PC-er som oppdateres til Windows versjon 1803:  

Optimalisert for redusert tid i frakoblet modus

Optimalisert for minimal diskplass

Optimalisert for minimal diskplass med ekstern lagring

Minimale valgfrie funksjoner, språk og oppdateringer

20 GB

5,5 GB+

4,5 GB+

Mange valgfrie funksjoner, språk og oppdateringer

20 GB+

13,75 GB+

7 GB+

 

Hvis du vil sjekke total diskplass som gjenstår på Windows 10-enheten, velger du Filutforsker fra oppgavelinjen og velger Denne PC-en til venstre. Ledig plass på stasjonen vises under Enheter og stasjoner.

Filutforsker bilde av ledig plass på C-stasjonen.

Det kan være best å bruke en ekstern lagringsenhet i følgende tilfeller:

 • Når tilgang til Internett ikke er tilgjengelig.

 • Når du skal lagre store filer eller et stort antall filer. I disse situasjonene tar det generelt lenger tid å laste opp filene, og det kan koste mer å lagre filer.

Windows Update tilbyr automatiske oppdateringer for kvalifiserte enheter. Hvis du vil dobbeltsjekke at enheten er oppdatert, velger du Start > Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update og velger Se etter oppdateringer.
Se etter oppdateringer

Finn ut mer om Windows Update.

Det anbefales vanligvis at du velger en enhet med større kapasitet, ettersom behovet for lokal lagring og diskplass kan endres over tid. Hvis du vet at du ikke kommer til å ha mange bilder, videoer eller andre filer og apper lagret på enheten, kan en enhet med 32 GB være et godt alternativ for deg. Et godt eksempel er en enhet som du bare bruker til å kjøre én liten app, eller som du bare bruker til Internett-innhold som aldri blir lastet ned til den lokale harddiskstasjonen.

Når du vurderer hva slags lagringsmaskinvare du skal bruke på enheten, bør du ikke bare se på maskinvarens lagringskapasitet. Ofte er hastigheten på lagringen viktigere enn størrelsen. Enheter med treg lagringsmaskinvare, for eksempel de som er merket med HDD, er vanligvis betydelig tregere å bruke enn de med raskere lagringsmaskinvare, for eksempel de som er merket SSD eller eMMC.

Du trenger ikke å fjerne alt fra harddisken for å oppdatere enheten, men du må frigjøre nok plass til å fullføre oppdateringen.

Beslektede emner

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×