Sneltoetsen in apps

Van toepassing: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee je taken kunt uitvoeren die je doorgaans met de muis doet.

De volgende sneltoetsen zijn algemene sneltoetsen in veel Microsoft-apps die zijn ingebouwd in Windows 10. Dit zijn sneltoetsen voor onder meer:

In veel van deze apps worden sneltoetsen ook weergegeven in de knopinfo als je de muisaanwijzer boven een knop houdt. In andere apps kun je de beschikbare sneltoetsen weergeven door op de Alt-toets of F10 te drukken. Als een letter in een menu onderstreept is, betekent dit meestal dat je de Alt -toets en de onderstreepte toets samen kunt indrukken in plaats van de betreffende menuopdracht te selecteren. Als je bijvoorbeeld in Paint een nieuwe afbeelding wilt maken, druk je op Ctrl+N. 

 

Sneltoetsen voor Rekenmachine

 
Toetscombinatie Actie
Alt+1 Naar de standaardmodus schakelen
Alt+2 Naar de wetenschappelijke modus schakelen
Alt+3 Naar de programmeermodus schakelen
Alt+4 Overschakelen naar de modus voor het berekenen van de datum
Ctrl+M In geheugen opslaan
Ctrl+P Toevoegen aan geheugen
Ctrl+Q Aftrekken van geheugen
Ctrl+R Oproepen uit geheugen
Ctrl+L Geheugen wissen
Verwijderen Huidige invoer wissen (CE selecteren)
Esc Invoer volledig wissen (C selecteren)
F9 ± selecteren
R 1/x selecteren
@ De vierkantswortel berekenen
% % selecteren
Ctrl+H De rekengeschiedenis in- of uitschakelen
Pijl-omhoog Omhoog in de geschiedenislijst
Pijl-omlaag Omlaag in de geschiedenislijst
Ctrl+Shift+D Geschiedenis wissen
F3 DEG selecteren in de wetenschappelijke modus
F4 RAD selecteren in de wetenschappelijke modus
F5 GRAD selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+G 10x selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+O cosh selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+S sinh selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+T tanh selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+S sin-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+O cos-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+T tan-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Y y√x selecteren in de wetenschappelijke modus
D Mod selecteren in de wetenschappelijke modus
L log selecteren in de wetenschappelijke modus
M dms selecteren in de wetenschappelijke modus
ln selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+N ex selecteren in de wetenschappelijke modus
O cos selecteren in de wetenschappelijke modus
P Pi selecteren in de wetenschappelijke modus
Q x2 selecteren in de wetenschappelijke modus
S sin selecteren in de wetenschappelijke modus
T tan selecteren in de wetenschappelijke modus
V F-E selecteren in de wetenschappelijke modus
Exp selecteren in de wetenschappelijke modus
Y, ^ xy selecteren in de wetenschappelijke modus
# x3 selecteren in de wetenschappelijke modus
! n! selecteren in de wetenschappelijke modus
% Mod selecteren in de wetenschappelijke of programmeermodus
F2 DWORD selecteren in de programmeermodus
F3 WORD selecteren in de programmeermodus
F4 BYTE selecteren in de programmeermodus
F5 HEX selecteren in de programmeermodus
F6 DEC selecteren in de programmeermodus
F7 OCT selecteren in de programmeermodus
F8 BIN selecteren in de programmeermodus
F12 QWORD selecteren in de programmeermodus
A-F A-F selecteren in de programmeermodus
J RoL selecteren in de programmeermodus
K RoR selecteren in de programmeermodus
< Lsh selecteren in de programmeermodus  
> Rsh selecteren in de programmeermodus
% Mod selecteren in de programmeermodus
| Or selecteren in de programmeermodus
^ Xor selecteren in de programmeermodus
~ Not selecteren in de programmeermodus
& And selecteren in de programmeermodus
Spatiebalk De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus

 

Sneltoetsen voor Gamebalk

 
Toets Actie
Windows-logotoets +G Gamebalk openen wanneer een game is geopend
Windows-logotoets +Alt+G De laatste 30 seconden opnemen
Windows-logotoets +Alt+R Opname starten of stoppen
Windows-logotoets +Alt+Print Screen Een schermopname van je game maken
Windows-logotoets  +Alt+T Opnametimer weergeven of verbergen
 Windows-logotoets  +Alt+M De microfoon in- of uitschakelen
 Windows-logotoets  +Alt+B  Uitzenden starten of stoppen
 Windows-logotoets  +Alt+W Camera weergeven tijdens uitzenden

 

Sneltoetsen voor Groove

 Toets  Actie
 Ctrl+P  Afspelen of onderbreken
 Ctrl+F  Naar het volgende nummer gaan
 Ctrl+B  Het huidige nummer opnieuw starten of naar vorig nummer gaan
 F9  Volume hoger
 F8  Volume lager
 F7  Volume dempen
 Ctrl+Enter  Een item selecteren en de selectiemodus openen
 Ctrl+A  Alles selecteren
 Verwijderen  Geselecteerde items verwijderen
 Ctrl+Shift+P  Geselecteerde items afspelen
 Ctrl+T  Herhalen in- of uitschakelen
 Ctrl+H  Willekeurige volgorde in- of uitschakelen
 Ctrl+Q  Zoeken

 

Sneltoetsen voor Kaarten

 
 Toets  Handeling
Pijltoetsen De kaart in een willekeurige richting pannen
Ctrl+plus- of minteken (+ of -) In- of uitzoomen
Ctrl+pijl-links of pijl-rechts Draaien
 Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag Kantelen
+ of - toets In- of uitzoomen in weergave 3D-steden
Page Up of Page Down Uit- of inzoomen in weergave 3D-steden
Ctrl+Y Kaartweergaven schakelen tussen satelliet- en kaartweergave
Ctrl+Home Map centreren op je huidige locatie
Ctrl+D Routebeschrijving opvragen
Ctrl+F Zoeken
Ctrl+M Het actieve tabblad minimaliseren
Ctrl+P Afdrukken
Ctrl+T Verkeer weergeven of verbergen
Backspace Terug
Ctrl+H Delen
Ctrl+L Focus naar kaart verplaatsen
Ctrl+W Het actieve tabblad sluiten
Ctrl+Tab Ga naar het volgende tabblad gaan
Ctrl+Shift+Tab Naar het vorige tabblad gaan
Ctrl+S Streetside weergeven of verbergen
Ctrl+C Naar het Klembord kopiëren

 

Sneltoetsen voor Films en tv

 Toets  Handeling
Alt+Enter Volledig scherm
Esc Volledig scherm afsluiten
Enter Iets selecteren waarop de focus staat
Spatiebalk
of
Ctrl+P
Afspelen of onderbreken (als de focus op een video staat)
Alt+pijl-links
of
Windows-logotoets  +Backspace 
Terug
Ctrl+T Herhalen in- of uitschakelen
F7 Het geluid dempen
F8 Volume lager
F9 Volume hoger 

 

Sneltoetsen voor Paint

Toets Handeling
F11 Een afbeelding op het volledige scherm weergeven
F12 De afbeelding als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+A De hele afbeelding selecteren
Ctrl+B Geselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+C Een selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+E Het dialoogvenster Eigenschappen openen
Ctrl+G Rasterlijnen weergeven of verbergen
Ctrl+I De geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+N Een nieuwe afbeelding maken
Ctrl+O Een bestaande afbeelding openen
Ctrl+P Een afbeelding afdrukken
Ctrl+R De liniaal weergeven of verbergen
Ctrl+S Wijzigingen in een afbeelding opslaan
Ctrl+U De geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+V Een selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+W Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen
Ctrl+X Een selectie knippen
Ctrl+Y Een wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+Z Een wijziging ongedaan maken
Ctrl+plusteken (+) De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel
Ctrl+minteken (-) De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel
Ctrl+Page Up Inzoomen
Ctrl+Page Down Uitzoomen
Alt+F4 Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten
Pijl-rechts De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen
Pijl-links De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen
Pijl-omlaag De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen
Pijl-omhoog De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen
Shift+F10 Het contextmenu weergeven

 

Sneltoetsen voor Paint 3D

Toetscombinatie Actie
CTRL+0 of numeriek_toetsenblok0 Zoompercentage opnieuw instellen
Ctrl+3 Overschakelen naar andere weergave
Ctrl+A Alle 3D-items in de werkruimte selecteren; herhaal de opdracht om te wisselen en alle 2D-items te selecteren
Ctrl+B Geselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+C Het geselecteerde item kopiëren
Ctrl+Insert Het geselecteerde item kopiëren
Ctrl+Shift+C Een schermopname vastleggen
Ctrl+E Canvaseigenschappen weergeven
Ctrl+Shift+E 3D-perspectief verbergen of weergeven
Ctrl+G  Objecten groeperen
Ctrl+Shift+G Groepering van objecten opheffen
I Pipet inschakelen
Ctrl+I De geselecteerde tekst cursief opmaken
M Het zijmenu minimaliseren of uitvouwen
Ctrl+N Een nieuwe afbeelding of een nieuw bestand maken
Ctrl + O Een bestaande afbeelding of een bestaand bestand openen
Ctrl + P Afdrukken in 2D
Ctrl + S Opslaan
Ctrl + Shift + S Opslaan als
Ctrl + U De geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+V  Geselecteerd item plakken
Shift+Insert Geselecteerd item plakken
Ctrl+W Canvas selecteren
Ctrl+Shift+W Canvas weergeven of verbergen
Ctrl+X  Geselecteerd item knippen
Shift + Delete Geselecteerd item knippen
Ctrl+Shift+X 2D bijsnijden
Ctrl+Y  Een actie opnieuw uitvoeren
Ctrl+Z Een actie ongedaan maken
Escape De huidige taak stoppen of afsluiten
Home Weergave opnieuw instellen
PgUp Inzoomen

Ctrl+PgUp

Inzoomen
PgDn Uitzoomen
Ctrl+PgDn Uitzoomen
Ctrl+muiswiel In- of uitzoomen
Ctrl+Links Links draaien
Ctrl+Rechts Rechts draaien
Ctrl+Up Omhoog draaien
Ctrl+Down Omlaag draaien
Alt+Links Naar links schuiven
Alt+Rechts Naar rechts schuiven
Alt+Up Omhoog schuiven
Alt+Down  Omlaag schuiven
Ctrl+minteken (-) of [ Penseelformaat verkleinen
Ctrl+plusteken (+) of ] Penseelformaat vergroten
Pijl-rechts Selectie of actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen
Pijl-links Selectie of actieve vorm één pixel naar links verplaatsen
Pijl-omlaag Selectie of actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen
Pijl-omhoog Selectie of actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen
Alt+F4 Programma afsluiten
F6 Door schermelementen bladeren in een venster of op het bureaublad
F10 De menubalk activeren in de app
Shift+F10 Het contextmenu weergeven
F11 Afbeelding op volledige scherm weergeven
F12 Afbeelding als nieuw bestand opslaan

 

Sneltoetsen voor Foto’s

 
Toetscombinatie Actie
Spatiebalk (in Collectie) Een item selecteren en Selectiemodus openen
Enter (in Selectiemodus) Een item selecteren in Selectiemodus
Spatiebalk (tijdens weergeven van een foto) Opdrachten weergeven of verbergen
Spatiebalk (tijdens weergeven van een video) De video afspelen of onderbreken
Pijltoetsen (in Verzameling) Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts schuiven
De pijltoetsen-links of rechts (op één item of diavoorstelling) Volgende of vorige item weergeven
Pijltoetsen (op een ingezoomde foto) Verplaatsen binnen de foto
Ctrl+plus of min (+ of -) In- of uitzoomen tijdens weergeven van foto
Ctrl+0 Zoompercentage voor een foto opnieuw instellen
Esc Terug naar het vorige scherm
Ctrl+S Opslaan
Ctrl+P Afdrukken
Ctrl+C  Kopiëren
Ctrl+R (tijdens weergeven of bewerken) Een foto draaien
E (tijdens weergeven van een foto) Een foto verbeteren
Ctrl+Z (tijdens bewerken) Wijzigingen ongedaan maken
Ctrl+Y (tijdens bewerken) Wijzigingen opnieuw aanbrengen
Ctrl + / (bewerken) Origineel weergeven
Shift+pijltoetsen Formaat van uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied wijzigen
Ctrl+pijltoetsen Uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied verplaatsen  
F5 (tijdens weergeven van een item) Een diavoorstelling starten
Alt+Enter Bestandsinformatie weergeven
Ctrl+L Als vergrendelingsscherm instellen
Ctrl+N (in weergave Albums)  Een nieuw album maken
Ctrl+R (in weergave Albums)  Album verwijderen
Ctrl+D  Geselecteerde items toevoegen aan album
Ctrl+U  Geselecteerde items verwijderen uit album

 

Sneltoetsen voor Voicerecorder

 Toets  Actie
 Ctrl+R  Een nieuw opname starten
 Ctrl+M  Een nieuwe markering toevoegen aan de opname
 Verwijderen  De geselecteerde opname verwijderen.
 Spatiebalk  Afspelen of onderbreken
 Backspace  Terug
 F2  De naam van een opname wijzigen
 Pijl-rechts of pijl-links  Vooruit of achteruit gaan tijdens het afspelen van een opname
 Shift+pijl-links of pijl-rechts  Verder vooruit of achteruit gaan
 Home  Naar het begin van de opname springen
 End  Naar het einde van de opname springen

 

Sneltoetsen voor WordPad

Toets Actie
F3 Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken
F12 Het document als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+1 Enkele regelafstand instellen
Ctrl+2 Dubbele regelafstand instellen
Ctrl+5 Regelafstand instellen op 1,5
Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+B Geselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+C Een selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+D Een Microsoft Paint-tekening invoegen
Ctrl+E Tekst centreren
Ctrl+F Tekst in een document zoeken
Ctrl+H Tekst in een document vervangen
Ctrl+I De geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+J Tekst uitvullen
Ctrl+L Tekst links uitlijnen
Ctrl+N Een nieuw document maken
Ctrl+O Een bestaand document openen
Ctrl+P Een document afdrukken
Ctrl+R Tekst rechts uitlijnen
Ctrl+S Wijzigingen in een document opslaan
Ctrl+U De geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+V Een selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+X Een selectie knippen
Ctrl+Y Een wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+Z Een wijziging ongedaan maken
Ctrl+gelijkteken (=) Geselecteerde tekst subscript maken
Ctrl+Shift+gelijkteken (=) Geselecteerde tekst superscript maken
Ctrl+Shift+groter-dan-teken (>) De tekengrootte vergroten
Ctrl+Shift+kleiner-dan-teken (>) De tekengrootte verkleinen
Ctrl+Shift+A Alle tekens wijzigen in hoofdletters
Ctrl+Shift+L Het opsommingsteken wijzigen
Ctrl+pijl-links De cursor één woord naar links verplaatsen
Ctrl+pijl-rechts De cursor één woord naar rechts verplaatsen
Ctrl+pijl-omhoog De cursor naar de vorige regel verplaatsen
Ctrl+pijl-omlaag De cursor naar de volgende regel verplaatsen
Ctrl+Home Naar het begin van het document gaan
Ctrl+End Naar het einde van het document gaan
Ctrl+Page Up Eén pagina naar boven gaan
Ctrl+Page Down Eén pagina naar beneden gaan
Ctrl+Delete Het volgende woord verwijderen
Alt+F4 WordPad afsluiten
Shift+F10 Het contextmenu weergeven

 

Aanvullende sneltoetsen