Privacy- en overige browserinstellingen wijzigen

In Internet Explorer 11 voor Windows Phone kunt u eenvoudig de privacyinstellingen op uw telefoon wijzigen en uw eigen internetervaring bepalen.

Basisinstellingen voor Internet Explorer wijzigen

 1. Tik in Internet Explorer op Meer  

  More Icon
  > Instellingen.

  Internet Explorer settings

 2. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Selecteer onder Websitevoorkeur Mobiele versie of Desktopversie om in te stellen welke versie van een website u wilt weergegeven.
  • Onder Knop op adresbalk gebruiken voor selecteert u Favorieten of Tabbladen om in te stellen wat de knop op de adresbalk doet. De keuze die u niet selecteert, is beschikbaar wanneer u met Internet Explorer surft en is te vinden onder Meer
   More Icon
   . (U kunt ook Stoppen/vernieuwen selecteren voor de knop op de adresbalk in Windows Phone 8.)
  • Tik op Geschiedenis verwijderen om de browsergeschiedenis, cookies, opgeslagen wachtwoorden en tijdelijke internetbestanden te verwijderen van uw telefoon en uw apparaten waarmee uw Internet Explorer-instellingen momenteel worden gesynchroniseerd.


Geavanceerde instellingen voor Internet Explorer wijzigen

 1. Tik in Internet Explorer op Meer

  More Icon
  > Instellingen en tik op Geavanceerde instellingen. (U hebt ook toegang tot de instellingen van Internet Explorer via Instellingen 
  Settings Icon
  in de lijst met apps.)

  Internet Explorer advanced settings

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

 • Schakel Toegang tot mijn locatie toestaan 
  Toggle On Icon
  in om een melding te ontvangen wanneer een site uw locatie opvraagt.
 • Selecteer Tijdens het typen suggesties van Bing weergeven als u wilt dat Bing suggesties voor websites voorstelt terwijl u op de adresbalk typt. Dit kan u veel tijd besparen.
 • Selecteer Afbeeldingen automatisch weergeven als u wilt dat er afbeeldingen worden weergegeven op de webpagina's die u opent. Als u deze instelling uitschakelt, kan het dataverbruik van uw telefoon afnemen. (Deze functie is niet op alle Windows Phones beschikbaar.)
 • Selecteer Browsegeschiedenis verzenden om services te verbeteren en (indien van toepassing) te personaliseren (op Windows Phone 8 heet deze functie Browsegeschiedenis naar Microsoft verzenden om Bing-services te helpen verbeteren) als u wilt helpen bij het verbeteren van Microsoft-services en uw persoonlijk gebruik van de telefoon wilt aanpassen.
 • Selecteer SmartScreen-filter gebruiken om bescherming te bieden tegen onveilige websites als u wilt worden gewaarschuwd voor websites die bij Microsoft zijn gemeld als onveilig of verdacht.
 • Selecteer Verzoek Niet traceren verzenden naar websites om bij websites aan te geven dat u niet wilt dat uw browsegeschiedenis wordt bijgehouden. (Websites kunnen activiteiten blijven uitvoeren die u mogelijk beschouwt als traceren, zelfs wanneer u deze voorkeur hebt aangegeven. Dit is afhankelijk van de werkwijze van specifieke websites.)
 • Bij Voorbeeld van leesweergave kunt u zien hoe de huidige leesweergave-instellingen eruitzien wanneer die op een website worden toegepast. Gebruik de schuifregelaar Tekengrootte voor leesweergave om de tekstgrootte te wijzigen. Selecteer onder Stijl voor leesweergave de optie Helder, Normaal, Wit of Zwart, afhankelijk van uw voorkeuren voor het lezen van webpagina's met veel tekst. (Deze functie is niet op alle Windows Phones beschikbaar.)
 • Selecteer onder Cookies van websites de optie Alles accepteren, Enkele blokkeren of Alles blokkeren om in te stellen welke cookies door Internet Explorer worden geaccepteerd. Met Enkele blokkeren worden cookies van derden geblokkeerd die geen privacybeleid hebben, evenals cookies van derden die informatie opslaan die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen zonder dat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Hiermee worden ook cookies van Microsoft beperkt die informatie opslaan waarmee contact met u kan worden opgenomen zonder uw impliciete toestemming.
 • (Alleen Windows Phone 8) Selecteer onder Koppelingen uit andere apps openen op de optie Een nieuw tabblad om pagina's in hun eigen tabbladen te openen of de optie Het huidige tabblad om in hetzelfde tabblad te blijven surfen nadat u op een koppeling hebt getikt.
 • Onder Wachtwoorden voor websites selecteert u Onthouden, Niet onthouden of Elke keer vragen om te bepalen hoe Internet Explorer omgaat met wachtwoorden die u in websites invoert. (Deze functie is niet op alle Windows Phones beschikbaar.)
 • Selecteer onder Bestandsopslag voor websites de optie Sites mogen bestanden op mijn telefoon opslaan om websites toe te staan dingen op te slaan zoals e-mailberichten die u aan het schrijven bent of RSS-feeds die zich in de opslagruimte van uw telefoon bevinden. Tik op Opslag beheren als u opslagruimte wilt vrijmaken.
 • (Alleen Windows Phone 8) Selecteer onder Standaardzoekmachine de optie Bing of Google als uw standaardzoekmachine. (Deze functie is niet op alle Windows Phones beschikbaar.)
Eigenschappen

Artikel-id: 10635 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 5

Feedback