Spraak op mijn telefoon gebruiken

Wist u dat Windows Phone goed kan luisteren? Met Spraak kunt u onder andere telefoneren, een sms verzenden, een notitie maken, een app openen en iets online zoeken met alleen uw stem.

Spraak gebruiken

 1. Houd de knop Zoeken 

  Search Icon
  op uw telefoon ingedrukt om Spraak te starten. U kunt op elk moment 'Help' zeggen terwijl Spraak is geactiveerd om enkele voorbeelden van het gebruik ervan weer te geven.

  Speech dialog box

  Wanneer u Spraak opent, reageert de telefoon op spraakopdrachten.
 2. U kunt onder andere het volgende doen met uw stem:

 3. Voor Gesproken opdracht

  Een contactpersoon bellen

  "Call contact name"

  (hierbij is contact name (naam van contact) de naam van iemand in uw contactenlijst)

  Voorbeeld: "Call Lisa Miller"

  Als voor deze persoon slechts één telefoonnummer is ingesteld op het visitekaartje en u deze persoon onlangs nog hebt gebeld, wordt dit nummer gebeld. Als er meerdere telefoonnummers voor het contact zijn opgegeven, kunt u het nummer kiezen dat u wilt bellen.

  Een telefoonnummer bellen

  "Call phone number"

  (hierbij is phone number (telefoonnummer) een willekeurig telefoonnummer, ongeacht of dit aan een contact is toegewezen)

  Voorbeeld: "Call 4255550155"

  Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

  "Redial"

  Een sms-bericht verzenden

  "Text contact name"

  (hierbij is contact name (naam van contact) de naam van iemand in uw contactenlijst)

  Voorbeeld: "Text Lisa Miller"

  Er wordt een sms-bericht geopend voor die persoon en u kunt uw bericht inspreken. Wanneer u klaar bent, kunt u 'Send' zeggen om het bericht te verzenden, 'Add more' om meer informatie aan uw bericht toe te voegen, 'Try again' om uw bericht opnieuw in te spreken, of 'Cancel' om het bericht te verwijderen.

  Een notitie maken

  "Note what you want to note"

  (hierbij is what you want to note (wat u wilt noteren) de tekst die u in uw notitie wilt opnemen)

  Voorbeeld: "Note Pick up bread on the way home"

  Uw notitie wordt opgeslagen en geopend in OneNote. U kunt de tekst in uw notitie vervolgens weergeven of bewerken, of u kunt op Audionotitie 

  Play Icon
  tikken om deze af te spelen.

  Uw voicemail bellen

  "Call voicemail"

  Een app openen

  "Open app" of "Start app"

  (hierbij is app de naam van een app op uw telefoon, bijvoorbeeld 'Calendar', 'Maps' of 'Music', of een app die u hebt gedownload in de Store)

  Voorbeeld: "Open Calendar"

  Zoeken op het web

  "Find search term" of "Search for search term"

  (hierbij is search term (zoekterm) datgene wat u zoekt)

  Voorbeeld: "Find pizza"

  De zoekresultaten in Bing zijn gebaseerd op datgene wat u hebt gezegd, zoals een kaart met nabijgelegen pizzarestaurants.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u op Ga naar of wacht u enkele seconden.

Een e-mailbericht dicteren

Als u een e-mail wilt opstellen, kunt u deze ook dicteren in plaats van typen.

 1. Tik in de lijst met apps op de naam van uw e-mailaccount.

 2. Tik op Nieuw

  Plus Icon
  en voer de naam van een geadresseerde in op de regel Aan.

 3. Tik op Onderwerp, tik op Spreken

  Microphone Icon
  en zeg het onderwerp.

 4. Tik in de hoofdtekst van het bericht, tik op Spreken

  Microphone Icon
  en zeg de tekst die u in het bericht wilt opnemen.

 5. Tik op Verzenden

  Send Email Icon
  .

Spraak gebruiken tijdens een telefoongesprek

U kunt Spraak ook tijdens een telefoongesprek inschakelen om bepaalde spraakopdrachten te gebruiken.

 • Houd de knop Zoeken 

  Search Icon
  op uw telefoon ingedrukt om Spraak te starten en zeg een van de volgende opdrachten:

  • "Press number" (hierbij is number (nummer) een getal tussen 0 en 9) om een nummer op het numerieke toetsenblok te kiezen en zo uw voicemail of een interactief spraaksysteem te gebruiken.
  • "Call name" (hierbij is name (naam) de naam van iemand in uw contactenlijst) om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten en vervolgens iemand anders te bellen.

Andere spraakopdrachten die u kunt inschakelen

In de instellingen van uw telefoon kunt u extra spraakopdrachten en -functies inschakelen, waaronder gesproken nummerweergave voor inkomende oproepen en sms-berichten. U kunt uw telefoon zelfs ontvangen sms-berichten laten voorlezen om vervolgens een antwoord te dicteren en verzenden.

 1. Als u Spraak voor toegankelijkheid wilt inschakelen, tikt u op Instellingen 

  Settings Icon
  > Toegankelijkheid en schakelt u vervolgens Spraak voor toegankelijkheid van telefoon
  Toggle On Icon
  in. Hiermee wordt het volgende ingeschakeld:

  • Gesproken nummerweergave voor telefoongesprekken. Wanneer u wordt gebeld, worden de naam en het nummer van de beller door de telefoon aangekondigd.
  • Snelkeuzenummers. Als u een snelkeuzenummer wilt toewijzen, houdt u Zoeken ingedrukt en zegt u "Save speed dial" (Snelkeuze opslaan) en volgt u de instructies. Wanneer u enkele snelkeuzenummers hebt toegewezen, kunt u de spraakopdracht "Call speed dial" (Snelkeuze bellen) gebruiken om de nummers te bellen. Zeg "Call speed dial number" (hierbij is number (nummer) het toegewezen snelkeuzenummer)
  • Doorschakelen in- of uitschakelen door middel van Spraak. Zeg "Turn call forwarding on" of "Turn call forwarding off".
 2. Als u wilt dat inkomende sms-berichten worden aangekondigd en voorgelezen door de telefoon, tikt u op Instellingen 

  Settings Icon
  > Spraak en kiest u wanneer u de aankondigingen voor inkomende sms-berichten wilt horen in het vervolgkeuzemenu Inkomende sms-berichten hardop laten voorlezen. U kunt kiezen uit nooit, altijd en alleen wanneer u een Bluetooth-headset en/of bedrade headset gebruikt.

 3. Wanneer een inkomend sms-bericht wordt aangekondigd door de telefoon, kunt u "Read it" or "Ignore" zeggen. Vervolgens kunt een antwoord dicteren en verzenden.

Eigenschappen

Artikel-id: 10645 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 5

Feedback