Data-inzicht gebruiken om datagebruik te beheren

Naarmate abonnementen met een onbeperkte hoeveelheid gegevens minder gangbaar worden, is het des te belangrijker om inzicht te hebben in het dataverbruik van uw telefoon via het telefoonnetwerk. Data-inzicht is hiervoor een handig instrument.

Data-inzicht geeft uitvoerig inzicht in uw dataverbruik op uw Windows Phone en helpt onverwachte kosten te voorkomen door aan te geven wanneer u de grens van uw data-abonnement nadert. Ook kunt u hiermee taken waarvoor veel gegevensverkeer nodig is, uitstellen tot u een Wi-Fi-verbinding hebt.

Uw dataverbruik bijhouden

Bepaalde mobiele providers configureren Data-inzicht mogelijk automatisch op basis van gegevens van uw abonnement. Als dat niet het geval is, dient u de gegevens handmatig in te voeren zodat Data-inzicht kan bijhouden hoeveel gegevens uw telefoon tijdens elke factureringsperiode via het telefoonnetwerk gebruikt.

Data-inzicht instellen

 1. Tik in de lijst met apps op Data-inzicht 

  Data Sense Icon
  en tik op Limiet instellen.

 2. Tik onder Type limiet op een van de volgende opties:

  • Als er een vooraf vastgestelde hoeveelheid te gebruiken data is ingesteld en de data verlopen op een bepaalde datum, tikt u op Eenmalig.
  • Als u een beperkte hoeveelheid data hebt om elke maand te gebruiken voordat u extra kosten in rekening worden gebracht, tikt u op Maandelijks.
  • Als u een onbeperkte hoeveelheid data hebt maar u uw verbruik wel nog wilt volgen, tikt u op Onbeperkt.
 3. Als u Eenmalig of Maandelijks kiest, tikt u op de beschikbare lijsten om waarden en datums op te geven die bij uw data-abonnement passen.

 4. Tik op Gereed 

  Save Icon
  .

Dataverbruik beperken met Data-inzicht

Met Data-inzicht beperkt u de hoeveelheid achtergrondgegevens die uw telefoon gebruikt. Veel functies van apps en uw telefoon zijn zodanig ontworpen dat deze voor het gemak van de gebruiker automatisch op de achtergrond informatie ophalen (denk bijvoorbeeld aan een e-mail-app die regelmatig controleert op nieuwe berichten). Met Data-inzicht kunt u instellen wanneer dit soort activiteit moet worden beperkt.

Achtergrondgegevens automatisch beperken

 1. Tik in de lijst met apps op Data-inzicht 

  Data Sense Icon
  .

 2. Tik op Instellingen 

  Settings Icon
  , schakel Achtergrondgegevens beperken 
  Toggle On Icon
  in en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Wanneer limiet bijna is bereikt als u het gebruik van achtergrondgegevens wilt beperken wanneer u uw datalimiet bijna hebt bereikt.
  • Tik op Altijd om achtergrondgegevens altijd te beperken.
 3. Als u het gebruik van achtergrondgegevens wilt beperken wanneer u aan het roamen bent, schakelt u Achtergrondgegevens beperken tijdens het roamen 

  Toggle On Icon
  in.

Eigenschappen

Artikel-id: 10655 - Laatst bijgewerkt: 19 jul. 2016 - Revisie: 6

Feedback