S/MIME staat voor Secure Multipurpose Internet Mail Extension en biedt een extra beveiligingslaag voor e-mail die wordt verzonden naar en vanuit een EAS-account (Exchange ActiveSync) op uw Windows Phone (bijvoorbeeld Outlook).

E-mail ondertekenen en versleutelen

S/MIME bestaat uit twee primaire onderdelen:

  • Digitale handtekening. Hiermee wordt gecontroleerd of de afzender daadwerkelijk de persoon is die de e-mail heeft verzonden. U moet een uniek handtekeningcertificaat installeren om uw berichten te ondertekenen. De IT-beheerder van uw bedrijf kan het certificaat extern installeren op uw telefoon, en die persoon heeft meer informatie over het verkrijgen van een persoonlijk certificaat voor uw telefoon.
  • Versleuteling. Dit is een manier om informatie te beveiligen (versleuteling), zodat het niet kan worden gelezen of uitgelegd totdat het weer in een ontcijferde vorm is gewijzigd (ontsleutelen). Versleuteling houdt uw e-mail vertrouwelijk zolang het bericht onderweg of opgeslagen is. Alleen de bedoelde ontvanger van het bericht kan de inhoud weergeven. Uw persoonlijke versleutelingssleutel kan op afstand door de IT-beheerder van uw bedrijf op uw telefoon worden geïnstalleerd. Als de ontvanger van de e-mail zich binnen uw organisatie bevindt, wordt zijn of haar openbare versleutelingssleutel opgezocht terwijl u een versleutelde e-mail opstelt. Als de ontvanger zich buiten uw organisatie bevindt, moet u zijn of haar openbare sleutel op uw telefoon installeren wanneer deze via e-mail naar u wordt verzonden. Neem contact op met de IT-beheerder van uw bedrijf voor meer informatie over het verkrijgen van een versleutelingssleutel voor uw telefoon.

 

Eigenschappen

Artikel-id: 10657 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 6

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)