Pincode gebruiken om mijn simkaart te vergrendelen

U kunt een pincode voor de simkaart in uw Windows Phone gebruiken om te helpen voorkomen dat onbevoegden kunnen bellen met uw telefoon. Wanneer u de pincode voor de simkaart hebt ingesteld, moet u deze altijd invoeren wanneer u de telefoon opstart.

SIM card

Simbeveiliging inschakelen

 1. Tik in Start  op Telefoon 

  Phone Icon
   > Meer 
  More Icon
   > Instellingen.

 2. Schakel Simbeveiliging 

  Toggle On Icon
  in.

 3. Voer bij Simpincode invoeren als volgt de pincode voor uw simkaart in:

  • Als dit de eerste keer is dat u een pincode instelt voor de simkaart in uw telefoon, typt u 1234 en tikt u op OK. 1234 is een veelgebruikte standaardpincode voor simkaarten. Als deze pincode niet werkt, neemt u voor de juiste pincode contact op met uw mobiele provider.
  • Als u al een pincode voor uw simkaart hebt ingesteld, typt u uw pincode en tikt u op OK (ook als de simkaart zich toen in een andere telefoon bevond). Het bericht Simpincode ingeschakeld wordt weergegeven.


Uw simpincode invoeren

 1. Als simbeveiliging is ingeschakeld, schakelt u de telefoon in of start u deze opnieuw op.

 2. Typ bij Simpincode invoeren uw pincode en tik vervolgens op OK.

Waarschuwing

Als te vaak een onjuiste pincode is ingevoerd, wordt de simkaart door uw mobiele provider geblokkeerd. Als dit gebeurt, moet u voor een pukcode (PIN Unblocking Key) contact opnemen met uw mobiele provider. Als er te vaak een onjuiste pukcode is ingevoerd, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd en moet u een nieuwe simkaart aanvragen bij uw mobiele provider.

De pincode voor uw simkaart wijzigen

 1. Tik in Start  op Telefoon 

  Phone Icon
   > Meer 
  More Icon
   > Instellingen.

 2. Als simbeveiliging is ingeschakeld, tikt u op Simpincode wijzigen.

 3. Typ bij Huidige simpincode invoeren de huidige pincode en tik vervolgens op OK.

 4. Typ bij Nieuwe simpincode invoeren een nieuwe pincode en tik vervolgens op OK.

 5. Typ bij Nieuwe simpincode bevestigen de nieuwe pincode nogmaals en tik vervolgens op OK.

  Het bericht Simpincode gewijzigd wordt weergegeven.  

Eigenschappen

Artikel-id: 11580 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 6

Feedback