Sneltoetsen in apps

Windows 10

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis zou doen.

In veel apps, zoals Foto’s, Groove en Kaarten, worden sneltoetsen weergegeven in de knopinfo als u de muisaanwijzer boven een knop houdt. In andere apps, zoals Paint, WordPad en Office, worden opdrachten aangeduid met sneltoetsen weergegeven wanneer u op Alt-toets of F10 drukt. Als een letter in een menu onderstreept is, betekent dit meestal dat u de Alt-toets en de onderstreepte toets samen kunt indrukken in plaats de betreffende menuopdracht te selecteren. Als u bijvoorbeeld in Paint een nieuwe afbeelding wilt maken, drukt u op Ctrl+N.

De volgende sneltoetsen zijn algemene sneltoetsen in bepaalde Microsoft-apps die zijn ingebouwd in Windows 10. Dit zijn onder meer Microsoft Edge, Rekenmachine, Gamebalk, Groove, Kaarten, Paint, Foto's, Muziek en tv en WordPad.


Sneltoetsen voor Microsoft Edge


ToetsActie
Ctrl+D
De huidige website toevoegen aan Favorieten of Leeslijst
Ctrl+I
Deelvenster Favorieten openen
Ctrl+J
Deelvenster Downloads openen
Ctrl+H
Deelvenster Geschiedenis openen
Ctrl+P
Huidige pagina afdrukken
Ctrl+F
Zoeken op pagina
Alt+C
Cortana openen
Ctrl+Shift+R
Leesweergave openen
Ctrl+TEen nieuw tabblad openen
Ctrl+Shift+THet laatst gesloten tabblad opnieuw openen
Ctrl+W of Ctrl+F4Het actieve tabblad sluiten
Ctrl+KTabblad dupliceren
Ctrl+NEen nieuw venster openen
Ctrl+Shift+PEen nieuw venster voor InPrivate-browsing openen
Ctrl+TabOverschakelen naar het volgende tabblad
Ctrl+Shift+TabOverschakelen naar het vorige tabblad
Ctrl + 1, 2, 3, enzovoortNaar een bepaald tabbladnummer schakelen
Ctrl+9Overschakelen naar het laatste tabblad
Ctrl+plusteken (+)Inzoomen (25%)
Ctrl+minteken (-)Uitzoomen (25%)
Ctrl+0Zoomniveau opnieuw instellen
Backspace of Alt+pijl-linksTerug
Alt+pijl-rechtsVooruit
F5 (of Ctrl+R)De pagina vernieuwen
EscStoppen met het laden van de pagina
Ctrl+L of F4 of Alt+DDe adresbalk selecteren
Ctrl+Shift+LAdresbalkquery openen op een nieuw tabblad
Ctrl+EEen zoekopdracht openen vanaf de adresbalk
Ctrl+Enterwww. aan het begin en .com toevoegen aan het einde van de tekst die u in de adresbalk typt
Ctrl+klikkenKoppeling openen op een nieuw tabblad
Ctrl+Shift+klikkenKoppeling openen op een nieuw tabblad en naar dat tabblad gaan
Alt+Shift+klikkenKoppeling openen in een nieuw venster 
Ctrl+Shift+M Beginnen met het maken van webnotities
Ctrl+Alt+M Geselecteerde inhoud in een webnotitie kopiëren
F12F12-ontwikkelhulpprogramma's openen  
Ctrl+U Bron weergeven
F6 De focus schakelen tussen de inhoud van de webpagina en de adresbalk
F7 Bladeren met navigatietoetsen inschakelen voor het actieve tabblad
Ctrl+Shift+Delete Besturingselementen weergeven om browsegegevens te wissen


Sneltoetsen voor Rekenmachine


ToetsActie
Alt+1
Naar de standaardmodus schakelen
Alt+2
Naar de wetenschappelijke modus schakelen
Alt+3
Naar de programmeermodus schakelen
Ctrl+M
In geheugen opslaan
Ctrl+P
Toevoegen aan geheugen
Ctrl+Q
Aftrekken van geheugen
Ctrl+R
Oproepen uit geheugen
Ctrl+L
Geheugen wissen
F9± selecteren
R1/x selecteren
@De vierkantswortel berekenen
DeleteCE selecteren
Ctrl+HDe rekengeschiedenis in- of uitschakelen
Pijl-omhoogOmhoog in de geschiedenislijst
Pijl-omlaagOmlaag in de geschiedenislijst
Ctrl+Shift+DGeschiedenis wissen
F3DEG selecteren in de wetenschappelijke modus
F4RAD selecteren in de wetenschappelijke modus
F5GRAD selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+G10x selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Ocosh selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Ssinh selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Ttanh selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+Ssin-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+Ocos-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Shift+Ttan-1 selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Yy√x selecteren in de wetenschappelijke modus
DMod selecteren in de wetenschappelijke modus
Llog selecteren in de wetenschappelijke modus
Mdms selecteren in de wetenschappelijke modus
ln selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Nex selecteren in de wetenschappelijke modus
Ocos selecteren in de wetenschappelijke modus
PPi selecteren in de wetenschappelijke modus
Qx2 selecteren in de wetenschappelijke modus
Ssin selecteren in de wetenschappelijke modus
Ttan selecteren in de wetenschappelijke modus
VF-E selecteren in de wetenschappelijke modus
Exp selecteren in de wetenschappelijke modus
Y, ^xy selecteren in de wetenschappelijke modus
#x3 selecteren in de wetenschappelijke modus
;Int selecteren in de wetenschappelijke modus
!n! selecteren in de wetenschappelijke modus
F2DWORD selecteren in de programmeermodus
F3WORD selecteren in de programmeermodus
F4BYTE selecteren in de programmeermodus
F5HEX selecteren in de programmeermodus
F6DEC selecteren in de programmeermodus
F7OCT selecteren in de programmeermodus
F8BIN selecteren in de programmeermodus
F12QWORD selecteren in de programmeermodus
A-FA-F selecteren in de programmeermodus
JRoL selecteren in de programmeermodus
KRoR selecteren in de programmeermodus
< Lsh selecteren in de programmeermodus  
>Rsh selecteren in de programmeermodus
%Mod selecteren in de programmeermodus
|Or selecteren in de programmeermodus
^Xor selecteren in de programmeermodus
~Not selecteren in de programmeermodus
&And selecteren in de programmeermodus
SpatiebalkDe bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus


Sneltoetsen voor Gamebalk


ToetsActie
Windows-logotoets +G
Gamebalk openen wanneer een game is geopend
Windows-logotoets +Alt+G
De laatste 30 seconden opnemen
Windows-logotoets +Alt+R
Opname starten of stoppen
Windows-logotoets +Alt+Print Screen
Een schermopname van uw game maken
Windows-logotoets +Alt+T
Opnametimer weergeven of verbergen


Sneltoetsen voor Groove


 Toets Handeling
 Ctrl+P Afspelen of onderbreken
 Ctrl+F Naar het volgende nummer gaan
 Ctrl+B Het huidige nummer opnieuw starten/naar vorig nummer gaan
 F9 Volume hoger
 F8 Volume lager
 F7 Volume dempen
 Ctrl+Enter Een item selecteren en Selectiemodus openen
 Ctrl+A Alles selecteren
 Delete Geselecteerde items verwijderen
 Ctrl+Shift+P Geselecteerde items afspelen
 Ctrl+T Herhalen in- of uitschakelen
 Ctrl+H Willekeurige volgorde in- of uitschakelen
 Ctrl+Q Zoeken


Sneltoetsen voor Kaarten


 Toets Handeling
PijltoetsenDe kaart in een willekeurige richting pannen
Ctrl+plus- of minteken (+ of -)In- of uitzoomen
Ctrl+pijl-links of pijl-rechtsDraaien
 Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaagKantelen
+ of - toetsIn- of uitzoomen in weergave 3D-steden
Page Up of Page DownUit- of inzoomen in weergave 3D-steden
Ctrl+YKaartweergaven schakelen tussen satelliet- en kaartweergave
Ctrl+HomeMap centreren op uw huidige locatie
Ctrl+DRoutebeschrijving opvragen
Ctrl+FZoeken
Ctrl+MHet actieve tabblad minimaliseren
Ctrl+PAfdrukken
Ctrl+TVerkeer weergeven of verbergen
BackspaceTerug
Ctrl+HDelen
Ctrl+LFocus naar kaart verplaatsen
Ctrl+WHet actieve tabblad sluiten
Ctrl+TabGa naar het volgende tabblad gaan
Ctrl+Shift+TabNaar het vorige tabblad gaan
Ctrl+SStreetside weergeven of verbergen
Ctrl+CNaar het Klembord kopiëren


Sneltoetsen voor Films en tv


 Toets Handeling
 Alt+EnterVolledig scherm
 EscVolledig scherm afsluiten
 EnterIets selecteren waarop de focus staat
Spatiebalk
of
Ctrl+P
Afspelen of onderbreken (als de focus op een video staat)
Alt+pijl-links
of
Windows-logotoets + Backspace 
Terug
Ctrl+THerhalen in- of uitschakelen
F7Het geluid dempen
F8Volume lager
F9Volume hoger 


Sneltoetsen voor Paint


ToetsHandeling
F11
Een afbeelding op het volledige scherm weergeven
F12
De afbeelding als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+A
De hele afbeelding selecteren
Ctrl+B
Geselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+C
Een selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+E
Het dialoogvenster Eigenschappen openen
Ctrl+G
Rasterlijnen weergeven of verbergen
Ctrl+I
De geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+NEen nieuwe afbeelding maken
Ctrl+OEen bestaande afbeelding openen
Ctrl+PEen afbeelding afdrukken
Ctrl+RDe liniaal weergeven of verbergen
Ctrl+SWijzigingen in een afbeelding opslaan
Ctrl+UDe geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+VEen selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+WHet dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen
Ctrl+XEen selectie knippen
Ctrl+YEen wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+ZEen wijziging ongedaan maken
Ctrl+plusteken (+)De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel
Ctrl+minteken (-)De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel
Ctrl+Page UpInzoomen
Ctrl+Page DownUitzoomen
Alt+F4Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten
Pijl-rechtsDe selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen
Pijl-linksDe selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen
Pijl-omlaagDe selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen
Pijl-omhoogDe selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen
Shift+F10Het contextmenu weergeven


Sneltoetsen voor Foto’s


ToetsHandeling
Spatiebalk (in Verzameling)
Een item selecteren en Selectiemodus openen
Enter (in Selectiemodus)
Een item selecteren in Selectiemodus
Spatiebalk (tijdens weergeven van een foto)
Opdrachten weergeven of verbergen
Spatiebalk (tijdens weergeven van een video)
De video afspelen of onderbreken
Pijltoetsen (in Verzameling)
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts schuiven
De pijltoetsen-links of rechts (op één item of diavoorstelling)
Volgende of vorige item weergeven
Pijltoetsen (op een ingezoomde foto)
Verplaatsen binnen de foto
Ctrl+plus of min (+ of -)In- of uitzoomen tijdens weergeven van foto
Ctrl+0Zoompercentage voor een foto opnieuw instellen
EscTerug naar het vorige scherm
Ctrl+SOpslaan
Ctrl+PAfdrukken
Ctrl+C Kopiëren
Ctrl+R (tijdens weergeven of bewerken)Een foto draaien
E (tijdens weergeven van een foto)Een foto verbeteren
Ctrl+Z (tijdens bewerken)Wijzigingen ongedaan maken
Ctrl+Y (tijdens bewerken)Wijzigingen opnieuw aanbrengen
Ctrl + / (bewerken)Origineel weergeven
Shift+pijltoetsen Formaat van uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied wijzigen
Ctrl+pijltoetsen Uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied verplaatsen  
F5 (tijdens weergeven van een item)Een diavoorstelling starten
Alt+EnterBestandsinformatie weergeven
Ctrl+LAls vergrendelingsscherm instellen
Ctrl+N (in weergave Albums) Een nieuw album maken
Ctrl+R (in weergave Albums) Album verwijderen
Ctrl+D Geselecteerde items toevoegen aan album
Ctrl+U Geselecteerde items verwijderen uit album


Sneltoetsen voor WordPad


ToetsBewerking
F3
Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken
F12
Het document als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+1
Enkele regelafstand instellen
Ctrl+2
Dubbele regelafstand instellen
Ctrl+5
Regelafstand instellen op 1,5
Ctrl+A
Alles selecteren
Ctrl+B
Geselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+CEen selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+DEen Microsoft Paint-tekening invoegen
Ctrl+ETekst centreren
Ctrl+FTekst in een document zoeken
Ctrl+HTekst in een document vervangen
Ctrl+IDe geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+JTekst uitvullen
Ctrl+LTekst links uitlijnen
Ctrl+NEen nieuw document maken
Ctrl+OEen bestaand document openen
Ctrl+PEen document afdrukken
Ctrl+RTekst rechts uitlijnen
Ctrl+SWijzigingen in een document opslaan
Ctrl+UDe geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+VEen selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+XEen selectie knippen
Ctrl+YEen wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+ZEen wijziging ongedaan maken
Ctrl+gelijkteken (=)Geselecteerde tekst subscript maken
Ctrl+Shift+gelijkteken (=)Geselecteerde tekst superscript maken
Ctrl+Shift+groter-dan-teken (>)De tekengrootte vergroten
Ctrl+Shift+kleiner-dan-teken (>)De tekengrootte verkleinen
Ctrl+Shift+AAlle tekens wijzigen in hoofdletters
Ctrl+Shift+LHet opsommingsteken wijzigen
Ctrl+pijl-linksDe cursor één woord naar links verplaatsen
Ctrl+pijl-rechtsDe cursor één woord naar rechts verplaatsen
Ctrl+pijl-omhoogDe cursor naar de vorige regel verplaatsen
Ctrl+pijl-omlaagDe cursor naar de volgende regel verplaatsen
Ctrl+HomeNaar het begin van het document gaan
Ctrl+EndNaar het einde van het document gaan
Ctrl+Page UpEén pagina naar boven gaan
Ctrl+Page DownEén pagina naar beneden gaan
Ctrl+DeleteHet volgende woord verwijderen
Alt+F4WordPad afsluiten
Shift+F10Het contextmenu weergeven

Aanvullende sneltoetsen

Windows 8.1


De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar in Windows 8.1.

Sneltoetsen voor Rekenmachine

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken met Rekenmachine.

Toets
Actie
F1
Help-informatie van Rekenmachine openen
F2
De rekengeschiedenis bewerken
Alt+1
Naar de standaardmodus schakelen
Alt+2
Naar de wetenschappelijke modus schakelen
Alt+3
Naar de programmeermodus schakelen
Alt+4
Naar de statistische modus schakelen
Alt+C
Datumberekeningen openen
Ctrl+E
Datumberekeningen openen
Ctrl+H
De rekengeschiedenis in- of uitschakelen
Ctrl+L
Op de knop MC drukken
Ctrl+M
Op de knop MS drukken
Ctrl+P
Op de knop M+ drukken
Ctrl+Q
Op de knop M- drukken
Ctrl+R
Op de knop MR drukken
Ctrl+U
Eenheidsomrekening openen
Ctrl+Shift+D
De rekengeschiedenis wissen
F9
Op de knop +/– drukken
R
Op de knop 1/x drukken
@
Op de vierkantswortelknop drukken
Del
Op de knop CE drukken
Pijl-omhoog
Omhoog gaan in de rekengeschiedenis
Pijl-omlaag
Omlaag gaan in de rekengeschiedenis
Esc
Op de knop C drukken of stoppen met het bewerken van de rekengeschiedenis
Enter
De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen
F3
Graden selecteren in de wetenschappelijke modus
F4
Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus
F5
Gradiënten selecteren in de wetenschappelijke modus
Ctrl+B
Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus
Ctrl+G
Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus
Ctrl+O
Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus
Ctrl+S
Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus
Ctrl+T
Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus
Ctrl+Y
Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus
D
Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus
I
Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus
L
Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus
M
Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus
N
Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus
O
Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus
P
Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus
Q
Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus
S
Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus
T
Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus
V
Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus
X
Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus
Y
Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus
#
Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus
;
Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus
!
Op de knop n! drukken in de wetenschappelijke modus
F2
Dword selecteren in de programmeermodus
F3
Word selecteren in de programmeermodus
F4
Byte selecteren in de programmeermodus
F5
Hex selecteren in de programmeermodus
F6
Dec selecteren in de programmeermodus
F7
Oct selecteren in de programmeermodus
F8
Bin selecteren in de programmeermodus
F12
Qword selecteren in de programmeermodus
A-F
Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus
J
Op de knop RoL drukken in de programmeermodus
K
Op de knop RoR drukken in de programmeermodus
<
Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus
>
Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus
%
Op de knop Mod drukken in de programmeermodus
|
Op de knop Or drukken in de programmeermodus
&
Op de knop And drukken in de programmeermodus
Spatiebalk
De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus
A
Op de knop Gem drukken in de statistische modus
Ctrl+A
Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus
S
Op de knop Som drukken in de statistische modus
Ctrl+S
Op de knop Som kw drukken in de statistische modus
T
Op de knop S.D. drukken in de statistische modus
Ctrl+T
Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus
D
Op de knop CAD drukken in de statistische modus


Sneltoetsen voor Agenda

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Agenda kunt gebruiken.

ToetsActie
Ctrl+1 of Ctrl+D
Dag weergeven
Ctrl+2 of Ctrl+O
Werkweek weergeven
Ctrl+3 of Ctrl+W
Week weergeven
Ctrl+4 of Ctrl+M
Maand weergeven
CTRL+T of HomeNaar vandaag gaan
Page UpNaar de vorige maand gaan in de maandweergave
 
Naar de vorige week gaan in de weekweergave
 
Naar de vorige twee dagen gaan in de dagweergave
Ctrl+HNaar de vorige maand gaan in de maandweergave
 
Naar de vorige week gaan in de weekweergave
 
Naar de vorige twee dagen gaan in de dagweergave
Page DownNaar de vorige maand gaan in de maandweergave
 
Naar de vorige week gaan in de weekweergave
 
Naar de vorige twee dagen gaan in de dagweergave
Ctrl+JNaar de vorige maand gaan in de maandweergave
 
Naar de vorige week gaan in de weekweergave
 
Naar de vorige twee dagen gaan in de dagweergave
Pijl-rechtsNaar de volgende dag gaan in een weergave
Pijl-linksNaar de vorige dag gaan in een weergave
Pijl-omlaagNaar het volgende uur gaan in een weergave
Pijl-omhoogNaar het vorige uur gaan in een weergave
EscTerug
Ctrl+SDe gebeurtenis opslaan of verzenden
Ctrl+P, pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om te selecterenReageren op een gebeurtenis
Ctrl+DEen gebeurtenis verwijderen


Sneltoetsen voor Mail

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Mail kunt gebruiken.

ToetsActie
Ctrl+R
Beantwoorden
Ctrl+Shift+R
Allen beantwoorden
Ctrl+F
Doorsturen
Ctrl+M
Item naar een andere map verplaatsen
Ctrl+JSchakelen tussen een bericht markeren als ongewenst of niet-ongewenst
Ctrl+Shift+UAlleen ongelezen berichten weergeven
Ctrl+Shift+AAlle berichten weergeven
Ctrl+Shift+EMapopties weergeven
Ctrl+UMarkeren als ongelezen
Ctrl+QMarkeren als gelezen
Ctrl+AAlle berichten selecteren
InsertSchakelen tussen vlag toevoegen en vlag verwijderen voor berichten
Ctrl+NNieuw bericht
F5Synchroniseren
Alt+BFocus op de knop BCC instellen
Alt+CFocus op de knop CC instellen

Accepteren
Alt+DWeigeren
Alt+TFocus op de knop Aan instellen

Voorlopig
Alt+VDe uitnodiging in Agenda openen
Alt+SE-mail verzenden
Alt+iBijlage invoegen
Ctrl+Shift+FEen lettertype selecteren
Ctrl+spatiebalkOpmaak wissen
Ctrl+YOpnieuw
F4Opnieuw
Ctrl+[Tekengrootte met één punt vergroten
Ctrl+]Tekengrootte met één punt verkleinen
Ctrl+Shift+,Tekengrootte vergroten
Ctrl+KEen koppeling toevoegen
Ctrl+ECentreren
Ctrl+LLinks
Ctrl+RRechts
Ctrl+Shift+LOpsommingstekens
Ctrl+MInspringing wanneer tekst is geselecteerd
Ctrl+Shift+MInspringing verkleinen
Tab of Shift+TabInspringing/inspringing verkleinen wanneer de tekst is geselecteerd of wanneer de focus op een lijst is ingesteld
Ctrl+'Accent aigu
Ctrl+,Cedille
Ctrl+Shift+6Accent circonflexe
Ctrl+Shift+;Trema
Ctrl+` Accent grave
Ctrl+Shift+7Ligatuur
Ctrl+Shift+2Corona 
Ctrl+/Slash-accent
Ctrl+Shift+`Tilde
Alt+Ctrl+Shift+1Omgekeerd uitroepteken
Alt+Ctrl+Shift+/Omgekeerd vraagteken


Sneltoetsen voor Personen

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor de app Personen.

ToetsActie
Ctrl+N
Een contactpersoon toevoegen
Ctrl+S
Wijzigingen opslaan
Delete
Een contactpersoon verwijderen
Ctrl+F
Een contactpersoon als favoriet instellen
Ctrl+Shift+1Een contactpersoon vastmaken aan het startscherm
EscTerug 
HomeNaar het begin van de lijst met contactpersonen gaan
Page DownVooruitgaan in de lijst met contactpersonen
Page Up Teruggaan in de lijst met contactpersonen
End Naar het einde van de lijst met contactpersonen gaan


Sneltoetsen voor Berichten

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Berichten kunt gebruiken.

ToetsActie
Ctrl+N
Een nieuw gesprek starten
Ctrl+N
Personen selecteren
Ctrl+E
Een emoticon selecteren
Ctrl+>
Volgend gesprek
Ctrl+<Vorig gesprek


Sneltoetsen voor Paint

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Paint kunt gebruiken.

ToetsActie
F1
Help-informatie van Paint openen
F11
Een afbeelding op het volledige scherm weergeven
F12
De afbeelding als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+A
De hele afbeelding selecteren
Ctrl+BGeselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+CEen selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+EHet dialoogvenster Eigenschappen openen
Ctrl+GRasterlijnen weergeven of verbergen
Ctrl+IDe geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+NEen nieuwe afbeelding maken
Ctrl+OEen bestaande afbeelding openen
Ctrl+PEen afbeelding afdrukken
Ctrl+RDe liniaal weergeven of verbergen
Ctrl+SWijzigingen in een afbeelding opslaan
Ctrl+UDe geselecteerde tekst onderstrepen
Ctrl+VEen selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+WHet dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen
Ctrl+XEen selectie knippen
Ctrl+YEen wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+ZEen wijziging ongedaan maken
Ctrl+plusteken (+)De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel
Ctrl+minteken (-)De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel
Ctrl+Page UpInzoomen
Ctrl+Page DownUitzoomen
Alt (of F10) Sneltoetsen weergeven
Alt+F4Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten
Pijl-rechtsDe selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen
Pijl-linksDe selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen
Pijl-omlaagDe selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen
Pijl-omhoogDe selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen
Shift+F10 Het huidige snelmenu weergeven


Sneltoetsen voor Lezer

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de app Lezer kunt gebruiken.

ToetsBewerking
F8
De indeling met twee pagina's gebruiken
Ctrl+R
Het bestand 90 graden rechtsom draaien
Ctrl+F
Tekst in een bestand zoeken
F7
De selectiemodus van het toetsenbord gebruiken
Ctrl+PEen bestand afdrukken
Ctrl+OEen bestand openen
Ctrl+WEen bestand sluiten
Ctrl+MHet startscherm van de app Lezer


Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken.

ToetsActie
Ctrl+Alt+Home
App-balken tussen de externe pc en de pc voor u in-/uitschakelen
Ctrl+Alt+pijl-links
Naar de weergave van de vorige sessie gaan (wanneer u een sessie bekijkt)
Ctrl+Alt+pijl-rechts
Naar de weergave van de volgende sessie gaan (wanneer u een sessie bekijkt)
Ctrl+Alt+pijl-omhoog
Naar de weergave van de eerste sessie gaan (wanneer u een sessie bekijkt)
Ctrl+Alt+pijl-omlaagNaar de weergave van de laatste sessie gaan (wanneer u een sessie bekijkt)


Sneltoetsen voor OneDrive

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met OneDrive kunt gebruiken.

ToetsActie
Ctrl+A
Alles selecteren
Ctrl+Alt+1
Weergave wijzigen (details/miniaturen)
Ctrl+U
Uploaden
Ctrl+Shift+N
Nieuwe map
EscSelectie wissen
Ctrl+OOpenen met
Ctrl+Alt+OMap weergeven
Ctrl+Shift+VKopiëren
Ctrl+Shift+YVerplaatsen
Ctrl+SDownloaden
Alt+pijl-omhoogOmhoog
F2Naam wijzigen
F5Vernieuwen


Sneltoetsen voor Windows Journal

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken met Windows Journal.

ToetsActie
F1
Help-informatie van Journal openen
F5
De notitielijst vernieuwen
F6
Schakelen tussen een notitielijst en een notitie
F11
Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven
Ctrl+AAlle items op een pagina selecteren
Ctrl+CEen selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+FTekst in een bestand zoeken
Ctrl+GNaar een pagina gaan
Ctrl+NEen nieuwe notitie starten
Ctrl+OEen recent gebruikte notitie openen
Ctrl+PEen notitie afdrukken
Ctrl+SWijzigingen in een notitie opslaan
Ctrl+VEen selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+XEen selectie knippen
Ctrl+YEen wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+ZEen wijziging ongedaan maken
Alt+F4Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten
Ctrl+Shift+CEen snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst
Ctrl+Shift+VEen notitie naar een specifieke map verplaatsen


Sneltoetsen voor WordPad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met WordPad kunt gebruiken.

ToetsActie
F1
Help-informatie van WordPad openen
F3
Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken
F10
Sneltoetsen weergeven
F12
Het document als een nieuw bestand opslaan
Ctrl+1Enkele regelafstand instellen
Ctrl+2Dubbele regelafstand instellen
Ctrl+5Regelafstand instellen op 1,5
Ctrl+AHet hele document selecteren
Ctrl+BGeselecteerde tekst vet opmaken
Ctrl+CEen selectie naar het Klembord kopiëren
Ctrl+DEen Microsoft Paint-tekening invoegen
Ctrl+ETekst centreren
Ctrl+FTekst in een document zoeken
Ctrl+HTekst in een document vervangen
Ctrl+IDe geselecteerde tekst cursief opmaken
Ctrl+JTekst uitvullen
Ctrl+LTekst links uitlijnen
Ctrl+NEen nieuw document maken
Ctrl+OEen bestaand document openen
Ctrl+PEen document afdrukken
Ctrl+RTekst rechts uitlijnen
Ctrl+SWijzigingen in een document opslaan
Ctrl+UWijzigingen in een document opslaan
Ctrl+VEen selectie vanaf het Klembord plakken
Ctrl+XEen selectie knippen
Ctrl+YEen wijziging opnieuw aanbrengen
Ctrl+ZEen wijziging ongedaan maken
Ctrl+=Geselecteerde tekst subscript maken
Ctrl+Shift+=Geselecteerde tekst superscript maken
Ctrl+Shift+>De tekengrootte vergroten
Ctrl+Shift+<De tekengrootte verkleinen
Ctrl+Shift+AAlle tekens wijzigen in hoofdletters
Ctrl+Shift+LHet opsommingsteken wijzigen
Ctrl+pijl-linksDe cursor één woord naar links verplaatsen
Ctrl+pijl-rechtsDe cursor één woord naar rechts verplaatsen
Ctrl+pijl-omhoogDe cursor naar de vorige regel verplaatsen
Ctrl+pijl-omlaagDe cursor naar de volgende regel verplaatsen
Ctrl+HomeNaar het begin van het document gaan
Ctrl+EndNaar het einde van het document gaan
Ctrl+Page UpEén pagina naar boven gaan
Ctrl+Page DownEén pagina naar beneden gaan
Ctrl+DeleteHet volgende woord verwijderen
Alt+F4WordPad afsluiten
Shift+F10Het huidige snelmenu weergeven

Aanvullende sneltoetsen

Eigenschappen

Artikel-id: 13805 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2016 - Revisie: 4

Feedback