Back-ups maken en bestanden terugzetten

Van toepassing: Windows 10

Het is altijd verstandig om een back-up te hebben Bewaar kopieën van uw bestanden op een ander station voor het geval er iets met de originelen gebeurt.

Uw back-up instellen


Selecteer de Startknop, selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Back-up > Een station toevoegen en kies een extern station of een netwerklocatie voor uw back-ups.

Pagina Back-upinstellingen

Klaar. Ieder uur kopiëren we de hele inhoud van uw gebruikersmap (C:\Users\gebruikersnaam). Als u wilt wijzigen van welke bestanden een back-up wordt gemaakt of hoe vaak er een back-up wordt gemaakt, gaat u naar Meer opties.

Bestanden terugzetten


Als een belangrijk bestand of belangrijke map ontbreekt, gaat u als volgt te werk om dit bestand of deze map terug te zetten:

  1. Typ Bestanden terugzetten in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Bestanden vanuit een back-up terugzetten met Bestandsgeschiedenis.

  2. Zoek het bestand dat u nodig hebt en gebruik vervolgens de pijlen om alle versies ervan te zien.

  3. Wanneer u de gewenste versie hebt gevonden, selecteert u Terugzetten om het bestand op te slaan op de oorspronkelijke locatie. Als u het bestand wilt opslaan op een andere locatie, houdt u de knop Terugzetten ingedrukt (of klikt u erop met de rechtermuisknop), selecteert u Terugzetten naar en kiest u vervolgens een nieuwe locatie.