Je Microsoft-account opnieuw instellen of herstellen

Van toepassing: Microsoft-account

Voordat je begint


Je hebt een werkend e-mailaccount nodig dat je kunt openen zodat we je informatie over je aanvraag kunnen sturen. Je kunt elk actief e-mailaccount gebruiken, zelfs een account van een vriend of familielid. Als je geen ander e-mailaccount hebt dat je kunt openen, kun je gratis een tijdelijk outlook.com account maken door Maak er een te selecteren op de aanmeldingspagina voor Microsoft-account.

Fill out the recovery form


 1. Go to account.live.com/acsr and provide the email address, phone number, or username for the account you are trying to recover. 
 2. Provide an email address (other than the one you are trying to recover) that we can use to contact you about your request.
 3. Enter the characters you see on the screen to prove you're not a robot, then select Next.
 4. A screen will pop up asking you to verify the contact email address. Check that email for a message from us with the security code, enter that code, then select Verify.
   
 5. Fill in as much info as you can, even if you're not sure. See Tips for filling out the recovery form below.

 6. Select Submit when you're finished, and we'll respond within 24 hours.

Tips for filling out the recovery form


Set yourself up for success

 • Complete the form from a device and a location that we will recognize such as a device with which you’ve recently signed into your account and a location like your home or office where you commonly use that device.
 • Collect as much information as you can about your Microsoft account and services before you begin:
  • If you’re an Outlook.com or Hotmail.com user, we’ll ask you questions about your contacts and email subject lines. Check with friends and family that you correspond with for help.
  • If you have an Xbox console, you will be asked to provide the hardware ID of a console that you’ve used frequently. Make sure you get the ID from a console you use a lot. If you recently bought a new one, try to get the hardware ID from your old console. Here’s how you can get that information:
  • Skype customers will be asked for the SkypeID or names of contacts on their account. If you use Skype to call mobile or landline phones, you’ll also be asked for some of those along with details about a recent Skype purchase.

Completing the form

The more information you can include in the form, the better the chance you’ll have of regaining access to your account. Answer as many questions as you can as thoroughly as possible. If you’re not sure, guessing is ok — wrong answers don’t count against you.

 • When you enter your email address, keep in mind that some domains may be country specific such as @outlook.co.uk.
 • If you’ve had your account for several years, the details on file may not match your current situation, so think about what you may have entered when you first signed up. Is it possible that you moved or changed your name?
 • Think about passwords that you use on other accounts that you may have used here. This is another place where a good guess can pay off.
 • When you get to a question that lets you “add more," fill in as much information as you are able.
 • Email subject lines need to be exact.
 • Gamertags are not case-sensitive but are space-sensitive.

After you've submitted


We'll send the results of your recovery request to the email address you provided.

If we're able to verify your account, we'll send you instructions to recover your account. After you get back into your account, see Help protect your Microsoft account for steps you can take to secure your account going forward.

What if my request wasn't granted?

 • We recommend that you try again, up to two times per day. You may find more information or have remembered something that will help.
 • A customer support advocate will not be able to help you beyond what you can do for yourself in the form. To protect your account and its content, advocates are not allowed to change account details or send password reset links.
 • You can always create a new account if you’re having trouble with the recovery request and try again later when you remember something new that might help.

Beveiligingsgegevens gebruiken om je account te herstellen


 1. Ga naar Je account herstellen en typ het e-mailadres, het telefoonnummer of de Skype-naam waarmee je je aanmeldt. Daarna selecteer je Volgende.
 2. Je wordt gevraagd waar je de beveiligingscode wilt ontvangen. Kies een van de alternatieve e-mailadressen of telefoonnummers voor dit account. Selecteer daarna Volgende.

  • Als je geen van de vermelde contactmethoden herkent, selecteer je de pijl naar links  in je browser en controleer je of je de juiste gebruikersnaam hebt ingevoerd. Soms kan een onjuiste spelling je in de verkeerde richting sturen. Als je denkt dat je niet de juiste gebruikersnaam hebt, raadpleeg je Je Microsoft-account opzoeken voor tips om de juiste gebruikersnaam te vinden.
  • Als er geen contactmethoden zijn voor het account dat je kunt gebruiken, selecteer je Ik heb deze allemaal niet en ga je vervolgens vooruit in dit artikel naar 'Je Microsoft-account herstellen als je geen verificatiecode kunt ontvangen' hieronder.
 3. Typ de gevraagde informatie om te verifiëren dat dit echt jouw e-mailadres of telefoonnummer is. Selecteer vervolgens Code verzenden.
 4. Wij sturen de beveiligingscode naar de alternatieve contactpersoon die je hebt gekozen. Als je deze niet ziet, controleer je de map Ongewenste e-mail. Als je de code daar niet kunt vinden, selecteer je Een andere verificatieoptie gebruiken.
 5. Typ de beveiligingscode bij Je identiteit bevestigen en selecteer daarna Volgende.
 6. Typ je wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord. Bevestig het wachtwoord door het opnieuw in te voeren bij Wachtwoord opnieuw invoeren.

Je kunt geen verificatiecode ontvangen


Als je eerder verificatie in twee stappen voor je account hebt ingeschakeld, zul je het formulier niet kunnen gebruiken. Als je verificatie in twee stappen inschakelt, kan niemand zich aanmelden zonder zich op twee manieren te identificeren, hoeveel informatie men ook over je account heeft. Zie Info over verificatie in twee stappen voor meer info.

Als je niet verificatie in twee stappen voor je account hebt ingeschakeld, vul je het herstelformulier in en stuur je dat op.

Een herstelformulier verzenden

Hier volgen enkele dingen die je moet doen voordat je begint.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over je Microsoft-account en -services voordat je begint:

 • Als je een gebruiker van Outlook.com of Hotmail.com bent, stellen we je vragen over je contactpersonen en e-mailonderwerpregels. Neem voor hulp contact op met familie en vrienden met wie je correspondeert.
 • Als je een Xbox-console hebt, wordt je gevraagd de hardware-id van een console op te geven die je vaak hebt gebruikt. Als je onlangs een nieuwe hebt gekocht, kun je proberen de hardware-id van je oude console te verkrijgen. Je kunt deze informatie als volgt verkrijgen:
 • Skype-klanten wordt gevraagd om de SkypeID of namen van contactpersonen op hun account. Als je Skype gebruikt om mobiele of vaste telefoons te bellen, wordt je ook gevraagd om een aantal van deze telefoons samen met details over recente Skype-aankopen.

Wanneer je alle informatie hebt die je nodig hebt, kun je het formulier gaan invullen:

 1. Je hebt een werkend e-mailadres nodig zodat wij je informatie over jouw aanvraag kunnen sturen. We bewaren of gebruiken dit e-mailadres niet voor marketingdoeleinden. Als je er nog geen hebt, selecteer je Een nieuw maken met Outlook.com.
 2. Typ de tekens zodat we weten dat je geen robot bent en selecteer Volgende. We sturen een code naar dat e-mailadres om er zeker van te zijn dat je onze antwoorden kunt krijgen. Voer die code in het opgegeven veld in.
 3. Vul het formulier in vanaf een apparaat en een locatie die we herkennen, zoals een apparaat waarmee je je onlangs hebt aangemeld bij je account en een locatie zoals thuis of op kantoor waar je dat apparaat regelmatig gebruikt.
 4. Beantwoord zoveel mogelijk vragen en zo grondig mogelijk. Als je iets niet zeker weet, is het niet erg om te raden. Verkeerde antwoorden worden niet tegen je gebruikt.
  • Wanneer je je e-mailadres invoert, houd er dan rekening mee dat sommige domeinen landspecifiek kunnen zijn, zoals @outlook. co.uk.
  • Als je je account al enkele jaren hebt, komen de vastgelegde gegevens wellicht niet meer overeen met je huidige situatie. Denk dus goed na wat je hebt ingevoerd toen je je voor het eerst hebt aangemeld. Is het mogelijk dat je bent verhuisd of van naam bent veranderd?
  • Denk na over wachtwoorden die je voor andere accounts gebruikt die je hier mogelijk hebt gebruikt. Hier kan het lonen om wat wachtwoorden te raden.
  • Wanneer je een vraag krijgt waar je 'meer informatie' kunt toevoegen, vul dan zoveel mogelijk informatie in.
  • Onderwerpregels van e-mails moeten exact zijn.
  • Gamertags zijn niet hoofdlettergevoelig maar spatiegevoelig.

Nadat je het formulier voor het herstellen van accounts hebt ingediend

 • We sturen de resultaten van je herstelaanvraag naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven.
 • Als we je account kunnen verifiëren, sturen we je instructies om je account te herstellen.
 • Wanneer je weer toegang hebt tot je account, raadpleeg je Je Microsoft-account beter beschermen voor stappen die je kunt uitvoeren om je account in het vervolg te beschermen.

Wat als je niet kunt bewijzen dat je eigenaar bent van het account?

 • Je wordt dan aangeraden het opnieuw te proberen, maximaal twee keer per dag. Mogelijk heb je dan meer informatie gevonden of heb je je iets herinnerd dan van nut kan zijn.
 • Je kunt altijd een nieuw account maken als je problemen hebt met de herstelaanvraag en het later opnieuw proberen wanneer je je iets nieuws herinnert dat van nut kan zijn.
 • Om je Microsoft-account en inhoud te beschermen, moeten we soms Nee zeggen. Naast het gebruik van sterke wachtwoorden, versleuteling, beveiligingsinformatie en andere technologie om je inhoud veilig te houden, hebben we strikte beleidsregels voor de manier waarop onze medewerkers je kunnen helpen met je account. Alleen jij kunt je wachtwoord opnieuw instellen en beveiligingswijzigingen aanbrengen in je account.