Hulp bij problemen met uw pc

Van toepassing: Windows 10

Hulp krijgen bij computerproblemen, of iemand anders helpen, met Quick Assist. Met de Quick Assist-app in Windows 10 kunnen twee personen een computer delen via een externe verbinding zodat de een de ander kan helpen bij problemen met de computer.

Het werkt als volgt: de persoon die hulp nodig heeft, krijgt een code van iemand die kan helpen en gebruikt de code vervolgens om die persoon toestemming te geven om te helpen. De helper kan vervolgens de controle over de computer van de andere persoon overnemen en hulp bieden.

Hulp krijgen

Laat uw helper eerst de volgende stappen uitvoeren:

  1. Selecteer de Startknop, voer Quick Assist in het zoekvak in en selecteer vervolgens Ondersteuning geven. U kunt ook de Startknop selecteren en vervolgens in het Startmenu dat verschijnt Windows-accessoires en vervolgens Quick Assist selecteren.

  2. Deel de beveiligingscode met de persoon die hulp nodig heeft.

Voer vervolgens de volgende stappen uit voor de persoon die hulp nodig heeft.

  1. Selecteer de Startknopvoer Quick Assist in het zoekvak in en selecteer vervolgens Ondersteuning krijgen.

  2. Voer de beveiligingscode in die uw helper u verstrekt en selecteer vervolgens Indienen.

  3. Als Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, selecteert u Ja om door te gaan.

  4. Wacht tot de verbinding is voltooid.

Iemand anders helpen

  1. Selecteer de Startknop en voer vervolgens Quick Assist in het zoekvak in.

  2. Selecteer Ondersteuning geven en volg de instructies in Quick Assist.

Het hoofdscherm van Quick Assist

Zie voor meer informatie over beveiligingscodes Beveiligingsgegevens en beveiligingscodes voor Microsoft-accounts.