Updates beheren in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

  • Windows 10 biedt u de keuze om te bepalen wanneer en hoe u de meest recente updates wilt ontvangen om uw apparaat soepel en veilig te laten werken. Als u niet gereed bent voor het ophalen van aanbevolen updates, kunt u ervoor kiezen het downloaden en installeren hiervan tijdelijk te onderbreken. In de Update voor Windows 10, mei 2019 (versie 1903) of in Windows versie 1809 voor Pro of Enterprise:
    • Selecteer de Startknop  en selecteer vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Windows Update .

    • Selecteer Updates 7 dagen onderbreken of Geavanceerde opties. Selecteer vervolgens in de sectie Updates onderbreken de vervolgkeuzelijst en geef een datum op waarop de updates moeten worden hervat. Opmerking: nadat de onderbrekingslimiet is bereikt, moet u de meest recente updates installeren voordat u updates opnieuw kunt onderbreken.

  • Uw apparaat moet opnieuw worden opgestart om de installatie van updates te voltooien. Als u wordt gevraagd uw apparaat opnieuw te starten terwijl u druk bezig bent, kunt u het opnieuw opstarten op een beter tijdstip plannen:
    • Selecteer de Startknop  en selecteer vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Windows Update

    • Selecteer Opnieuw opstarten plannen en kies een tijdstip dat u uitkomt. Opmerking: u kunt actieve uren instellen om ervoor te zorgen dat uw apparaat alleen opnieuw wordt opgestart voor updates wanneer u uw pc niet gebruikt. Meer informatie over actieve uren voor Windows 10