Windows schoon opstarten

Van toepassing: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

 

Samenvatting

Met schoon opstarten wordt Windows met een minimum aan stuurprogramma's en opstartprogramma's opgestart, zodat u kunt bepalen welk achtergrondprogramma conflicteert met uw game of programma.  Dit is vergelijkbaar met Windows starten in de veilige modus, maar biedt u meer controle over welke services en programma's bij het opstarten worden uitgevoerd om u te helpen de oorzaak van een probleem te isoleren.

Schoon opstarten


Deze stappen zien er op het eerste gezicht misschien ingewikkeld uit, maar als u ze in deze volgorde stap voor stap opvolgt, kunt u weer op weg komen.

Ga als volgt te werk om schoon opstarten uit te voeren in Windows 10.  Een schone start uitvoeren voor Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.  Als u geen beheerdersaccount hebt, kunt u er een maken.  Maak een lokale gebruikers- of beheerdersaccount in Windows 10.
 2. Typ msconfig in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Systeemconfiguratie uit de resultaten.

Search result - System Configuration

Belangrijk Als de computer verbonden is met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze stappen verhinderen. Gebruik alleen het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen met richtlijnen van een ondersteuningstechnicus van Microsoft.  Als u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt, kan de computer onbruikbaar worden.

 1. Selecteer op het tabblad Services van Systeemconfiguratie, Alle Microsoft-services verbergen en selecteer vervolgens Alles uitschakelen.

  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

 2. Op het tabblad Opstarten van Systeemconfiguratie selecteert u Taakbeheer openen.
  System Configuration - Startup tab - Open Task Manager button
 3. Voor elk opstart-item onder Opstarten in Taakbeheer, selecteert u het item en vervolgens Uitschakelen.

  Task Manager - Startup tab
 4. Sluit Taakbeheer.
 5. Selecteer op het tabblad Opstarten van de Systeemconfiguratie OK.  Wanneer u de computer opnieuw opstart, bevindt deze zich in een schone opstartomgeving.  Volg de stappen voor probleemoplossing om uw toepassing te installeren, te verwijderen of uit te voeren.  Uw computer kan tijdelijk wat functionaliteit verliezen in een schone opstartomgeving.  Reset de computer om normaal te starten na probleemoplossing bij schoon opstarten en hervat de functionaliteit.

 

Een toepassing installeren, verwijderen of uitvoeren


De oorzaak van het probleem achterhalen nadat u een schone start hebt uitgevoerd


Als uw probleem niet optreedt terwijl de computer is opgestart in een opgeschoonde omgeving, dan kunt u bepalen welke opstarttoepassing of service het probleem veroorzaakt door deze systematisch in of uit te schakelen en de computer opnieuw op te starten.  Door elke keer één service of opstart-item in te schakelen en de computer opnieuw op te starten, vindt u uiteindelijk wel de problematische service of toepassing. Het is echter veel efficiënter om telkens de helft van de toepassingen of services te testen zodat u deze items kunt elimineren als de mogelijke oorzaak bij elke nieuwe opstart van de computer.  U kunt vervolgens dit proces herhalen totdat u het probleem hebt geïsoleerd.  Ga hiervoor als volgt te werk:

De computer zodanig instellen dat deze normaal opstart na het oplossen van een probleem met een schone start


Voer deze stappen uit om de normale systeemstart te herstellen nadat u de problemen hebt opgelost.
 

Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen


Als u een installatieprogramma uitvoert zonder de Windows Installer-service te starten, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Geen toegang tot de Windows Installer-service. Neem contact op met het ondersteunend personeel om er zeker van te zijn dat de Windows Installer-service juist is geregistreerd.

De Windows Installer-service wordt niet gestart als u het selectievakje Systeemservices laden in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uitschakelt. Als u de Windows Installer-service wilt gebruiken wanneer geen systeemservices zijn geladen, start u de service handmatig. Ga hiervoor als volgt te werk: