Windows schoon opstarten

Van toepassing: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Samenvatting


Met “schoon opstarten” wordt Windows met een minimum aan stuurprogramma's en opstartprogramma's opgestart, zodat u kunt bepalen welk achtergrondprogramma conflicteert met uw spel of programma.

Als u schijfruimte op uw computer wilt vrijmaken voordat u schoon opstarten uitvoert, raadpleegt u Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 or Tips om schijfruimte vrij te maken op uw pc in Windows 8.1 of Windows 7.

Schoon opstarten


Hoewel de onderstaande stappen in eerste instantie ingewikkeld kunnen lijken, kunnen wij u weer op de goede weg helpen als u onze instructies gewoon stap voor stap volgt.

Ga als volgt te werk om schoon opstarten uit te voeren in Windows 10.  Klik hier voor instructies voor Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1.

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.  Voor meer informatie raadpleegt u Een lokaal gebruikersaccount of beheerdersaccount maken in Windows 10.
 2. Klik op Start en typ msconfig.
 3. Selecteer Systeemconfiguratie in de zoekresultaten.

  Zoekresultaat - Systeemconfiguratie

Belangrijk Als de computer verbonden is met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkbeleidsinstellingen de uitvoering van deze stappen verhinderen. Het gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om de geavanceerde opstartopties te wijzigen op de computer wordt niet aanbevolen, tenzij een ondersteuningstechnicus van Microsoft u dit aanraadt. Als u dat wel op eigen initiatief doet, kan de computer onbruikbaar worden.

 1. Tik of klik op het tabblad Services in het dialoogvenster Systeemconfiguratie op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen om het in te schakelen en tik of klik vervolgens op Alles uitschakelen.

  Dialoogvenster Systeemconfiguratie
   

 2. Tik of klik op het tabblad Opstarten in het dialoogvenster Systeemconfiguratie op Taakbeheer openen.

  Systeemconfiguratie - Tabblad Opstarten
   
 3. Selecteer op het tabblad Opstarten in Taakbeheer voor elk opstartitem het desbetreffende item en klik vervolgens op Uitschakelen.

  Taakbeheer - Tabblad Opstarten
   
 4. Sluit Taakbeheer.
 5. Tik of klik op het tabblad Opstarten in het dialoogvenster Systeemconfiguratie op OK en start de computer vervolgens opnieuw op.  Zodra de computer is opgestart in een opgeschoonde omgeving, kunt u probleemoplossingsstappen voor het installeren, verwijderen of uitvoeren van uw toepassing uitvoeren.  De functionaliteit van uw computer kan tijdelijk verloren gaan wanneer deze in een opgeschoonde omgeving is opgestart. Deze functionaliteit zal echter terugkeren wanneer u de computer normaal opnieuw opstart nadat u de problemen hebt opgelost.

 

Een toepassing installeren, verwijderen of uitvoeren


Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, hebt u een opgeschoonde omgeving. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk, afhankelijk van uw situatie:

 

De oorzaak van het probleem achterhalen nadat u een schone start hebt uitgevoerd


Als uw probleem niet optreedt terwijl de computer is opgestart in een opgeschoonde omgeving, dan kunt u bepalen welke opstarttoepassing of service het probleem veroorzaakt door deze systematisch in of uit te schakelen en de computer opnieuw op te starten.  Door elke keer één service of opstartitem in te schakelen en de computer opnieuw op te starten, vindt u uiteindelijk wel de problematische service of toepassing. Het is echter veel efficiënter om telkens de helft van de toepassingen of services te testen zodat u deze items kunt elimineren als de mogelijke oorzaak bij elke nieuwe opstart van de computer.  U kunt vervolgens dit proces herhalen totdat u het probleem hebt geïsoleerd.  De volgende stappen beschrijven hoe u dit kunt doen:

De computer zodanig instellen dat deze normaal opstart na het oplossen van een probleem met een schone start


Voer deze stappen uit om de normale systeemstart te herstellen nadat u de problemen hebt opgelost.
 

Meer informatie


Opmerking Als u door het probleem niet meer kunt opstarten in Windows, kunt u de stappen in dit artikel niet volgen. Nadat het apparaat enkele keren geprobeerd heeft om opnieuw op te starten, worden er herstelopties voor Windows weergegeven. U kunt deze opties gebruiken om te proberen het probleem op te lossen. Klik op een koppeling hieronder die overeenkomt met uw versie van Windows:

 

Windows Installer starten wanneer geen systeemservices zijn geladen

Als u een installatieprogramma uitvoert zonder de Windows Installer-service te starten, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Geen toegang tot de Windows Installer-service. Neem contact op met ondersteunend personeel om na te gaan of de Windows Installer-service op de juiste wijze is geregistreerd.

De Windows Installer-service wordt niet gestart als u het selectievakje Systeemservices laden in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uitschakelt. Als u de Windows Installer-service wilt gebruiken wanneer geen systeemservices zijn geladen, start u de service handmatig. Volg hiertoe de volgende stappen.