Hulp en educatie voor Windows 11 is binnenkort beschikbaar.

Bekijk ondertussen wat beschikbaar is voor Windows 10 op het Windows 10-tabblad.

Meer informatie over Windows 11

Windows 11-logo op een blauwe achtergrond

Als je problemen met je pc ondervindt, kun je met behulp van de volgende tabel bepalen welke hersteloptie je moet gebruiken.  

Probleem

Zie deze sectie

Uw pc werkt niet goed en u hebt onlangs een update geïnstalleerd.

Een geïnstalleerde Windows-update verwijderen

Uw pc werkt niet goed en het is al even geleden dat u een app, stuurprogramma of update hebt geïnstalleerd.

De pc opnieuw instellen

Uw pc wordt niet start of wordt nog steeds geladen

De functie Opstartherstel gebruiken

Uw pc start niet, u hebt een herstelstation gemaakt en het opnieuw instellen van uw pc werkt niet.

Installatiemedia gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren

Uw pc wordt niet opgestart en u hebt geen herstelstation gemaakt.

De pc herstellen met behulp van een installatiemedium

Uw pc wordt niet opgestart en u hebt een herstelstation gemaakt.

De pc herstellen of opnieuw instellen met behulp van een herstelstation

U wilt het vorige besturingssysteem opnieuw installeren.

Teruggaan naar de vorige versie van Windows

Uw pc werkt niet goed en u hebt onlangs een app geïnstalleerd.

Herstellen vanaf een systeemherstelpunt


Klik op een van de onderstaande herstelopties en volg de stappen om te proberen om dingen weer aan de slag te laten gaan.

Als u onlangs een Windows-update hebt geïnstalleerd, verwijdert u de update om te proberen het probleem op te lossen.

 1. Selecteer de knop Start en selecteer    Instellingen> & Beveiligingsupdate> Windows   Update  >Uw  updategeschiedenisweergeven>Updates verwijderen .
  Updategeschiedenisinstellingen weergeven

 2. Klik met de rechtermuisknop op de update die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.

Belangrijk: Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om uw pc opnieuw in te stellen. Als u uw BitLocker-sleutel niet weet, raadpleegt u Mijn BitLocker-herstelsleutel zoeken.

Hiermee kunt u opnieuw Windows 10 bestanden opnieuw instellen, maar kunt u kiezen of u uw bestanden wilt bewaren of verwijderen en vervolgens de Windows.  U kunt uw pc opnieuw instellen vanuit de Instellingen, het aanmeldingsscherm of door middel van een herstelstation of installatiemedium.

De pc opnieuw instellen vanuit Instellingen

 1. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Instellingen   > Beveiligingsupdate & beveiligingsherstel > herstellen.
  Herstelinstellingen openen

 2. Selecteer onder Deze pc opnieuw instellen de optie Aan de slag en kies vervolgens een van de opties en/of instellingen in de onderstaande tabel.

Optie

Wat gebeurt er

Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Aan

 • Installeert Windows 10 opnieuw met behoud van uw persoonlijke bestanden.

 • Verwijdert apps en stuurprogramma's die u hebt geïnstalleerd.

 • Verwijdert wijzigingen die u in instellingen hebt aangebracht.

 • Als uw pc werd geleverd met Windows 10, worden apps van de fabrikant van uw pc opnieuw geïnstalleerd.

Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Uit

 • Installeert Windows 10 opnieuw met behoud van uw persoonlijke bestanden.

 • Verwijdert apps en stuurprogramma's die u hebt geïnstalleerd.

 • Verwijdert wijzigingen die u in instellingen hebt aangebracht.

 • Verwijdert apps van uw pc die de fabrikant heeft geïnstalleerd.

Alles verwijderen

 • Installeert Windows 10 opnieuw en verwijdert al uw persoonlijke bestanden.

 • Verwijdert apps en stuurprogramma's die u hebt geïnstalleerd.

 • Verwijdert wijzigingen die u in instellingen hebt aangebracht.

 • Verwijdert apps van uw pc die de fabrikant heeft geïnstalleerd. (Als uw pc werd geleverd met Windows 10, worden apps van de fabrikant van uw pc opnieuw geïnstalleerd.)

Opmerking: Als u alles > instellingen wijzigen, hebt u twee opties.

Gegevensverwijdering Aan verwijdert bestanden en schoont de schijf op. Als u van plan bent om uw pc weg te geven, te recyclen of te verkopen, gebruikt u deze optie. Dit kan ongeveer twee uur in beslag nemen, maar het zorgt ervoor dat andere mensen de door u verwijderde bestanden niet gemakkelijk kunnen herstellen.

Gegevensverwijdering Uit verwijdert alleen bestanden. Het duurt minder lang, maar is minder veilig.

Uw pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm

Als u Instellingen niet kunt openen, kunt u de pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm. Dat doe je als volgt:

 1. Druk op Windows +L om naar het aanmeldingsscherm te gaan en start de pc opnieuw op door op Shift te drukken terwijl u de knop Aan/uit > Opnieuw starten in de rechterbenedenhoek van het scherm selecteert.

 2. Uw pc wordt opnieuw opgestart in de WinRE-omgeving (Windows Herstelomgeving).

 3. Selecteer op het scherm Kies een optie de optie Problemen oplossen > Deze pc opnieuw instellen en kies vervolgens een van de opties in de vorige tabel.

  Scherm Een optie selecteren in de Windows Herstelomgeving.

Met Opstartherstel kunt u veelvoorkomende problemen oplossen die kunnen voorkomen dat Windows opstarten.

Opmerking: Als je je apparaat hebt versleuteld, heb je je BitLocker-sleutel nodig om op te starten in de veilige modus.

Eerst moet u de Windows Herstelomgeving (winRE) invoeren. Hiervoor moet je je apparaat herhaaldelijk uitschakelen en vervolgens inschakelen:

 1. Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat uit te schakelen.

 2. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.

 3. Zodra u ziet dat Windows is gestart ( sommige apparaten geven bijvoorbeeld het logo van de fabrikant weer bij het opnieuw opstarten) houdt u de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat weer uit te schakelen.

 4. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.

 5. Wanneer Windows opnieuw start, houdt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om uw apparaat uit te schakelen.

 6. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.

 7. Sta deze keer toe dat uw apparaat volledig wordt opstart.

 8. Selecteer Geavanceerde opties.
  Toont het scherm Automatische reparatie, met de knop Geavanceerde opties gemarkeerd.

 9. Nu u in winRE bent, selecteert u in het scherm Kies een optie de optie Probleemoplossing > Geavanceerde opties > Opstartherstel > Opnieuw starten. Toont het scherm 'Kies een optie', met de optie Probleemoplossing geselecteerd.
  Toont het scherm Probleemoplossing, met 'Geavanceerde opties' geselecteerd.
  Toont het scherm Geavanceerde opties met 'Opstartherstel' geselecteerd.

Sluit het installatiemedium dat je hebt gemaakt aan op je pc en installeer Windows 10 opnieuw. 

 1. Open Verkenner en selecteer het station met de installatiemedia.

 2. Dubbelklik in de hoofdmap van het station op setup.exe en selecteer vervolgens Ja wanneer wordt gevraagd of je de app wilt toestaan om wijzigingen aan je apparaat aan te brengen.

 3. Select Wijzigen wat u wilt bewaren.

 4. Selecteer een van de volgende opties en selecteer daarna Volgende:

  • Persoonlijke bestanden en apps behouden – Hiermee worden je persoonlijke gegevens, apps en instellingen bewaard.

  • Alleen persoonlijke bestanden behouden – Hiermee worden je persoonlijke gegevens en instellingen bewaard, maar worden alle apps verwijderd.

  • Niets behouden – Hiermee worden alle persoonlijke gegevens, instellingen en apps verwijderd.

  Waarschuwing: Je kunt een herinstallatie van Windows 10 niet ongedaan maken. Maak eerst een back-up van je bestanden als je de optie Niets behouden kiest. 

 5. Als je wilt voltooien, selecteer je Installeren om Windows 10 opnieuw te installeren op je pc.

Uw pc wordt een paar keer opnieuw opgestart tijdens het opnieuw installeren.

Belangrijk: Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om een herstelstation te gebruiken om uw pc te herstellen of opnieuw in te stellen Als u de BitLocker-toets niet kent, zie Mijn BitLocker-herstelsleutel zoeken.

Als u de pc niet kunt opstarten en u geen herstelstation hebt gemaakt, downloadt u een installatiemedium en gebruikt u dat om de pc te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om de pc opnieuw in te stellen.

 1. Ga op een werkende pc naar de website voor het downloaden van Microsoft-software.

 2. Download het hulpprogramma voor het maken van media van Windows 10 en voer het vervolgens uit.

 3. Selecteer Installatiemedia voor een andere pc maken.

 4. Kies een taal, versie en architectuur (64 bits of 32 bits).

 5. Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien.

 6. Sluit het installatiemedium dat u hebt gemaakt aan op uw niet-werkende pc, en zet het aan.

 7. Geef op het initiële installatiescherm uw taal en andere voorkeuren op en selecteer Volgende. Als u het installatiescherm niet ziet, is uw pc mogelijk niet geconfigureerd voor opstarten vanaf een station. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw pc voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw pc en probeer het opnieuw.

 8. Selecteer Je computer herstellen.

 9. Selecteer in het scherm Kies een optie de optie Problemen oplossen. Daar kunt u:

  • Maak gebruik van een systeemherstelpunt door Geavanceerde opties > Systeemherstel te selecteren. Hierdoor worden onlangs geïnstalleerde apps, stuurprogramma's en updates verwijderd die mogelijk problemen op uw pc veroorzaken. Het herstellen vanaf een herstelpunt heeft geen gevolgen voor uw persoonlijke bestanden.

Belangrijk: Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om een herstelstation te gebruiken om uw pc te herstellen of opnieuw in te stellen Als u de BitLocker-toets niet kent, zie Mijn BitLocker-herstelsleutel zoeken.

Als uw pc niet start, kunt u een herstelstation gebruiken om te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om uw pc te herstellen. Zie Een herstelstation maken voor meer informatie over het maken van een herstelstation op een werkende pc.

Opmerking: Als u een Surface gebruikt, raadpleegt u Een USB-herstelstation voor Surface maken en gebruiken om een herinstallatiekopie te downloaden en te maken speciaal voor uw Surface-apparaat.

Om de pc terug te zetten of te herstellen met behulp van een herstelstation: 

 1. Sluit het herstelstation aan en schakel de pc in.

 2. Druk Windows +L op de logotoets om naar het aanmeldingsscherm te gaan en start de pc opnieuw op door op Shift te drukken terwijl u de knop Aan/uit> Opnieuw starten in de rechterbenedenhoek van het scherm selecteert.

 3. Uw pc wordt opnieuw opgestart in de WinRE-omgeving (Windows Herstelomgeving).

 4. Selecteer in het scherm Kies een optie de optie Probleemoplossingen selecteer vervolgens een van de volgende twee opties. (Als het scherm Kies een optie niet wordt weergegeven, is uw pc mogelijk niet ingesteld om op te starten vanaf een station. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw pc voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw pc.)

Scherm Een optie selecteren in de Windows Herstelomgeving.

 • Maak gebruik van een systeemherstelpunt door Geavanceerde opties > Systeemherstel te selecteren. Uw persoonlijke bestanden blijven intact, maar onlangs geïnstalleerde apps, stuurprogramma's en updates worden verwijderd die mogelijk problemen op uw pc veroorzaken.

 • Als u Windows 10 opnieuw wilt installeren, selecteert u Geavanceerde optiesHerstellen vanaf een station. Hierdoor worden al uw persoonlijke bestanden, apps en stuurprogramma's verwijderd die u hebt geïnstalleerd, evenals wijzigingen die u hebt aangebracht in de instellingen.

Na een upgrade naar Windows 10 kunt u tijdelijk teruggaan naar uw vorige versie van Windows door de knop Start te selecteren en vervolgens Instellingen  > Beveiligingsupdate & >Herstel bij te werken en vervolgens Aan de slag te selecteren onder Teruggaan naar de vorige versie van Windows 10. Hierbij blijven uw persoonlijke bestanden bewaard, maar worden apps en stuurprogramma's die na de upgrade zijn geïnstalleerd, verwijderd, evenals wijzigingen die u in de instellingen hebt aangebracht. In de meeste gevallen hebt u 10 dagen om terug te gaan. 
Herstelinstellingen openen

Als u wilt teruggaan, moet u:

 • Alles in de mappen windows.old en $windows.~bt na de upgrade behouden.

 • Eventuele gebruikersaccounts die je na de upgrade hebt toegevoegd verwijderen.

 • Zorg ervoor dat u het wachtwoord weet waarmee u zich hebt aangemeld bij Windows 7 of Windows 8.1 (als u een wachtwoord gebruikte).

 • Houd het USB-station bij de hand dat u hebt gebruikt om de upgrade naar Windows 10 uit te voeren (als u een USB-station hebt gebruikt).

Opmerking: Als u teruggaat naar Windows 8.1, werken sommige toepassingen van Windows mogelijk niet meer, zoals Mail en Personen. Als u deze apps wilt herstellen, installeert u ze opnieuw vanuit de Microsoft Store.

Opmerking: De optie in Instellingen om terug te gaan naar de vorige versie van Windows is alleen beschikbaar voor een beperkte tijd na de upgrade.

Informatie voor Windows Insiders

Als u een Insider bent en de huidige preview-versie niet werkt, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen >  Beveiligingsupdate & beveiligings > herstel. Selecteer vervolgens Aan de slag onder Teruggaan naar de vorige versie van Windows 10. Hiermee worden uw persoonlijke bestanden niet verwijderd. Onlangs geïnstalleerde apps en stuurprogramma's worden wel verwijderd en instellingen worden teruggezet op de standaardwaarden.

Als u teruggaat naar een eerdere build, wordt u niet verwijderd uit het Insider-programma. Wanneer de volgende preview-versie gereed is, wordt deze op uw pc geïnstalleerd.

Met deze optie wordt uw pc hersteld naar een eerder moment in de tijd, wat een systeemherstelpunt wordt genoemd. Herstelpunten worden gegenereerd wanneer u een nieuwe app of een nieuw stuurprogramma installeert en wanneer u handmatig een herstelpunt maakt. Herstellen heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden. Maar apps, stuurprogramma's en updates die zijn geïnstalleerd nadat het herstelpunt is gemaakt, worden verwijderd.

 1. Typ in het zoekvak op de taakbalk het configuratieschermen kies het in de lijst met resultaten

 2. Typ herstelin het zoekvak van het Configuratiescherm.

 3. Selecteer Herstel > Systeemherstel starten.

 4. Selecteer in het vak Systeembestanden en instellingen herstellen de optie Volgende.

 5. Selecteer het herstelpunt dat u wilt gebruiken in de lijst met resultaten en selecteer vervolgens Zoeken naar programma's die worden beïnvloed.

  Notities: 

  • Als u niet het herstelpunt ziet dat u wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Meer herstelpunten weergeven in om meer herstelpunten weer te geven.

  • Als je geen herstelpunten ziet, kan dat komen omdat systeembeveiliging niet is ingeschakeld. U kunt als volgende controleren:

   1. Typ configuratiescherm in het zoekvak op de taakbalkenkies vervolgens Configuratiescherm in de lijst met resultaten.

   2. Typ herstelin het zoekvak van het Configuratiescherm.

   3. Selecteer Herstel >Systeemherstel configureren > Configurerenen kijk of de optie Systeembeveiliging in-/uit-/uit- is ingeschakeld.

    • Als de optie Systeembeveiliging in-/uit- niet is geselecteerd, is systeembeveiliging niet ingeschakeld en zijn er geen herstelpunten. In dit scenario is het niet mogelijk om uw pc te herstellen met een systeemherstelpunt en moet een van de andere opties voor systeemherstel worden gebruikt die op deze pagina worden vermeld.

    • Als de optie Systeembeveiliging in-/uit- is geselecteerd, gaat u verder met stap 6.

 6. U ziet een lijst met items die worden verwijderd als u dit herstelpunt verwijdert. Als u akkoord gaat met de verwijderingen, selecteert u Sluiten> Volgende > Voltooien.

Als u problemen met uw pc hebt, kunt u het volgende doen:

 • Uw pc vernieuwen om Windows opnieuw te installeren met behoud van uw persoonlijke bestanden en instellingen. Door te vernieuwen blijven ook de apps behouden die bij de pc zijn meegeleverd en de apps die u vanuit de Microsoft Store hebt geïnstalleerd.

 • Uw pc opnieuw instellen om Windows opnieuw te installeren, maar u verwijdert dan ook bestanden, instellingen en apps, behalve de apps die bij de pc zijn meegeleverd.

 • Uw pc herstellen om recente systeemwijzigingen ongedaan te maken die u hebt aangebracht.

Als u problemen hebt met het starten (opstarten) van uw pc, gaat u naar Windows Opstarten Instellingen (inclusiefveilige modus) en gaat u naar de sectie 'Aan de Windows Opstart Instellingen in de Windows Herstelomgeving'. U kunt Windows Herstelomgeving gebruiken om uw pc te vernieuwen, opnieuw in te stellen of te herstellen.

Zie Een station instellen voor bestandsgeschiedenis als u een back-up wilt maken en uw persoonlijke bestanden wilt herstellen met bestandsgeschiedenis.

Voordat u uw pc vernieuwt of opnieuw instelt

In de meeste gevallen wordt het vernieuwen of opnieuw instellen van je pc automatisch voltooid nadat u de bewerking hebt gestart. Als Windows echter ontbrekende bestanden nodig heeft, wordt u gevraagd een herstelmedium te plaatsen. Meestal vindt u die op een dvd of een USB-stick. Als dit gebeurt, verschilt wat u nodig hebt per pc.

Als uw pc is geleverd met Windows 8.1 of Windows RT 8.1, hebt u de schijven of USB-stick nodig die bij uw pc is meegeleverd. Raadpleeg de informatie die bij uw pc is meegeleverd om te controleren of uw pc-fabrikant deze schijven of het medium beschikbaar heeft gesteld. Het kan zijn dat u deze hebt gemaakt toen u uw pc voor het eerst in gebruik nam.

Als u geen van beide hebt, kunt u ze maken als u een USB-stick hebt met een capaciteit van 16 GB of meer. Met een herstelstation kunt u problemen met uw pc analyseren en oplossen, zelfs als de pc niet opstart. Zie voor meer informatie Een USB-herstelstation maken.

Als u op uw pc een upgrade naar Windows 8.1 of Windows RT 8.1 hebt uitgevoerd vanaf een dvd, gebruikt u die schijf. Als u geen 8.1 of Windows 8.1 of Windows RT 8.1-media hebt, neem dan contact op met Microsoft Support.

Vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen

Selecteer een van de volgende onderwerpen voor meer gedetailleerde informatie.

Als uw pc niet meer zo goed presteert als in het begin en u niet weet hoe dit komt, kunt u uw pc vernieuwen zonder persoonlijke bestanden te verwijderen of uw instellingen te wijzigen.

Opmerking: Als u op uw pc een upgrade van Windows 8 naar Windows 8.1 hebt uitgevoerd en uw pc heeft een Windows 8-herstelpartitie, wordt Windows 8 hersteld wanneer u uw pc vernieuwt. Nadat het vernieuwen is voltooid, moet u een upgrade uitvoeren naar Windows 8.1.

Waarschuwing: Apps die u vanaf websites en dvd 's hebt geïnstalleerd, worden verwijderd. Apps die bij de pc zijn meegeleverd en apps die u vanuit Microsoft Store hebt geïnstalleerd, worden opnieuw geïnstalleerd. Nadat u uw pc hebt vernieuwd, plaatst Windows een lijst met verwijderde apps op uw bureaublad.

Uw pc vernieuwen

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u een muis gebruikt, wijs u de rechterbovenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omlaag, selecteert u Instellingenen selecteert u Pc-instellingen wijzigen.)

 2. Tik of selecteer Bijwerken en herstellenen tik of selecteer Herstel.

 3. Tik of selecteer aan de slag onder Uw pcvernieuwen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw bestanden.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Als u uw pc wilt recyclen, weggeven of gewoon opnieuw met een schone pc wilt werken, kunt u een fabrieksherstel uitvoeren. Hiermee wordt alles verwijderd en worden de Windows.

Opmerking: Als u op uw pc een upgrade van Windows 8 naar Windows 8.1 hebt uitgevoerd en uw pc een Windows 8-herstelpartitie heeft, wordt Windows 8 hersteld wanneer u uw pc opnieuw instelt. Nadat het opnieuw instellen is voltooid, moet u een upgrade uitvoeren naar Windows 8.1.

Waarschuwing: Al uw persoonlijke bestanden worden verwijderd en uw instellingen worden op de oorspronkelijke instellingen teruggezet. Alle apps die u hebt geïnstalleerd, worden verwijderd. Alleen apps die bij uw pc zijn meegeleverd, worden opnieuw geïnstalleerd.

De fabrieksinstellingen van uw pc herstellen

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u een muis gebruikt, wijs u de rechterbovenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omlaag, selecteert u Instellingenen selecteert u Pc-instellingen wijzigen.)

 2. Tik of selecteer Bijwerken en herstellenen tik of selecteer Herstel.

 3. Tik of selecteer aan de slag onder Alles verwijderen en Windowsopnieuw installeren.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: U wordt gevraagd of u de gegevens snel of grondig wilt wissen. Als u ervoor kiest om gegevens snel te wissen, is het mogelijk dat bepaalde gegevens met speciale software nog hersteld kunnen worden. Als u ervoor kiest om gegevens grondig te wissen, duurt het langer, maar is herstel van gegevens veel minder waarschijnlijk.

Als u denkt dat een onlangs door u geïnstalleerde toepassing of geïnstalleerd station voor problemen zorgt op uw pc, kunt u Windows naar een eerder tijdstip herstellen. Een dergelijk tijdstip wordt ook wel een herstelpunt genoemd. Systeemherstel brengt geen wijzigingen aan in uw persoonlijke bestanden, maar verwijdert mogelijk wel onlangs geïnstalleerde toepassingen en stuurprogramma’s.

Notities: 

 • Systeemherstel is niet beschikbaar voor Windows RT 8.1.

 • Als het laatste herstelpunt ouder is dan 7 dagen, wordt in Windows automatisch een herstelpunt gemaakt wanneer u bureaubladapps en nieuwe Windows-updates installeert. U kunt ook op elk gewenst moment handmatig een herstelpunt maken.

Uw pc naar een eerder tijdstip herstellen:

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs u de rechterbovenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omlaag en selecteert u Zoeken.)

 2. Typ Configuratiescherm in het zoekvak en tik of selecteer Configuratiescherm.

 3. Voer Herstel in het zoekvak van het Configuratiescherm in en tik of selecteer Herstel.

 4. Tik of selecteer Systeemherstel openenen volg de instructies.

Als u extra hulp nodig hebt bij het vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen van uw pc, raadpleegt u de communitypagina's Herstellen en herstellen in het Windows-forum voor oplossingen die anderen hebben gevonden voor problemen die ze hebben ondervonden.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×