Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Cumulatieve updatepakket 1 voor SQL Server 2012

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2679368
INLEIDING
Dit artikel beschrijft cumulatieve updatepakket 1 voor Microsoft SQL Server 2012. Deze update bevat hotfixes voor de problemen die zijn gecorrigeerd na de release van SQL Server 2012.

Opmerking
dit versienummer van dit cumulatieve updatepakket is 11.0.2316.0.

Het is raadzaam om hotfixes te testen voordat u ze in een productieomgeving implementeert. Omdat de opbouw cumulatief van opzet zijn, elke nieuwe versie van de correctie bevat alle hotfixes en alle beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige versie van SQL Server 2012 zijn release opgelost. Wij raden aan dat u toe te passen van de meest recente hotfix-versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2692828 De SQL Server 2012 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2012 is uitgebracht.

Belangrijke opmerkingen over het cumulatieve updatepakket

  • De hotfixes in dit pakket cumulatieve update is opgenomen in SQL Server 2012 servicepack 1 (SP1).
  • SQL Server 2012 hotfixes zijn nu meerdere talen. Daarom is er slechts één cumulatieve hotfixpakket voor alle talen.
  • Een cumulatieve hotfix-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket alleen de onderdelen die zijn geïnstalleerd op het systeem worden bijgewerkt.
Meer informatie

Het verkrijgen van de cumulatieve Update 1 voor SQL Server 2012

Een ondersteunde cumulatieve updatepakket is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter bedoeld om alleen de problemen die worden beschreven in dit artikel. Toepassen alleen op systemen waarop deze specifieke problemen zich voordoet. Dit cumulatieve updatepakket moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt met een van deze problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor SQL Server 2012 met de hotfixes in dit pakket cumulatieve update.

Als u de cumulatieve update is gedownload, wordt er aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem contact op met Microsoft Customer Service and Support voor het cumulatieve updatepakket.

Opmerking: Als andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u wellicht een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De gebruikelijke ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of om een afzonderlijk serviceverzoek aan te maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Hotfixes die zijn opgenomen in deze cumulatieve update-pakket

Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin deze hotfixes worden beschreven wordt vrijgegeven zodra deze beschikbaar.

Voor meer informatie over de SQL Server-fouten, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
Foutnummer VSTSKnowledge Base-artikelnummer Beschrijving
8992742562753FIX: Verminderde prestaties bij een MDX-query unaire operatoren op bovenliggende/onderliggende hiërarchieleden in 2012 SSAS of in SSAS 2008 R2 gebruikt als u een berekening van de scope op deze leden definiëren en als de query wordt in meerdere datums in een tijddimensie
8876352574714FIX: Onjuiste resultaten wanneer een MDX-query wordt uitgevoerd op een 2008 SSAS of een SSAS-2012-database als u de eigenschap RealTimeOlap ingesteld op True
8923702588047FIX: MDX-query niet goed geeft als resultaat een NULL-waarde in SSAS 2008 R2 of in 2012 SSAS als een gekoppelde kubus een veel-op-veel-dimensie en een meetgroep unieke items tellen bevat
8923622590200FIX: fout 'de resultaten van de huidige instructie kunnen niet worden opgeslagen op de server' wanneer UpdateCells opdrachten gelijktijdig bewerkingen veel Write-back in 2012 SSAS of in SSAS 2008 R2
8855382590839FIX: Lage Processorbelasting vertoont pieken van een vooraf ingesteld interval zelfs zonder gebruikersactiviteiten in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8963192591902FIX: XML-gegevens verloren wanneer een replicatie van samenvoegen een fout fout met refererende sleutel in SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012 optreedt
8932962603910FIX: Back-up mislukt in SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012 als u op de database bijhouden van wijzigingen inschakelen
8855332605756FIX: Interne fout tijdens het uitvoeren van een MDX-query die gebruikmaakt van de functie Descendants na een upgrade van 2005 SSAS SSAS 2008, SSAS 2008 R2 of SSAS-2012
8992702606211FIX: Foutbericht wanneer u een complexe MDX-query heeft de niet-lege-component in SSAS 2008 R2 of SSAS 2012 als de WHERE-component is een benoemde set
8955892606883FIX: Verminderde prestaties bij een trigger AFTER wordt uitgevoerd op een gepartitioneerde tabel in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8963252606918FIX: NULL-waarde in de kolom bewaren in de tabel sysmergepublications en effecten op het opruimproces voor metagegevens wanneer u een samenvoegbewerking replicatieomgeving in een opnieuw publicerende topologie in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012 instellen
8955952616481FIX: SQL Server Reporting Services 2008 R2 rapport of 2012 SSRS rapport heeft geen menu exporteren in Internet Explorer 9.0 als u de viewer van out-of-box-pagina in het webonderdeel SharePoint rapport Viewer
8963272616718FIX: Verminderde prestaties bij het synchroniseren van de gegevens uit een SQL Server 2008 R2 of een SQL Server 2012 uitgever met een SQL Server compact 3.5 abonnee
8963302622668FIX: Foutbericht wanneer u records in een tabel aan een uitgever als de naam van het schema van de tabel niet verwijderen '[dbo]'
8992812626637FIX: Volledige analyse-instructie werkt niet als het uitvoeren van sommige kenmerkleden waarvan de waarden een of meer dubbele aanhalingstekens in 2012 SSAS of in SSAS 2008 R2 bevatten
8923722629168FIX: Interne fout tijdens het bijwerken van een verzameling cellen die worden geretourneerd nadat u een query op een perspectief in 2012 SSAS of in SSAS 2008 R2 uitvoert
8855392636425FIX: Onjuiste resultaten wanneer u meerdere werkbladen van Excel 2010 met PowerPivot voor Excel 2010 op hetzelfde moment in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8842042637802FIX: Pagina's van een SQL Server Reporting Services 2008 R2 of een rapport SSRS-2012 worden geleverd niet goed als u de methode ReportExecutionService.Render gebruikt om het rapport in de afbeeldingsindeling of EMF-indeling weer te geven
8957282638448FIX: Toegangsfout wanneer een query wordt gecompileerd of gecompileerd in SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012
8818132638932FIX: Fout bij het uitvoeren van de opdracht ProcessUpdate tegen een kubus die is verdeeld in partities die gebruikmaken van aggregatieontwerpen in 2008 SSAS of in SSAS 2008 R2
8963362644396FIX: Samenvoegen replicatiewijzigingen ontbreken op een SQL Server Compact abonnee wanneer zij zich op een partitie in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012 abonneren
8956002647120FIX: Wanneer u een SQL Server Reporting Services 2008 R2-rapport naar PDF-indeling exporteren, worden onjuiste paginanummers weergegeven
8915192648158FIX: Foutbericht 'het proces kan niet worden uitgevoerd' wanneer u een andere waarde in de parameter MaxCmdsInTran van de logboekweergaveagent in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8956182649359FIX: Er treedt een toegangsfout in het "sqlservr!Klasse CSbMsgDispatcher::CSbReceivedDialog::AppendMsg' in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8858442695802FIX: VersionMember_ID kolom bestaat niet in de weergaven van het abonnement van SQL Server 2012 MDS
8855342649913FIX: Prestaties kan afnemen tijdens het uitvoeren van een query die gebruikt de sp_cursoropen procedure opgeslagen nadat u een upgrade van SQL Server 2005 naar SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012 uitvoert
8772062652024FIX: U ontvangt het foutbericht 'ConfigServiceConfigurationAlreadyExists' wanneer u probeert te openen van een knowledge base in de Client gegevens kwaliteit in SQL Server 2012
8961992652582FIX: Foutbericht 'Ongeldige autorisatiegegevens' wanneer u de Wizard SQL Server 2008 R2 Analysis Services-implementatie uitvoert met behulp van de SQL Server-verificatiemodus
8932782653893FIX: Het duurt lang om te herstellen van een database in SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2008 of SQL-2012
8855422655789FIX: Agent voor logboekweergave replicatie mislukt met '18773' en '18805' foutberichten als u de ""grote waarde types van rij"optie voor de publicatie artikel tabel op tabel
8855442658214FIX: Verminderde prestaties bij het uitvoeren van een query die bevat gecorreleerde en predikaten in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012
8818092658234FIX: Onnodige updates nadat u een opnieuw geïnitialiseerd als er een nieuw artikel wordt toegevoegd aan een publicatie in SQL Server 2008 of SQL Server 2012 abonnee
8855482661225FIX: Kan geen verbinding maken met een gegevensbron wanneer u SQL Server Analysis Services 10.0 OLE DB-Provider gebruiken als u de optie 'Instellingen automatisch detecteren' in het tabblad verbindingen van Internet Explorer inschakelen
8855492662301FIX: Trage prestaties doet zich voor in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012 als hoog CPU-gebruik in acht wordt genomen met het busbehoud via de spinlock QUERY_EXEC_STATS
8855502669148FIX: Uitzondering kan optreden bij het uitvoeren van een parallelle query met een UDA CLR-functie in SQL Server 2008 R2 of in SQL Server 2012
8713112669955FIX: Verminderde prestaties bij gebruik van DQS voor het uitvoeren van een gewiste gegevens op een grote gegevensbron in SQL Server 2012
8879362672531 FIX: "niet rentestand op Scheduler" fout als u de Service Broker gebruikt een gedistribueerde query uitvoeren in SQL Server 2012
8842022673056FIX: SQL Server Configuration Manager duurt lang om te openen als u veel exemplaren van SQL Server 2008 R2 of SQL Server 2012 zijn geïnstalleerd
8742422674817FIX: De functie van de kwaliteit van gegevens wordt niet ondersteund op een exemplaar van SQL Server 2012 AlwaysOn failover-cluster
8663742678370FIX: Fout 17310 tijdens een bewerking die een gebeurtenis die is gedefinieerd in de specificatie van een audit in SQL Server 2012 activeert
8753902683293 FIX: ' deserialisatie is mislukt: gevraagd de waarde '<ServerEdition>' is niet gevonden ' foutbericht wanneer u verbinding maakt met SQL Server 2012 Analysis Services met AMO</ServerEdition>
8877762683467FIX: Master Data Services wordt niet ondersteund in een geclusterde installatie van SQL Server 2012
8721132683514FIX: 'is een databasefout opgetreden' foutbericht in SQL Server 2012 bij het maken van een zakelijke regel waarin de naam van een kenmerk een spatie bevat
8721102683516FIX: Fout SystemOutOfMemory treedt op wanneer u MDSModelDeploy.exe voor de implementatie van een Model implementatie van pakket met meer dan 100000 rijen in SQL Server 2012
8876652685308FIX: SSAS gebruikt slechts 20 cores in SQL Server 2012 Business Intelligence
8919332686690FIX: Cluster schijf validatie lang duurt onverwacht als er meer dan 20 schijven of volumes onder een enkele stationsaanduiding tijdens de installatie van SQL Server 2012 failover-cluster zijn
8938742688692FIX: Foutcode 17883 wanneer u het programma Setup voor SQL Server 2012 en de FileStream-configuratie inschakelen
8938812688697FIX:-Geheugen fout wanneer u SQL Server 2012 uitvoert op een computer die gebruikmaakt van NUMA
8939082688721FIX: Foutbericht als u meer dan 30 aangepaste resource resourcegroepen in de gouverneur voor een exemplaar van SQL Server 2012: "IOCP-Listener niet rentestand"
8939132688722FIX: Overloop uitzondering doet zich voor wanneer u een SQL Server 2012 in een virtuele machine uitvoert als de status van de virtuele machine wordt opgeslagen voor een lange tijd
8944272688967FIX: De voortgangsbalk loopt vast wanneer u installeert of verwijdert een hotfixpakket voor SQL Server 2012 lange tijd
8932542693568 FIX:-Geheugen fout tijdens het uitvoeren van een query DAX tegen een model in tabelvorm in SQL Server 2012 Analysis Services
8948532689367FIX: De secundaire databases zijn status 'Onbekend' als u deelneemt aan de secundaire replica in de bels tweemaal in SQL Server 2012
8943072688964 FIX: Foutbericht wanneer u de installatie van SQL Server 2012 media bijwerken, herstellen of verwijderen van functies: "de status van de installatie van SQL Server is niet gewijzigd na de uitvoering van setup"
8942492688946FIX: Foutbericht tijdens de installatie van SQL Server 2012: "de identiteit van de manifesten identiek zijn maar de inhoud ervan zijn anders"
8960262685132FIX: De logboekverzending restore taak herstelt een reservekopie van het transactielogboek beschadigde naar een tweede database tijdens het uitvoeren van een back-uptaak op een exemplaar van SQL Server 2008 R2 of een exemplaar van SQL Server 2012 voor logboekbestanden
8979902692145FIX: De database kan niet worden gecodeerd wanneer u versleuteling in SQL Server 2012 inschakelen
8683732685303FIX: Vernieuwen van gegevens slechts eenmaal uitgevoerd onverwacht afgesloten wanneer u de gegevens vernieuwen-planning van de PowerPivot voor SharePoint in 2012 SSAS instellen
8855412672888FIX: Basic kenmerk hiërarchie-instellingen gaan verloren als u opnieuw een rol in een project SSAS 2008 R2 in biedingen
8879302671058FIX: Foutbericht wanneer u een MDX-query op een kubus in 2012 SSAS uitvoeren als de MDX-query een sub-SELECT-component heeft die verwijst naar bepaalde berekende eenheden
8879222652738FIX: Foutbericht 'Kan bestand' bij het verwerken van een grote dimensie in Analysis Services van SQL Server 2008 R2
8992852637503FIX: Het opslagsysteem leest dezelfde datumdimensie twee keer wanneer u een MDX-query die gebruikmaakt van een berekening van het jaar tot heden in 2012 SSAS of in SSAS 2008 R2 uitvoert
8687412518306FIX: MDX-query retourneert onjuiste resultaten in SSAS 2008, SSAS 2008 R2 of SSAS 2012 als de gegevenscache niet is gevuld.
8855522675232FIX: SSAS 2008 R2 reageert niet meer wanneer u een MDX-query die gebruikmaakt van ROLAP-partities
8800002567304FIX: Tekst wordt afgekapt in het logboekbestand DTExec.exe uitvoer wanneer WshShell.Exec wordt aangeroepen als de StdOut stream wordt omgeleid.
871960; 8948952800256FIX: 'System_health' sessie diagnostics collectie taak loopt vast Microsoft SQL Server 2012


Cumulatieve update pakket informatie

Opstartinformatie

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve update.

Informatie over het register

Om een van de hotfixes in dit pakket te gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.


Beveiligde gegevens

Informatie over bestanden

Dit cumulatieve updatepakket bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerkt naar de laatste build. Dit cumulatieve pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

De Engelse versie van dit cumulatieve updatepakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

x 86-versie

SQL Server 2012 Database Services Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Distrib.exe2011.110.2316.0158,60806-Apr-201212:39x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
LogRead.exe2011.110.2316.0523,15206-Apr-201212:38x86
Microsoft.Data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-mrt-201211:39x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x86
Msgprox.dll2011.110.2316.0253,84006-Apr-201212:22x86
Rdistcom.dll2011.110.2316.0703,37606-Apr-201212:22x86
Replagnt.dll2011.110.2316.027,53606-Apr-201212:22x86
Repldp.dll2011.110.2316.0241,55206-Apr-201212:22x86
Replisapi.dll2011.110.2316.0300,94406-Apr-201212:22x86
Replmerg.exe2011.110.2316.0419,72806-Apr-201212:38x86
Replprov.dll2011.110.2316.0636,81606-Apr-201212:22x86
Replrec.dll2011.110.2316.0853,90406-Apr-201212:32x86
Replsub.dll2011.110.2316.0429,96806-Apr-201212:22x86
Replsync.dll2011.110.2316.0117,64806-Apr-201212:22x86
Snapshot.exe11.0.2316.023,95206-Apr-201212:39x86
Spresolv.dll2011.110.2316.0195,98406-Apr-201212:21x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqlmergx.dll2011.110.2316.0273,80806-Apr-201212:21x86
Ssravg.dll2011.110.2316.055,18406-Apr-201212:21x86
Ssrmax.dll2011.110.2316.053,13606-Apr-201212:21x86
Ssrmin.dll2011.110.2316.053,13606-Apr-201212:21x86
Ssrpub.dll2011.110.2316.040,84806-Apr-201212:21x86
Ssrup.dll2011.110.2316.039,82406-Apr-201212:21x86
Xmlsub.dll2011.110.2316.0221,58406-Apr-201212:21x86
Exemplaar van SQL Server 2012 Database Services Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2011.110.2316.040,33606-Apr-201212:34x86
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2316.0159,63206-Apr-201212:34x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqlaccess.dll2011.110.2316.0441,74406-Apr-201212:28x86
SQLAgent.exe2011.110.2316.0445,32806-Apr-201212:38x86
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x86
Sqldk.dll2011.110.2316.01,638,80006-Apr-201212:21x86
Sqllang.dll2011.110.2316.025,955,21606-Apr-201212:21x86
Sqlmin.dll2011.110.2316.026,511,76006-Apr-201212:21x86
Sqlos.dll2011.110.2316.024,46406-Apr-201212:30x86
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2316.023,95206-Apr-201212:21x86
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2316.05,455,24806-Apr-201212:21x86
Sqlservr.exe2011.110.2316.0160,14406-Apr-201212:38x86
Sqltses.dll2011.110.2316.08,154,51206-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Database Services gemeenschappelijke basisinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0329,61606-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x86
Microsoft.ssdqs.component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
2012 van SQL Server Analysis Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdpump.dll11.0.2316.06,921,61606-Apr-201212:22x86
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x86
Msmdspdm.dll11.0.2316.0191,37606-Apr-201212:32x86
Msmdsrv.exe11.0.2316.045,366,16006-Apr-201212:38x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Sql_as_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.configurationproxy.dll11.0.2316.0408,46406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll11.0.2316.0920,46406-Apr-201212:37x86
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0290,19206-Apr-201212:39x86
SQL Server 2012 Integration Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940.96015-Nov-201123:41x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965.53615-Nov-201123:41x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34415-Nov-201123:41x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x86
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-201105:40x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x86
Microsoft.ssdqs.component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x86
Msdtssrvr.exe11.0.2316.0218,51206-Apr-201212:39x86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x86
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x86
Sql_is_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x86
Mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x86
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940.96015-Nov-201123:41x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965.53615-Nov-201123:41x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34415-Nov-201123:41x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x86
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-201105:40x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2316.0621,45606-Apr-201212:38x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x86
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x86
Reportingserviceslibrary.dll11.0.2316.02,161,55206-Apr-201212:32x86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2316.0123,79206-Apr-201212:32x86
Reportingservicesservice.exe2011.110.2316.01,610,12806-Apr-201212:38x86
Reportingserviceswebserver.dll11.0.2316.01,530,76806-Apr-201212:32x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2316.02,222,99206-Apr-201212:32x86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Copydatabasewizard.exe11.0.2316.0660,36806-Apr-201212:39x86
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Microsoft.Data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-mrt-201211:39x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-mrt-201211:39x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2316.0851,34406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2316.0142,22406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2316.0106,89606-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2316.03,639,69606-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2316.0388,49606-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2316.093,58406-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Objectexplorer.dll11.0.2316.03,924,36806-Apr-201212:32x86
Radlangsvc.dll11.0.2316.0161,16806-Apr-201212:32x86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x86
Sqleditors.dll11.0.2316.01,586,57606-Apr-201212:28x86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x86
Sqlpackage.exe10.3.20302.091,48019-mrt-201211:39x86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x86
Hulpprogramma's voor SQL Server 2012 en Workstation Components
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2011.110.2316.01,084,30406-Apr-201212:34x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2316.0504,20806-Apr-201212:39x86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2316.0404,36806-Apr-201212:36x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2316.02,014,09606-Apr-201212:36x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
SQL Server 2012 Writer
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Sqlboot.dll2011.110.2316.0161,16806-Apr-201212:21x86
Sqlwriter.exe2011.110.2316.0104,84806-Apr-201212:38x86
Sqlwriter_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86

x 64-versie

SQL Server 2012 Database Services Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Distrib.exe2011.110.2316.0178,57606-Apr-201212:38x64
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x64
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x64
LogRead.exe2011.110.2316.0602,00006-Apr-201212:38x64
Microsoft.Data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-mrt-201211:39x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:27x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,962,38406-Apr-201212:33x64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x86
Msgprox.dll2011.110.2316.0298,38406-Apr-201212:35x64
Rdistcom.dll2011.110.2316.0818,06406-Apr-201212:29x64
Replagnt.dll2011.110.2316.029,58406-Apr-201212:29x64
Repldp.dll2011.110.2316.0278,92806-Apr-201212:29x64
Replisapi.dll2011.110.2316.0362,89606-Apr-201212:29x64
Replmerg.exe2011.110.2316.0478,09606-Apr-201212:38x64
Replprov.dll2011.110.2316.0761,23206-Apr-201212:29x64
Replrec.dll2011.110.2316.01,022,35206-Apr-201212:31x64
Replsub.dll2011.110.2316.0500,11206-Apr-201212:29x64
Replsync.dll2011.110.2316.0137,10406-Apr-201212:29x64
Snapshot.exe11.0.2316.023,95206-Apr-201212:38x86
Spresolv.dll2011.110.2316.0228,24006-Apr-201212:29x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqlmergx.dll2011.110.2316.0317,32806-Apr-201212:27x64
Ssravg.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:27x64
Ssrmax.dll2011.110.2316.059,79206-Apr-201212:27x64
Ssrmin.dll2011.110.2316.059,79206-Apr-201212:27x64
Ssrpub.dll2011.110.2316.046,48006-Apr-201212:27x64
Ssrup.dll2011.110.2316.045,45606-Apr-201212:27x64
Xmlsub.dll2011.110.2316.0276,36806-Apr-201212:27x64
Exemplaar van SQL Server 2012 Database Services Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2011.110.2316.046,48006-Apr-201212:36x64
Datacollectorcontroller.dll2011.110.2316.0255,37606-Apr-201212:36x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqlaccess.dll2011.110.2316.0448,40006-Apr-201212:31x86
SQLAgent.exe2011.110.2316.0608,65606-Apr-201212:38x64
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x64
Sqldk.dll2011.110.2316.02,006,92806-Apr-201212:29x64
Sqllang.dll2011.110.2316.033,871,76006-Apr-201212:29x64
Sqlmin.dll2011.110.2316.032,445,84006-Apr-201212:29x64
Sqlos.dll2011.110.2316.025,48806-Apr-201212:27x64
Sqlscriptdowngrade.dll2011.110.2316.024,97606-Apr-201212:27x64
Sqlscriptupgrade.dll2011.110.2316.05,454,22406-Apr-201212:27x64
Sqlservr.exe2011.110.2316.0190,86406-Apr-201212:38x64
Sqltses.dll2011.110.2316.08,923,02406-Apr-201212:27x64
SQL Server 2012 Database Services gemeenschappelijke basisinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll11.0.2316.0170,89606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll11.0.2316.03,615,63206-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll11.0.2316.0232,33606-Apr-201212:32x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll11.0.2316.01,317,77606-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:32x86
Sql_common_core_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0329,61606-Apr-201212:21x86
Sqlmgmprovider.dll2011.110.2316.0425,36006-Apr-201212:27x64
SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x86
Microsoft.ssdqs.component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x64
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x64
Sql_bids_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x86
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
2012 van SQL Server Analysis Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x64
Msmdpump.dll11.0.2316.07,695,76006-Apr-201212:29x64
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x86
Msmdspdm.dll11.0.2316.0191,37606-Apr-201212:31x86
Msmdsrv.exe11.0.2316.061,549,45606-Apr-201212:38x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x64
Sql_as_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.configurationproxy.dll11.0.2316.0408,46406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll11.0.2316.0920,46406-Apr-201212:37x86
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0289,68006-Apr-201212:38x64
Powerpivotconfigtool.exe2011.110.2316.0290,19206-Apr-201212:39x86
SQL Server 2012 Integration Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66415-Nov-201120:51x64
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x64
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x64
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41615-Nov-201121:17x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Nov-201121:18x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940.96015-Nov-201123:41x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Nov-201121:18x64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Nov-201121:18x64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965.53615-Nov-201123:41x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Nov-201121:18x64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34415-Nov-201123:41x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Nov-201121:18x64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Nov-201121:18x64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Nov-201121:18x64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91215-Nov-201121:18x64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938.40015-Nov-201121:18x64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83215-Nov-201121:18x64
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-201105:27x64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-201105:40x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-201105:39x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:33x86
Microsoft.ssdqs.component.Common.dll2011.110.2316.0213,90406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll2011.110.2316.062,86406-Apr-201212:32x86
Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll2011.110.2316.030,60806-Apr-201212:32x86
Msdtssrvr.exe11.0.2316.0218,00006-Apr-201212:38x64
Msmdpp.dll11.0.2316.07,541,13606-Apr-201212:29x64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-201105:40x64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40015-Nov-201120:50x64
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67215-Nov-201120:48x64
Sql_is_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqldest.dll2011.110.2316.0261,52006-Apr-201212:29x64
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0434,06406-Apr-201212:27x64
SQL Server 2012 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atl80.dll8.0.50727.6229113,66415-Nov-201120:51x64
Atl80.dll8.0.50727.6229114,68815-Nov-201122:10x86
Mdxquerygenerator.dll.Deploy11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,105,92016-Nov-201100:01x86
Mfc80.dll8.0.50727.62291,660,41615-Nov-201121:17x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622933,28015-Nov-201121:18x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.622940.96015-Nov-201123:41x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.622933,79215-Nov-201121:18x64
Mfc80cht.dll8.0.50727.622945,05615-Nov-201123:41x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.622954,27215-Nov-201121:18x64
Mfc80deu.dll8.0.50727.622965.53615-Nov-201123:41x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.622947,10415-Nov-201121:18x64
Mfc80enu.dll8.0.50727.622957,34415-Nov-201123:41x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.622951,71215-Nov-201121:18x64
Mfc80esp.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.622952,73615-Nov-201121:18x64
Mfc80fra.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.622952,22415-Nov-201121:18x64
Mfc80ita.dll8.0.50727.622961,44015-Nov-201123:41x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622938,91215-Nov-201121:18x64
Mfc80jpn.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.622938.40015-Nov-201121:18x64
Mfc80kor.dll8.0.50727.622949,15215-Nov-201123:41x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,093,63216-Nov-201100:01x86
Mfc80u.dll8.0.50727.62291,656,83215-Nov-201121:18x64
Mfcm80.dll8.0.50727.622965,02416-Nov-201105:27x64
Mfcm80.dll8.0.50727.622969,63216-Nov-201105:40x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622957,85616-Nov-201105:30x86
Mfcm80u.dll8.0.50727.622963,48816-Nov-201105:39x64
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll11.0.2316.0621,45606-Apr-201212:38x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll11.0.2316.0572,30406-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll11.0.2316.0154,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll11.0.2316.0666,51206-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll11.0.2316.0330,64006-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll11.0.2316.0310,16006-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll11.0.2316.0162,70406-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll11.0.2316.05,503,88806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll11.0.2316.0125,84006-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll11.0.2316.01,276,81606-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll11.0.2316.0117,64806-Apr-201212:36x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll11.0.2316.0306,06406-Apr-201212:35x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll11.0.2316.0502,67206-Apr-201212:35x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x64
Msvcm80.dll8.0.50727.6229479,23216-Nov-201105:32x86
Msvcm80.dll8.0.50727.6229515,07216-Nov-201105:40x64
Msvcp80.dll8.0.50727.62291,062,40015-Nov-201120:50x64
Msvcp80.dll8.0.50727.6229548,86415-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229626,68815-Nov-201122:09x86
Msvcr80.dll8.0.50727.6229796,67215-Nov-201120:48x64
Reportingserviceslibrary.dll11.0.2316.02,161,55206-Apr-201212:31x86
Reportingservicesnativeserver.dll2011.110.2316.0152,46406-Apr-201212:31x64
Reportingservicesservice.exe2011.110.2316.02,348,94406-Apr-201212:38x64
Reportingserviceswebserver.dll11.0.2316.01,530,76806-Apr-201212:31x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll11.0.2316.02,222,99206-Apr-201212:31x86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x86
Sql_rs_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Copydatabasewizard.exe11.0.2316.0660,36806-Apr-201212:39x86
Dataprofileviewer.exe11.0.2316.0316,30406-Apr-201212:39x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Microsoft.Data.Tools.schema.SQL.dll10.3.20302.07,321,98419-mrt-201211:39x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll10.3.20302.0441,21619-mrt-201211:39x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll11.0.2316.03,991,95206-Apr-201212:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll11.0.2316.01,346,44806-Apr-201212:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll10.3.20302.0166,25619-mrt-201211:39x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll11.0.2316.0363,40806-Apr-201204:24x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll11.0.2316.0303,50406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll11.0.2316.086,92806-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll11.0.2316.0851,34406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll11.0.2316.0142,22406-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll11.0.2316.0106,89606-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll11.0.2316.03,639,69606-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll11.0.2316.0388,49606-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll11.0.2316.0138,12806-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll11.0.2316.03,660,68806-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll11.0.2316.093,58406-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll11.0.2316.0351,12006-Apr-201212:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.systemmetadataprovider.dll11.0.2316.02,767,76006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2011.110.2316.01,787,28006-Apr-201212:33x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll11.0.2316.072,59206-Apr-201212:33x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Objectexplorer.dll11.0.2316.03,924,36806-Apr-201212:32x86
Radlangsvc.dll11.0.2316.0161,16806-Apr-201212:32x86
Rsconfigtool.exe11.0.2316.01,338,25606-Apr-201212:39x86
Sql_ssms_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Sqldest.dll2011.110.2316.0198,03206-Apr-201212:21x86
Sqleditors.dll11.0.2316.01,586,57606-Apr-201212:28x86
Sqlmanagerui.dll11.0.2316.07,807,37606-Apr-201212:28x86
Sqlpackage.exe10.3.20302.091,48019-mrt-201211:39x86
Txgroupdups.dll2011.110.2316.0271,24806-Apr-201212:21x86
Hulpprogramma's voor SQL Server 2012 en Workstation Components
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2011.110.2316.01,084,30406-Apr-201212:34x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0103,31206-Apr-201212:34x86
Dtepkg.dll2011.110.2316.0123,28006-Apr-201212:35x64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.01,427,34406-Apr-201212:35x64
Dtspipeline.dll2011.110.2316.0940,43206-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0197,00806-Apr-201212:34x86
Exceldest.dll2011.110.2316.0259,47206-Apr-201212:35x64
Mdxquerygenerator.dll11.0.2316.0101,26406-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe11.0.2316.0504,20806-Apr-201212:39x86
Microsoft.analysisservices.design.dll11.0.2316.05,844,88006-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll11.0.2316.02,037,13606-Apr-201212:38x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2011.110.2316.02,108,30406-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll11.0.2316.0998,28806-Apr-201212:37x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll11.0.2316.05,935,50406-Apr-201212:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll11.0.2316.062,35206-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll11.0.2316.0404,36806-Apr-201212:35x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll11.0.2316.02,014,09606-Apr-201212:35x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.048,260,49606-Apr-201212:22x86
Msmdlocal.dll11.0.2316.063,431,56806-Apr-201212:35x64
Msmdpp.dll11.0.2316.06,766,48006-Apr-201212:22x86
Msmgdsrv.dll11.0.2316.011,440,01606-Apr-201212:31x64
Msmgdsrv.dll11.0.2316.09,628,04806-Apr-201212:32x86
Msolap110.dll11.0.2316.07,332,75206-Apr-201212:22x86
Msolap110.dll11.0.2316.08,326,54406-Apr-201212:29x64
Sql_tools_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64
Xmsrv.dll11.0.2316.020,894,60806-Apr-201212:27x64
Xmsrv.dll11.0.2316.024,193,93606-Apr-201212:21x86
SQL Server 2012 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
KeyFile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:22x86
Msmdredir.dll11.0.2316.06,771,60006-Apr-201212:22x86
SQL Server 2012 Writer
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Sqlboot.dll2011.110.2316.0168,84806-Apr-201212:29x64
Sqlwriter.exe2011.110.2316.0129,42406-Apr-201212:38x64
Sqlwriter_keyfile.dll2011.110.2316.023,44006-Apr-201212:35x64

Dit cumulatieve updatepakket verwijderen

Als u wilt dit cumulatieve updatepakket verwijderen, de volgende stappen uit:
  1. Open het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

    Opmerking: Als u Windows 7 uitvoert, opent u het programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
  2. Zoek de vermelding die door dit cumulatieve updatepakket is geïnstalleerd.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het item en selecteer vervolgens Installatie ongedaan maken het cumulatieve updatepakket verwijderen.
Referenties
Voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
935897 Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar in de SQL Server-team voor het leveren van hotfixes voor gemelde problemen
Voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
822499 Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updates

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2679368 - Laatst bijgewerkt: 01/22/2015 04:46:00 - Revisie: 6.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

  • kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2679368 KbMtnl
Feedback