Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Meerdere Windows-updates of -hotfixes installeren en maar één keer opnieuw opstarten

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL296861
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u meerdere Windows-productupdates (bijvoorbeeld essentiële updates, beveiligingspatches of hotfixes) die gebruikmaken van Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) of Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003), installeert met slechts één keer opnieuw opstarten. Dit artikel is bedoeld voor beheerders en IT-professionals. U kunt Windows-productupdates die gebruikmaken van Hotfix.exe of Update.exe, zelfstandig of in combinatie met Windows (met of zonder service pack) installeren.

Opmerking De procedure die in dit artikel wordt beschreven, werkt niet voor productupdates die niet gebruikmaken van Hotfix.exe of Update.exe als installatieprogramma. Internet Explorer-updates voor Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP maken bijvoorbeeld gebruik van een installatie op basis van een INF-bestand in plaats van Update.exe. Daarom kunt u in Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP deze procedure niet gebruiken om meerdere Microsoft Internet Explorer-updates te installeren met slechts één keer opnieuw opstarten. Aangezien bij Internet Explorer-updates voor Windows Server 2003 Update.exe wordt gebruikt als installatieprogramma, kunt u deze procedure gebruiken om de updates te installeren.

Voor meer informatie over deze onderwerpen gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide
http://technet.Microsoft.com/nl-NL/library/cc750542.aspx
Windows XP
Guide for Installing and Deploying Updates for Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/nl-NL/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 and Windows XP Professional x64 Edition
Guide for Installing and Deploying Updates for Microsoft Windows Server 2003 and Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
http://technet.microsoft.com/nl-NL/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Installing and Deploying Updates
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc706993(WS.10).aspx
Meer informatie
Een Windows-productupdate (bijvoorbeeld een essentiële update, beveiligingspatch of hotfix) is een uitvoerbaar bestand (.exe) dat een of meer systeembestanden bevat die u op Windows kunt toepassen om een specifiek probleem te verhelpen. Microsoft Product Support Services distribueert hotfixes onder klanten die veel hinder ondervinden van een bepaald probleem. Essentiële updates en beveiligingspatches zijn updates die aan alle klanten van Microsoft worden aanbevolen. U kunt essentiële updates en beveiligingspatches downloaden vanaf de websites van Windows Update en Microsoft Update, het Microsoft Downloadcentrum of andere Microsoft-websites.

Updates voor Windows XP x64 Edition en updates voor Windows Server 2003 of Windows XP en Windows 2000 die na december 2002 zijn gemaakt

Opmerking U kunt vaststellen wanneer een productupdate is gemaakt aan de hand van de wijzigingsdatum van het installatieprogramma Update.exe of Hotfix.exe in het updatepakket.

Als u een Windows-productupdate op een enkele computer wilt installeren, voert u de productupdate uit op de computer die u wilt bijwerken. Om meerdere productupdates te installeren zonder tussendoor telkens de computer opnieuw op te starten, gebruikt u de schakeloptie /z.

Opdrachtregelopties voor het programma Update.exe

In de volgende tabel staan de verschillende opdrachtregelopties (of schakelopties) die het programma Update.exe ondersteunt:
Beschrijving schakeloptie ------ ----------- /f Hiermee forceert u het afsluiten van andere programma's bij het uitschakelen van de computer. /n Hiermee worden geen back-ups van bestanden gemaakt voor het verwijderen van hotfixes. /z Hiermee wordt de computer niet opnieuw opgestart na afloop van de installatie. /q Hiermee wordt de stille modus gebruikt, zonder tussenkomst van de gebruiker. /m Hiermee wordt Setup in de modus zonder toezicht uitgevoerd (Windows 2000). /u Hiermee wordt Setup in de modus zonder toezicht uitgevoerd (Windows XP). /l Hiermee worden de geïnstalleerde hotfixes weergegeven. 
De volgende code is een voorbeeld van een batchbestand waarmee meerdere productupdates worden geïnstalleerd en de juiste bestanden worden vervangen nadat de computer opnieuw is opgestart.
@echo offsetlocalset PADNAARFIX=E:\hotfix%PADNAARFIX%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PADNAARFIX%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PADNAARFIX%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Opmerking De functionaliteit van QChain.exe is opgenomen in alle productupdates voor Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003, Windows XP en Windows 2000 waarbij Update.exe wordt gebruikt en die zijn uitgebracht na 18 mei 2001. Er is echter een probleem met productupdates die zijn uitgebracht vóór december 2002. Deze passen in sommige gevallen het verkeerde binaire bestand toe op de computer. In maart 2003 heeft Microsoft een bijgewerkte versie van QChain.exe uitgebracht om dit probleem op te lossen. Voor meer informatie over dit probleem of over het downloaden van het bijgewerkte hulpprogramma Qchain.exe klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
815062 Het juiste bestand wordt niet geïnstalleerd als u meerdere hotfixes aaneenschakelt

Alle updates voor Windows NT 4.0 of updates voor Windows XP of Windows 2000 die werden gemaakt vóór december 2002

Opmerking U kunt vaststellen wanneer een productupdate is gemaakt aan de hand van de wijzigingsdatum van het installatieprogramma Update.exe of Hotfix.exe in het updatepakket.

Microsoft heeft een opdrachtregelprogramma uitgebracht, genaamd QChain.exe. Hiermee kunnen systeembeheerders updates aan elkaar koppelen. Wanneer u updates koppelt, kunt u meerdere updates installeren zonder de computer na elke installatie opnieuw te moeten opstarten. Zonder dit programma moet u de computer na elke update-installatie opnieuw opstarten. Het programma QChain.exe biedt de volgende voordelen:
 • Servers zijn langer beschikbaar omdat computers niet telkens opnieuw worden opgestart na elke update-installatie.
 • Meerdere updates kunnen sneller worden geïnstalleerd op een enkele computer.
 • Het programma werkt onder Windows 2000 en Windows NT 4.0.
Opmerking De functionaliteit van QChain.exe is opgenomen in alle updates voor Windows XP en Windows 2000 die zijn uitgebracht na 18 mei 2001. Er is echter een probleem met updates die zijn uitgebracht vóór december 2002, wat ertoe kan leiden dat in sommige gevallen het verkeerde binaire bestand op de computer wordt geplaatst. In maart 2003 heeft Microsoft een bijgewerkte versie van QChain.exe uitgebracht om dit probleem op te lossen. Voor meer informatie over dit probleem of over het downloaden van het bijgewerkte hulpprogramma Qchain.exe klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
815062 Het juiste bestand wordt niet geïnstalleerd als u meerdere hotfixes aaneenschakelt

Het aaneenschakelen van meerdere updates zonder QChain.exe is niet veilig

Als een bestand geblokkeerd of in gebruik is tijdens het installeren van updates, kan het niet worden vervangen. Als gevolg daarvan wordt het bestand in de wachtrij Pending File Rename geplaatst en wordt het vervangen nadat de computer opnieuw is opgestart. Het probleem doet zich voor in de volgende situatie:
 • U installeert update A en B zonder de computer tussen beide installaties opnieuw op te starten.
 • Beide pakketten bevatten bestand X. Pakket A bevat versie 3 en pakket B versie 2. De computer bevat versie 1 van het bestand.
 • Wanneer u pakket A installeert, wordt versie 3 van bestand X in de wachtrij Pending File Rename geplaatst.
 • Wanneer u pakket B installeert, wordt versie 2 van bestand X in de wachtrij Pending File Rename geplaatst.
 • Wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, wordt versie 2 van het bestand geïnstalleerd omdat pakket B het laatst is geïnstalleerd (en omdat altijd de laatste versie van een bestand in de wachtrij Pending File Rename wordt gebruikt). Als gevolg daarvan wordt versie 2 geïnstalleerd in plaats van versie 3, zoals u zou verwachten.

Als eerder aaneengeschakelde updates geïnstalleerd zijn zonder opnieuw op te starten

Hoewel deze situatie niet vaak voorkomt, is het verstandig om te controleren of uw computer beschikt over alle oplossingen waarvan u meent dat ze zijn geïnstalleerd. Gebruik het programma Qfecheck.exe om dit te controleren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Qfecheck.exe:
282784 De installatie van hotfixes voor Windows 2000 en Windows XP controleren met Qfecheck.exe
QChain.exe wist de registersleutel Pending File Rename Operations zodat alleen de meest recente versie van een bestand wordt geïnstalleerd nadat u de computer opnieuw opstart.

Meerdere updates installeren en maar één keer opnieuw opstarten

 1. Voer het update-installatieprogramma uit met de schakeloptie -z zodat de computer na de installatie niet opnieuw wordt opgestart. Voeg de schakeloptie -m (voor stille modus) toe als u wilt dat er geen vragen of berichten worden weergegeven tijdens de installatie.

  Het update-installatieprogramma is een van de volgende programma's:
  • Het programmabestand uit het zelfuitpakkende pakket (bijvoorbeeld Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (als u alle bestanden van het pakket hebt uitgepakt).
 2. Nadat u alle hotfixes hebt geïnstalleerd, voert u QChain.exe uit.
 3. Start de computer opnieuw op.
Hiervoor kunt u ook een batchbestand maken. In het volgende voorbeeldbestand wordt deze methode geïllustreerd:
@echo offsetlocalset PADNAARFIX=een willekeurig pad%PADNAARFIX%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PADNAARFIX%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PADNAARFIX%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PADNAARFIX%\qchain.exe

QChain.exe downloaden

De functionaliteit van QChain.exe is opgenomen in alle updates voor Windows XP en Windows 2000 die zijn uitgebracht na 18 mei 2001. Er is echter een probleem met updates die zijn uitgebracht vóór december 2002, wat ertoe kan leiden dat in sommige gevallen het verkeerde binaire bestand op de computer wordt geplaatst. In maart 2003 heeft Microsoft een bijgewerkte versie van QChain.exe uitgebracht om dit probleem op te lossen. Klik voor meer informatie over dit probleem of over het downloaden van het bijgewerkte hulpprogramma Qchain.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
815062 Het juiste bestand wordt niet geïnstalleerd als u meerdere hotfixes aaneenschakelt

De opdrachtsyntaxis van QChain.exe

qchain [naam_logboekbestand]
Met de optionele parameter [naam_logboekbestand] wordt een bestand met momentopnamen (voor en na) van de registersleutel Pending File Rename Operations gemaakt.

Voorbeelduitvoer van QChain.exe

---- Oude informatie in het register ------
Bron:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Versie: 5.0.2183.1
Doel:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versie: 5.0.2183.1

Bron:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Versie: 5.0.2184.1
Doel:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versie: 5.0.2183.1

Bron:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Versie: 5.0.2080.1
Doel:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versie: 5.0.2183.1

---- Nieuwe informatie in het register ------
Bron:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Versie: 5.0.2184.1
Doel:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versie: 5.0.2183.1

Beperkingen van QChain.exe

Hoewel QChain kan worden gebruikt voor de meeste updates voor Windows NT 4.0 en Windows 2000, kunnen er problemen ontstaan bij updates met binaire bestanden die worden vermeld in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
De binaire bestanden in deze registersleutel worden tijdens het opstarten van de computer in het geheugen geladen. Wanneer het update-installatieprogramma de functie GetFileVersionInfo aanroept voor een binair bestand in deze lijst, verwijst het installatieprogramma naar het reeds in het geheugen geladen binaire bestand in plaats van naar het binaire bestand dat zich daadwerkelijk op de doellocatie bevindt.

Aangezien de binaire bestanden die worden vermeld in de registersleutel
KnownDLLs
bij het opstarten van de computer in het geheugen worden geladen, moet het update-installatieprogramma het binaire doelbestand vervangen door het gecorrigeerde binaire bestand voordat de computer opnieuw wordt opgestart. Daarom wordt door het update-installatieprogramma geen Pending File Rename-bewerking gemaakt om het binaire bestand bij het opnieuw opstarten van de computer te vervangen. In plaats daarvan wordt het huidige binaire bestand door de update verplaatst naar een tijdelijke locatie, waarna het gecorrigeerde binaire bestand op de oorspronkelijke locatie wordt geplaatst. Hierna wordt een Pending File Rename-bewerking gemaakt waarbij het huidige binaire bestand wordt verwijderd nadat de computer opnieuw opstart.

QChain heeft alleen invloed op Pending File Rename-bewerkingen waarbij binaire bestanden worden vervangen. QChain heeft geen invloed op Pending File Rename-bewerkingen waarbij bestanden worden verwijderd.

Alle Windows NT 4.0-updates en alle vóór SP2 uitgebrachte Windows 2000-updates maken gebruik van GetFileVersionInfo om de versie van een bestand vast te stellen. Als u twee of meer Windows NT 4.0-updates of vóór SP2 uitgebrachte Windows 2000-updates installeert en deze updates bevatten overlappende KnownDLLs, kan met QChain niet worden gegarandeerd dat de meest recente versie van de oplossing wordt geïnstalleerd.

In de volgende situatie kunt u zien waarom QChain niet het juiste binaire bestand op het systeem plaatst:
 • U installeert updatepakket A en B en u start de computer tussen beide installaties niet opnieuw op.
 • Beide pakketten bevatten Kernel32.dll, een bestand dat in de lijst KnownDLLs voorkomt. Pakket A bevat versie 3 van Kernel32.dll en pakket B bevat versie 2. Versie 1 van het bestand is geïnstalleerd op de computer.
 • Bij de installatie van pakket A meldt GetFileVersionInfo dat versie 1 van Kernel32.dll op de computer is geïnstalleerd. Aangezien versie 3 van het bestand is opgenomen in pakket A, geeft het update-installatieprogramma aan dat het bestand op de computer moet worden vervangen.
  • Het update-installatieprogramma verplaatst versie 1 van het bestand Kernel32.dll naar een tijdelijke locatie en maakt een Pending File Rename-bewerking om het bestand Kernel32.dll van de tijdelijke locatie te verwijderen zodra de computer opnieuw wordt opgestart.
  • Versie 3 van Kernel32.dll wordt vanuit pakket A naar de computer gekopieerd.
 • Bij de installatie van pakket B meldt de functie GetFileVersionInfo nog steeds dat versie 1 van Kernel32.dll op de computer is geïnstalleerd, omdat GetFileVersionInfo de versiegegevens inleest van het bestand Kernel32.dll dat in het geheugen is geladen. Pakket B bevat versie 2 en de hotfix geeft aan dat het bestaande bestand moet worden vervangen.
  • De versie van Kernel32.dll die nu op de computer staat (versie 3 van pakket A) wordt door het installatieprogramma voor de update naar een tijdelijke locatie verplaatst en er wordt een Pending File Rename-bewerking gemaakt om deze versie (versie 3) van de tijdelijke locatie te verwijderen zodra de computer opnieuw wordt opgestart.
  • Versie 2 van Kernel32.dll wordt vanuit pakket B naar de computer gekopieerd.
 • QChain wordt weliswaar gestart, maar het programma heeft geen handelingen om uit te voeren, omdat er geen Pending File Rename-bewerkingen zijn voor het vervangen van bestanden.
 • Aangezien pakket B het laatst is geïnstalleerd, bevindt versie 2 van Kernel32.dll uit pakket B zich op de correcte locatie op de computer. Daarom wordt deze versie (versie 2) in het geheugen geladen zodra de computer opnieuw wordt opgestart. De Pending File Rename-bewerking verwijdert zowel de oorspronkelijke versie van Kernel32.dll (versie 1) als de versie van pakket A (versie 3). Het resultaat is dat versie 2 op de computer is geïnstalleerd in plaats van versie 3.
Er is een ná SP2 uitgebrachte Windows 2000-fix waarbij GetFileVersionInfo niet meer wordt gebruikt voor de KnownDLLs die in het geheugen zijn geladen. In plaats daarvan wordt het bestand dat zich daadwerkelijk op de doellocatie bevindt toegewezen door het update-installatieprogramma en wordt GetFileVersionInfo aangeroepen voor het toegewezen bestand. Daarom kunt u QChain.exe gebruiken om ná SP2 uitgebrachte Windows 2000-updates aan elkaar te koppelen. Wanneer u dat doet, wordt de meest recente versie van een bestand geïnstalleerd, ongeacht de volgorde waarin de updates worden geïnstalleerd.

Als u het voorgaande scenario opnieuw uitvoert en ná SP2 uitgebrachte Windows 2000-updates gebruikt, ziet u dat de hotfix in pakket B het bestand Kernel32.dll van pakket A toewijst en vervolgens versie 3 herkent. Aangezien deze versie recenter is dan versie 2 van pakket B, zal pakket B het bestand Kernel32.dll dat op het systeem is geïnstalleerd, niet vervangen. Als u de computer opnieuw opstart, is de juiste versie van Kernel32.dll (versie 3) geïnstalleerd.
QChain sp spsetup spinstall fixes patches updates reboot
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296861 — ostatni przegląd: 09/26/2013 14:13:00 — zmiana: 17.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861
Opinia