Het uitvoeren van een schone start in Windows

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 929135
Samenvatting
Een schone start van Windows houdt in dat het besturingssysteem wordt opgestart met behulp van een minimaal aantal stuur- en opstartprogramma's. Dit helpt softwareconflicten te elimineren die optreden wanneer u een programma of een update installeert of wanneer u een programma in Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista uitvoert. Door de computer schoon op te starten, kunt u ook fouten opsporen of achterhalen welk conflict het probleem op uw computer veroorzaakt.
Waarom treden er softwareconflicten op?
Wanneer u Windows start met behulp van een normale opstartprocedure, zullen automatisch verscheidene programma's en services worden opgestart en op de achtergrond uitgevoerd. Deze programma's omvatten eenvoudige systeemprocessen en -hulpprogramma's, maar ook antivirussoftware en andere software die eerder is geïnstalleerd. Deze toepassingen en services kunnen softwareconflicten veroorzaken.

Het uitvoeren van een schone start
Opmerkingen
 • U moet zich als beheerder aanmelden op de computer om een schone start te kunnen uitvoeren.
 • Er kan tijdelijk functionaliteit op of van uw computer verloren gaan wanneer u een schone start uitvoert. Wanneer u de computer normaal opstart, keert de functionaliteit terug. Het kan echter ook zo zijn dat u het oorspronkelijke foutbericht krijgt of het probleem zich herhaalt, doordat het probleem nog steeds blijft bestaan.
 • Als uw computer is verbonden met een netwerk, kunnen bepaalde netwerkinstellingen het volgen van de procedure verhinderen. Het is raadzaam dat u niet zelfstandig het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt om de geavanceerde opstartopties op de computer te wijzigen, tenzij een ondersteuningstechnicus van Microsoft u verzoekt dit te doen. Hierdoor kan de computer onbruikbaar worden gemaakt.
Gebruik de volgende stappen voor het uitvoeren van een schone start:

Windows 10

 1. Zoek vanuit Start, msconfig.
 2. Selecteer Systeemconfiguratie uit de lijst met zoekresultaten.


 3. Op het tabblad Services van het dialoogvenster Systeemconfiguratie tikt of klikt u op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen en vervolgens op Alles uitschakelen.


 4. Tik of klik op Taakbeheer openen op het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie .


 5. Selecteer het item en klik vervolgens op uitschakelen op het tabblad opstarten in Taakbeheer voor elk item voor opstarten.


 6. Sluit Taakbeheer.
 7. Tik of klik op OK op het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie en start de computer opnieuw op.

Windows 8.1 en Windows 8
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt.
 2. Type Msconfig bij het zoeken, en tik of klik op msconfig. Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Op het tabblad Services van het dialoogvenster Systeemconfiguratie tikt of klikt u op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen en vervolgens op Alles uitschakelen.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Tik of klik op Taakbeheer openen op het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie . Een schermafbeelding voor deze stap.
 5. Selecteer het item en klik vervolgens op uitschakelen op het tabblad opstarten in Taakbeheer voor elk item voor opstarten. Een schermafbeelding voor deze stap.
 6. Sluit Taakbeheer.
 7. Tik of klik op OK op het tabblad opstarten van het dialoogvenster Systeemconfiguratie en start de computer opnieuw op. Een schermafbeelding voor deze stap.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking Wanneer u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord invoeren of de bewerking bevestigen.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Klik op de optie Selectief op het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Opstartonderdelen laden . (Het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken is niet beschikbaar.)
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 4. Op de Services tab, schakelt u het selectievakje alle Microsoft-services verbergen in en klik op Alles uitschakelen.Een schermafbeelding voor deze stap.
  Opmerking Deze stappen zorgen ervoor dat Microsoft-services blijven functioneren. Deze services omvatten Netwerken, Plug en Play, Logboekregistratie, Foutrapportage en andere services. Als u deze services uitschakelt, kan het zijn dat u alle herstelpunten definitief verwijdert. Doe dit niet als u het hulpprogramma Systeemherstel wilt gebruiken in combinatie met bestaande herstelpunten.
 5. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
Voor meer informatie over het uitvoeren van een schone start in Windows 7 en Windows Vista te verwijzen naar de Video: Hoe u een schone start in Windows.
Wat te doen als ik in de schone opstartomgeving ben?
Nadat de computer opnieuw is gestart, hebt u een schone opstartomgeving. Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit. Welke is afhankelijk van uw situatie.
 • Als niet kan installeren of verwijderen van een programma of update voordat u de computer schoon opstarten uitgevoerd, of verwijder het programma of werk opnieuw installeert.

  Opmerking Als het foutbericht "de Windows Installer-service kan niet worden geopend" tijdens het installeren of verwijderen, volgt u De service Windows Installer starten wanneer systeemservices niet worden geladen, en installeer of verwijder het programma of werk opnieuw.
 • Als een programma kan niet worden uitgevoerd voordat u de computer schoon opstarten uitgevoerd, probeert u het programma opnieuw uitvoeren.
Hoe de computer te resetten om vervolgens normaal op te starten na het gebruik van de schone opstart methode
Als u klaar bent met het oplossen van problemen, ga dan als volgt te werk om de computer te resetten om hem normaal te kunnen opstarten.
Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8
 1. Zoeken vanaf het begin, Msconfig. (Gebruik het zoekvak in het menu Start in Windows 10. In Windows 8 of 8.1 Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of als u een muis gebruikt, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik op Zoeken.)
 2. Selecteer Msconfig of Systeemconfiguratie in de zoekresultaten.
 3. Tik of klik op de optie Normaal op het tabblad Algemeen .
 4. Tik of klik op de Services tabblad, schakelt u het selectievakje naast Alle Microsoft-services verbergen, en tik of klik op Alle inschakelen.
 5. toegangspunt of klik op de Opstarten tabblad en tik of klik op Taakbeheer openen.
 6. In Taakbeheer, al uw programma's opstarten, en tik of klik op OK.
 7. Wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw opstarten, tik of klik op opnieuw opstarten.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter.
  Opmerking Als er naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord invoeren of klikt u op Doorgaan.
 2. Klik op de optie Normaal op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op OK.
 3. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Opnieuw opstarten.
Meer informatie
Zoeken naar wat het probleem veroorzaakt door een schone start uit te voeren.
Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8
 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Zoeken vanaf het begin, Msconfig. (Gebruik het zoekvak in het menu Start in Windows 10. In Windows 8 of 8.1, haal door de lezer tussen de rechterrand van het scherm en tik vervolgens opZoeken. Of, als u een muis gebruikt, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens opZoeken.)
 3. Selecteer Msconfig of Systeemconfiguratie in de zoekresultaten.
 4. Tik of klik op het tabblad Services en tik of klik vervolgens om het selectievakje alle Microsoft-services verbergen te selecteren.
 5. Tik of klik op de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst Service .
 6. Tik of klik op OK en tik vervolgens op of klik op opnieuw opstarten.
 7. Nadat de computer opnieuw opgestart is, moet u bepalen of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 1 tot en met 6, maar schakelt u de onderste helft van de selectievakjes in de lijst met Services die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 6 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Service . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als u het probleem nog steeds optreedt wanneer slechts één service is geselecteerd in deServicelijst, dit betekent dat de geselecteerde service het probleem veroorzaakt, en u moet gaan naar stap 11. Als er geen service het probleem veroorzaakt, gaat u naar stap 8.
 8. Herhaal stap 1 en 3 in deze sectie.
 9. Tik of klik op deOpstartentabblad en tik of klik op de bovenste helft van de selectievakjes in deItem voor opstartenlijst.
 10. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
  • Als het probleem nog steeds optreedt, herhaalt u de stappen 8 en 9, maar schakelt de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst Item voor opstarten die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u de stappen 8 en 9 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Item voor opstarten . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als het probleem aanhoudt nadat u slechts één Item voor opstarten in de lijst Item voor opstarten is ingeschakeld, betekent dit dat de geselecteerde opstartitem het probleem veroorzaakt en u moet gaan naar stap 11. Als er geen Item voor opstarten het probleem veroorzaakt, veroorzaakt een Microsoft-service waarschijnlijk het probleem. Om te bepalen welke Microsoft-service het probleem veroorzaakt, herhaalt u stap 1 tot en met 7 zonder te selecteren deAlle Microsoft-services verbergenhet selectievakje in elke stap.
 11. Nadat u het item voor opstarten of de service die het probleem veroorzaakt hebt vastgesteld, neem dan contact op met de fabrikant van het programma om te bepalen of het probleem kan worden opgelost. Of voer het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit en tik of klik vervolgens om het selectievakje voor het probleemitem uit te vinken.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Meld u bij de computer aan met een account die beheerdersbevoegdheden heeft.
 2. Klik op Start, type Msconfig.exe in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten.
  Opmerking Wanneer u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, moet u het wachtwoord invoeren of de bewerking bevestigen.
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Klik op het tabblad Services en schakel het selectievakje alle Microsoft-services verbergen .
 4. Markeer de bovenste helft van de selectievakjes in de lijst Service.
 5. Klik op OK en klik op opnieuw opstarten.
 6. Nadat de computer opnieuw opgestart is, moet u bepalen of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 1 tot en met 5, maar schakelt u de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst met Services die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 5 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Service . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als het probleem aanhoudt nadat u slechts één service is ingeschakeld in hetServicelijst, betekent dit dat de geselecteerde service het probleem veroorzaakt. Ga naar stap 10. Als er geen service het probleem veroorzaakt, gaat u naar stap 7.
 7. Voer een schone start uit en herhaal stappen 1 en 2.
 8. Klik op deOpstartentabblad en klik vervolgens op de bovenste helft van de selectievakjes in deItem voor opstartenlijst. Een schermafbeelding voor deze stap.
 9. Klik opOK, en klik vervolgens opOpnieuw opstarten.
  • Als het probleem blijft optreden, herhaalt u stap 7 en 8, maar schakelt u de onderste helft van de ingeschakelde selectievakjes in de lijst Item voor opstarten die u aanvankelijk had ingeschakeld.
  • Als het probleem niet optreedt, herhaalt u stap 7 en 8 en selecteert u alleen de bovenste helft van de selectievakjes in die zijn uitgeschakeld in de lijst Item voor opstarten . Herhaal deze stappen totdat u alle selectievakjes hebt geselecteerd.
  • Als het probleem aanhoudt nadat u slechts één Item voor opstarten in de lijst Item voor opstarten hebt geselecteerd, betekent dit dat de geselecteerde opstartitem het probleem veroorzaakt. Ga naar stap 10. Als er geen Item voor opstarten het probleem veroorzaakt, veroorzaakt een Microsoft-service waarschijnlijk het probleem. Om te bepalen welke Microsoft-service het probleem veroorzaakt, herhaalt u stap 1 tot en met 6 zonder te selecteren deAlle Microsoft-services verbergenhet selectievakje in elke stap.
 10. Nadat u het item voor opstarten of de service die het probleem veroorzaakt hebt vastgesteld, neem dan contact op met de fabrikant van het programma om te bepalen of het probleem kan worden opgelost. Of Voer het hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit en schakel het selectievakje in voor het artikel van het probleem.
De service Windows Installer starten wanneer systeemservices niet worden geladen
Als u een installatieprogramma uitvoert zonder de Windows Installer-service wordt gestart, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De Windows Installer-service kan niet worden geopend. Neem contact op met het ondersteunend personeel om na te gaan of de windows Installer-service correct is geregistreerd.

De Windows Installer-service wordt niet gestart als u het selectievakje Systeemservices laden uitschakelt in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Voor het gebruik van de Windows Installer-service wanneer systeemservices niet worden geladen, moet u de service handmatig starten. Ga hiervoor als volgt te werk.
Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8
 1. Zoeken vanaf het begin, computer. (Gebruik het zoekvak in het menu Start in Windows 10. In Windows 8 of 8.1, haal door de lezer tussen de rechterrand van het scherm en tik vervolgens opZoeken. Of, als u een muis gebruikt, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens opZoeken.)
 2. Klik met de rechtermuisknop of haal af op de Computer in de zoekresultaten, en vervolgens tikken of klikken op Beheren.
 3. In de consolestructuur Tik of klik op Services en toepassingen, en tik vervolgens op of Services.
 4. In het detailvenster met de rechtermuisknop op of haal af door de lezer op Windows Installer, en tik vervolgens op of klik op Start.
Windows 7 en Windows Vista
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computeren klik vervolgens op beheren.
  Opmerking Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Klik in de consolestructuur, klik op Services en toepassingenen klik vervolgens op Services.
 3. In het detailvenster met de rechtermuisknop op Windows Installeren klik op starten.
Video: Hoe u een schone start in Windows

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 929135 - Laatst bijgewerkt: 07/03/2016 16:13:00 - Revisie: 40.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 10

 • kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector kbmt KB929135 KbMtnl
Feedback