Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Android

Laatst bijgewerkt: december 2011

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Android

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Visitekaartje

Diagnostische gegevens vastleggen

Locatiegegevens delen

Persoonlijke afbeelding

Aanwezigheids- en contactgegevens

Privacymodus

Verzenden als e-mail

Logboeken verzenden

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Android

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of -service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 for Android op de mobiele apparaten van uw bedrijf. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de beheerder van uw bedrijf of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw bedrijf naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Wat deze functie doet: met de functie voor het doorschakelen van oproepen kunt u Gesprekken doorschakelen en Tegelijk bellen instellen om uw gemachtigden of teamoproepgroep (als u gemachtigden of een teamoproepgroep hebt gedefinieerd in de Microsoft Lync 2010-desktopclient), iemand in uw lijst met contactpersonen, iemand in de adreslijst van het bedrijf of een telefoonnummer te bellen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als een gemachtigde namens u een oproep beantwoordt, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met deze functie kunt u oproepen doorschakelen naar uw mobiele telefoon wanneer u niet op uw werk bent of oproepen doorschakelen naar de desbetreffende personen voor opvolging.

Keuze/beheer: de functie voor het doorschakelen van oproepen naar gemachtigden is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Tik in Lync 2010 for Android op het tabblad Mijn info op Oproep doorschakelen.

 2. Tik op Tegelijk bellen of Oproepen doorverbinden naar.

 3. Selecteer Nieuw nummer, Mijn gemachtigden of Contactpersoon selecteren in de lijst met opties.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: met het visitekaartje worden statische en dynamische gegevens over andere personen in uw bedrijf verzameld. Vervolgens worden deze gegevens weergegeven in Lync en voor contactpersonen in recente versies van de bericht- en samenwerkingsclient Microsoft Outlook. Via het visitekaartje kunt u met één tik een e-mailbericht verzenden, bellen en een chatbericht verzenden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld uit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory Domain Services) en worden met anderen gedeeld via Lync Server 2010. U geeft de dynamische gegevens op die worden verzameld en gedeeld, zoals telefoonnummers en aanwezigheidsgegevens. Zie het gedeelte 'Locatiegegevens delen' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring voor informatie over het ophalen van de locatiegegevens die op het visitekaartje worden weergegeven. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens worden op het visitekaartje weergegeven om uw contactgegevens met anderen te delen.

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Diagnostische gegevens vastleggen

Wat deze functie doet: met de functie Diagnostische gegevens vastleggen kunt u gegevens over het gebruik van Lync voor Android op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met de Lync for Android-software op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Diagnostische gegevens vastleggen is ingeschakeld, worden onder andere de volgende gegevens op het apparaat opgeslagen: apparaat-id, gebruikersalias en -domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van gesprekken, status en notities. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze gegevens wel handmatig verzenden naar Microsoft voor probleemoplossing (zie 'Logboeken verzenden' verderop in deze aanvulling).

Gebruik van gegevens: u kunt de functie Diagnostische gegevens vastleggen gebruiken om eventuele problemen met Lync for Android op te lossen.

Keuze/beheer: de functie Diagnostische gegevens vastleggen is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Tik in Lync for Android op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Tik op Diagnostische gegevens vastleggen om het selectievakje in te schakelen.

 3. Tik op de pagina Info over Lync op Diagnostische logboeken verzenden om het logboek te verzenden.

Naar boven

Locatiegegevens delen

Wat deze functie doet: met de functie voor het delen van locatiegegevens wordt uw tijdzone met anderen gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit. Als u de privacymodus inschakelt, worden de locatiegegevens gedeeld. Zie het gedeelte 'Privacymodus' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring voor meer informatie over het inschakelen van de privacymodus en het delen van locatiegegevens.

Belangrijk:  Uw werkelijke fysieke geografische locatie kan niet worden bepaald met Lync for Android. Gebruik Lync for Android NIET om contact op te nemen met noodhulpdiensten (bijvoorbeeld via het alarmnummer). Gebruik hiervoor het toetsenblok van het apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw tijdzone wordt opgehaald uit het besturingssysteem van het mobiele apparaat en wordt vervolgens gedeeld met uw Lync-contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de tijdzone wordt gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit van Lync op basis van de configuratie van uw aanwezigheidsinstellingen in de Lync-desktopclient. Deze gegevens worden weergegeven op visitekaartjes. Er worden geen andere gegevens (zoals uw geografische locatie, opgemaakte adres of geregistreerde adres) gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit.

Keuze/beheer: het delen van locatiegegevens wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de beheerder van uw bedrijf. Als het delen van locatiegegevens is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met de functie voor persoonlijke afbeeldingen worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw bedrijf weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van persoonlijke afbeeldingen wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw afbeelding. Alleen foto's die in Active Directory zijn opgeslagen, kunnen worden weergegeven in Lync for Android. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Aanwezigheids- en contactgegevens

Wat deze functie doet: de functie Aanwezigheids- en contactgegevens biedt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en biedt andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals uw aanwezigheidsstatus, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De beheerder kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding met Lync Server te maken. U en de beheerder kunnen gegevens over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens publiceren die aan uw aanmelding zijn gekoppeld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en -programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens, zodat ze uw gepubliceerde status en gegevens kunnen bepalen en beter met u kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids- en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunt u instellen dat uw aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen, enzovoort) alleen wordt gedeeld met contactpersonen die in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin u de gebruikersinstellingen kunt wijzigen om in te stellen dat uw aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de beheerder van uw bedrijf. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u de chatgeschiedenis in Lync 2010 for Android, die lokaal wordt opgeslagen op uw apparaat, als bijlage verzenden naar het e-mailadres van een gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle binnenkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in afzonderlijke opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt verzonden in de vorm van een e-mailbericht naar het e-mailbericht van de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen de chatgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar hun e-mailadres, zodat chatberichten beschikbaar zijn buiten het apparaat om deze bijvoorbeeld te archiveren of te delen.

Keuze/beheer: de chatgeschiedenis wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. U kunt de chatgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Tik op het tabblad Chats op het gesprek dat u wilt verwijderen en houd dit ingedrukt.

 2. Tik in het pop-upmenu op Gesprek verwijderen.

 3. Tik in het bevestigingsdialoogvenster voor het verwijderen op OK.

U kunt de chatgeschiedenis op een van de volgende manieren verzenden:

 1. Druk in het gespreksvenster op de menutoets.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

 3. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 4. Tik op Verzenden.

Of

 1. Tik op het tabblad Chats op het gesprek dat u wilt verzenden en houd dit ingedrukt.

 2. Tik in het pop-upmenu op Verzenden als e-mail.

 3. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 4. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: met Logboeken verzenden kunt u Lync for Android-logboeken verzenden (zie de sectie 'Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele audio- of verbindingsproblemen kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die met Diagnostische gegevens vastleggen worden verzameld (als Diagnostische gegevens vastleggen is ingeschakeld). Zie de sectie 'Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in dit document als u wilt weten welke gegevens worden vastgelegd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan te helpen oplossen en om Lync te helpen verbeteren.

Keuze/beheer: Lync for Android stuurt niet automatisch logboeken vanaf uw apparaat. De logboeken worden alleen verzonden wanneer het vastleggen van gegeven op uw apparaat is ingeschakeld (zie de sectie Diagnostische gegevens vastleggen' eerder in deze aanvulling) en u de volgende stappen volgt om handmatig uw Lync-logboeken te verzenden:

 1. Tik in Lync for Android op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Tik op Diagnostische gegevens vastleggen om het selectievakje in te schakelen.

 3. Tik op de pagina Info over Lync op Diagnostische logboeken verzenden.

 4. In het e-mailbericht dat wordt geopend en waaraan de logboekbestanden zijn toegevoegd, typt u het e-mailadres en tikt u op Verzenden.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bevat drie hoofdfuncties. Alleen de functie Samenvoegen is beschikbaar in Lync for Android. Met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Active Directory of de aanwezigheidsfunctie worden opgehaald in Lync for Android. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for Android.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Active Directory of aanwezigheidsfunctie worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for Android.

Keuze/beheer: de instellingen voor Geïntegreerd archief met contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×