Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Laatst bijgewerkt: mei 2012

Informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruiken van een bepaald Microsoft Lync-product kunt u vinden in de privacyverklaring en de betreffende supplementen.

Algemeen

Microsoft vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe gegevens worden verzameld en gebruikt voor Microsoft-producten die in de supplementen van dit document zijn vermeld. De nadruk ligt op de functies waarvoor internet wordt gebruikt. De verklaring geldt niet voor andere online- of offlinesites, -producten of -services van Microsoft.

Supplementen – Productreleases voor 2010

Verzameling en gebruik van uw gegevens

De over u verzamelde gegevens worden door Microsoft, gecontroleerde dochterondernemingen en filialen gebruikt om de door u gebruikte functies mogelijk te maken en de door u aangevraagde of geautoriseerde service(s) te leveren of transactie(s) uit te voeren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om Microsoft-producten en -services te analyseren en verbeteren.

We kunnen bepaalde verplichte serviceberichten verzenden, zoals welkomstbrieven, herinneringen voor facturen, informatie over technische servicekwesties, en beveiligingsaankondigingen. Bij sommige services van Microsoft kunnen periodieke brieven voor leden worden verzonden die als onderdeel van de service worden beschouwd. Soms kunnen we uw feedback vragen, u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of u een reclamemailing sturen om u te informeren over andere producten of services die verkrijgbaar zijn bij Microsoft of filialen.

Omdat we u een consistentere en persoonlijkere ervaring willen bieden tijdens uw interacties met Microsoft, kunnen via een Microsoft-service verzamelde gegevens worden gecombineerd met via andere Microsoft-services verzamelde gegevens. We kunnen de verzamelde gegevens ook aanvullen met gegevens die van andere bedrijven zijn verkregen. We kunnen bijvoorbeeld services van andere bedrijven gebruiken waarmee we een algemene geografische regio kunnen afleiden van uw IP-adres om bepaalde services aan te passen aan uw geografische regio.

Met uitzondering van de bepalingen in deze verklaring worden de door u verstrekte persoonsgegevens niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden. Soms schakelen we andere bedrijven in om beperkte services namens ons te leveren, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services of het uitvoeren van een statistische analyse van onze services. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de service te leveren en ze mogen deze gegevens niet voor enig ander doel gebruiken.

Microsoft mag gegevens over u inzien of openbaar maken, inclusief de inhoud van uw berichten, teneinde: (a) de wetgeving na te leven of te reageren op rechtmatige verzoeken of juridische procedures; (b) de eigendomsrechten van Microsoft of onze klanten te beschermen, inclusief de handhaving van onze overeenkomsten of beleidslijnen waaronder uw gebruik van de services valt; of (c) in goed vertrouwen te handelen omdat Microsoft dergelijke inzage of openbaarmaking noodzakelijk acht om de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, klanten of het publiek te beschermen.

De gegevens die met de in het gedeelte Supplementen van dit document genoemde producten worden verzameld of verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft en dochterondernemingen, filialen of serviceproviders zijn gevestigd. Microsoft houdt zich aan het 'safe harbor framework' zoals dit is uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie.

Verzameling en gebruik van gegevens over de computer

Wanneer u software met internetfuncties gebruikt, worden gegevens over de computer ("standaardcomputergegevens") verzonden naar de door u bezochte websites en de door u gebruikte onlineservices. Microsoft gebruikt deze standaardcomputergegevens om u internetservices te leveren, producten en services te verbeteren en statistische analysen uit te voeren. De standaardcomputergegevens bestaan meestal uit het IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie en de land- en taalinstellingen. In sommige gevallen valt hieronder ook de hardware-id waarmee de fabrikant, de naam en de versie van het apparaat wordt aangegeven. Als gegevens naar Microsoft worden verstuurd via een specifieke functie of service, worden de standaardcomputergegevens ook verzonden.

Bescherming van uw gegevens

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. Zo slaan we de door u verstrekte gegevens op in computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en in bewaakte ruimten staan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd werken we deze privacyverklaring en/of de supplementen bij met wijzigingen in onze producten en services of na feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen publiceren, passen we de datum 'laatst bijgewerkt' boven aan de pagina aan. We raden u aan regelmatig deze verklaring en de supplementen door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Meer informatie

Microsoft ontvangt graag uw opmerkingen over deze privacyverklaring en de supplementen. Als u vragen hebt of meent dat we ons niet aan de bepalingen in deze documenten houden, kunt u contact opnemen door het contactformulier voor feedback over de UC-privacy in te vullen of een brief te sturen naar het volgende adres:

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, VS

Specifieke functies

Microsoft Foutenrapportage

Functie van dit onderdeel: Microsoft Foutenrapportage is een service waarmee u problemen bij Microsoft kunt melden. Aan de hand van de ontvangen informatie kunt u deze problemen waarschijnlijk helpen voorkomen of oplossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: zie de privacyverklaring van Microsoft Foutenrapportage voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld, verwerkt of verzonden via Microsoft Foutenrapportage.

Gebruik van gegevens: de gegevens in de ingediende foutenrapporten kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen van klanten en voor het verbeteren van de software en services van Microsoft.

Keuze/controle: de eerste keer dat u een fout meldt, kunt u kiezen of u wilt meedoen aan het programma van Microsoft Foutenrapportage. Zo ja, dan worden door Microsoft Foutenrapportage automatisch de opgetreden problemen naar Microsoft verzonden.

Soms kan Microsoft om extra gegevens vragen als een probleem moeilijk blijkt op te lossen, waaronder gedeelten van het geheugen (zoals geheugen dat door een of meer programma's werd gebruikt op het moment dat het probleem zich voordeed), bepaalde registerinstellingen en een of meer bestanden die op de computer staan. Ook kan Microsoft om uw huidige documenten vragen. Wanneer Microsoft aanvullende informatie nodig heeft, kunt u van tevoren de informatie in het foutenrapport bekijken en vervolgens beslissen of u het rapport wel of niet naar Microsoft verzendt.

Belangrijke informatie: zakelijke klanten kunnen met groepsbeleid de werking van Microsoft Foutenrapportage op de computer instellen. Een van de opties betreft de mogelijkheid om Microsoft Foutenrapportage uit te schakelen. Als u systeembeheerder bent en groepsbeleid voor Microsoft Foutenrapportage wilt configureren, kunt u daarvoor de technische gegevens vinden op TechCenter voor Windows Server-groepsbeleid.

Microsoft Lync Server Push Notification Service

Wat deze functie doet: Lync Server Push Notification Service is de service waarmee updatemeldingen (zoals chatmeldingen en -uitnodigingen, meldingen voor wachtende berichten, en meldingen voor gemiste oproepen) worden gepusht naar mobiele apparaten waarop de mobiele client van Microsoft Lync 2010 of hoger is geïnstalleerd en die zijn geconfigureerd om pushberichten te ontvangen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle chatmeldingen en -uitnodigingen, meldingen voor wachtende berichten, en meldingen voor gemiste oproepen die worden verzonden naar Microsoft Lync op mobiele apparaten, worden gerouteerd via Lync Server Push Notification Service voor bezorging bij de beoogde mobiele ontvanger. Aanvullende informatie die Lync Server Push Notification Service passeert, kan bestaan uit de schermnaam van de afzender, een berichtvoorbeeld en de gespreks-id. Nadat een chatgesprek tussen deelnemers tot stand is gebracht, wordt Lync Server Push Notification Service niet langer gebruikt voor chatberichten.

Gebruik van gegevens: gegevens die worden verzonden naar Lync Server Push Notification Service, worden gebruikt om meldingen voor chatberichten, wachtende berichten en gemiste oproepen te verwerken en bezorgen bij de beoogde ontvanger. Gegevens die worden verzonden naar Lync Server Push Notification Service, worden niet opgeslagen of bewaard door Microsoft. Meldingen worden bezorgd op de mobiele telefoon van gebruikers via Push Notification Services van derden, afhankelijk van het mobiele apparaat van de gebruiker; berichten die naar of vanaf een Apple-apparaat worden verzonden, passeren bijvoorbeeld Apple Push Notification Service. Microsoft is niet verantwoordelijk voor gegevens die worden verzameld door de pushberichtservices van deze derden. Zie het privacysupplement specifiek voor uw mobiele apparaat (zie boven aan deze pagina) voor meer informatie over het beleid voor het inzamelen en gebruiken van gegevens door deze derden.

Keuze/beheer: het gebruik van Lync Server Push Notification Service is vereist als u wilt profiteren van de mogelijkheid voor pushmeldingen in Microsoft Lync die is geïmplementeerd op mobiele apparaten in uw organisatie. Neem contact op met uw systeembeheerder als u wilt nagaan of deze mogelijkheid is ingeschakeld in uw organisatie. Als pushmeldingen zijn ingeschakeld in uw organisatie en kunnen worden ontvangen en weergegeven op uw specifieke apparaat, kunt u deze in- of uitschakelen op uw apparaat. Als u de meldingen echter uitschakelt, worden alleen de pop-upmeldingen met een geluid uitgeschakeld waarmee u op de hoogte wordt gesteld op uw apparaat. U kunt nog altijd daadwerkelijk nieuwe berichten en meldingen ontvangen op uw apparaat.

Onlinefeedback

Functie van dit onderdeel: met onlinefeedback kunt u Microsoft rechtstreeks feedback over producten en services geven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u ervoor kiest om de functie voor onlinefeedback te gebruiken, worden de inhoud van het bericht en de standaardcomputergegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de verzonden gegevens kunnen door Microsoft worden gebruikt om sites, producten of services te verbeteren. We kunnen de via u verzamelde gegevens ook gebruiken om u aanvullende informatie te vragen over de feedback die u over het betreffende product of de betreffende service hebt gegeven.

Keuze/controle: het gebruik van onlinefeedback is optioneel.

Online-Help

Functie van dit onderdeel: als u op Online-Help of Help klikt, wordt online-ondersteuningsmateriaal weergegeven dat de meest recente informatie bevat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer u de online-Help of Help gebruikt, wordt uw verzoek naar Microsoft verzonden, alsmede elke gewenste beoordeling of feedback over de geraadpleegde Help-onderwerpen. Als u persoonlijke gegevens in de zoek- of feedbackvakken typt, worden deze gegevens naar Microsoft verzonden, maar niet gebruikt om contact met u op te nemen of uw identiteit te achterhalen.

Gebruik van gegevens: de informatie in uw zoekopdracht wordt in de online-Help en Help gebruikt om relevante resultaten op te halen, nieuwe inhoud te ontwikkelen en bestaande inhoud te verbeteren.

Keuze/controle: klik niet op Online-Help of Help als u geen verbinding wilt maken met het online-ondersteuningsmateriaal.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×