Laatst bijgewerkt: juni 2012

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for iPad

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 voor iPad op de mobiele apparaten van uw bedrijf. Als u microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als een service gebruikt (met andere woorden, als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar die derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw bedrijf naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepdelegering (doorschakelen)

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer personen (gemachtigden) toewijzen om namens hen oproepen te doen of te ontvangen en onlinevergaderingen in te stellen of eraan deel te nemen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: bij het aanwijzen van gemachtigden, moeten de contactgegevens van de gemachtigden door de gebruiker tijdens het configuratieproces worden geleverd. Gebruikers die zijn aangewezen als gemachtigden krijgen een melding waarin hun wordt meegedeeld dat iemand in hun organisatie hen heeft aangewezen als gemachtigde. Wanneer gemachtigde(n) een gesprek beantwoorden namens de persoon die hen heeft aangewezen als gemachtigde(n), krijgt deze persoon een melding per e-mail over deze gebeurtenis. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de contactgegevens van de gemachtigde worden gebruikt om hem of haar in staat te stellen oproepen te doen of te ontvangen en vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen namens de persoon waarvoor de persoon een gemachtigde is.

Keuze/beheer: Oproepdelegering is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Tik in Lync 2010 voor iPad op het tabblad Mijn info op Doorschakelen.

 2. Tik op uw huidige instelling voor het doorschakelen van oproepen en selecteer Gemachtigden in de optielijst die wordt weergegeven.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet worden geconfigureerd vanaf het mobiele apparaat. Ze moeten worden geconfigureerd vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: op het Visitekaartje worden contactgegevens, aanwezigheidsgegevens en locatiegegevens van u en de personen in uw organisatie weergegeven, voor Lync en voor recente versies van Outlook. Met het visitekaartje hebt u ook in één klik toegang tot communicatiemethoden. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een chatbericht verzenden, een oproep starten of een e-mailbericht verzenden vanaf een visitekaartje van een bepaalde persoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens in het visitekaartje worden verzameld uit de bedrijfsmap van de onderneming (zoals Active Directory). De dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinfo voor agenda's, worden opgehaald uit Microsoft Exchange Server; locatiegegevens worden op verschillende manieren opgehaald (zie de sectie Locatie); telefoonnummers kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker. Aanwezigheidsgegevens worden beheerd door Lync met behulp van de Outlook Agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of handmatig ingevoerd door de gebruiker. De Lync-server deelt deze informatie met andere personen binnen de organisatie. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: het visitekaartje wordt gebruikt om de contact-, locatie- en aanwezigheidsgegevens van personen binnen de organisatie van de gebruiker weer te geven. Hoeveel informatie wordt vrijgegeven aan de Lync- of Outlook-contactpersonen van de gebruiker, kan worden ingesteld door 'privacyrelaties' te maken en hiervoor de privacymodus in- of uit te schakelen (zie de sectie Privacymodus).

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Logboekregistratie

Wat deze functie doet: met logboekregistratie kunt u uw Lync voor iPad gebruiksgegevens op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. De informatie kan worden gebruikt voor het oplossen van eventuele problemen met de Lync for iPad-software.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer logboekregistratie is ingeschakeld, worden gegevens zoals de volgende opgeslagen op uw apparaat: apparaat-id, gebruikersalias en domein, aanwezigheidsgegevens, berichtdetails, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van oproepen, status en notities. De inhoud van uw Lync-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt ervoor kiezen om deze gegevens handmatig naar Microsoft te verzenden voor probleemoplossingsdoeleinden (zie de sectie Logboeken verzenden, verderop in dit supplement).

Gebruik van informatie: u kunt logboekregistratie gebruiken om eventuele problemen op te lossen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Lync voor iPad.

Keuze/beheer: logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Instellingen.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Schuif op de pagina met opties voor Logboekregistratie de wisselknop Logboekregistratie naar Aan.

Naar boven

Noodhulpdiensten (alarmnummer)

Belangrijk:  We raden u aan Lync niet te gebruiken voor iPad om contact op te nemen met een hulpverlener, zoals 9-1-1 in de Verenigde Staten. Lync for iPad beschikt NIET over de mogelijkheid om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync gebruikt voor iPad om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen de providers uw locatie NIET bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for iPad en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Locatiegegevens delen

Wat deze functie doet: Locatie delen deelt uw tijdzone met anderen met behulp van de functie Aanwezigheid. Als u de privacymodus inschakelt, worden locatiegegevens gedeeld. Zie de sectie Privacymodus, verderop in dit supplement, voor meer informatie over het inschakelen van privacymodus en hoe locatiegegevens worden gedeeld.

Belangrijk:  Uw werkelijke fysieke geografische locatie kan niet worden bepaald door Lync for iPad. Gebruik Lync NIET voor iPad om een noodhulpdienst te bellen, zoals 9-1-1. Gebruik hiervoor het toetsenblok van het apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw tijdzone wordt opgehaald uit het besturingssysteem van het mobiele apparaat en wordt vervolgens gedeeld met uw Lync-contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de tijdzone wordt gedeeld via Lync-aanwezigheid, op basis van hoe u uw aanwezigheidsinstellingen hebt geconfigureerd in uw Lync-bureaubladclient. Deze informatie wordt weergegeven in visitekaartjes. Houd er rekening mee dat er geen andere informatie, zoals uw geografische locatie, opgemaakte adres of burgeradres, wordt gedeeld via Aanwezigheid.

Keuze/beheer: Locatie delen is ingeschakeld en uitgeschakeld door de beheerder van uw bedrijf. Als Locatie delen is ingeschakeld, wordt het beheerd vanaf de Lync-bureaubladclient.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met persoonlijke afbeelding worden uw foto's en foto's van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeur voor het delen van persoonlijke foto's wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw foto. Alleen foto's die zijn opgeslagen in Active Directory, kunnen worden weergegeven in Lync for iPad. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Samenwerking via PowerPoint

Wat deze functie doet: bij samenwerking via PowerPoint kunnen gebruikers PowerPoint-presentaties weergeven, bekijken en aantekeningen maken tijdens een onlinegesprek of -vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het gebruik van deze functie wordt bepaald door acties van de eindgebruikers, ongeacht of ze een PowerPoint-presentatie uploaden, erin navigeren of aantekeningen maken. Elk bestand dat wordt gepresenteerd in een gesprek of vergadering, wordt verzonden naar alle deelnemers aan de vergadering die het rechtstreeks kunnen ophalen uit een map op hun computer. De eigenaar of presentator van het bestand kan verhinderen dat anderen het bestand opslaan, maar deze personen kunnen het bestand wel ophalen of bekijken. PowerPoint-bestanden worden opgeslagen op Lync Server op basis van het verlooptijdbeleid voor de inhoud van vergaderingen, zoals dit is ingesteld door de beheerder van het bedrijf. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met samenwerking via PowerPoint kunnen gesprekspartners effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keuze/Beheer: iPad-gebruikers kunnen alleen PowerPoint-presentaties bekijken die een andere deelnemer aan de vergadering deelt. Ze kunnen geen PowerPoint presentaties uploaden, er aantekeningen bij maken of delen vanuit de iPad.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: de functie Aanwezigheids‑ en contactgegevens biedt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en biedt andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals aanwezigheid, status, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De administrator kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het aanmeldingsadres en wachtwoord van de gebruiker voor aanmelding en verificatie. Eventuele extra telefoonnummers die ze mogelijk beschikbaar willen maken, informatie zoals afwezigheidsberichten en andere statusinformatie als Outlook en Exchange Server integratie is geconfigureerd door de beheerder en is ingeschakeld in Outlook; inclusief eventuele notities of beschikbaarheid die handmatig door de gebruiker beschikbaar zijn gesteld op het visitekaartje. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: aanmeldadres en wachtwoord worden gebruikt voor de aanmelding bij Lync en om verbinding te maken met de Lync-server. Op basis van de manier waarop de gebruiker de privacyinstellingen heeft geconfigureerd, kunnen andere Lync-gebruikers en programma's mogelijk toegang hebben tot de aanwezigheids-, contact- en statusgegevens, als deze zijn gepubliceerd, zodat gebruikers beter met elkaar kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunnen gebruikers bepalen in welke mate ze hun aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen enzovoort) delen met contactpersonen die in de lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin een gebruiker de gebruikersinstellingen kan aanpassen om in te stellen dat de aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in de lijst met contactpersonen. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt in- en uitgeschakeld door de beheerder van uw bedrijf. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt deze beheerd vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Pushmeldingen

Wat deze functie doet: Pushmeldingen is het mechanisme dat u op de gaten houdt wanneer u een nieuw bericht ontvangt op uw mobiele apparaat. De melding kan op verschillende manieren worden weergegeven, zoals een pop-upmelding, een geluid of een nummerbadge op het pictogram Startscherm, afhankelijk van het besturingssysteem van uw apparaat. De melding wordt lokaal gegenereerd op het apparaat wanneer het apparaat een nieuw bericht ontvangt. Dit gebeurt alleen wanneer Lync for iPad niet op de voorgrond wordt uitgevoerd. Wanneer Lync for iPad op de voorgrond wordt uitgevoerd, worden pushmeldingen onderdrukt. U kunt pushmeldingen in- of uitschakelen, maar als u pushmeldingen uitschakelt, wordt de ontvangst van berichten niet gestopt. de meldingsfunctie wordt uitgeschakeld. Als u geen nieuwe berichten meer wilt ontvangen, moet u zich afmelden bij Lync voor iPad.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of verzonden met het mobiele apparaat. Alle berichten die vanuit andere Lync-gebruikers naar uw apparaat worden verzonden, worden doorgegeven via de Microsoft Lync Server Push Notification Service en vervolgens doorgestuurd naar de iPad Push Notification-service voor bezorging naar uw apparaat. Nadat een gesprek tot stand is gebracht, worden alle berichten rechtstreeks tussen de deelnemers van het gesprek verzonden. Zie het privacybeleid van apple-klanten voor meer informatie over iPad privacybeleid.

Gebruik van gegevens: met de instelling Pushmeldingen wordt bepaald of u op de hoogte wordt gesteld van nieuwe berichten die Lync for iPad ontvangt wanneer Lync for iPad niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Keuze/beheer: de functie voor pushmeldingen wordt in‑ en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u pushmeldingen als volgt in‑ of uitschakelen:

 1. Tik in het startscherm op het pictogram Instellingen.

 2. Selecteer Meldingen in de lijst met opties.

 3. Zorg ervoor dat de wisselknop Meldingen zich op de positie Aan bevindt.

 4. Selecteer Lync in de lijst met toepassingen.

 5. Schuif de wisselknoppen Waarschuwingen, Geluiden en Badges naar de positie Aan .

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u lync 2010 verzenden voor iPad gespreksgeschiedenis van chatberichten, die lokaal op uw apparaat is opgeslagen, als bijlage bij een door de gebruiker aangewezen e-mailadres.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle inkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in geïsoleerde opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De geschiedenis van chatberichten die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt in de vorm van een e-mailbericht bezorgd op het e-mailadres van de gebruiker. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van informatie: gebruikers kunnen hun gespreksgeschiedenis van chatberichten als e-mailbijlage verzenden naar hun aangewezen e-mailadres, waardoor chatgesprekken buiten het apparaat beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld archiveren of delen.

Keuze/beheer: de gespreksgeschiedenis van chatberichten wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. U kunt deze functie niet uitschakelen. De gespreksgeschiedenis van chatberichten kan als volgt worden verwijderd:

 1. Tik op het tabblad Chats op Bewerken.

 2. Selecteer het gesprek dat u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijder .

De gespreksgeschiedenis van chatberichten wordt verzonden met behulp van de volgende stappen:

 1. Tik in het gespreksvenster op de knop Acties in de navigatiebalk.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

 3. Voer het doel-e-mailadres in als u de geschiedenis naar iemand anders dan uzelf wilt verzenden.

 4. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: Met Logboeken verzenden kunt u Lync voor iPad-logboeken verzenden (zie de sectie Logboekregistratie, eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele problemen met audio of connectiviteit kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die door logboekregistratie worden verzameld, worden verzonden (als logboekregistratie is ingeschakeld). Zie de sectie Logboekregistratie, eerder in deze aanvulling om te zien welke informatie is geregistreerd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan te helpen oplossen en om Lync te helpen verbeteren.

Keuze/beheer: Lync for iPad verzendt geen logboeken automatisch vanaf uw apparaat. In plaats daarvan worden logboeken alleen verzonden wanneer logboekregistratie is ingeschakeld op uw apparaat (zie de sectie Logboekregistratie, eerder in dit supplement) en gebruikt u de volgende stappen om uw Lync-logboeken handmatig te verzenden:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Tik op de pagina met opties voor Logboekregistratie op Logboekbestanden verzenden.

 4. In het e-mailbericht dat wordt geopend en waaraan de logboekbestanden zijn toegevoegd, typt u het e-mailadres en tikt u op Verzenden.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bied drie hoofdfuncties. De volgende twee functies zijn beschikbaar in Lync for iPad:

 • Samenvoegbewerking : met Zoeken samenvoegen wordt uw algemene adreslijst (GAL) samengevoegd met uw Lync-contactpersonen, zodat wanneer u naar een contactpersoon zoekt, er slechts één vermelding in de zoekresultaten staat.

 • Contactpersonen samenvoegen: met de functie Contactpersonen samenvoegen worden contactgegevens uit de algemene adreslijst, Lync Server en uw iPad-contactpersonen samengevoegd op basis van overeenkomstige e-mail-id's, aanmeldings-id's of beide. Nadat een overeenkomst is vastgesteld, worden in Lync for iPad de gegevens uit deze bronnen samengevoegd en worden de samengevoegde gegevens weergegeven in verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, waaronder zoekresultaten, uw lijst met contactpersonen en visitekaartjes.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: Lync for iPad verzamelt contactgegevens van Outlook, Active Directory, Aanwezigheid en iPad. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for iPad.

Gebruik van gegevens: contactgegevens van Outlook, Active Directory, Aanwezigheid en iPad worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for iPad.

Keuze/beheer: de instellingen voor het geïntegreerde archief met contacten worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×