Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for iPhone

Laatst bijgewerkt: mei 2012

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for iPhone

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 for iPhone op de mobiele apparaten van uw onderneming. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw onderneming naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer personen (gemachtigden) toewijzen om namens hen oproepen te doen of te ontvangen en onlinevergaderingen in te stellen of eraan deel te nemen..

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: wanneer een gebruiker gemachtigden toewijst, moet hij of zij tijdens de configuratie contactgegevens van de gemachtigden opgeven. Gebruikers die zijn ingesteld als gemachtigde, ontvangen een melding waarin wordt vermeld dat iemand in de organisatie hen heeft aangesteld als gemachtigde. Wanneer een gemachtigde een oproep beantwoordt namens de persoon die hem of haar heeft aangewezen als gemachtigde, ontvangt die persoon een e-mailmelding hierover. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de contactgegevens van de gemachtigde worden gebruikt om hen in staat te stellen oproepen te doen of te ontvangen en vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen namens de persoon waarvoor de persoon een gemachtigde is.

Keuze/beheer: de functie voor het doorschakelen van oproepen naar gemachtigden is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Tik in Lync 2010 for iPad op het tabblad Mijn info op Oproep doorschakelen.

 2. Tik op uw huidige instelling voor het doorschakelen van gesprekken en selecteerGemachtigden in de optielijst die wordt weergegeven.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet vanaf een mobiel apparaat worden geconfigureerd. Dit moet gebeuren vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: een visitekaartje bevat contact-, aanwezigheids- en locatiegegevens over u en de personen in uw organisatie, zowel in Lync als in recente versies van Outlook. Via een visitekaartje kunt u ook met één klik communiceren met een persoon. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een chatbericht of e-mailbericht verzenden of een telefoongesprek starten vanaf een visitekaartje van een contactpersoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: de statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld uit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory). De dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinformatie, wordt opgehaald van Microsoft Exchange Server; locatiegegevens kunnen op verschillende manieren worden opgehaald (zie de sectie Locatie); telefoonnummer kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker; terwijl aanwezigheidsgegevens worden beheerd door Lync met de Outlook-agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of handmatig ingevoerd door de gebruiker. De Lync-server deelt deze gegevens met andere personen binnen de organisatie. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: het visitekaartje wordt gebruikt om de contact-, locatie- en aanwezigheidsgegevens te bekijken van personen in de organisatie van de gebruiker. Hoeveel gegevens worden weergegeven aan de Lync- en Outlook-contactpersonen van een gebruiker, kan worden bepaald door 'privacyrelaties' in te stellen en de privacymodus in of uit te schakelen (zie het gedeelte Privacymodus).

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Logboekregistratie

Wat deze functie doet: met de functie Logboekregistratie kunt u gegevens over het gebruik van Lync for iPhone op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met Lync for iPhone op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Logboekregistratie is ingeschakeld, worden onder andere de volgende gegevens op het apparaat opgeslagen: apparaat-id, gebruikersalias en -domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van gesprekken, status en notities. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze gegevens wel handmatig verzenden naar Microsoft voor probleemoplossing (zie 'Logboeken verzenden' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring).

Gebruik van gegevens: met de functie Logboekregistratie kunt u eventuele problemen met Lync for iPhone oplossen.

Keuze/beheer: de functie Logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Ga in Lync for iPhone naar het tabblad Mijn info en tik op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Schuif op de pagina met opties voor Logboekregistratie de wisselknop Logboekregistratie naar Aan.

Naar boven

Noodoproep (112)

Belangrijk:  Wij raden u aan Lync for iPhone NIET te gebruiken om contact op te nemen met noodhulpdiensten, bijvoorbeeld via het alarmnummer. Lync for iPhone bevat GEEN functionaliteit om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync for iPhone gebruikt om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen deze diensten uw locatie NIET bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for iPhone en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Locatiegegevens delen

Wat deze functie doet: met de functie voor het delen van locatiegegevens wordt uw tijdzone met anderen gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit. Als u de privacymodus inschakelt, worden de locatiegegevens gedeeld. Zie het gedeelte 'Privacymodus' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring voor meer informatie over het inschakelen van de privacymodus en het delen van locatiegegevens.

Belangrijk:  Uw werkelijke fysieke geografische locatie kan niet worden bepaald met Lync for iPhone. Gebruik Lync for iPhone NIET om contact op te nemen met noodhulpdiensten (bijvoorbeeld via het alarmnummer). Gebruik hiervoor het toetsenblok van het apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw tijdzone wordt opgehaald uit het besturingssysteem van het mobiele apparaat en wordt vervolgens gedeeld met uw Lync-contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de tijdzone wordt gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit van Lync op basis van de configuratie van uw aanwezigheidsinstellingen in de Lync-desktopclient. Deze gegevens worden weergegeven op visitekaartjes. Er worden geen andere gegevens (zoals uw geografische locatie, opgemaakte adres of straatadres) gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit.

Keuze/beheer: het delen van locatiegegevens wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als het delen van locatiegegevens is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met de functie voor persoonlijke afbeeldingen worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van persoonlijke afbeeldingen wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw afbeelding. Alleen foto's die in Active Directory zijn opgeslagen, kunnen worden weergegeven in Lync for iPhone. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: de functie Aanwezigheids‑ en contactgegevens biedt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en biedt andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals aanwezigheid, status, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De administrator kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: Eventuele telefoonnummers die de gebruiker beschikbaar stelt, gegevens zoals afwezigheidsberichten en statusinformatie als integratie met Outlook en Exchange Server is geconfigureerd door de beheerder en is ingeschakeld in Outlook, inclusief eventuele notities of beschikbaarheidsgegevens die door de gebruiker handmatig beschikbaar zijn gesteld via het visitekaartje.

Gebruik van gegevens: het aanmeldingsadres en wachtwoord worden gebruikt voor aanmelding bij Lync en verbinding met de Lync-server. Afhankelijk van de manier waarop de gebruiker de privacyinstellingen heeft geconfigureerd, hebben andere Lync-gebruikers en programma's toegang tot aanwezigheids-, contact- en statusgegevens als deze zijn gepubliceerd, zodat gebruikers beter met elkaar kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunt u instellen dat uw aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen, enzovoort) alleen wordt gedeeld met contactpersonen die in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin de gebruiker de gebruikersinstellingen kan aanpassen, zodat de aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met personen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Pushmeldingen

Wat deze functie doet: een pushmelding is een mechanisme dat u informeert over nieuwe berichten op uw mobiele apparaat. De melding kunt u op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld met een pop-upmelding, een geluid of een nummerbadge in het beginscherm, afhankelijk van het besturingssysteem van uw apparaat. De melding wordt lokaal gegenereerd op het apparaat wanneer hierop een nieuw bericht wordt ontvangen. Dit gebeurt alleen wanneer Lync for iPhone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd. Wanneer Lync for iPhone op de voorgrond wordt uitgevoerd, worden pushmeldingen onderdrukt. U kunt pushmeldingen in- of uitschakelen, maar u blijft berichten ontvangen wanneer u pushmeldingen uitschakelt. Alleen de meldingsfunctie wordt uitgeschakeld. Als u geen nieuwe berichten meer wilt ontvangen, moet u zich afmelden bij Lync for iPhone.

Information Collected, Processed, or Transmitted: er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of naar het mobiele apparaat overgebracht. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden. Alle berichten die u op uw apparaat van andere Lync-gebruikers ontvangt, worden verwerkt via de Microsoft Push Notification-service en omgeleid naar de iPad Push Notification-service voor bezorging op uw apparaat. Nadat een gesprek tot stand is gebracht, worden alle berichten rechtstreeks aan de deelnemers van het gesprek bezorgd. Raadpleeg het Apple-klantprivacybeleid voor informatie over het iPad-privacybeleid.

Gebruik van gegevens: de instelling van Pushmeldingen bepaalt of u wordt geïnformeerd over nieuwe berichten die Lync for iPhone ontvangt wanneer Lync for iPhone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Keuze/beheer: de functie voor pushmeldingen wordt in‑ en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u pushmeldingen als volgt in‑ of uitschakelen:

 1. Tik in het Beginscherm van Lync for iPhone op het pictogram Instellingen.

 2. Selecteer Meldingen in de lijst met opties.

 3. Controleer of de wisselknop Meldingen op Aan staat.

 4. Selecteer Lync in de lijst met toepassingen.

 5. Schuif de wisselknoppen Meldingen, Geluiden en Badges naar de stand Aan.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u de chatgeschiedenis in Lync 2010 for iPhone, die lokaal wordt opgeslagen op uw apparaat, als bijlage verzenden naar het e-mailadres van een gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle binnenkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in afzonderlijke opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt verzonden in de vorm van een e-mailbericht naar het e-mailbericht van de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen de chatgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar hun e-mailadres, zodat chatberichten beschikbaar zijn buiten het apparaat om deze bijvoorbeeld te archiveren of te delen.

Keuze/beheer: de chatgeschiedenis wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. U kunt de chatgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Tik op het tabblad Chats op Bewerken.

 2. Selecteer het gesprek dat u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijderen.

U kunt de chatgeschiedenis als volgt verzenden:

 1. Tik in het gesprekvenster op de knop Acties op de navigatiebalk.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

 3. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 4. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: met Logboeken verzenden kunt u Lync for iPhone-logboeken verzenden (zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele audio- of verbindingsproblemen kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die met Logboekregistratie worden verzameld, worden verzonden (als Logboekregistratie is ingeschakeld). Zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling als u wilt weten welke gegevens worden vastgelegd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan, op te lossen en om Lync te verbeteren.

Keuze/beheer: met Lync for iPhone worden logboeken niet automatisch vanaf uw apparaat verzonden. De logboeken worden alleen verzonden wanneer Logboekregistratie is ingeschakeld op uw apparaat (zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling) en u de volgende stappen uitvoert om uw Lync-logboeken handmatig te verzenden:

 1. Ga in Lync for iPhone naar het tabblad Mijn info en tik op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Tik op de pagina met opties voor Logboekregistratie op Logboekbestanden verzenden.

 4. In het e-mailbericht dat wordt geopend en waaraan de logboekbestanden zijn toegevoegd, typt u het e-mailadres en tikt u op Verzenden.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bevat drie hoofdfuncties. De volgende twee functies zijn beschikbaar in Lync for iPhone:

 • Samenvoegen bij zoeken: met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

 • Contactpersoon samenvoegen: met de functie Contactpersoon samenvoegen worden contactgegevens tussen de algemene adreslijst, Lync Server en uw iPhone-contactpersonen samengevoegd op basis van overeenkomstige e-mail-id's, aanmeldings-id's of beide. Nadat een overeenkomst is gevonden, worden de gegevens uit deze bronnen samengevoegd en worden de samengevoegde gegevens weergegeven in verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, zoals de zoekresultaten, de lijst met contactpersonen en visitekaartjes.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory, de aanwezigheidsfunctie en iPhone worden samengevoegd in Lync for iPhone. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for iPhone.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory, de aanwezigheidsfunctie en iPhone worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for iPhone.

Keuze/beheer: de instellingen voor het geïntegreerde archief met contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×