Laatst bijgewerkt: mei 2012

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 voor Windows Phone op de mobiele apparaten van uw bedrijf. Als u microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als een service gebruikt (met andere woorden, als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar die derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw bedrijf naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepdelegering (doorschakelen)

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer personen (gemachtigden) toewijzen om namens hen oproepen te doen of te ontvangen en onlinevergaderingen in te stellen of eraan deel te nemen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: bij het aanwijzen van gemachtigden, moeten de contactgegevens van de gemachtigden door de gebruiker tijdens het configuratieproces worden geleverd. Gebruikers die zijn aangewezen als gemachtigden krijgen een melding waarin hun wordt meegedeeld dat iemand in hun organisatie hen heeft aangewezen als gemachtigde. Wanneer gemachtigde(n) een gesprek beantwoorden namens de persoon die hen heeft aangewezen als gemachtigde(n), krijgt deze persoon een melding per e-mail over deze gebeurtenis. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de contactgegevens van de gemachtigde worden gebruikt om hem of haar in staat te stellen oproepen te doen of te ontvangen en vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen namens de persoon waarvoor de persoon een gemachtigde is.

Keuze/beheer: Oproepdelegering is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Tik in Lync 2010 for Windows Phone in de weergave Mijn info op Doorschakelen.

 2. Tik op Tegelijk bellen of Oproepen doorschakelen naar.

 3. Tik in de lijst met opties op Mijn gemachtigden.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet worden geconfigureerd vanaf het mobiele apparaat. Ze moeten worden geconfigureerd vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: op het Visitekaartje worden contactgegevens, aanwezigheidsgegevens en locatiegegevens van u en de personen in uw organisatie weergegeven, voor Lync en voor recente versies van Outlook. Met het visitekaartje hebt u ook in één klik toegang tot communicatiemethoden. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een chatbericht verzenden, een oproep starten of een e-mailbericht verzenden vanaf een visitekaartje van een bepaalde persoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens in het visitekaartje worden verzameld uit de bedrijfsmap van de onderneming (zoals Active Directory). De dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinfo voor agenda's, worden opgehaald uit Microsoft Exchange Server; locatiegegevens worden op verschillende manieren opgehaald (zie de sectie Locatie); telefoonnummers kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker. Aanwezigheidsgegevens worden beheerd door Lync met behulp van de Outlook Agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of handmatig ingevoerd door de gebruiker. De Lync-server deelt deze informatie met andere personen binnen de organisatie. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: het visitekaartje wordt gebruikt om de contact-, locatie- en aanwezigheidsgegevens van personen binnen de organisatie van de gebruiker weer te geven. Hoeveel informatie wordt vrijgegeven aan de Lync- of Outlook-contactpersonen van de gebruiker, kan worden ingesteld door 'privacyrelaties' te maken en hiervoor de privacymodus in- of uit te schakelen (zie de sectie Privacymodus).

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Diagnostische gegevens vastleggen

Wat deze functie doet: met diagnostische logboekregistratie kunt u lync registreren voor Windows Phone gebruiksgegevens op uw apparaat, in uw gebruikersprofiel. De informatie kan worden gebruikt om eventuele problemen met Lync for Windows Phone op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer diagnostische logboekregistratie is ingeschakeld, worden gegevens zoals de volgende opgeslagen op uw apparaat: apparaat-id, gebruikersalias en domein, aanwezigheidsgegevens, berichtdetails, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van oproepen, status en notities. De inhoud van uw Lync-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt ervoor kiezen om deze gegevens handmatig naar Microsoft te verzenden voor probleemoplossingsdoeleinden (zie de sectie Logboeken verzenden, verderop in dit supplement).

Gebruik van informatie: u kunt diagnostische logboekregistratie gebruiken om eventuele problemen op te lossen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Lync voor Windows Phone.

Keuze/beheer: Diagnostische logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Ga in Lync for Windows Phone naar de weergave Mijn info en tik op Instellingen.

 2. Tik op Diagnostische logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Schuif op de pagina Opties voor diagnostische logboekregistratie de wisselknop Diagnostische logboekregistratie naar Aan.

Naar boven

Noodhulpdiensten (1-9-1)

Belangrijk:  We raden u aan Lync NIET te gebruiken voor Windows Phone om contact op te nemen met een hulpverlener, zoals 9-1-1 in de Verenigde Staten. Lync for Windows Phone heeft niet de mogelijkheid om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync gebruikt voor Windows Phone om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen de providers uw locatie NIET bepalen. Als u vanaf uw apparaat contact wilt opnemen met noodhulpdiensten, sluit u Lync en gebruikt u het toetsenblok van uw apparaat.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met persoonlijke afbeelding worden uw foto's en foto's van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeur voor het delen van persoonlijke foto's wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw foto. Alleen foto's die zijn opgeslagen in Active Directory, kunnen worden weergegeven in Lync for Windows Phone Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: met aanwezigheids- en contactgegevens hebt u toegang tot informatie die is gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en krijgt u andere gebruikers toegang tot informatie die over u is gepubliceerd, zoals uw aanwezigheidsstatus, titel, telefoonnummer, locatie en notities. De beheerder kan ook integratie met Outlook en Exchange Server configureren, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusinformatie weergeeft (bijvoorbeeld wanneer u een vergadering hebt gepland in uw Outlook agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding te maken met Lync Server. U en uw beheerder kunnen informatie publiceren over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens die zijn gekoppeld aan uw aanmelding. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en -programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens om uw gepubliceerde status en informatie te bepalen om beter met u te communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunnen gebruikers bepalen in welke mate ze hun aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen enzovoort) delen met contactpersonen die in de lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin een gebruiker de gebruikersinstellingen kan aanpassen om in te stellen dat de aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in de lijst met contactpersonen. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe de aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt in- en uitgeschakeld door de beheerder van uw bedrijf. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt deze beheerd vanaf de Lync-desktopclient.

Naar boven

Pushmeldingen

Wat deze functie doet: Pushmeldingen is het mechanisme dat u op de gaten houdt wanneer u een nieuw bericht ontvangt op uw mobiele apparaat. De melding kan op verschillende manieren worden weergegeven, zoals een pop-upmelding, een geluid of een nummerbadge op het pictogram Startscherm, afhankelijk van het besturingssysteem van uw apparaat. De melding wordt lokaal gegenereerd op het apparaat wanneer het apparaat een nieuw bericht ontvangt. Dit gebeurt alleen wanneer Lync for Windows Phone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd. Wanneer Lync for Windows Phone op de voorgrond wordt uitgevoerd, worden pushmeldingen onderdrukt. U kunt pushmeldingen in- of uitschakelen, maar als u pushmeldingen uitschakelt, wordt de ontvangst van berichten niet gestopt. de meldingsfunctie wordt uitgeschakeld. Als u geen nieuwe berichten meer wilt ontvangen, moet u zich afmelden bij Lync voor Windows Phone.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of verzonden met het mobiele apparaat. Alle berichten die vanuit andere Lync-gebruikers naar uw apparaat worden verzonden, worden doorgegeven via de Microsoft Lync Server Push Notification Service en worden vervolgens doorgestuurd naar de Microsoft Push Notification-service voor bezorging naar uw apparaat. Nadat een gesprek tot stand is gebracht, worden alle berichten rechtstreeks tussen de deelnemers van het gesprek verzonden.

Gebruik van gegevens: met de instelling Pushmeldingen wordt bepaald of u op de hoogte wordt gesteld van nieuwe berichten die Lync for Windows Phone ontvangt wanneer Lync for Windows Phone niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Keuze/beheer: de functie voor pushmeldingen wordt in‑ en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u pushmeldingen als volgt in‑ of uitschakelen:

 1. Selecteer Instellingen in de weergave Mijn gegevens in Lync for Windows Phone.

 2. Schakel pushmeldingen in of uit met de schuifknop voor Pushmeldingen.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: Met Verzenden als e-mail kunt u lync 2010 verzenden voor Windows Phone gespreksgeschiedenis van chatberichten, die lokaal op uw apparaat is opgeslagen, als bijlage bij een door de gebruiker aangewezen e-mailadres.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle inkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in geïsoleerde opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De geschiedenis van chatberichten die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt in de vorm van een e-mailbericht bezorgd op het e-mailadres van de gebruiker. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van informatie: gebruikers kunnen hun gespreksgeschiedenis van chatberichten als e-mailbijlage verzenden naar hun aangewezen e-mailadres, waardoor chatgesprekken buiten het apparaat beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld archiveren of delen. Alleen de laatste 30.000 tekens van het gesprek worden verzonden.

Keuze/beheer: de gespreksgeschiedenis van chatberichten wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. U kunt deze functie niet uitschakelen. De gespreksgeschiedenis van chatberichten kan als volgt worden verwijderd:

 1. Selecteer het gesprek dat u wilt verwijderen.

 2. Tik onder aan het scherm op het pictogram Meer (...) en tik vervolgens op Gesprek verwijderen.

De gespreksgeschiedenis van chatberichten wordt verzonden met behulp van de volgende stappen:

 1. Tik in het gespreksvenster op het pictogram Meer (...) onderaan het scherm en tik vervolgens op Verzenden als e-mail.

 2. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 3. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: Met Logboeken verzenden kan de gebruiker de Lync voor Windows Phone-logboeken verzenden (zie de sectie Diagnostische logboekregistratie, eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele problemen met audio of connectiviteit kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die door diagnostische logboekregistratie worden verzameld, worden verzonden (als diagnostische logboekregistratie is ingeschakeld). Zie de sectie Diagnostische logboekregistratie, eerder in deze aanvulling om te zien welke informatie wordt geregistreerd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan te helpen oplossen en om Lync te helpen verbeteren.

Keuze/beheer: Lync for Windows Phone verzendt geen logboeken automatisch vanaf uw apparaat. In plaats daarvan worden logboeken alleen verzonden wanneer logboekregistratie is ingeschakeld op uw apparaat (zie de sectie Diagnostische logboekregistratie, eerder in dit supplement) en gebruikt u de volgende stappen om uw Lync-logboeken handmatig te verzenden:

 1. Navigeer in Lync for Windows Phone naar de weergave Mijn info.

 2. Tik op Instellingen om de volledige lijst met instellingen weer te geven.

 3. Navigeer naar de pagina Info .

 4. Tik op Diagnostische logboeken verzenden.

 5. Er verschijnt een bericht met de mededeling dat het diagnostische logboek is geconverteerd naar een afbeelding en is opgeslagen in de map Opgeslagen afbeeldingen met een nummer voor identificatie. Tik op OK.

 6. Klik in het e-mailbericht dat wordt geopend op Bijvoegen om de afbeelding bij te voegen die is opgeslagen in de map Opgeslagen afbeeldingen.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het Unified Contact Store bestaat uit drie hoofdfuncties; slechts één functie, de functie Samenvoegen zoeken, is beschikbaar in Lync voor Windows Phone. Met Zoeken samenvoegen wordt uw algemene adreslijst (GAL) samengevoegd met uw Lync-contactpersonen, zodat er slechts één vermelding in de zoekresultaten staat wanneer u naar een contactpersoon zoekt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: Lync for Windows Phone haalt contactgegevens op uit Active Directory of Aanwezigheid. Deze gegevens worden intern gebruikt door Lync for Windows Phone.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Active Directory of Aanwezigheid worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for Windows Phone.

Keuze/beheer: u kunt de instellingen van het Unified Contact Store niet beheren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×