In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie AFW.LT.PRIJS in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende (korte of lange) laatste termijn.

Syntaxis

AFW.LT.PRIJS(stortingsdatum;vervaldatum;laatste_rente;rente;rendement;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie AFW.LT.PRIJS heeft de volgende argumenten:

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

 • laatste_rente    Vereist. De laatste couponvervaldatum van het waardepapier.

 • rente Vereist. Het rentepercentage van het waardepapier.

 • rendement Vereist. Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

 • aflossingsprijs Vereist. De aflossingsprijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

 • frequentie Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008, de stortingsdatum 1 juli 2008 en de vervaldatum 1 januari 2038; 30 jaar na de uitgiftedatum 1 januari 2008.

 • stortingsdatum, vervaldatum, laatste_rente en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als stortingsdatum, vervaldatum of laatste_rente een ongeldige datum is, geeft AFW.LT.PRIJS de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als rente < 0 of rendem < 0, geeft AFW.LT.PRIJS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AFW.LT.PRIJS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als niet aan de volgende voorwaarde is voldaan, geeft AFW.LT.PRIJS de foutwaarde #GETAL! als resultaat:

  vervaldatum > stortingsdatum > laatste_rente

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving argument

7 februari 2008

Stortingsdatum

15 juni 2008

Vervaldatum

15 oktober 2007

Laatste couponvervaldatum

3,75%

Rentepercentage van coupon

4,05%

Rendement

€ 100,00

Aflossingsprijs

2

De frequentie is halfjaarlijks

0

Type dagentelling: 30/360

Formule

Beschrijving

R esultaat

=AFW.LT.PRIJS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

De prijs per € 100 van een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) eerste termijn, voor de obligatie met de gegevens in A2:A10 als argument voor de functie.

€ 99,88

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×