In PowerPoint kunt u van animatie-effect wisselen, de instellingen voor een animatie wijzigen of de animatie van het object verwijderen.

Een animatie-effect wijzigen

 1. Selecteer het object met het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties de nieuwe animatie.

  Een animatie kiezen

Eén animatie-effect verwijderen

U kunt animatie-effecten die u eerder hebt toegepast op tekst of objecten (zoals afbeeldingen, vormen, SmartArt-afbeeldingen enzovoort) verwijderen.

Opmerking: Als u wilt weten hoe u een overgangseffect van een hele dia verwijdert, raadpleegt u Diaovergangen instellen.

 1. Klik op het tabblad Animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster openen

 2. Klik op de dia op het object met het animatie-effect dat u wilt verwijderen.

  Tip:  Alle effecten die op dat object zijn toegepast, worden gemarkeerd in het animatiedeelvenster.

 3. Klik in het animatiedeelvenster op het effect dat u wilt verwijderen, klik op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een animatie-effect verwijderen

Meer dan een of alle animatie-effecten verwijderen

 • Als u meer dan één animatie-effect uit tekst of een object wilt verwijderen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u in het animatiedeelvenster op elk animatie-effect dat u wilt verwijderen. Druk vervolgens op Delete.

 • Als u alle animatie-effecten uit tekst of een object wilt verwijderen, klikt u op het object waarvan u de animaties wilt verwijderen. Klik op de tab Animaties in de galerie met animatie-effecten op Geen.

  Klik in de galerie met animaties op Geen

Alle animaties in een presentatie uitschakelen

Hoewel u niet alle animaties in één stap uit een hele presentatie kunt verwijderen (u moet de animaties uit elk object afzonderlijk verwijderen, zoals hierboven is beschreven), kunt u wel alle animaties in uw presentatie uitschakelen.

 1. Selecteer op het tabblad Diavoorstellingde optie Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Opties weergeven op Weergeven zonder animatie.

Zie ook

Tekst of objecten van animatie voorzien

Wat wilt u doen?

Een animatie-effect wijzigen

 1. Selecteer het object met het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animatie op de knop Meer De knop Meer en selecteer vervolgens de nieuwe animatie die u wilt gebruiken.

  Tabblad Animaties van het lint in PowerPoint 2010

Bepaalde animatie-effecten verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  De groep Geavanceerde animatie op het tabblad Animatie op het lint van PowerPoint 2010.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het animatie-effect dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Animatiedeelvenster

Opmerking: U kunt ook meerdere, specifieke animatie-effecten verwijderen. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer vervolgens in het deelvenster Animatietaak elk animatie-effect dat u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde effecten en selecteer Verwijderen.

Alle animaties uit één object verwijderen

 1. Selecteer het object waaruit u de animaties wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Animatie in de groep Animaties op de knop Meer De knop Meer en selecteer vervolgens Geen.

  Groep Animatie met Geen geselecteerd

Animaties van alle objecten op een dia verwijderen

 1. Selecteer de dia waaruit u alle animaties wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik op Alles selecteren.

 3. Klik op het tabblad Animatie in de groep Animaties op de knop Meer De knop Meer en selecteer vervolgens Geen.

  Groep Animatie met Geen geselecteerd

Alle animaties in een presentatie uitschakelen

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

  Groep Instellen op het tabblad Diavoorstelling van het lint in PowerPoint 2010

 2. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling instellen onder Opties weergeven het selectievakje Weergeven zonder animatie in.

  Dialoogvenster Diavoorstelling instellen

 3. Klik op OK.

Zie ook

Opmerking: Zie Overgangen tussen dia's toevoegen, bewerken of verwijderen als u informatie zoekt over het wijzigen of verwijderen van overgangen tussen dia's.

Als u een door u gemaakt animatie-effect wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u de gewenste dia, klikt u op het tabblad Animaties en gebruikt u het deelvenster Animaties aan de rechterkant om effecten te bewerken of de volgorde ervan te wijzigen.

Laat zien Wat hersenonderzoek zegt over de visuele elementen in PowerPoint

Tip: Als u het deelvenster Animaties niet ziet, zorgt u ervoor dat u zich in de normale weergave hebt en klikt u vervolgens op Animatiedeelvenster op het tabblad Animaties.

Word Mobile op een Windows Mobile-smartphone

In het deelvenster Animaties kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Een animatie verplaatsen of verwijderen    Selecteer het effect in het deelvenster Animaties. Klik boven aan het deelvenster op de pijltoetsen om de volgorde van de animaties te wijzigen of klik op de rode X om een animatie te verwijderen.

  Als u alle animaties tegelijk van een dia wilt verwijderen, klikt u op het eerste item in de lijst, houdt u shift ingedrukt terwijl u op het laatste item in de lijst klikt en klikt u vervolgens op de rode X.

  Zoomopties in Office Mobile-programma’s
 • Wijzigen in een andere animatie    Selecteer het effect in het deelvenster Animaties en klik op een ander effect op het lint op het tabblad Animaties.

 • Een andere animatie toevoegen aan hetzelfde object    Selecteer eerst de tekst of het object op de dia (niet in het deelvenster Animaties) en klik vervolgens op het extra effect dat u wilt toepassen.

 • De effecteigenschappen wijzigen    Selecteer het effect in het deelvenster Animaties en wijzig de tekst onder Effectopties.

  Knop Achtergrond

  De hier beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het type animatie dat u hebt geselecteerd. In dit voorbeeld ziet u de opties voor een Binnenvliegen-animatie.

 • De tijdsinstellingen van het effect wijzigen    Selecteer het effect in het deelvenster Animaties en wijzig de sjablonen die u wilt wijzigen onder Tijdsinstellingen. Opties zijn de manier waarop de animatie wordt geactiveerd, hoe lang deze duurt en of u de start wilt vertragen of herhalen.

  De timing van een effect wijzigen met tijdsinstellingseigenschappen in het deelvenster Animaties

  Voor langere animaties die mogelijk tijdens uw presentatie worden geactiveerd, kunt u Terugspoelen na afspelen kiezen om de tweede keer wat sneller met het afspelen te beginnen.

Als u animaties uit een hele presentatie wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad Diavoorstelling, klikt u op Diavoorstelling instellen enselecteert u Vervolgens Zonder animatie.

Zie ook

Animatie toepassen op tekst en objecten

Tekst en objecten van animatie voorzien met animatiepaden

Een animatie toepassen of woorden regel voor regel weergeven

Opsommingstekens op een dia van animatie voorzien

Overgangen tussen dia's toevoegen, bewerken of verwijderen

Een animatie-effect wijzigen

 1. Selecteer het object met het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties de nieuwe animatie.

Het deelvenster Animaties in de webwinkel van PowerPoint.

Een animatie-effect verwijderen

 1. Selecteer het object waar u de animatie uit wilt verwijderen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties de optie Geen in de galerie met animaties.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×