Inhoudsopgave
×
Animaties, video en audio
Animaties, video en audio

Diaovergangen toevoegen, wijzigen of verwijderen

Diaovergangen zijn de visuele effecten die u ziet wanneer u van de ene dia naar de volgende dia gaat tijdens een presentatie. U kunt de snelheid bepalen, geluid toevoegen en de eigenschappen van overgangseffecten aanpassen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Voeg diaovergangen toe om uw presentatie tot leven te brengen.

 1. Selecteer de dia waaraan u een overgang wilt toevoegen.

 2. Selecteer het tabblad Overgangen en kies een overgang. Selecteer een overgang om een voorbeeld te zien.

 3. Selecteer Effectopties om de richting en de aard van de overgang te kiezen.

 4. Selecteer Voorbeeld om te kijken hoe de overgang eruitziet.

Selecteer Op alles toepassen om de overgang toe te voegen aan de hele presentatie.

Als u een overgang wilt verwijderen, selecteert u Overgangen > Geen.

Zie ook

De tijdsinstelling en de snelheid van een overgang instellen

Video: Een geluidseffect toevoegen aan een overgang

De Morphing-overgang gebruiken in PowerPoint (in Microsoft 365 of PowerPoint 2019)

Een diaovergang toevoegen of wijzigen

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waarvoor u een diaovergang wilt toepassen of wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Overgangen, in de groep Overgang naar deze dia, op een overgangseffect voor de dia.

  Voor meer overgangseffecten klikt u op de knop Meer Knop Meer.

 4. U kunt de duur instellen van de dia-overgang tussen de vorige dia en de huidige dia door op het tabblad Overgangen, in de groep Tijdsinstellingen, de gewenste snelheid te typen of te selecteren in het vak Duur.

  Instellen wanneer de huidige dia wordt vervangen door de volgende dia:

  • Als u de volgende dia wilt weergeven wanneer u met de muis klikt, schakelt u in de groep Tijdsinstellingen het selectievakje Bij muisklik in.

  • Als u de volgende dia na een bepaalde tijd wilt weergeven, typt u het gewenste aantal seconden in het vak Na in de groep Tijdsinstellingen.

 5. Optioneel:

  • Als u dezelfde overgang wilt toepassen op de hele presentatie, klikt u in de groep Tijdsinstellingen op Op alles toepassen.

  • Als u aanpasbare eigenschappen voor overgangen wilt toepassen, die beschikbaar zijn voor de meeste (maar niet alle) overgangen, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Effectopties en selecteert u de gewenste optie.

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waaraan u een overgangsgeluid wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Overgangen, in de groep Tijdsinstellingen op de pijl naast Geluid en voer één van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geluid wilt toevoegen uit de lijst, selecteert u het gewenste geluid.

  • Als u een geluid wilt toevoegen dat niet in de lijst staat, selecteert u Ander geluid, zoekt u het geluidsbestand dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op Openen.

 4. Optioneel: Als u een overgangsgeluid wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Op alles toepassen.

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waarvoor u een overgang wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Overgangen, in de groep Overgang naar deze dia, op Geen.

 4. Optioneel: Als u overgangen wilt verwijderen voor de hele presentatie, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Op alles toepassen.

Als u informatie zoekt over het toevoegen van overgangen aan tekstelementen of objecten, raadpleegt u Tekst of objecten van animatie voorzien.

Een diaovergang toevoegen of wijzigen

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waarvoor u een diaovergang wilt toepassen of wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Animaties, in de groep Overgang naar deze dia, op een overgangseffect voor de dia.

  Voor meer overgangseffecten klikt u op de knop Meer Knop Meer.

 4. Als u de snelheid van de overgang tussen de dia's wilt instellen, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op de pijl naast Overgangssnelheid, en selecteert u vervolgens de gewenste snelheid.

  Instellen wanneer de huidige dia wordt vervangen door de volgende dia:

  • Als u de volgende dia wilt weergeven wanneer u met de muis klikt, gaat u op het tabblad Animaties naar de groep Overgang naar deze dia en schakelt u daar het selectievakje Bij muisklik in.

  • Als u de volgende dia na bepaalde tijd wilt weergeven, gaat u naar het tabblad Animaties en typt u in de groep Overgang naar deze dia het gewenste aantal seconden in het vak Automatisch na.

 5. Optioneel: Als u dezelfde overgang wilt toepassen op de hele presentatie, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Op alles toepassen.

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waaraan u een overgangsgeluid wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Animaties, in de groep Overgang naar deze dia, op de pijl naast Overgangsgeluid en voer één van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geluid wilt toevoegen uit de lijst, selecteert u het gewenste geluid.

  • Als u een geluid wilt toevoegen dat niet in de lijst staat, selecteert u Ander geluid, zoekt u het geluidsbestand dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op OK.

 4. Optioneel: Als u een overgangsgeluid wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Op alles toepassen.

 1. Klik aan de linkerkant van het diavenster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's.

 2. Selecteer de miniatuur van de dia of dia's waarvoor u een overgang wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Animaties, in de groep Overgang naar deze dia, op Geen overgang.

 4. Optioneel: Als u overgangen wilt verwijderen voor de hele presentatie, klikt u in de groep Overgang naar deze dia op Op alles toepassen.

Als u informatie zoekt over het toevoegen van overgangen aan tekstelementen of objecten, raadpleegt u Tekst of objecten van animatie voorzien.

Een overgang aan een dia toevoegen

 1. Klik in het deelvenster Miniaturen op de dia waaraan u een overgang wilt toevoegen. De instelling van de overgang bepaalt hoe een dia wordt geopend en hoe de voorgaande dia wordt gesloten. In het onderstaande voorbeeld betekent het toepassen van een overgang Vervagen op dia 3 dat op dia 2 uitfaden en op dia 3 infaden wordt toegepast.

  Selecteer in het deelvenster Miniaturen de dia waaraan u een overgang wilt toevoegen
 2. Zoek op het tabblad Overgangen naar het gewenste effect in de galerie Overgang. Klik op de pijl-omlaag om de hele galerie te bekijken. Klik op het gewenste effect voor de dia om een voorbeeld weer te geven.

 3. Klik op Overgangen > Effectopties om te wijzigen hoe de overgang wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld vanuit welke richting de dia tevoorschijn komt.

 4. Voer een tijd in bij Duur om in te stellen hoe snel de overgang verloopt. Verhoog het getal als u de overgang trager wilt instellen.

 5. Klik op Voorbeeld om te bekijken hoe de overgang eruitziet met alle instellingen.

  Knop Voorbeeld op tabblad Overgangen

  Tip: Als u dezelfde overgang wilt gebruiken voor alle dia's in de presentatie, klikt u op Overal toepassen op het lint.
  Knop Toepassen op alles op tabblad Overgangen

Een overgang verwijderen

 • Klik op de dia met de overgang die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op het tabblad Overgangen in de galerie Overgangen op Geen.

  Overgang verwijderen gemarkeerd

Houd er rekening mee dat een overgang bepaalt hoe een dia wordt geopend en hoe de vorige dia wordt gesloten. Dus als u (bijvoorbeeld) niet wilt dat dia 2 een eindeffect krijgt, moet u de overgang uit dia 3 verwijderen.

Tip: U kunt zien welke dia's een overgangseffect hebben door te zoeken naar het overgangspictogram in het deelvenster Miniaturen.
Een pictogram van een vallende ster dat aangeeft dat er een overgangseffect is toegepast op een dia

Zie ook

Animatie toepassen op tekst en objecten in PowerPoint voor Mac

Uw diavoorstelling opnemen

Overgangen vormen een dynamische manier om tijdens een diavoorstelling van de ene dia naar de volgende te gaan. U kunt een overgang aan slechts één dia toevoegen, of andere overgangen aan andere dia's, of dezelfde overgang toepassen op alle dia's.

Een overgang aan een dia toevoegen

 1. Klik in het navigatievenster op de dia waarop u een overgang wilt toepassen. U doet dit zo:

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenaan het navigatievenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's  en klik op een dia. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad  met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Overgangen, onder Overgang naar deze dia, op de overgang die u wilt toepassen.

  Tabblad Overgangen, groep Overgang naar deze dia

  Voor meer overgangen wijst u een overgang aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer.

  Als u de overgang wilt aanpassen, u wilt bijvoorbeeld de richting op het scherm wijzigen, klikt u op Effectopties en selecteert u vervolgens de gewenste variant. U kunt ook nog verschillende andere opties wijzigen, zoals de duur, het geluid of de manier waarop u naar de volgende dia gaat.

  Sectie Slepen

Op alle dia's een overgang toepassen

 1. Klik op het tabblad Overgangen, onder Overgang naar deze dia, op de gewenste overgang, zoals Vervagen.

  Tabblad Overgangen, groep Overgang naar deze dia

  Voor meer overgangen wijst u een overgang aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer.

 2. Als u de overgang wilt aanpassen, bijvoorbeeld door een andere richting op het scherm te kiezen, klikt u op Effectopties en selecteert u vervolgens de gewenste variant. U kunt ook nog verschillende andere opties wijzigen, zoals de duur, het geluid of de manier waarop u naar de volgende dia gaat.

  Sectie Slepen

 3. Klik onder Toepassen op op Alle dia's.

  Tabblad overgangen, toepassen op groep

De duur van de overgang wijzigen

 1. Selecteer in het navigatievenster de dia of dia's met de overgangen die u wilt wijzigen. U doet dit als volgt:

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenaan het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's  en klik op een dia. Als u meerdere dia's tegelijk wilt selecteren, houdt u OPDRACHT  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt. Als u uw dia's hebt gegroepeerd in secties, kunt u ook een hele groep dia's selecteren door te klikken op de sectietitel. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad  met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Ga op het tabblad Overgangen naar Overgang naar deze dia en typ in het vak Duur het aantal seconden of minuten dat de overgang moet duren.

  Tabblad Overgangen, groep Overgang naar deze dia

Een geluid toevoegen

 1. Selecteer in het navigatievenster de dia of dia's met de overgangen die u wilt wijzigen. U doet dit als volgt:

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenaan het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's  en klik op een dia. Als u meerdere dia's tegelijk wilt selecteren, houdt u OPDRACHT  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt. Als u uw dia's hebt gegroepeerd in secties, kunt u ook een hele groep dia's selecteren door te klikken op de sectietitel. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad  met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Ga op het tabblad Overgangen naar Overgang naar deze diaen klik op een geluidseffect in het snelmenu Geluid.

  Tabblad Overgangen, groep Overgang naar deze dia

  Tip: Als u een eigen geluid wilt afspelen, klikt u op Ander geluid in het snelmenu om het geluidsbestand te selecteren.

Naar volgende dia gaan

 1. Selecteer in het navigatievenster de dia of dia's met de overgangen die u wilt wijzigen. U doet dit als volgt:

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenaan het navigatievenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's  en klik op een dia. Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u OPDRACHT  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt. Als u uw dia's hebt gegroepeerd in secties, kunt u ook een hele groep dia's selecteren door te klikken op de sectietitel. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad  met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Schakel op het tabblad Overgangen, onder Volgende dia, het selectievakje Bij muisklik of Na in.

  Tabblad Overgangen, groep Volgende dia

  Als u Na selecteert, typt u het aantal seconden dat u een dia wilt weergeven.

Overgangen verwijderen

 1. Selecteer in het navigatievenster de dia of dia's met de overgangen die u wilt verwijderen. U doet dit zo:

  1. Klik in het menu Beeld op Normaal.

  2. Klik bovenaan het navigatiedeelvenster op het tabblad Dia's  tabblad dia's  en klik op een dia. Als u meerdere dia's tegelijk wilt selecteren, houdt u OPDRACHT  ingedrukt terwijl u op de dia's klikt. Als u uw dia's hebt gegroepeerd in secties, kunt u ook een hele groep dia's selecteren door te klikken op de sectietitel. Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Dia’s benoemd als tabblad en Overzicht benoemd als tabblad  met namen of de tabbladen Dia's  tabblad dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 2. Klik op het tabblad Overgangen, onder Overgang naar deze dia, op Geen.

  Geen

Zie ook

Op alle dia's een overgang toepassen

Overgangen in eerdere versies van PowerPoint

Een diaovergang toevoegen of wijzigen

 1. Selecteer in het deelvenster Miniaturen de dia waarop u de overgang wilt toepassen of die u wilt aanpassen. De overgang begint op de vorige dia en eindigt op de dia die u selecteert.

  Geeft het diavenster met de derde dia geselecteerd in PowerPoint weer

 2. Zoek op het tabblad Overgangen het gewenste effect in de galerie met overgangen.

 3. Klik op Effectopties om op te geven hoe de overgang moet worden uitgevoerd.

 4. Optioneel:

  • Als u wilt instellen hoe snel de overgang verloopt, voert u op het lint een tijd in bij Duur. Verhoog het getal als de overgang trager moet verlopen. Zie De snelheid en tijdsinstelling van een overgang instellen voor meer informatie over de tijdsinstelling van overgangen.

  • Als u voor alle dia's in de presentatie dezelfde overgang wilt gebruiken, klikt u op Op alles toepassen.

 5. Voor een voorbeeld van de overgang selecteert u de dia waarmee de overgang begint en klikt u vervolgens in de rechterbenedenhoek van het browservenster op het pictogram Diavoorstelling De knop Diavoorstelling beginnen..

  Als u de diavoorstelling wilt laten beginnen vanaf de huidige dia, klikt u op de knop Diavoorstelling rechtsonder in uw browser.

  (Met deze knop start u de diavoorstelling bij de geselecteerde dia, dus niet vanaf het begin van de presentatie.)

Een overgang geldt voor de manier waarop de dia wordt weergegeven, niet waarop deze verdwijnt. Als u dus de eindeffecten voor dia 2 wilt verwijderen, verwijdert u de overgang van dia 3.

 • Klik op de dia waarvoor u geen overgang wilt instellen. Klik vervolgens op het tabblad Overgangen in de galerie met overgangen op Geen.

  Het tabblad Overgangen op het lint in PowerPoint.

  Als dia 3 in het voorbeeld geen overgang heeft, wordt deze meteen weergegeven zodra dia 2 is verdwenen.

  Als u de overgangen van alle dia's wilt verwijderen, klikt u op Op alles toepassen op het lint nadat u op Geen hebt geklikt.

Als u informatie zoekt over het toevoegen van animatie aan tekstelementen of objecten binnen een dia, raadpleegt u Tekst of objecten van animatie voorzien.

Een overgang toevoegen

 1. Open de presentatie.

 2. Tik op uw Android-tablet op het tabblad Overgangen.

  Tabblad Overgangen

  Tik op uw Android-telefoon op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken rechtsboven in uw scherm, tik op Start en vervolgens op Overgangen.

 3. Tik op de pijl-omlaag om de Overgangseffecten uit te vouwen. U ziet een galerie met overgangseffecten, gegroepeerd in de categorieën Subtiel, Opvallend en Dynamisch.

  Overgangseffecten

 4. Kies een overgang. Tik bijvoorbeeld op Morphing om een dia geleidelijk over te laten gaan in de volgende dia.

 5. Tik op Effectopties om de richting van de overgang te kiezen.

  Effectopties

 6. (Optioneel) Tik op Toepassen op alle om dezelfde overgang toe te passen op alle dia's in de presentatie.

Een overgang verwijderen

 1. Tik op uw Android-tablet op het tabblad Overgangen. Tik op uw Android-telefoon op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken rechtsboven in uw scherm, tik op Start en vervolgens op Overgangen.

 2. Vouw Overgangseffecten uit.

 3. Tik op Geen.

  Overgangen verwijderen

Een overgang toevoegen

 1. Open de presentatie.

 2. Tik op uw iPad op het tabblad Overgangen.

  Tabblad Overgangen

  Tik op uw iPhone op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken, tik op Start en vervolgens op Overgangen.

 3. Tik op Overgangseffect. U ziet een galerie met overgangseffecten, gegroepeerd in de categorieën Subtiel en Opvallend.

  Overgangseffecten

 4. Kies een overgang. Tik bijvoorbeeld op Morphing om een dia geleidelijk over te laten gaan in de volgende dia.

 5. Tik op Effectopties om een effect te kiezen. (Deze opties verschillen, afhankelijk van de overgang die u kiest.)

  Effectopties

 6. (Optioneel) Tik op Toepassen op alle om dezelfde overgang toe te passen op alle dia's in de presentatie.

Een overgang verwijderen

 1. Tik op uw iPad op het tabblad Overgangen. Tik op uw iPhone op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken, tik op Start en vervolgens op Overgangen.

 2. Tik op Overgangseffect.

 3. Tik op Geen.

  Overgangen verwijderen

Een overgang toevoegen

 1. Open de presentatie.

 2. Tik op het tabblad Overgangen.

  Tabblad Overgangen

  Dubbeltik op uw Windows-telefoon op de gewenste dia en tik vervolgens rechtsonder in het scherm op Meer Meer en daarna op Start en vervolgens op Overgangen.

 3. Tik op de pijl-omlaag om de Overgangseffecten uit te vouwen. U ziet een galerie met overgangseffecten, gegroepeerd in de categorieën Subtiel, Opvallend en Dynamisch.

  Overgangseffecten

 4. Kies een overgang. Tik bijvoorbeeld op Morphing om een dia geleidelijk over te laten gaan in de volgende dia.

 5. Tik op Effectopties om de richting van de overgang te kiezen.

  Effectopties

 6. Tik op Voorbeeld om het effect toegepast op de dia te zien.

  Voorbeeld van overgangen

 7. (Optioneel) Tik op Toepassen op alle om dezelfde overgang toe te passen op alle dia's in de presentatie.

Een overgang verwijderen

 1. Tik op het tabblad Overgangen. Dubbeltik op uw Windows-telefoon op de gewenste dia en tik vervolgens rechtsonder in het scherm op Meer Meer en daarna op Start en vervolgens op Overgangen.

 2. Vouw Overgangseffecten uit.

 3. Tik op Geen.

  Overgangen verwijderen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×