Diavoorstellingen presenteren

Automatische presentaties maken

Automatische presentaties maken

U kunt een automatische presentatie onbeheerd uitvoeren in een stand of kiosk op een vakbeurs of congres of u kunt deze opslaan als video en naar een klant sturen.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Welke versie van PowerPoint voor de pc gebruikt u?
 • Nieuwere versies
 • 2007

Een automatische presentatie instellen

Voer de onderstaande handelingen uit om in te stellen dat een PowerPoint-presentatie automatisch wordt uitgevoerd:

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling instellen.

 2. Voer onder Type voorstelling een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Met een spreker (volledig scherm) als u wilt dat de personen die de diavoorstelling bekijken, zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's.

  • Selecteer Bekeken door één persoon (venster) als u de diavoorstelling wilt weergeven in een venster waarin de personen die de voorstelling bekijken, niet zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia's.

  • Selecteer Bekeken in kiosk (volledig scherm) als u de diavoorstelling wilt herhalen totdat de personen die deze bekijken op Esc drukken.

   toont automatisch dialoogvenster in powerpoint

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Wanneer u het voorstellingstype Met een spreker (volledig scherm) of Bekeken in kiosk (volledig scherm) kiest, oefent u met de tijdsinstellingen voor effecten en dia's en legt u deze vast.

 1. Klik op tabblad Diavoorstelling op Tijdsinstellingen voor try-out.

  Opmerking: De presentatietimer wordt meteen gestart wanneer u op Tijdsinstellingen voor try-out klikt.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  toont het vak voor instellingen voor opnametijd in powerpoint

  Afbeelding: De werkbalk Try-out

  1 Volgende (naar volgende dia)

  2 Onderbreken

  bijschrift 3 Diatijdsduur

  bijschrift 4 Herhalen

  5 Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Terwijl u de tijd van uw presentatie opneemt, kunt u een of meer van de volgende bewerkingen uitvoeren op de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Gesproken tekst of geluid toevoegen

Voor het opnemen van gesproken tekst moet uw computer zijn uitgerust met een geluidskaart en een microfoon en een microfoonconnector als de computer niet is uitgerust met een microfoon.

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op de pijl op de knop Diavoorstelling opnemen.

  Hiermee wordt de knop diavoorstelling opnemen in PowerPoint weergegeven

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  • Opname starten vanaf begin

  • Opname starten bij huidige dia

 3. Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling opnemen het selectievakje Gesproken tekst en laserpointer in en schakel desgewenst het selectievakje Tijdsinstellingen voor dia's en animaties in of uit.

 4. Klik op Opname starten.

  Tips: 

  • Als u de gesproken tekst wilt pauzeren, klikt u in het snelmenu Opname in de weergave Diavoorstelling op Onderbreken. Als u de gesproken tekst wilt hervatten, klikt u op Opname hervatten.

  • Opname van gesproken tekst onderbreken

 5. U beëindigt de opname van de diavoorstelling door met de rechtermuisknop op de dia te klikken en daarna te klikken op Voorstelling beëindigen.

 6. De opgenomen tijdsinstellingen worden automatisch opgeslagen en de diavoorstelling wordt in de weergave Diasorteerder weergegeven met de tijdsinstellingen onder elke dia.

U kunt gesproken tekst opnemen voordat u een presentatie uitvoert, maar u kunt dit ook doen tijdens de presentatie en opmerkingen van het publiek toevoegen. Als u gesproken tekst niet tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen opnemen voor bepaalde dia's of objecten. Zie Een diavoorstelling met gesproken tekst en tijdsinstellingen opnemen voor meer informatie.

Navigatie toevoegen

Als u wilt dat uw publiek zelf vrijelijk door uw automatische presentatie kan navigeren, voegt u hyperlinks of actieknoppen toe voor navigatiedoeleinden.

 • Hyperlinks    

  U kunt hyperlinks toevoegen die gekoppeld zijn aan aangepaste voorstellingen, bepaalde dia's in uw presentatie, andere presentaties, Microsoft Office Word-documenten, Microsoft Office Excel-werkbladen, internet- of intranetlocaties of e-mailadressen. U kunt van elk willekeurig object een hyperlink maken, met inbegrip van tekst, vormen, tabellen, grafieken en afbeeldingen.

  Zie Hyperlinks maken voor meer informatie over het toevoegen en bewerken van hyperlinks.

 • Actieknoppen    

  Bij PowerPoint wordt een aantal kant-en-klare actieknoppen geleverd die u aan een presentatie kunt toevoegen en waarvoor u hyperlinks kunt definiëren. Actieknoppen bevatten vormen, zoals pijl-rechts en pijl-links. Gebruik deze voor het invoegen van symbolen die door een breed publiek worden begrepen, bijvoorbeeld om naar de volgende, vorige, eerste en laatste dia te gaan. PowerPoint biedt ook actieknoppen voor het afspelen van video- of geluidsbestanden.

Gesproken tekst toevoegen

Gesproken tekst in een automatische presentatie kan helpen uw informatie duidelijker naar voren te brengen.

Voor het opnemen van gesproken tekst moeten desktopcomputers zijn uitgerust met een geluidskaart, een microfoon en microfoonconnector. Op laptopcomputers zijn alleen een microfoon en een microfoonconnector vereist. U kunt gesproken tekst opnemen voordat u de presentatie uitvoert, maar u kunt dit ook doen tijdens de presentatie en opmerkingen van het publiek toevoegen. Als u gesproken tekst niet tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen opnemen voor bepaalde dia's of objecten.

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Opmerking: Zorg ervoor dat u klaar bent om de tijdsduur van de presentatie bij te houden, zodra u stap 1 hieronder hebt uitgevoerd.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Tijdsinstellingen voor try-out.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  De werkbalk Try-out

  Afbeelding: De werkbalk Try-out

  1 Volgende (naar volgende dia)

  2 Onderbreken

  bijschrift 3 Diatijdsduur

  bijschrift 4 Herhalen

  5 Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Tijdens het opnemen van de tijd van uw presentatie voert u een of meer van de volgende bewerkingen uit op de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Een presentatie instellen voor in een kiosk

Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, kunt u bepalen of een klik met de muisknop ergens op het scherm de volgende dia weergeeft. Als u bijvoorbeeld wilt dat de presentatie in een bepaald tempo wordt bekeken, kunt u automatische tijdsinstellingen instellen en vervolgens de presentatie instellen voor in een kiosk. U kunt ook uw publiek meer controle geven door navigatiemogelijkheden toe te voegen aan uw dia's, zoals hyperlinks of actieknoppen.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Type voorstelling op Bekeken in kiosk (volledig scherm).

Belangrijk: Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, gebruik dan ook altijd automatische tijdsinstellingen of hyperlinks voor navigatie. Anders blijft uw automatische presentatie steken bij de eerste dia.

Zie ook

 • Welke versie van PowerPoint voor Mac gebruikt u?
 • Nieuwere versies
 • 2011

Een automatische presentatie instellen

Voer de onderstaande handelingen uit om in te stellen dat een PowerPoint-presentatie automatisch wordt uitgevoerd:

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling instellen.

 2. Voer onder Type voorstelling een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bekeken door één persoon (venster) als u de diavoorstelling wilt weergeven in een venster waarin de personen die de voorstelling bekijken, zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia’s.

  • Selecteer Bekeken in kiosk (volledig scherm) als u de diavoorstelling wilt herhalen totdat de personen die deze bekijken op Esc drukken.

   Opmerking: Als u deze optie selecteert, wordt automatisch het selectievakje Herhalen tot op ESC wordt gedrukt ingeschakeld en wordt de diavoorstelling voortdurend herhaald.

  Opties type voorstelling

Diaovergangen instellen

Als u een diavoorstelling automatisch wilt uitvoeren in een kiosk, kunt u zelf bepalen wanneer en hoe de dia’s worden vertoond. Hiervoor kunt u dezelfde overgang op alle dia’s in de presentatie toepassen en het zo instellen dat de overgang automatisch na een bepaalde periode wordt uitgevoerd.

 1. Klik op het tabblad Overgangen op de gewenste overgang.

  Opties op het tabblad Overgangen

  Als u meer overgangen wilt zien, wijst u een overgang aan en klikt u op Pijl-omlaag voor meer .

 2. Ga op het tabblad Overgangen als volgt te werk:

  • Als u de tijdsduur wilt instellen waarop een dia wordt weergegeven, selecteert u Na en voert u het aantal seconden in.

  • Als u de duur wilt instellen van de overgang tussen dia’s, voert u in het vak Duur de tijdsduur in.

  • Klik op Overal toepassen .

  Instellingen diaovergang

Een presentatie exporteren naar video

U kunt een presentatie exporteren als een filmbestand. Zie Een presentatie opslaan als een film-bestand voor meer informatie.

Een automatische presentatie instellen

Voer de onderstaande handelingen uit om in te stellen dat een PowerPoint-presentatie automatisch wordt uitgevoerd:

 1. Klik op het tabblad Diavoorstelling op Diavoorstelling instellen.

 2. Voer onder Type voorstelling een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bekeken door één persoon (venster) als u de diavoorstelling wilt weergeven in een venster waarin de personen die de voorstelling bekijken, zelf kunnen doorgaan naar de volgende dia’s.

  • Selecteer Bekeken in kiosk (volledig scherm) als u de diavoorstelling wilt herhalen totdat de personen die deze bekijken op Esc drukken.

   Opmerking: Als u deze optie selecteert, wordt automatisch het selectievakje Herhalen tot op ESC wordt gedrukt ingeschakeld en wordt de diavoorstelling voortdurend herhaald.

  Opties type voorstelling

Diaovergangen instellen

Als u een diavoorstelling automatisch wilt uitvoeren in een kiosk, kunt u zelf bepalen wanneer en hoe de dia’s worden vertoond. Hiervoor kunt u dezelfde overgang op alle dia’s in de presentatie toepassen en het zo instellen dat de overgang automatisch na een bepaalde periode wordt uitgevoerd.

 1. Klik op het tabblad Overgangen op de gewenste overgang, zoals Knippen, Vervagen, Wissen of Splitsen.

  Als u meer overgangen wilt zien, gaat u met uw muisaanwijzer naar een overgang en klikt u op de pijl-omlaag onder de galerie met overgangen.

 2. Ga op het tabblad Overgangen als volgt te werk:

  • Als u de tijdsduur wilt instellen waarop een dia wordt weergegeven, selecteert u Na en voert u het aantal seconden in.

  • Als u de duur wilt instellen van de overgang tussen dia’s, voert u in het vak Duur de tijdsduur in.

  • Klik onder Toepassen op op Alle dia's.

Een presentatie exporteren naar video

U kunt een presentatie exporteren als een filmbestand. Zie Een presentatie opslaan als een film-bestand voor meer informatie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×