Animatie kan u helpen om een PowerPoint te maken en om informatie gedenkwaardiger te maken. De meest voorkomende typen animatie-effecten zijn in- en uitgangen. U kunt ook geluid toevoegen om de intensiteit van uw animatie-effecten te verhogen.

Presentatiedeskundigen raden u aan om animaties en geluidseffecten spaarzaam te gebruiken. Animatie kan handig zijn om een presentatie dynamischer te maken en om punten te benadrukken, maar te veel animatie kan afleiden. Laat animatie en geluid de focus niet los laten van wat u zegt.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

 1. Selecteer de tekst of het object, waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animatie op een animatie-effect in de galerie. Klik op de pijl Meer om meer opties te zien.

  Opmerking:  In de galerie zijn pictogrammen voor toegangseffecten groen gekleurd, pictogrammen voor nadrukeffecten zijn geel gekleurd en pictogrammen voor afsluiten zijn rood gekleurd.

 3. Als u de animatie van de geselecteerde tekst wilt wijzigen, klikt u op Effectoptiesen klikt u vervolgens op wat u met de animatie wilt doen.

  Opmerking:  Niet alle animatie-effecten bieden dezelfde opties voor effectopties.

 4. Als u de timing van de effecten wilt opgeven, gebruikt u op het tabblad Animaties de opdrachten in de groep Tijdsinstellingen. Zie De animatietimings- of effectopties instellen voor meer informatie.

Bekijk deze korte videodemo over het toevoegen van in- en afsluiten van animatie-effecten. De toegepaste animaties zijn voorbeelden. u kunt dezelfde procedure gebruiken om animaties toe te passen die beschikbaar zijn voor tekst of objecten.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Ga als volgt te werk om geluid toe te voegen aan tekst met animatie of een object:

 1. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster. Het animatiedeelvenster wordt aan de zijkant van het werkruimtevenster geopend, met de volgorde, het type en de duur van animatie-effecten die zijn toegepast op tekst of objecten op een dia.

 2. Zoek het effect waaraan u geluid wilt toevoegen, klik op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Effectopties.

  Animatiedeelvenster, Opties voor effecten toevoegen aan een effect

  Opmerking: In het dialoogvenster Effectopties worden verschillende opties weergegeven, afhankelijk van het type animatie dat is geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Effect onder Verbeteringenin het vak Geluid op de pijl om de lijst te openen en ga op een van de volgende punten te werk:

  • Klik op een geluid in de lijst en klik vervolgens op OK.

  • Als u een geluid uit een bestand wilt toevoegen, klikt u in de lijst op Ander geluid, zoekt u het geluidsbestand dat u wilt gebruiken en klikt u vervolgens op Openen.

   Klik op een geluid in de lijst op het tabblad Effecten

  Wanneer u op OK ofOpenen klikt,wordt op de dia een voorbeeld van de animatie afgespeeld met het geluid dat is toegevoegd. Als u het geluidsvolume van het voorbeeld wilt wijzigen, klikt u op Geluid in vak Opties voor effecten voor animaties en verplaatst u de schuifregelaar omhoog of omlaag. Als u het voorbeeldgeluid wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Dempen in.

 4. Herhaal dit voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geluidseffect wilt toevoegen.

 5. Als u een voorbeeld wilt bekijken van alle animaties en geluiden die op een dia zijn toegepast, klikt u in het animatiedeelvensterop Afspelen van.

 1. Klik op het object of de tekst waaraan u een animatiepad wilt toevoegen. Het pad dat u opvolgt, wordt gevolgd door het midden van het object of tekst opsommingsteken.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar de groep Animaties, onder Animatiepaden,op een van de volgende opties:

  • Klik op Lijnen,bogen,Bochten,Vormenof Lussen. Het gekozen pad wordt weergegeven als een stippellijn op het geselecteerde object of tekstobject. Met de groene pijl wordt het begin van het pad aangegeven en met de rode pijl het einde.

  • Klik op Aangepast pad. Klik op de plaats waar u het animatiepad wilt starten.
   Als u een pad met verbondenrechte lijnen wilt tekenen, verplaatst u de aanwijzer en klikt u op de plaats waar u de lijn wilt beëindigen. Teken de volgende verbonden lijn door te klikken op de plaats waar u deze wilt beëindigen. Dubbelklik op het definitieve eindpunt van het pad.
   Als u een onregelmatig pad wilttekenen, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en verplaatst u de aanwijzer op het pad dat u wilt volgen. Dubbelklik op het definitieve eindpunt van het pad.

 3. Als u de volledige animatie en het geluid voor de dia wilt zien, klikt u op het tabblad Animaties in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  Notities: 

  • Als u het hele bewegingspad wilt verplaatsen, klikt u erop om de aanwijzer te draaien naar een pijl- Aanwijzer verplaatsenen sleept u het animatiepad naar de juiste plaats.

  • De paden Shapes en Lussen worden gesloten, wat betekent dat het object terugkomt naar het beginpunt. Als u wilt terugkeren naar het beginpunt met een geopend pad, zoals Lijnen,bogen,Bochten of Aangepast pad,klikt u met de rechtermuisknop op het pad en klikt u vervolgens op Pad sluiten. Er wordt een lineair pad toegevoegd vanaf het vorige eindpunt naar het beginpunt.

  • Als u de vorm van een animatiepad wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het pad en klikt u vervolgens op Punten bewerken. Vierkante zwarte grepen worden weergegeven op het pad. Sleep een van de grepen om dat gedeelte van het pad te verplaatsen.

  • Elk deel van het pad, inclusief het begin- of eindpunt, kan buiten de dia werken.

U kunt complexere of aangepaste animaties toevoegen aan tekst of een object. Bekijk deze korte demo om enkele voorbeelden te zien.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Als u een animatie-effect wilt toepassen op een SmartArt-graphic, raadpleegt u Animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeelding.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×